View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


มารู้จักราชบัญฑิตกันเถอะ !!!
ลองเข้าไปดู

http://www.royin.go.th/th/home/

โดย FxxkNoEvil [21 มิ.ย. 2550 , 14:37:06 น.] ( IP = 58.9.146.119 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ

ข้อความ 1

ประเภท/สาขาวิชา
ราชบัณฑิต
ภาคีสมาชิก

ก. ปรัชญา

๑. อภิปรัชญาและ
ญาณวิทยา
ศ. ดร.วิทย์ วิศทเวทย์
ศ. ดร.สุนทร ณ รังษี
ศ.อดิศักดิ์ ทองบุญ
นายสนั่น ไชยานุกุล

๒. อัคฆวิทยา
ศ.กีรติ บุญเจือ
ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน
รศ.สิวลี ศิริไล
รศ. ดร.ภัทรพร สิริกาญจน

๓. ตรรกศาสตร์
ศ.จำนงค์ ทองประเสริฐ
ศ. ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์

๔. ศาสนศาสตร์
ศ.เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ผศ. รท. ดร.บรรจบ บรรณรุจิ

ข. สังคมศาสตร์

๑. นิติศาสตร์
ศ.ประภาศน์ อวยชัย
ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ
ศ. ดร.อำนัคฆ์ คล้ายสังข์
ศ. ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
นายสงวน ลิ่วมโนมนต์
ศ. ดร.วิษณุ เครืองาม
ศ.รังสรรค์ แสงสุข

๒. รัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์
ศ. ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
ศ. ดร.ลิขิต ธีรเวคิน
รศ.นรนิติ เศรษฐบุตร
นายอนันต์ อนันตกูล
รศ. ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
ศ. ดร. ร.ต.อ. วรเดช จันทรศร

๓. สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
ศ. ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
ศ. ดร.จิรโชค วีระสัย
รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา

๔. จิตวิทยา
รศ. ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย)
ชปีลมันน์
รศ.นพมาศ อุ้งพระ

๕. สังคมสงเคราะห์
ศาสตร์และสวัสดิการ
สังคม
–
ดร.ปฐมาภรณ์ บุษปธำรง

๖. เศรษฐศาสตร์
ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
นายสมพร เทพสิทธา
ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
รศ. ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์

๗. บริหารธุรกิจ
–
รศ. ดร.ผลิน ภู่จรูญ

๘. ภูมิศาสตร์
ศ.ไพฑูรย์ พงศะบุตร
ศ. ดร.ฉัตรชัย พงศ์ประยูร
ศ. ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ
ศ. ดร.มนัส สุวรรณ

๙. ศึกษาศาสตร์
ศ.สุมน อมรวิวัฒน์
ศ. ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ศ. ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
รศ. ดร.ทิศนา แขมมณี

๑๐. นิเทศศาสตร์
–
รศ. ดร.สมควร กวียะ

ค. ประวัติศาสตร์

๑. ประวัติศาสตร์สากล
ศ. ดร.เพ็ญศรี ดุ๊ก
ศ.เพชรี สุมิตร
ศ.สัญชัย สุวังบุตร

๒. ประวัติศาสตร์ไทย
–
ศ. ดร.ปิยนาถ บุนนาค
รศ.วุฒิชัย มูลศิลป์

๓. โบราณคดี
ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร
นางอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว

รวม ๑๗ สาขาวิชา
รวม ๒๕ คน
รวม ๒๘ คน

โดย FxxkNoEvil [21 มิ.ย. 2550 , 14:38:25 น.] ( IP = 58.9.146.119 : : )

ข้อความ 2

ราชบัญฑิตด้านสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คือ

ศ. ดร.จุมพล สวัสดิยากร
ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

ชื่อไม่คุ้นเลย ของ Search ชื่องานดูก็ไม่คุ้น (ที่ ศมศ ไม่มีงานของคนแรกเลย มีคนที่สองอยู่สองชิ้น ในขณะที่ ม.ธ. มี 10 กว่าชิ้น และประมาณ 20 ชิ้นตามลำดับ)

ที่ผมค่อนข้างสงสัยก็คือ มีราชบัณฑิตบางคนไม่เป็น ศ. ผมว่ามันแปลกๆ เล็กน้อยที่ให้คนที่ไม่เป็น ศ. มาพิจารณา ศ. (แต่เอาเถอะ นี่คือความแปลกเล็กๆ ในเรื่องแปลกใหญ่ๆ ของระบบการให้ ศ. แบบนี้)

ต่อมาที่งงกว่าเดิมคือ บางสาขาไม่มีราชบัญฑิต ยังงี้จะให้ ศ. กันยังไง?

... ว่าแต่ "อัคฆวิทยา" นี่มันคืออะไรกันแน่?

โดย FxxkNoEvil [21 มิ.ย. 2550 , 14:46:41 น.] ( IP = 58.9.146.119 : : )

ข้อความ 3

"ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ" บังเอิญรู้จักแกมานาน(ตั้งแต่ป.4 บิดาเพื่อนนะครับ)แต่ไม่คิดว่า บุคคลท่านนี้จะมีชื่ออยู่ในนี้ด้วย โอ้ว.... ผมลาออกจากวงการนี้ดีกว่า

โดย 8720 [21 มิ.ย. 2550 , 20:02:04 น.] ( IP = 203.209.115.36 : : )

ข้อความ 4

ปริญญา เทวานฤมิตร? แกเป็นราชบัณฑิตแล้วหรือยังครับ มีคน(อย่างน้อย3คน)บอกผมว่าสามารถหาหนังสือ(อะไรก็ไม่รู้)อ้างอิงได้ อันนี้ฉบับupdated หรือไม่?

โดย 8721 [25 มิ.ย. 2550 , 09:16:37 น.] ( IP = 203.131.222.1 : : 10.1.3.89 )

ข้อความ 5

พระธรรมโกษาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เป็นราชบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขา อัคฆวิทยา ว่าด้วยเรื่องคุณค่า

โดย Time [28 ต.ค. 2552 , 01:01:22 น.] ( IP = 24.15.3.104 : : )

ข้อความ 6

ราชบัณฑิตทำหน้าที่อะไรครับ
พิจารณาจากผลงานทางวิชาการ หรือความประพฤติครับ
และเมื่อได้รับตำแหน่งแล้ว มีกฎเกณฑ์ใดที่สามารถทำให้ถูกถอนจากตำแหน่งนี้ครับ
เคยได้ยินผู้ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิง แต่ไม่ได้ บอกว่ามีหนึ่งในนี้ ไม่ควรได้ นี่เป็นการใส่น้ายทำนองสุนัขว่าองุ่นเปรี้ยวหรือไม่ครับ

โดย จอนนี่ [11 ต.ค. 2558 , 12:43:50 น.] ( IP = 1.46.40.197 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด