View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


กล้องจุลทรรศน์ ม.1/11
ให้นักเรียนหารูปภาพกล้องจุลทรรศน์และเขียนส่วนประกอบให้ถูกต้องพร้อมหน้าที่

โดย อ.เสถียร [9 ส.ค. 2547 , 13:19:23 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

ข้อความ 11

ภายในวัตถุทุกชนิดจะมีโลกโลกหนึ่งซ่อนอยู่ โลกนี้มีขนาดเล็กจนเกินกว่าเราจะมองเห็นได้ การประดิษฐ์คิดค้นกกล้องจุลทรรศน์ขึ้นในศตวรรษที่ 16 ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นโลกที่ซ่อนเร้นนี้อยู่ได้ และเผยความลึกลับอันใหญ่หลวงของนักวิทยาศาสตร์ให้โลกได้รับรู้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สัตว์และพืชนั้นประกอบด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์ แลแต่อมาค้นพบจุลินทรีย์ที่เรียกว่าแบคทีเรีย กล้องจุลทรรศน์ยุคแรกๆ ประกอยด้วยเลนส์ขยายเพียงอันเดียว ส่วนกล้องจุลทรรศน์ยุคปัจจุบันมีเลนส์หลายอัน และสมารถใช้มองวัตถุเล็กเท่ากับผงแป้งได้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนยิ่งมีกำลังการขยายมากขึ้นไปอีก คือแทนที่จะใช้แสงธรรมดากลับใช้ลำแสงของอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นอนุภาคเล็กจิ๋ว และเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมแทนเพื่อไปขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลายล้านเท่านักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในการศึกษาเซลล์ที่มีชีวิตขนาดเล็กที่สุด ศึกษาโครงสร้างของวัสดุ เช่นพลาสติก และโลหะต่างๆ

โดย รัชฎา 1/11 เลขที่ 5 [9 ส.ค. 2547 , 13:36:56 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 )

ข้อความ 12

กล้องชนิดนี้ใช้แหล่ง กำเนิดแสงจากหลอดไฟ ภาพที่เห็นจากกล้อง ชนิดนี้มี 2 มิติ คือกว้าง กับยาว กล้องจุลทรรศน์ ส่วนใหญ่ที่ใช้กันหรือที่พูดถึงกันคือ กล้อง ประเภทนี้นั่นเอง กล้องประเภทนี้สามารถใช้ดู สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ กล้องนี้มีกำลัง ขยายสูงแต่มี resolution ต่ำ

โดย สวรรยา ม.1/1 เลขที่ 31 [9 ส.ค. 2547 , 13:36:56 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 )

ข้อความ 13

Microscope,
Zuzi 137 Series
กล้องจุลทรรศน์
มีความสว่างสูง, มั่นคง, แข็งแรง, เลนส์วัตถุหันเข้าเพื่อให้มีพื้นที่เปลี่ยน Slide มาก, มีให้เลือกระบบแสงสว่าง 6V 20W หรือ 6V 30W, Quadruple หรือ Quintuple, เลนส์วัตถุแบบ Achromatic, Semi-Plan Achromatic, Plan Achromatic, Anti-Fungal coated lense และอื่นๆ อีกมาก

โดย กิติยาภรณ์ ม.1/11 เลขที่ 17 [9 ส.ค. 2547 , 13:37:26 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 )

ข้อความ 14

ภายในวัตถุทุกชนิดจะมีโลกโลกหนึ่งซ่อนอยู่ โลกนี้มีขนาดเล็กจนเกินกว่าเราจะมองเห็นได้ การประดิษฐ์คิดค้นกกล้องจุลทรรศน์ขึ้นในศตวรรษที่ 16 ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นโลกที่ซ่อนเร้นนี้อยู่ได้ และเผยความลึกลับอันใหญ่หลวงของนักวิทยาศาสตร์ให้โลกได้รับรู้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สัตว์และพืชนั้นประกอบด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์ แลแต่อมาค้นพบจุลินทรีย์ที่เรียกว่าแบคทีเรีย กล้องจุลทรรศน์ยุคแรกๆ ประกอยด้วยเลนส์ขยายเพียงอันเดียว ส่วนกล้องจุลทรรศน์ยุคปัจจุบันมีเลนส์หลายอัน และสมารถใช้มองวัตถุเล็กเท่ากับผงแป้งได้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนยิ่งมีกำลังการขยายมากขึ้นไปอีก คือแทนที่จะใช้แสงธรรมดากลับใช้ลำแสงของอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นอนุภาคเล็กจิ๋ว และเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมแทนเพื่อไปขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลายล้านเท่านักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในการศึกษาเซลล์ที่มีชีวิตขนาดเล็กที่สุด ศึกษาโครงสร้างของวัสดุ เช่นพลาสติก และโลหะต่างๆ

โดย รพงษ์ เรือนต๋า - [9 ส.ค. 2547 , 13:37:47 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 )

ข้อความ 15

ภายในวัตถุทุกชนิดจะมีโลกโลกหนึ่งซ่อนอยู่ โลกนี้มีขนาดเล็กจนเกินกว่าเราจะมองเห็นได้ การประดิษฐ์คิดค้นกกล้องจุลทรรศน์ขึ้นในศตวรรษที่ 16 ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นโลกที่ซ่อนเร้นนี้อยู่ได้ และเผยความลึกลับอันใหญ่หลวงของนักวิทยาศาสตร์ให้โลกได้รับรู้ นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า สัตว์และพืชนั้นประกอบด้วยเซลล์นับล้านล้านเซลล์ แลแต่อมาค้นพบจุลินทรีย์ที่เรียกว่าแบคทีเรีย กล้องจุลทรรศน์ยุคแรกๆ ประกอยด้วยเลนส์ขยายเพียงอันเดียว ส่วนกล้องจุลทรรศน์ยุคปัจจุบันมีเลนส์หลายอัน และสมารถใช้มองวัตถุเล็กเท่ากับผงแป้งได้ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนยิ่งมีกำลังการขยายมากขึ้นไปอีก คือแทนที่จะใช้แสงธรรมดากลับใช้ลำแสงของอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นอนุภาคเล็กจิ๋ว และเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมแทนเพื่อไปขยายภาพของวัตถุให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลายล้านเท่านักวิทยาศาสตร์ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนในการศึกษาเซลล์ที่มีชีวิตขนาดเล็กที่สุด ศึกษาโครงสร้างของวัสดุ เช่นพลาสติก และโลหะต่างๆ

โดย จตุวัฒน์ สายะเวส ม.1/11 49 [9 ส.ค. 2547 , 13:38:33 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 )

ข้อความ 16

กล้องจุลทรรศน์ประกอบด้วย 1. เลนน์วัตถุ 2.เลนน์ตา 3.เดอะแฟรม 4. ปุ่มปรับภาพ 5. ฐานกล้อง

โดย ด.ช.ธนัสม์ วรสูตร [9 ส.ค. 2547 , 13:39:10 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 )

ข้อความ 17


Microscope,
Zuzi 137 Series
กล้องจุลทรรศน์


มีความสว่างสูง, มั่นคง, แข็งแรง, เลนส์วัตถุหันเข้าเพื่อให้มีพื้นที่เปลี่ยน Slide มาก, มีให้เลือกระบบแสงสว่าง 6V 20W หรือ 6V 30W, Quadruple หรือ Quintuple, เลนส์วัตถุแบบ Achromatic, Semi-Plan Achromatic, Plan Achromatic, Anti-Fungal coated lense และอื่นๆ อีกมาก

โดย ธนพงษ์ ม.1/11 เลขท่ 18 [9 ส.ค. 2547 , 13:39:10 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 )

ข้อความ 18

มีความสว่างสูง, มั่นคง, แข็งแรง, เลนส์วัตถุหันเข้าเพื่อให้มีพื้นที่เปลี่ยน Slide มาก, มีให้เลือกระบบแสงสว่าง 6V 20W หรือ 6V 30W, Quadruple หรือ Quintuple, เลนส์วัตถุแบบ Achromatic, Semi-Plan Achromatic, Plan Achromatic, Anti-Fungal coated lense และอื่นๆ อีกมาก

โดย รักชนก 1/11 เลขที่ 23 [9 ส.ค. 2547 , 13:39:53 น.] ( IP = 202.129.0.181 : : 202.129.0.180 )

ข้อความ 19

หมุนเลนส์ใกล้วัตถุ อันที่มีกำลังขยายต่ำสุดมาอยู่ตรงกับลำกล้อง ปรับกระจกเงาใต้แท่นวางวัตถุให้แสงสะท้อนเข้าลำกล้อง นำสไลด์ที่จะศึกษาวางบนแท่นวาง ให้วัตถุอยู่กลางบริเวณที่แสงผ่าน แล้วค่อยๆ หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ ให้ลำกล้องเลื่อนลงมาอยู่ใกล้วัตถุที่จะศึกษามากที่สุด โดยระวังอย่าให้เลนส์ใกล้วัตถุสัมผัสกับกระจกปิดสไลด์ ถ้าต้องการรูปใหญ่เล็กเเค่ไหนให้เลื่อนปุ่มขึ้นลง เเสงจะมากน้อยเเค่ไหนขึ้นอยู่กับเเผ่นไดอะเฟรม

โดย รวิสรา ม.1/11 เลขที่ 12 [14 ส.ค. 2547 , 13:17:00 น.] ( IP = 210.86.142.9 : : )

ข้อความ 20

งิงิ

โดย - - [23 มิ.ย. 2548 , 17:57:30 น.] ( IP = 202.5.83.27 : : )
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด