Thaimisc.com : CD/DVD Protection ตอนที่ 1
ThaiMisc.Com : Free Webboard | Free GuestBook | Free Poll | Free Ecard Server | Free Java Chat Room | Advertising | Contact Us | Colocation | Web Hosting | เปิดร้านค้าฟรี


Category : Sortware Corner Print Article Only Print Aticle With Comment
CD/DVD Protection ตอนที่ 1
เขียนโดย เดอะกาฝากไดอารี่ (channelv_on_mobile@hotmail.com) , 14-11-2004
หายหน้าหายตาไปซะนาน นึกว่ากระผมตายจากไปแล้วหรือยังครับเนี่ย... ช่วงนี้เหนื่อยครับ เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม) เพิ่งสอบไล่เสร็จหมาดๆ (พอดีผมเกิดลูกบ้าเที่ยวล่าสุด ต่อปริญญาตรีอีกใบน่ะ) มาเดือนนี้ ที่บริษัทก็เข้าสู่ช่วงของการตรวจประเมินภายในระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 อีกแล้ว แถมผมเองก็เพิ่งได้รับหน้าที่ใหม่ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินอีก เลยคาดว่าคงจะวุ่นๆ ไปอีกนานทีเดียวครับ อาจจะมาอัพเดตช้าลง (หรือแทบจะไม่อัพเดต) บ้าง ก็ขอโปรดอภัยนะครับ

ซอฟต์แวร์คอร์นเนอร์วันนี้ กระผมก็จะขอนำเสนอเรื่องราวเฉียดคุกบ้างดีกว่า... คือเรื่องของ CD/DVD Protection ครับ

หลายคนเจอชื่อตอนแล้ว อาจจะสงสัยว่า ไอ้ที่ว่า CD/DVD Protection มันคืออะไรกันแน่? ขอตอบให้หายสงสัยดังนี้ครับ

  • CD => Compact Disc หรือพูดง่ายๆ ก็คือ แผ่นซีดี ที่เราๆ ท่านๆ รู้จักกันดีนั่นเอง
  • DVD => Digital Video Disc หรือพูดง่ายๆ ก็คือ แผ่นดีวีดี ที่เราๆ ท่านๆ รู้จักกันดีเช่นกัน
  • Protect => (v.) การป้องกัน เมื่อมาเป็น (n.) คือ Protection ก็แปลว่า การป้องกัน ครับ

สรุปโดยรวมคือ CD/DVD Protection คือการป้องกันตัว CD/DVD นั่นเอง... แต่การป้องกันที่ว่า ไม่ได้หมายถึงการดูแลรักษา ไม่ให้มันเสียหายนะครับ แต่กระผมหมายถึงการป้องกัน ไม่ให้ข้อมูลที่อยู่ในตัว CD หรือ DVD นั้นๆ ถูกทำสำเนาไปได้ต่างหาก

ทำไมต้องมี CD/DVD Protection
มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้หรอกนะครับ ที่ทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆ ต้องการจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอาไว้... ข้อมูลที่เป็นดิจิตอลนั้น สามารถถูกทำสำเนาได้ง่ายดายมากในปัจจุบัน เนื่องจากแผ่น CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD+R ฯลฯ ทั้งหลายแหล่เหล่านี้ มันหาได้ง่ายมาก และมีราคาไม่แพง ตัวไดร์ฟเขียนเองก็ราคาตกลงมาเรื่อยๆ จนเดี๋ยวนี้ไดร์ฟ CD-RW แทบจะเป็นมาตรฐานที่จะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ แล้ว

โดยเฉพาะเกมเนี่ย หนักหนาสุด เพราะเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้มหาศาลเลยนะ เราเลยจะเห็นได้บ่อยมาก ที่เกมต่างๆ จะมีการป้องกันมิให้คนทำสำเนากันได้ง่ายๆ (ที่บอกว่าไม่ให้ทำกันได้ง่ายๆ ก็เพราะว่า หากมีความรู้ความสามารถในระดับหนึ่ง มันก็ย่อมที่จะทำได้อยู่แล้ว) อันเป็นบ่อเกิดแห่งการกำเนิดของแผ่นผีซีดี (ดีวีดี) เถื่อนทั้งหลายแหล่

หากถามกระผมว่า การทำสำเนาพวกแผ่นเกมเหล่านี้ผิดกฎหมายหรือไม่?!? อันนี้คงต้องอ้างอิงมาตราที่ 35 แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 แล้วละครับ

มาตรา 35 การกระทำแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์อันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไร และได้ปฏิบัติตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) วิจัยหรือศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(2) ใช้เพื่อประโยชน์ของเจ้าของสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(4) เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น
(5) ทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในจำนวนที่สมควรโดยบุคคลผู้ซึ่งได้ซื้อหรือได้รับโปรแกรมนั้นมาจากบุคคลอื่นโดยถูกต้อง เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในการบำรุงรักษาหรือป้องกันการสูญหาย
(6) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง หรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว
(7) นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ
(8) ดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกรณีที่จำเป็นแก่การใช้
(9) จัดทำสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิง หรือค้นคว้าเพื่อประโยชน์ของสาธารณชน

และมาตรา 12 ที่อ้างอิงถึงก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า "งานใดมีลักษณะเป็นการนำเอางานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ มารวบรวมหรือประกอบเข้ากันโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเป็นการนำเอาข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถอ่านหรือถ่ายทอดได้โดยอาศัยเครื่องกลหรืออุปกรณ์อื่นใดมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน หากผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันซึ่งงานดังกล่าวขึ้นโดยการคัดเลือกหรือจัดลำดับในลักษณะซึ่งมิได้ลอกเลียนงานของบุคคลอื่น ให้ผู้ที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันนั้นมีลิขสิทธิ์ในงานที่ได้รวบรวมหรือประกอบเข้ากันตามพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่มีอยู่ในงาน หรือข้อมูลหรือสิ่งอื่นใด ของผู้สร้างสรรค์เดิมที่ถูกนำมารวบรวมหรือประกอบเข้ากัน"

จะเห็นได้ว่า ในมาตราที่ 35(5) นั้น กฎหมายได้เปิดช่องว่างให้เจ้าของตัวสำเนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือเจ้าซอฟต์แวร์ที่เราซื้อมาอย่างถูกต้อง สามารถที่จะทำสำเนาตัวซอฟต์แวร์นั้นๆ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงรักษา หรือป้องกันการสูญหายได้ และแน่นอนว่าในประเทศอื่นๆ ก็มีกฎหมายในทำนองเดียวกันนี้ เปิดช่องให้เช่นเดียวกัน

สรุปก็คือ การทำสำเนาเพื่อใช้เป็น backup นั้น ไม่ผิดกฎหมายครับ แต่หากมีเพื่อใช้จำหน่าย หรือส่งต่อให้คนอื่น ก็ถือว่าผิดกฎหมายนั่นเอง

เมื่อเรามีสิทธิ์ในฐานะที่เป็นเจ้าของสำเนาของโปรแกรม (เกม) ที่ซื้อมาอย่างถูกต้อง และต้องการที่จะทำสำเนาโปรแกรม (เกม) ตัวนั้น ในจำนวนที่สมควร เพื่อใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษา ป้องกันการสูญหาย เราก็ควรที่จะสามารถก็อปปี้เกมที่เราซื้อมาได้ จริงมะ?!?

แต่ประเด็นที่ทำให้เกิดบทความในวันนี้ก็คือ เกมแทบทุกเกมที่มีวางจำหน่ายนั้น มีการป้องกันการทำสำเนาเอาไว้ หรือที่เราเรียกว่า CD Protection นั่นเอง เราจะแก้ปัญหานี้ยังไง?!?

อยากรู้ ก็ต้องติดตามตอนต่อไปในวันอังคารครับ :) รับรองผมมาอัพเดตแน่นอน

(ติดตามตอนต่อไป)

<- Back | Next ->

ThaiMisc.Com : Free Webboard | Free GuestBook | Free Poll | Free Ecard Server | Free Java Chat Room | Advertising | Contact Us
Copyright 1999-2006 Thailand Miscellaneous. Allrights reserved. webmaster@thaimisc.com