รายละเอียดกระทู้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ช่วยเรียงลำดับแต่ละยุคสมัย
ช่วยเรียงลำดับตั้งแต่ยุคหินลงมาจนมาถึงยุคสมัยรัตนโกสินตร์มาเรื่อยๆเลยได้หรือเปล่าครับ จะเอาไปอ่านสอบนะครับ (ใครมีคำแนะนำเกี่ยวกับการสอบป.โท มหาลัยศิลปากร ผมจะสอบประวัติศาสตร์ศิลปะไทยนะครับควรอ่านหนังสืออะไรเรียนพิเศษที่ไหนได้บ้างนะครับช่วยทีนะครับ)

โดย คนต้องการรู้อย่างมาก - [12 เม.ย. 2547 , 10:11:27 น.] ( IP = 202.183.152.158 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ข้อความ 1

มียุคหินเป็นยุคเเรกซึ่งยุคหินสามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ ยุคใหญ่ยุคที่ 2 ก็คือ ยุคโลหะแบ่งย่อยๆ เป็น สอง ยุค คือ ยุค สำริด และยุคเหล็ก การแบ่งยุคในอดีตก็มีเท่านี้ยุคสมัยของชนชาติไทยยุคแรกคือ สมัยสุโขทัย มีกษัตริย์ทั้งหมด เก้าพระองค์ และต่อมาก็คือสมัยอยุธยามีกษัตริย์ทั้งหมด 33 หรือ 34 พระองค์แล้วแต่หนังสือว่าขุนวรวงศาด้วยหรือไม่ และสัยนี้ยังประกอบด้วยราชวงศ์ถึงห้าราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์ สุพรรณภูมิ สุโขทัย ปราสาททองและบ้านพลูหลวงิและสมัยปัจจุบันคือ สมัยรัตนโกสินทร์ ถ้ากล่าวถึงสมัยรัตนโกสินทร์จะกล่าวถึง 3 รัชวงศ์แรกเท่านั้น แต่ถ้าหมายถึงราชวงศ์จักรีจะหมายถึง 9 รัชกาล
ปล หวังว่าคงช่วยได้มากขอให้สอบได a นะครับ

โดย เด็ก กาฬสินธุ์ [15 เม.ย. 2547 , 00:30:40 น.] ( IP = 202.57.178.205 : : )

ข้อความ 2

การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
สมัยก่อนประวัติศาสตร์สามารถแบ่งย่อยได้หลายวิธี เช่น การแบ่งยุคตามลักษณะวัสดุที่มนุษย์นำมาใช้ทำเครื่องมือ และลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้ การแบ่งยุคตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ
๑. การแบ่งยุคตามลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมนุษย์ได้ดัดแปลงวัสดุตามธรรมชาติทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมขึ้น การแบ่งยุคสมัยจึงใช้ชนิดของวัสดุแลัลักษณะของเครื่องมือเครื่องใช้เป็นหลัก สามารถแบ่งได้กว้างๆเป็น ๒ ยุค คือ
๑.๑ ยุคหิน แบ่งตามลักษณะเครื่องมือเป็น ๓ ยุค คือ
- ยุคหินเก่า เป็นยุคที่ใช้เครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบๆ
- ยุคหินกลาง เป็นยุคที่ใช้เครื่องมือหินกะเทาะที่ทำประณีตขึ้น ขนาดของเครื่องมือเล็กลง ยุคนี้นักวิชาการหลายท่านไม่ยอมรับ เนื่องจากขาดหลักฐานที่มาสนับสนุนได้อย่างชัดเจน
- ยุคหินใหม่ เป็นยุคที่ใช้เครื่องมือหินขัด มีการทำเครื่องปั้นดินเผาขึ้นใช้
๑.๒ ยุคโลหะ แบ่งตามชนิดของวัสดุเป็น ๒ ยุค คือ
- ยุคสำริด เป็นยุคที่ใช้โลหะผสมระหว่างทองแดงและดีบุกเรียกว่าสำริดมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้
- ยุคเหล็ก เป็นยุคที่รู้จักการถลุงเหล็ก นำมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้

๒. การแบ่งยุคตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์
นอกจากการแบ่งยุคตามชนิดของวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้แล้วยังพบว่าในบางครั้งนักวิชาการอธิบายยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ออกโดยดามลักษณะเศรษฐกิจสังคมออกเป็น
๒.๑ สังคมนายพราน เป็นยุคที่มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์ จับสัตว์น้ำ เก็บอาหารที่ได้จากธรรมชาติ ยังไม่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยถาวร มักอพยพตามฝูงสัตว์
๒.๒ สังคมเกษตรกรรม เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ยังคงมีการล่าสัตว์ จับสัตว์น้ำ และเก็บอาหารที่ได้จากธรรมชาติ มักจะตั้งบ้านเรือนถาวรบนพื้นที่ที่เหมาะแก่การเกษตรกรรม มีการรวมกลุ่มเป็นหมู่บ้าน เป็นเมือง มีการแลกเปลี่ยนผลผลิต และมีระบบการปกครองในสังคม

โดย boNg [17 มิ.ย. 2547 , 21:42:43 น.] ( IP = 202.129.18.132 : : )

ข้อความ 3

สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย

สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์(Protohistory) เป็นช่วงเวลาที่อยู่คั่นกลางระหว่างสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ หมายถึง สมัยที่ชุมชน เมือง หรือรัฐใดที่ยังไม่มีการใช้ลายลักษณ์อักษรแต่ถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารของชุมชนอื่น หรือมีตัวอักษรแต่ตัวหนังสือนั้นยังไม่มีผู้ใดอ่านออก แต่ก็เป็นชุมชน เมือง หรือรัฐที่อยู่ใกล้ หรือมีความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นที่มีลายลักษณ์อักษรใช้แล้ว นอกจากนี้ยังหมายถึงชุมชน เมืองหรือรัฐที่มีการใช้ลายลักษณ์อักษรและสามารถอ่านออกได้ แต่ยังไม่แสดงเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนก็รวมเอาไว้ในสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ด้วย ในการศึกษาสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์นี้ต้องหลักฐานทางโบราณคดี เทคนิคทางโบราณคดี และวิธีการในทางประวัติศาสตร์ช่วยในการศึกษาเรื่องราว
สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มต้นต่อเนื่องจากยุคโลหะ มักจะมีลักษณะเป็นเมือง รัฐ หรืออาณาจักรที่มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเช่น อินเดีย จีน เวียตนาม กรีก เปอร์เชียฯลฯ มีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมระหว่างชุมชน เมือง หรือรัฐ ตลอดจนอิทธิพลจากต่างประเทศ ทำให้เกิดความแตกต่างและความคล้ายคลึงจนสามารถแยกเป็นสมัยย่อยๆได้ตามรูปแบบศิลปกรรมและวัฒนธรรม และสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์สิ้นสุดลงเมื่อประวัติศาสตร์ของประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี
หลักฐานทางโบราณคดีในช่วงนี้พบกระจายอยู่ทั่วไปในประเทศไทยแสดงให้เห็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากต่างแดนที่เข้ามาสู่ดินแดนนี้ มีพัฒนาการทางวัฒนธรรมมาสู่รูปแบบของตนเอง และมีการถ่ายทอดจนกินอาณาบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จดหมายเหตุจีน จารึก ฯลฯ ซึ่งกล่าวถึงเรื่องราวในดินแดนนี้เมื่อได้เดินทางมาพบเห็น และบางครั้งก็ระบุชื่ออาณาจักร รัฐ หรือเมือง ทำให้เราสามารถทราบเรื่องราวโดยสังเขปจากหลักฐานเหล่านี้ได้
จากลักษณะรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมที่พบ และหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้เราสามารถแบ่งช่วงเวลาสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ออกเป็นสมัยย่อยๆได้เป็นยุคสมัยตามลักษณะศิลปกรรม ลักษณะทางวัฒนธรรม หรือในบางครั้งก็แบ่งออกเป็นอาณาจักร รัฐ และเมืองต่างๆ
ในประเทศไทยจะแบ่งตามภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่โดยอาจเรียกช่วงนี้ว่า
สมัยอิธิพลอารยธรรมอินเดีย

โดย จะหมื่นboNg [17 มิ.ย. 2547 , 21:58:17 น.] ( IP = 202.129.18.132 : : )

ข้อความ 4

โพสท์ไม่ได้ ยาวเกินไป ดูที่นี่แล้วกัน
http://fad14.pantown.com

ป.โท ประวัติศาสตร์ศิลปะ ม.ศิลปากร ไม่รู้เหมือนกันว่าสอบอะไรบ้าง แต่ที่แน่ๆ ต้องมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะพอสมควร หนังสือพื้นฐานที่ควรจำได้ขึ้นใจคือ ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย ของ ท่านอาจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ และของอาจารย์สันติ เล็กสุขุม อันนี้ต้องขึ้นใจ และอีกเล่มคือ ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศใกล้เคียง อินเดีย ลังกา จำปา ชวา ขอม พม่า ลาว อันนี้ก็ต้องขึ้นใจ หากไม่ได้จะเสียเปรียบพวกที่เรียนประวัติศาสตร์ศิลปะมา และควรตามอ่านงานของ อาจารย์สันติ ทุกเล่มไม่ว่าจะเป็น ศิลปะลานนา ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา ลายปูนปั้นสมัยอยุธยาตอนต้น-ปลาย พระปรางค์วัดจุฬามณี เจดีย์รายวัดราชบูรณะ และอื่นๆอีกมากมายจำไม่ได้แล้ว และอ่านงานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเยอะ ทั้งหมดเป็นพื้นฐาน เพราะหลายครั้งที่ผ่านมา อาจารย์สันติจะดูพื้นฐานและวิธีคิดของนักศึกษา เป็นหลัก และควรหาหัวข้อวิจัยเตรียมไว้ด้วยอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และควรศึกษาหัวข้อนั้นไว้คราวๆ และควรที่จะเสอนหัวข้อนั้นได้ เคยมีครั้งหนึ่งอาจารย์ออกข้อสอบให้อธิบายประโยชน์ของผ้าขาวม้า ซึ่งแกเพียงอยากทราบวิธีคิดของนักศึกษาเท่านั้น

โดย boNg [17 มิ.ย. 2547 , 23:02:36 น.] ( IP = 202.129.18.132 : : )

ข้อความ 5

ใครมีความรู้เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติแต่ละยุคสมัย

ช่วยกรุณาส่งมาให้ด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ ^-^

โดย ฝน [29 ส.ค. 2547 , 16:03:51 น.] ( IP = 202.176.126.223 : : )

ข้อความ 6

อยากได้อะเกี่ยวกับสมันยุคก่อนประสัติศาสตร์ แต่ทามมายเข้าเว๊บไม่ได้อะ

ยังไงช่วยส่งเว๊บไปให้หน่อยดิ จะขอบคุณมาก

โดย noi - [2 ก.ย. 2547 , 21:21:53 น.] ( IP = 203.150.193.201 : : )

ข้อความ 7

ใครก็ได้ที่มีข้อมูลภูมิปัญยาของมนุษย์ส่งมาให้มั้ง

โดย อัญ [4 ก.ย. 2547 , 12:07:30 น.] ( IP = 203.150.217.117 : : 203.113.46.9 )

ข้อความ 8

เรารักอู๊ดนะ

โดย คนที่แอบมอง [4 ก.ย. 2547 , 12:13:55 น.] ( IP = 203.150.217.117 : : 203.113.46.9 )

ข้อความ 9

จวยยย

โดย *-* [7 ก.ย. 2547 , 22:39:24 น.] ( IP = 202.5.86.50 : : )

ข้อความ 10

ช่วยเรียงลำดับ -การเเบ่งตามช่วงเวลาเเบบไทย-
ให้หน่อยนะครับช่วยทีงับตั้ง 10คะเเนน

ช่วยๆ กานหน่อยังบ

โดย boat ต.พ.ญ. [15 ก.ย. 2547 , 19:24:22 น.] ( IP = 203.150.217.114 : : 203.113.32.11 )
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด