รายละเอียดกระทู้

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


โอรสสมเด็จพระนเรศวร
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นบทความทางประวัติศาสตร์ในสมัย พระนเรศวร โดยบทความนี้เป็นบทความการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับ พระราชโอรสของ พระนเรศวร ซึ่งผู้เขียนบทความนี้ได้เสนอความคิดที่ว่า “ พระนเรศวร ทรงมีพระราชโอรสอยู่จริง และทรงพระนามว่า พระมหาธรรมราชา พร้อมทั้งได้ทำการวิเคราะห์ถึงที่มาและที่ไปของพระราชโอรสพระองค์นี้ และความน่าจะเป็นของพระราชโอรสองค์ดังกล่าว

ป.ล. บทความชิ้นนี้ยังไม่ถือเป็นที่สรุปในทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากบรรดานักประวัติศาสตร์ต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปตามมุมมองของแต่ละบุคคล

โอรสสมเด็จพระนเรศวร : สมภพ จันทรประภา : แถลงงานประวัติศาสตร์และเอกสารโบราณคดี ปีที่ 6 เล่มที่ 3 เดือน กันยายน 2515

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:10:50 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ][ 4 ]

ข้อความ 11

ความเชื่อของคุณขจรฯ ที่ว่าเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ต้องปืนสวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๕๔ (ค.ศ. ๑๖๑๑) นั้นก็ยังไม่กระจ่างเพราะจาก Dutch paper ที่กรมศิลปากรแปลว่าเอกสารของฮัอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยาว่าเหตุการณ์ในวันนั้นมีจริง แต่พระเจ้าแผ่นดินไม่ทรงบาดเจ็บสาหัส ผู้ร้ายและสมัครพรรคพวกของเขาถูกลงโทษ ความในภาษาอังกฤษมีว่า


“ A member of the family Oijjakimpimpet attempted the 19 th of November on the life of the King. The King was not seriously wounded and the culprit and his party were punished ”


ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุว่า ผู้ที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเอกาทศรถคือเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ ใน พ.ศ. ๒๑๕๖ (จุลศักราช ๙๖๓ + ๑๒ = ๙๗๕) ใน Dutch paper นายแมร์เทนเฮาท์แมน เขียนจดหมายถึงนายเฮนดริค แจนเซน ยังปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๑๕๖ (ค.ศ. ๑๖๑๓) จากกรุงศรีอยุธยา ความตอนหนึ่งว่า

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:25:28 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 12

“ได้มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่าอย่างใหญ่โต”


ฟังได้สมความและตรงกัน เพราะฤดูนี้เป็นฤดูแล้ง เหมาะแก่งานพระเมรุ และพระบรมศพนั้นต้องไว้อย่างน้อย ๑ ปี เนื่องด้วยต้องเตรียมการมาก นับแต่ไปตัดไม้จากป่าลำเลียงมาทำเสาพระเมรุ จนถึงการตกแต่งประดับประดา การที่งานพระเมรุต้องล่ามาเกินปีจนเป็น ๒ ปีเศษนี้ พูดได้ว่าเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ต้องปราบกบฎออกพระนายไวยบ้าง ปราบจลาจลญี่ปุ่นที่เพ็ชรบุรีบ้าง และรบกับเมืองล้านช้างในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๑๕๕ ( ค.ศ. ๑๖๑๓) บ้าง


พระบรมศพองค์ที่กล่าวนี้เป็นพระบรมศพพระเอกาทศรถที่ว่าสวรรคตเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๑๕๓ (ค.ศ. ๑๖๑๐) แน่เพราะระหว่างนี้ไม่มีการราชาภิเษก แม้เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์เองก็คงไม่ทันราชาภิเษก เพราะพระบรมศพยังอยู่ และถ้าจะถูกรัฐประหารสิ้นพระชนม์ก็ควรจะสิ้นพระชนม์ในราวเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๑๕๖ (ค.ศ. ๑๖๑๓) หรือเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๑๕๗ (ค.ศ. ๑๖๑๓) นั้นเอง จดหมายเหตุฮอลันดาขาดตอนไปถึง ๕ ปี ไปเริ่มใหม่ก็ใน พ.ศ. ๒๑๖๐ (ค.ศ. ๑๖๑๗)


พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐ และจดหมายเหตุของพ่อค้าอังกฤษ ชื่อ Peter Floris ตรงกันว่าสมเด็จพระนเรศวรสวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๔๘ (ค.ศ. ๑๖๐๕) และเป็นปี ต้นรัชกาลของพระเอกาทศรถพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ก็แก้ให้ตรงกันแล้วตามนี้ ส่วนปีสวรรคตของพระเอกาทศรถไม่ปรากฎ เพราะพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ หมดเพียงรัชกาลสมเด็จพระนเรศวร

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:26:51 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 13

Peter Floris ระบุว่าสมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๕๓ (ค.ศ. ๑๖๑๐)


โดยความ Whe died anno 1610 leaving divers children behine line “


ผู้เขียนเชื่อตามคุณขจร สุขพานิช ที่ว่า พระเอกาทศรถสวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๕๓ แต่ยังแคลงใจในเรื่องรัชกาลของพระศรีเสาวภาคย์ จึงขอพิจารณาก่อน เพราะคุณขจร ฯ เชื่อว่าพระศรีเสาวภาคย์ สวรรคตด้วยต้องปืนในพระราชวัง เมื่อ พ.ศ. ๒๑๕๔ (ค.ศ. ๑๖๑๑) โดยใช้ความรู้จากเอกสารฮอลันดาของ Cornelius Van Nyenrode และ Marten Hautman เขียนที่กรุงศรีอยุธยา ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๖๑๒ ถึง H. Janssen นายห้างที่ปัตตานีเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๖๑๑ ใจความสำคัญว่า “พระมหากษัตริย์ถูกลอบยิงด้วยอาวุธปืนในพระราชวังขณะที่บรรทมอยู่”


Peter Ftoris อยู่ปัตตานีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๖๑๒ (พ.ศ. ๒๑๕๕) เขียนว่า
This White King deceasing , this present King being his second son, succeeded in the Kingdom ……”

คุณขจรตีความหมายว่า White King คือพระเอกาทศรถนั้นไม่มีใครเถียง แต่ที่แปลว่า his second son คือพระเจ้าทรงธรรม (พระอินทราชา) นั้น ขอพิจารณาก่อนเพราะ present king เป็นเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ได้สนิท และสนิทยิ่งขึ้นในข้อที่เป็น second son เพราะตรงกับพงศาวดารไทย และที่สำคัญคือเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ยังไม่ถูกปืนทิวงคต ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๖๑๑ (พ.ศ. ๒๑๕๔) ดังที่คุณขจรเข้าใจ (แต่ถ้าของกรมศิลปากรแปลผิดก็จนใจ) ยังเสด็จอยู่จนปี พ.ศ. ๒๑๕๖ (หรือต้น พ.ศ. ๒๑๕๗) การที่แปลว่า This Present King being his second son คือพระเจ้าทรงธรรมนั้นพาให้เขาได้ เพราะยังไม่ตกลงกันว่าเจ้าฟ้าเสาวภาคย์สวรรคตเมื่อไรแน่

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:28:21 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 14

พระเจ้าทรงธรรมนั้นเป็นไปได้ที่จะมีพระชนมายุเท่ากับเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ ถ้าเจ้าฟ้าเสาวภาคย์ถูกรัฐประหารใน ค.ศ. ๑๖๑๓ (พ.ศ. ๒๑๕๗) หลังจากงานเมรุพระเอกาทศรถ ทั้งพระเจ้าทรงธรรมและเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ก็มีพระชนมายุประมาณ ๒๓ พรรษาด้วยกัน ดังนั้นที่นับอายุรัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมลงตัว จึงไม่เป็นของแปลกและพาให้เข้าใจผิด การทำรัฐประหารของไทย โดยมากทำกันระหว่างงานพระเมรุฯ จนมีคำกล่าวกันสืบมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ว่า “วันชัก (ศพ) เขาจัเอา วันเผา (ศพ) เขาจะเล่น” เพราะงานเมรุฯ ผู้คนสับสน เหน็ดเหนื่อยตั้งแต่นายจนถึงพล การแวดล้อมก็ไม่รัดกุม ผู้คนก็ละเล้าละลุม


ถ้าเชื่อตามเอกสารฮอลันดาของกรมศิลปากรที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินคือ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ถูกลอบยิง แต่ไม่สวรรคต ดังนั้นเวลาในรัชกาลของเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ต้องยืดไปอีก ๑ ปี กับ ๑๑ เดือน หรือ ๒ ปี เวลารัชกาลของพระเจ้าทรงธรรมก้ลดเหลือ ๑๕ ปี ๑ เดือน และเวลาของแผ่นดินที่ว่างสมบูรณ์กษัตริย์ โดยที่เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์รักษาราชการเพียงฐานะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักษาแผ่นดินก็จะมีเวลา ๓ ปี ๕ เดือน


พิจารณานี้ ตามพงศาวดารว่าด้วยการถวายพระเพลิงพระเอกาทศรถ ประกอบกับจดหมายเหตุฮอลันดา จะเอาแน่ยังไม่ได้เพราะในจดหมายเหตุฮอลันดาไม่ได้บอกว่าพระบรมศพพระองค์ใด และพระองค์ใดเป็นผู้ถวายพระเพลิงแต่ที่แน่นอนก็คือมิใช่พระบรมศพพระศรีเสาวภาคย์ เพราะพระศรีเสาวภาคย์ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ พระศพฝัง ณ วัดโคกพระยา

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:29:16 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 15

ซึ่งถ้าดูจากศักราชในพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา ซึ่งว่าพระศรีเสาวภาคย์สวรรคต พ.ศ. ๒๑๔๕ แล้วบอกด้วยปีคลาดเคลื่อนอันมีตัวเลข ๑๒ คงที่ ก็จะพบว่าพระศรีเสาวภาคย์สวรรคต พ.ศ. ๒๑๕๗ และพระเจ้าทรงธรรมเสวยราชย์ ตัน พ.ศ. ๒๑๕๗ ลงตัวใกล้เคียงตามงานพระเมรุฯ


ในระหว่าง พ.ศ. ๒๑๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๑๕๗ นั้น มีเหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยามากมายที่สุดตามที่ปรากฏในจดหมายเหตุของชาวต่างประเทศที่คุณขจรฯ แปลไว้ กล่าวคือ Peter Floris เขียนไว้ว่าเมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคตใน ค.ศ. ๑๖๑๐ (พ.ศ. ๒๑๕๓) ราชสมบัติตกอยู่แก่ราชบุตรองค์ที่ ๒ กษัตริย์องค์ใหม่โปรดให้ประหารออกพระไวยผู้วึ่งยุแหย่ให้สมเด็จพระเอกาทศรถทรงสงสัยพระราชบุตรองค์ใหญ่ว่าจะคิดขบถ ออกพระไวยฯมีทหารอาสาญี่ปุ่นฝักใฝ่มาก ทหารญี่ปุ่นเหล่านี้จึงเข้ากุมพระมหากษัตริย์บังคับให้พระองค์ประหารขุนนางผู้เป็นปฏิปักษ์กับพระนายไวย เจ้านายของตนเสียหลายคน และเมื่อจะลงเรือแล่นออกไปจากกรุงศรีอยุธยา ทหารยี่ปุ่นปล่อยพระมหากษัตริย์โดยยึดเอาพระสงฆ์เป็นตัวประกันหลายองค์ ข่าวคราวที่ทหารญี่ปุ่นทำอุกอาจเช่นนี้รู้ไปถึงพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคนหุต พระองค์จึงยกทัพลงมาเพื่อจะสู้รบขับไล่มหารญี่ปุ่น แต่เมื่อมาถึงเมืองห่างจากกรุงศรีอยุธยา ๓ วันพวกทหารญี่ปุ่นได้ลวเรือแล่นออกไปนอกพระราชอาณาเขตแล้ว และทางฝ่ายกรุงศรีอยุธยาก็นำทัพขึ้นไปปะทะไว้ ทัพกรุงศรีสัตนาคนหุตจึงถอยกลับไป ขณะนั้นองค์พระมหากษัตริย์ทรงพระชนม์ราว ๒๒ พรรษา (This young King, being about the age of 22 years)

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:30:16 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 16

ตามจดหมายเหตุดังกล่าวจะเห็นได้ว่าใน ค.ศ. ๑๖๑๒ (พ.ศ. ๒๑๕๕) พระมหากษัตริย์เป็นพระมหากษัตริย์ ? หนุ่มมีพระชนม์ ๒๒ พรรษาได้เช่นกัน คำว่า Young King นั้นมิได้ระบุพระนาม การด่วนตีความจึงไม่จำเป็น และอีกประการหนึ่งฝรั่งที่รู้เรื่องนี้แล้วบันทึกไว้ก็มิมี Peret Floris คนเดียว นายคอร์เนลิส ฟอนนิวโรด (Cornelis Van Nyeurode) และนายแมร์เทน เฮาท์แมน (Marten Houtman) ก็ได้เขียนไว้ในจดหมายถึงนายเฮนริค แจนเซ็น (Heynrick Janssen) ที่ปัตตานี วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๑๕๕ (ค.ศ. ๑๖๑๒) ความต่อจากเรื่องพระมหากษัตริย์ถูกลอบยิงที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า


“ในวันเดียวกันพวกญี่ปุ่นถูกขับไล่ออกจากเพชรบุรี พวกญี่ปุ่นนำภัยมาสู่อิทธิพลที่บางกอกเป็นอย่างมาก”

ระหว่างที่มีเรื่องยุ่งๆกับพวกญี่ปุ่น บุคคลผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ฃื่อเจ้าฟ้าธนะ (Tioufa Tanaw) ผู้ไปจากที่นี่ไปอยู่กับพวกเมืองล้านช้าง ได้ทำให้พระเจ้าล้านช้างทรงหลงเชื่อว่า พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงถูกพวกญี่ปุ่นปลงพระชนม์เสียแล้ว และว่าพวกญี่ปุ่นเข้าครองเมืองไว้ ดังนั้นพระเจ้าล้านช้าง (Langjjander – King) ผู้ทรงเดชานุภาพจึงได้ทรงเกณฑ์ไพร่พลเพื่อมาพยายามขับไล่พวกญี่ปุ่นออกไปจากประเทศสยาม แล้วจะเข้าครอบครองประเทศสยามเสียเอง

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:31:35 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 17

ตอนแรกพระเจ้าล้านช้างทรงถูกต่อต้านเพียงเล็กน้อยระหว่าง ๔ เดือน พระองค์ทรงหยุดพักตั้งค่ายใกล้ๆกับเมืองละโว้ชั่วระยะเดินทางจากที่นี่เวลา ๑ วัน และบอกมาให้พระเจ้าแผ่นดินสยามทราบว่าพระองค์เสด็จมาช่วยสู้รบกับพวกญี่ปุ่น แต่พระเจ้าแผ่นดินสยามไม่ทรงเชื่อ วันที่ ๑๒ มีนาคม พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงยกกองทัพของพระองค์ทั้งหมดไปต่อสู้ต้านทานพวกล้านช้าง และในที่สุดพระองค์ก็ทรงตั้งค่ายห่างออกมา ๕ ไมล์ พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงขอร้องให้เราช่วยเหลือ เราจึงรวบรวมกำลังกันในวันที่ ๒๔ แล้วก็ยกไปสมทบ ณ ที่ๆห่างจากพวกล้านช้าง ๓ ไมล์ พระเจ้าแผ่นดินทรงพอพระทัยมากที่เห็นเรากับปืนใหญ่ ๒ กระบอก ซึ่งเจ้าชายได้ประทานให้เรา และเรานำมาด้วยตามขอร้องของพระองค์ วันที่ ๓๐ มีนาคม พระองค์ทรงยกทัพต่อไป และตั้งพระทัยจะบีบบังคับข้าศึกให้มารบกันและถ้าไม่ออกมารบ ก็จะเข้าโจมตีค่าย


ก่อนคืนที่พระเจ้าล้านช้างจะทรงหลบหนีไป พระองค์ได้ทรงส่งพวกผู้หญิงและเด็กไปเป็นเวลา ๔ วันแล้ว กำลังพลของกองทัพพระเจ้าล้านช้างมีทหารหนึ่งแสนคนม้าห้าพันตัวและช้างไม่กี่เชือก พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงสามารถต่อต้านพระเจ้าล้านช้างได้ด้วยกำลังทหารสองแสนคน และช้างสามพันเชือก ในบรรดาช้างเหล่านี้มีอยู่ ๕๐๐ เชือกที่สันทัดในการสงครามมาก กองทัพไทยได้ติดตามตีและฆ่าทหารล้านช้างเสียเป็นจำนวนมาก ถ้าหากมุขมนตรีไทยคนหนึ่งหรือสองคนคุมทหารติดตามมาทันเวลา ต้องจับพระเจ้าล้านช้างเป็นเชลยได้แน่นอน

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:32:35 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 18

พระเจ้าแผ่นดินสยามเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาอย่างเอิกเกริกยิ่ง เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน จากนั้นพระองค์ทรงขับไล่พวกญี่ปุ่นทั้งหมดไป พวกญี่ปุ่นทุกคนจะต้องออกจากประเทศสยามภายในเวลา ๒ - ๓ วัน


ข้าพเจ้าไม่คิดว่า พวกญี่ปุ่นจะกลับมามีสัมพันธ์ทางการค้ากับที่นี่ได้อีก ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บริษัท เพราะเราจะได้ทำการค้าขายแต่ลำพังผู้เดียว”


จดหมายเหตุฉบับนี้สู้ของ Peter Floris ไม่ได้ตรงที่ไม่บอกพระชันษาพระเจ้าแผ่นดินว่าเท่าใด แต่ได้รู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินใน พ.ศ. ๒๑๕๕ (ค.ศ. ๑๖๑๒) นั้นทรงพระปรีชาสามารถมาก (ถ้าผสมของ Peter Floris เข้าไปก็จะกล่าวต่อได้ว่า) ตั้งแต่ยังมีพระชันษาน้อยเพียง ๒๒ และไม่ใช่สมเด็จพระเอกาทศรถ เสด็จอยู่จนถึง พ.ศ. ๒๑๕๖ ในสภาพที่แข็งแรง ว่องไว กล้าหาญ ใครคือพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้ พระศรีเสาวภาคย์หรือพระเจ้าทรงธรรม

คุณขจร สุขพานิช สงสัยว่า Floris เข้ามาตั้งห้างอยู่ที่ปัตตานีแต่เดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๑๖๑๒ (พ.ศ. ๒๑๕๕) และ Lucas เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๑๕๕ ไดเข้าเฝ้า เหตุใดจึงไม่รู้เรื่องลอบยิงในวัง และไม่ระบุเรื่องเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ไว้เลย


ก็ยิ่งทำให้เข้าใจง่ายขึ้นไปอีกว่า พระเจ้าแผ่นดินที่ Lucas เข้าเฝ้านั้นคือ เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ ไม่ไช่พระเจ้าทรงธรรม เรื่องถูกลอบยิงแล้วไม่เป็นอันตรายเรื่องเล็กไม่กี่วันก็ลืมขนาดถึงสวรรคตไม่กี่ปีก็ยังลืมได้สาอะไร มีผู้ข้องใจเหตุใดวันวลิตจึงไม่กล่าวถึงเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ Lucas ก็ไม่กล่าวถึง Floris ก็ไม่กล่าวถึง พูดอย่างคนเขียนหนังสือก็ต้องบอกว่า ถ้าวันวลิตจะกล่าวถึงเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ก็จะทำให้เรื่องยืดยาวสับสนยิง่ขึ้นอีก และที่สำคัญก็คือไม่อยู่ในวัตถุประสงค์วันวลิตต้องการจะสำแดงแต่เรื่องพระเจ้าปราสาททององค์เดียว เพราะข้อมูลก็หาง่ายและเรื่องราวก็ชวนเขียน ส่วน Lucas กับ Floris นั้นถ้าอยู่ในแผ่นดินพระศรีเสาวภาคย์ก็จะเขียนอะไรได้นอกจาก King เพราะฝรั่งสมัยนั้นออกพระนามเจาะจงแต่ Black King และ White King เท่านั้น นอกจากนั้นแล้วก็ไม่ออกพระนามยกเว้นแต่วันวลิต ที่จะบันทึกจะแจ้งมาเกี่ยวกับพระเจ้าทรงธรรมและพระเจ้าปราสาททอง

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:33:45 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 19

ดังนั้น ถ้าว่าตามพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาที่แก้ศักราชโดยบวกอีกหนึ่ง ๑ รอบ คือ ๑๒ ปี แล้วเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์สวรรคต พ.ศ. ๒๑๕๗


ถ้าว่าตามคุณขจร สุขพานิช เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์สวรรคต พ.ศ. ๒๑๕๕ เดือน พฤศจิกายน


ถ้าว่าตามเอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยาเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ควรจะสวรรคต พ.ศ. ๒๑๕๗ (ค.ศ. ๑๖๑๓ เดือนเมษายน)


เอกสารของฮอลันดากับพงสาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาตรงกับในปีสวรรคตของเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์คือราวเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๑๕๗ (ค.ศ. ๑๖๑๓)


แต่รัชกาลของเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าประมาณ ๑ ปี ถ้าเช่นนั้นรัชกาลของเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ควรจะอยู่ใน พ.ศ. ๒๑๕๕ เหลื่อมปลายรัชกาลเข้ามาใน พ.ศ. ๒๑๕๗


ถ้าเป็นดังว่า เหตุการณ์ที่ถูกลอบยิงในวังเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๑๕๔ ก็ดี การรบกับล้านช้าง พ.ศ. ๒๑๕๔ จนยกทัพกลับเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๑๕๕ ตามเอกสารของฮอลันดาก็ดี เป็นฝีพระหัตถ์ใคร เพราะเอกสารก็ระบุแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินสยาม ถ้าว่าตามเวลาของเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ว่ายังไม่ถึงทันเสวยราชย์ พระเจ้าแผ่นดินสยามองค์ดังกล่าวก็คือพระเอกาทศรถ ซึ่งหาเวลาลงตัวที่สิ้นรัชกาลไม่ได้ แต่นี่ก็ระบุไว้ชัดว่าสวรรคต ค.ศ. ๑๖๑๐ (พ.ศ. ๒๑๕๓) และระบุชัดว่าพระเจ้าแผ่นดินที่ไปรบทัพล้านช้างที่ลพบุรีใน พ.ศ. ๒๑๕๔ นั้น พระชนมายุ ๒๒ ดูมั่นคงเป็นหลักฐาน

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:35:11 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )

ข้อความ 20

ความจึงชวนให้เชื่อว่า เมื่อสมเด็จพระเอกาทศรถสวรรคตใน พ.ศ. ๒๑๕๓ (ค.ศ. ๑๖๑๐) เจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์ขึ้นเสวยราชย์ต่อใน พ.ศ. ๒๑๕๓ และผจญภัยนานาประการด้วยความกล้าหาญ


จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๑๕๗ จึงพลาดท่าถูกปลงพระชนม์ รัชกาลของเจ้าฟ้าศรีเสาวภาคย์จึงควรจะเป็น ๓ ปี ๕ เดือน นับว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีความสามารถและกล้าหาญมาก ทรงมีความรู้ทางธรรมสูงด้วย เพราะเมื่อขุนนางที่นอนเวรเข้าไปกราบทูลว่าเกิดกบฎขึ้น (โดยพระอินทราชา (พระเจ้าทรงธรรม) พระศรีศิลป์ และพระองค์ทอง) ยังตรัสได้งดงามว่า “เวราแล้วก็ตามเถิด แต่อย่าให้ลำบากเลย”


ว่าด้วยพระเจ้าทรงธรรม


เรื่องของพระเจ้าทรงธรรมนั้นเป็นปัญหามากที่สุดเพราะพงศาวดารบันทึกไว้ว่า คือ “พระศรีศิลป์บวชอยู่วัดระฆัง รู้พระไตรปิฎกสันทัดได้สมณฐานันดร เป็นพระพิมลธรรมอนันตปรีชาชำนาญทั้งไตรเพทางคศาสตร์ มีศิษย์โยมมาก ทั้งจมื่นศรีสรรักษ์ก็ถวายตัวเป็นบุตรเลี้ยง ครั้งนั้นชำนาญการคนทั้งหลายนับถือมาก จึงคิดกันกับจมื่นศรีสรรักษ์โยมเป็นความลับส้องสุมพรรคพวกได้มากแล้วก็ปริวัตรออกเพลาพบลค่ำก็พากันไปชุมพล ณ ปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ครั้นได้อุดมนักขัตฤกษ์ก็ยกพลมาฟันประตูมงคลสุนทรเข้าไปได้ในท้องสนามหลวง……….”

โดย ขุนนางอยุธยา [24 พ.ค. 2548 , 20:38:34 น.] ( IP = 203.156.69.106 : : )
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ][ 4 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด