** บอร์ด อบต.สุราษฎร์ธานี**

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
สมุดโทรศัพท์ เฉพาะผู้สอบผ่าน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

กรุณาลง ลำดับ / ชื่อ / เบอร์โทร เท่านั้นนะครับจะได้ไม่สับสน

โดย บิก ป. [16 มี.ค. 2548 , 17:58:41 น.] ( IP = 203.151.140.112 : : 203.113.61.231 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

ข้อความ 81

ลำดับที่ 149โทร.05-8923234 อยากบรรจุที่สงขลา แต่ยังหาที่ลงไม่ได้ทำไงดี

โดย รชนีกร บุญสนิท [10 มี.ค. 2549 , 13:23:01 น.] ( IP = 203.156.153.55 : : )

ข้อความ 82

ลำดับ 158 สุริยา ศรีลาชัย เปลี่ยนเบอร์โทรครับ
09-4473084 หาที่ลงอยู่ครับ

โดย โซ่ [22 มี.ค. 2549 , 12:37:55 น.] ( IP = 203.113.16.241 : : 203.113.56.7 )

ข้อความ 83

ลำดับที่ 189/ศิรประภา/04-8572131

โดย ผึ้ง [3 เม.ย. 2549 , 12:56:44 น.] ( IP = 58.147.27.41 : : )

ข้อความ 84

ลำดับที่ 192 /04-6841609,05-0088664

โดย วิเชียร [18 เม.ย. 2549 , 12:56:52 น.] ( IP = 203.188.15.23 : : )

ข้อความ 85

ลำดับที่ 349 / 06-2352673

โดย กรกฎ [19 เม.ย. 2549 , 09:43:51 น.] ( IP = 58.147.83.156 : : )

ข้อความ 86

ลำดับที่ 314 /น.ส.พวงลักษณ์ อะทะจา / เปลี่ยนเบอร์ใหม่ 09-7575930

โดย ลักษณ์ - [29 เม.ย. 2549 , 07:50:25 น.] ( IP = 203.151.72.142 : : )

ข้อความ 87

ใครเข้ามาอ่านแล้วลำดับหลัง ๆ ช่วยทำหนังสือถึงบุคคลต่อไปนี้ให้เข้ามาแจ้งชื่อ-สกุล,
เบอร์โทรและลำดับที่ด้วย ตามเวปไซต์นี้ และหากบรรจุในตำแหน่งอื่น ระดับอื่น
หรืออปท.อื่นให้ทำหนังสือแจ้งสนง.ท้องถิ่นสุราษฯ เพื่อขอสละสิทธิ์ในการบรรจุ
เพื่อประโยชน์แก่คนข้างหลัง
เพื่อความรวดเร็ว อยากให้ทุกคนร่วมมือกันทำหนังสือด้วย
ทำหนังสือไปไม่ได้หมายความว่าไปเร่งหรือต่อว่าอะไรนะแต่เป็นการขอร้องให้เข้ามาติดต่อบ้างเพื่อจะได้ทราบค
วามเคลื่อนไหว
ลำดับ 151 น.ส.ธันยาภรณ์ พรหมนวล 97 ม.9 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
ลำดับ 152 น.ส.นันทิชา ชาญหัตถกิจ 03-1773688 (จ.หนองคาย)
ลำดับ 153 นางภัสพิชา ดำด้วงโรม 87/2 ม.8 ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา
ลำดับ 154 นายเกรียงไกร วงค์ไชยา 90 ม.2 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ลำดับ 155 น.ส.วัชรา ไทยราชา 07-2333026 (จ.นครพนม)
ลำดับ 156 น.ส.พัชราภรณ์ เรืองมี 211/1 ม.9 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
ลำดับ 157 น.ส.ธนพร สุดสา (ไม่มีในฐานข้อมูล)
ลำดับ 158 นายสุริยา ศรีลาชัย 04-7022445
ลำดับ 159 น.ส.รุ่งกมล สุวรรณนิมิต 27 ม.3 ต.บางไทร อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ลำดับ 160 น.ส.เกศินี แก้วสะอาด 53 ม.4 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
ลำดับ 161 น.ส.สุภาวดี บุญส่ง 01-7487188
ลำดับ 162 น.ส.ขวัญยืน ชัยยศ 85/1 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
193 ม.4 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ลำดับ 163 น.ส.คนึงนิจ สุทิน 41/1 ม.2 ต.กะหรอ กิ่งอ.นบพิดำ จ.นครศรีธรรมราช
ลำดับ 164 น.ส.ณิชชยา ชมเชย 28 ถ.โชคสมาน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลำดับ 165 นายชัยยา อินทร์ทอง 130 ม.2 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ลำดับ 166 น.ส.ทินธินาถ อินต๊ะ 05-0331945 (จ.เชียงราย)
ลำดับ 167 นายสนทยา วันเพ็ง
ลำดับ 168 น.ส.ธนพร ศรีสุวรรณ์
ลำดับ 169 น.ส.เพชรรัตน์ กามูณี
ลำดับ 170 น.ส.จินตนา คงอินทร์

มิถุนายน 2549
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผู้สอบขึ้นบัญชีก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์ฯ ลำดับที่
..............
ด้วย ก.อบต.
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งเป็นพนัก
งานส่วนตำบล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548
ซึ่งปัจจุบันรวมระยะเวลาได้ 1 ปี 3 เดือน 10 วัน และบัญชีฯ ดังกล่าวเหลือเวลาอีกเพียง 8 เดือน
20 วัน จะครบกำหนดการยกเลิก (ครบ 2 ปี)
เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตามจำนวนของอปท. ที่ขอใช้บัญชีมาในขณะนั้น
(ไม่มีการเรียกสำรอง) ข้าพเจ้าจึงอยากจะขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดเสียสละเวลาดำเนินการโดยด่วน ดังนี้
1. แจ้งชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์ และลำดับของท่าน ตามเวปไซด์ www.suratthani.go.th
เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน
2.
ถ้ามีที่บรรจุกรุณาติดต่อกับอปท.ที่ท่านจะไปบรรจุทำหนังสือขอใช้บัญชีไปยังสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎ
ร์ธานีโดยด่วน

3. หากท่านใด ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งอื่น ระดับอื่น
หรืออปท.อื่นแล้วกรุณาทำหนังสือสละสิทธิ์การรับการบรรจุฯ
ส่งถึงประธานก.อบต.จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื่องจากหากท่านทำหนังสือสละสิทธิ์ไป
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้เรียกลำดับถัดไปรายงานตัว
ข้าพเจ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากท่าน จึงขอขอบคุณล่วงหน้า
แทนผู้สอบขึ้นบัญชีทุกคนมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ


........................................
(....................................................)


โดย ช่วยกันหน่อย [27 มิ.ย. 2549 , 08:09:09 น.] ( IP = 203.188.49.128 : : )

ข้อความ 88

ลำดับที่/192 / เบอร์โทรศัพท์ 07-2313735
03-4013088 เบอร์ใหม่ล่าสุด

โดย วิเชียร [23 ส.ค. 2549 , 16:49:02 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.61.229 )

ข้อความ 89

นรกสุพิชญา ตาคำดี แรด

โดย คน [26 ก.ย. 2549 , 13:02:05 น.] ( IP = 58.64.26.118 : : )

ข้อความ 90

E ต่ายสุพิชญาแรดมากทุกคนโปรดทราบ

โดย สสสส [26 ก.ย. 2549 , 13:12:09 น.] ( IP = 58.64.26.118 : : )
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด