Webboard

กระดานถาม - ตอบ ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ราชภัฎมหาสารคาม

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ขอเสนอร่างโครงการ
โครงการ “ลูกนิติฯ พระวรุณคืนถิ่น สัมพันธ์” ครั้งที่ 1
*************************************
หลักการและเหตุผล
ในอดีต ที่เราชาวนิติศาสตร์ราชภัฎมหาสารคามกำลังศึกษาอยู่ พวกเราชาวนิติฯค่อนข้างจะรวมตัวกันเหนียวแน่น และได้เข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงสภาพของนักศึกษา มรม. มากมาย ทั้งในรูปแบบ และเนื้อหา และหลังจากที่ ได้สำเร็จการศึกษามาจาก มรม. แล้วทุกคนต่างแยกย้ายเพื่อเข้าสู่ภารกิจส่วนตัว หลายท่านเป็นนักกฎหมาย ทนายความ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท บรรจุเข้ารับราชการ หรือศึกษาต่อ แล้วแต่สภาพทางสังคม และความต้องการที่เป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล แต่เพื่อนๆก็ยังคงรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นมีการติดต่อประสาน และเปลี่ยนประสบการณ์ โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือ หรืออีเมล์ และเป็นประจำทุกปี จะมีศิษย์เก่านัดรวมกันที่จันทบุรี และ ณ จุดเล็กๆนี้ ก็ได้มีความคิดที่จะก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ฯ ขึ้น เนื่องจากยังไม่มีกลุ่มใด รุ่นใด รับไปดำเนินการอย่างจริงจัง จึงถือวิสาสะที่จะจัดตั้งขึ้นกันเองโดยมีสมาชิกไม่กี่คน แต่เนื่องจากการรวบรวมศิษย์เก่ารุ่นต่างๆนั้น เป็นงานที่ใหญ่มากพอสมควร จึงได้สรุปแนวความคิดว่าจะต้องตั้ง ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มรม. ขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นองค์กรและแกนกลางในการประสานงาน ในเบื้องต้นคิดว่าจะสามารถรวบรวมและสร้างได้ โดยมุ่งหวังที่จะรวบรวมศิษย์เก่า เข้าด้วยกัน เพื่อตั้งเป็น สมาคมศิษย์เก่า นิติศาสตร์ราชภัฎมหาสารคาม ให้มาเป็นองค์กรกลางในการประสานความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ระหว่างศิษย์เก่า อาจารย์เก่า เจ้าหน้าที่เก่า นักศึกษาในปัจจุบัน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ นิติศาสตร์ราชภัฎมหาสารคาม ให้ได้โดยมีเว็บไซต์ http://www.nitirajasakam.th.gs/ เป็นสื่อกลางในการประสานงาน ซึ่งจัดทำและดูแลระบบโดย นายสมชาย โคตพัฒน์ ศิษย์เก่านิติศาสตร์ ขกอ.หมู่ 3 และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจดทะเบียนชมรมเป็นองค์กรสาธารณะ กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในการรวมกลุ่มของพวกเราชาว นิติศาสตร์ราชภัฎมหาสารคาม หลายครั้งที่ผ่านมา พบว่า ศิษย์เก่า หลายท่าน รอคอยความหวังให้มีการดำเนินการให้มีการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง ที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน ทางชมรมศิษย์เก่าฯ ก็ได้พูดคุยและสรุปแผนการดำเนินงานไว้คร่าวๆ ดังนี้
1.จะจัดทำโครงการคืนสู่เหย้า ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2550 ที่เราจะเดินทางไปให้กำลังใจและ เยี่ยมน้องที่มหาสารคาม เพื่อรวบรวมและระดมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ทุกรุ่น มาร่วมงาน “วันระพี 51 ” และนำเสนอเรื่อง การก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ฯ
2.จะจัดทำโครงการหาทุนโดยการจัดผ้าป่าสามัคคีและแข่งขันฟุตบอลประเพณี พี่น้องชาวนิติศาสตร์ฯ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2551“วันระพี 51 ”
3.จะจัดทำโครงการหาทุนโดยการจัดงานกาลาดินเนอร์(โต๊ะจีน) และการปาถกาถาพิเศษโดย ……… ในวันที่.......... .................ซึ่งเป็นวันครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งภาควิชานิติศาสตร์

แนวความคิด
เพื่อให้พี่น้องเราชาวนิติฯจะได้รวมตัวกัน ทำกิจกรรมสาธารณะร่วมกัน และแสดงให้เห็นว่าพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกัน จึงได้รวมกลุ่มเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อจัดงานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ โดยใช้ชื่อว่า “ลูกนิติฯ พระวรุณคืนถิ่น สัมพันธ์” ครั้งที่ 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีการรวมกลุ่มศิษย์เก่าชาวนิติศาสตร์ราชภัฎมหาสารคาม
2. เพื่อเดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สถานที่ๆ เราเคยพักพิงอาศัยและประสิทธิ ประศาสตร์ความรู้ความสามารถให้กับพวกเรา
3. เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ให้กับศิษย์เก่า อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในปัจจุบัน
4. เพื่อรวบรวมข้อมูล ของคณาจารย์และศิษย์เก่า เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำทำเนียบรุ่นนิติศาสตร์ฯ ที่สมบูรณ์ต่อไป
5. เพื่อความสมัครสมานสามัคคี ของชาวนิติศาสตร์ราชภัฎมหาสารคามในวงกว้างต่อไป
6. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ร่วมกับ ศิษย์เก่านิติศาสตร์รุ่นต่างๆ

โดย หมอความมะขาม [29 ส.ค. 2550 , 11:06:24 น.] ( IP = 203.156.115.96 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ข้อความ 1

ที่ปรึกษาโครงการ
1.คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 11.อาจารย์สุธีพงศ์ พินิจพล
2.ผศ.เรืองยศ จันทรสามารถ 12.ผศ.กัญญา บุรีรัตน์
3.อาจารย์บุญชนะ ยี่สาระพัฒน์ 13.ผศ.สุรทิน นาราภิรมย์
4.อาจารย์โกมล แพนพา 14.ผศ.พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ
5.อาจารย์อุดม หมีเทศ
6.อาจารย์วิทยา เจริญศิริ
7.อาจารย์คงสิทธิ์ ศรีทอง
8.อาจารย์วินัย แสงกล้า
9.อาจารย์ไปรมา เฮียงราช
10.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
ผู้ประสานงานโครงการ
1.นายสมชาย โคตพัฒน์ 11.นายสถิตย์ ศรีมุงคุณ
2.นายพัฒนจักร สุทธิประภา 12.นายไพบูลย์ นุ่นนกกด
3.นายสุรชัย ชูปฏิบัติ 13.นางสาวพิกุลรัตน์ ลังภูรี
4.นายจารุวัฒน์ ทะชาดา 14.นางสาวธีรญา พันเทศ
5.นางสาวรัตนาพร สุขดี 15.นายกริช สินธุศิริ
6.นายประวีร์ บุญแดงดี 16.นายนิวัตร ข่าขันมะลี
7.นายประสิทธิ์ อุ่นศิริ 17.นางสาวเพียงทิพย์ เขตบุรี
8.นายอังคาร แสงห้าว 18.นายสุทัศน์ แก้วคำ
9.ส.ต.ต.ดำรงค์ หีบแก้ว 19.นายกิตติ สีเอี่ยม
10.นายสุรชัย เสนาเหลา 20.นายสุรชัย นนสีลาด
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิษย์เก่าและนักศึกษานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ทุกรุ่น อาจารย์ที่เคยสอน อาจารย์ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ จำนวน 200 คน
ระยะเวลาดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.จัดเตรียมโครงการ ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2550
2.ติดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1 กันยาน 2550 ถึง 1 พฤศจิกายน 2550
3.ติดต่อพาหนะในการเดินทาง ประสานงาน ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน2550
4.จัดหาทุนและผู้สนับสนุน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึง 1 พฤศจิกายน 2550
5.ปฏิบัติงานตามโครงการ 27 ธันวาคม ถึง 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550
6.สรุปและการประเมินผลโครงการ ระหว่างวันที่ โดยการใช้แบบสอบถาม สอบถามผู้เข้าร่วม โครงการทั้งหมด แล้วนำมาประมวลผลโดย SPSS ในวันที่ 29 ธันวาคม 2550
แผนการดำเนินงาน
การดำเนินงานขั้นที่ 1 รวบรวมศิษย์เก่าที่จะร่วมเดินทางไปและประสานงานการจัดกิจกรรมกับตัวแทนที่อยู่มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2550 เพื่อสรุปกิจกกรมและมอบหมายภารกิจ

โดย หมอความมะขาม [29 ส.ค. 2550 , 11:08:18 น.] ( IP = 203.156.115.96 : : )

ข้อความ 2

งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ได้รับการสนับสนุนจากผู้เข้าร่วมโครงการ คนละ 1,000 บาท จำนวน 200 คน เพื่อดำเนินงานตามโครงการ ทั้งหมด รวมเป็น 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้
1. งบประมาณในการเดินทางประสานงาน และบริหารโครงการ จำนวน 20,000 บาท
2. งบประมาณค่าอาหาร-จัดเลี้ยง จำนวน 50,000 บาท
3. งบประมาณของที่ระลึกและเสื้อ จำนวน 50,000 บาท
4. งบประมาณของที่ระลึกและเสื้อเพื่อจำหน่ายหาทุน จำนวน 50,000 บาท
5. งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ จำนวน 5,000 บาท
6. งบสำรองจ่าย จำนวน 25,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถหาทุนมอบให้ภาควิชานิติศาสตร์ได้ประมาณ 50,000 บาท
2. สามารถรวบรวมศิษย์เก่าชาวนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเข้าด้วยกัน
3. ได้เดินทางไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม สถานที่ที่เราเคยพักอาศัยและประสิทธิ ประสาทความรู้ความสามารถให้กับพวกเรา
4. สามารถสร้างสายสัมพันธ์และเป็นขวัญกำลังใจให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในปัจจุบัน
5. สามารถรวบรวมข้อมูล ของคณาจารย์และศิษย์เก่าที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อจัดทำทำเนียบรุ่น
6. สามารถจุดกระแสผู้ที่มาประชุมร่วมกันให้มีแนวความคิดในการจัดตั้ง สมาคมศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
7. สร้างความสนุกสนาน ความสมัครสมานสามัคคี ของชาวนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคามได้
8. สามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
การประเมินผลโครงการ
ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2550 ประเมินสรุปผลสำเร็จ และข้อบกพร่องเพื่อที่จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไป

ลงชื่อ สมชาย โคตพัฒน์ เขียน/ร่างโครงการ
( นายสมชาย โคตพัฒน์ )


****************************************************

โดย หมอความมะขาม [29 ส.ค. 2550 , 11:09:11 น.] ( IP = 203.156.115.96 : : )

ข้อความ 3

แสดงพลังให้ทุกคนเห็นว่าความเป็น “ลูกพระวรุณ เลือดนิติศาสตร์” เรารักและหวงใยซึ่งกันและกัน
โดย คุณต่อ (หมอความมะขาม) 087-8552545 สมชาย โคตพัฒน์ ขกอ.รุ่น 1 หมู่ 3 คันชั่งพระวรุณ รุ่นที่ 1

โดย หมอความมะขาม [29 ส.ค. 2550 , 11:09:47 น.] ( IP = 203.156.115.96 : : )

ข้อความ 4

ขอชื่นชม ท่านหมอความมะขาม กระผม เห็นด้วยอย่างยิ่ง...ฉะนั้น วันที่ 15 -16 พฤศจิกายน 2550 พวกเราคงได้พบปะกันเพื่อรับมอบหมายภารกิจต่อไปนั่นเอง เบอร์โทร กระผม 081 -7999234 (ตึ๋ง)
และผลของวันที่ 1-5 กันยายนนี้ อย่างไร ท่านลงในเว๊ปด้วยนะครับผม..เพื่อติดต่อแจ้งเพื่อนๆทราบครับท่าน...รวมทั้งวิธีแจ้งความประสงค์หรือสมัครไปในวันคืนสู่เหย้าด้วยนะครับ

โดย นิติ รุ่น 16 เสาร์/อาทิตย์ [29 ส.ค. 2550 , 17:59:27 น.] ( IP = 125.26.189.157 : : )

ข้อความ 5

ภาคภูมิใจด้วยครับที่เราศิษย์เก่ามีพี่ที่แสนดีและเสียสละต่อสถาบันผมเป็นอีกคนหนี่งที่พร้อมให้ความร่วมมือทุกด้านเพื่อสถาบันที่เราเคยเล่าเรียนมาเป็นการตอบแทนคุณของสถาบันที่ทำให้เรามีได้ในวันนี้ จากศิษย์เก่ารุ่น 2

โดย ศิษย์เก่ารุ่น 2 [30 ส.ค. 2550 , 13:35:38 น.] ( IP = 203.113.17.159 : : )

ข้อความ 6

ท่านที่สนใจร่วมงานทิ้งเบอร์โทร..............
ให้ด้วยนะครับ หรือผู้ใดจะอาสาสมัครช่วยประสานก็ยินดีมากๆนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่จัดทำอาจจะมีปัญหาในด้านการบริหารจัดการอยู่บ้างเนื่องจากแต่ละท่านจะประสานงานกันทางโทรศัพท์ซึ่งบางครั้งอาจจะคลาดเคลื่อน แต่อย่างไรก็จะพยายามสุดความสามารถ แหละครับ.............
ส่วนระเบียบการสมัครเข้าร่วมโครงการนั้นกำลังศึกษาแนวทางที่สะดวกที่สุดครับ

โดย หมอความมะขาม [30 ส.ค. 2550 , 16:12:43 น.] ( IP = 203.156.113.235 : : )

ข้อความ 7

ขอชื่นชม ท่านหมอความมะขาม และนับเป็นก้าวแรกและเป็นก้าวที่มั่นคง..ที่พวกเราจะคืนสู่เหย้าครับผม..เชื่อว่าหาก ศิษย์เก่า นิติฯพวกเราได้อ่านกระดานนี้ โปรดช่วยนำไปขยายผลให้เพื่อนๆทราบเป็นการล่วงหน้าด้วยนะครับผม


โดย นิติกร อิสาน 050 [31 ส.ค. 2550 , 00:04:35 น.] ( IP = 125.26.189.58 : : )

ข้อความ 8

ดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้ รุ่นสองขอสนับสนุนอย่างเต็มที่ กระจายข่าวช่วยกัน
ทั่วถึงแน่นอน ไม่เจอกันนานคิดถึ่งเพื่อนๆและพี่ๆจัง

โดย สารคามน้ำไม่ตอ้ง/รุ่นสองของชอบ [31 ส.ค. 2550 , 11:17:49 น.] ( IP = 165.228.129.11 : : 125.24.158.138 )

ข้อความ 9

รับทราบครับ กระผมประสานงานกับทางหมอความมะขามเป็นนิจ พวกเราสู้ๆ

โดย สายลาบFBT [1 ก.ย. 2550 , 08:49:18 น.] ( IP = 202.47.228.245 : : )

ข้อความ 10

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการกระผมจะขอความร่วมมือโดยให้ ท่านพัฒนจักร และท่านประวีร์
เนื่องจากเห็นว่าน่าจะประสานงานกันได้ดี
ให้ทั้งสองท่านร่วมเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อโครงการ.....เพื่อรองรับการโอนเงินจากผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่ทราบว่าทุกท่านจะเห็นเป็นเช่นไรบ้างครับ

โดย หมอความมะขาม [3 ก.ย. 2550 , 13:49:45 น.] ( IP = 203.156.113.16 : : )
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
แสดงรายละเอียดความคิดเห็นครับ :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด