อ่านข้อความAbuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


มองมุมใหม่ : ข้อดีของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
มองมุมใหม่ : ข้อดีของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ข้อขัดข้องสำหรับประชาชน ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้น ก่อนที่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะเริ่มต้น


ปัญหาการไม่ส่งต่อผู้ป่วยก็ดี ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นก็ดี เป็นเรื่องขัดแย้ง ระหว่างโรงพยาบาลจังหวัด กับโรงพยาบาลชุมชนเสมอมา ตั้งแต่ก่อนที่จะมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ปัญหาทางจริยธรรมยิ่งเห็นได้ชัดว่ามีมานานอยู่ก่อนแล้ว

การแย้งระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงควรหาเหตุแย้งให้ตรงประเด็นว่า "อะไรคือสิ่งที่ระบบนี้ก่อขึ้นมาใหม่"

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าสร้างผลเสียให้ผู้ป่วยอย่างไร แยกให้เห็นเด่นชัดว่าผลเสียเหล่านั้น มาจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยตรง มิได้มาจากระบบบริการสาธารณสุขที่มีอยู่เดิม

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้แคมเปญสามสิบบาทสร้างผลเสียให้ผู้ป่วยอย่างไร แยกให้เห็นเด่นชัดว่า ผลเสียเหล่านั้น มาจากแคมเปญสามสิบบาทโดยเฉพาะ มิได้มาจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยรวม

แม้ว่าระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะเอาเงินเป็นตัวตั้ง แต่แพทย์ที่มีจริยธรรมมั่นคงย่อมมิให้เงินมากำหนดคุณภาพการรักษา แม้แต่ผู้บริหารโรงพยาบาลก็มิสามารถสั่นคลอนจริยธรรมแพทย์ได้

ประเด็นนี้ยิ่งสนับสนุนให้องค์กรแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ ควรมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพตามระบบ HA เพื่อธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมให้มั่นคง

ไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้บริหารในอนาคตก็ตาม จะเป็นแพทย์หรือมิใช่แพทย์ จะเป็น อบต.หรือ ผู้อำนวยการที่มิใช่แพทย์ ล้วนไม่สามารถสั่นคลอนจริยธรรมขององค์กรแพทย์ได้

แต่นั่นหมายความว่า องค์กรแพทย์ต้องทำหน้าที่กำกับมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมจริงๆ มิใช่แฝงเร้นด้วยผลประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เพียงมิให้ผู้บริหารหรือระบบการเงินใดๆ มาสั่นคลอนจริยธรรมได้ แต่ต้องมิให้บริษัทยาหรือบริษัทขายเครื่องมือแพทย์ใดๆ มาสั่นคลอนด้วย

การต่อสู้กับระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทุกวันนี้ขาดน้ำหนัก เพราะสังคมมิให้ความนับถือแพทย์อีกต่อไปแล้ว

หากจะสู้ให้ชนะต้องเรียกความเคารพ ความนับถือ ความไว้เนื้อเชื่อใจกลับคืนมาให้ได้เสียก่อน

ด้วยการให้และคืนอำนาจในการดูแลความเจ็บป่วยของตนเองให้กับผู้ป่วย

กรณีผู้ป่วยตรวจที่ รพ. รัฐแห่งหนึ่งแล้วแพทย์ให้การรักษาตามอาการด้วยยาสามซอง เมื่อผู้ป่วยรายนั้นไปตรวจซ้ำที่ รพ. เอกชนอีกครั้งได้รับการผ่าตัดด้วยวงเงินสามหมื่นบาท

ความเหลื่อมล้ำของมาตรฐานมากมายขนาดนี้ จะลดลงได้เมื่อคืนอำนาจการตรวจสอบให้ประชาชนไปเสีย วงการแพทย์ทั้งหมดจึงจะได้รับความเชื่อถือกลับคืนมา

กรณีผู้ป่วยพิการจากการรักษาที่ผิดพลาดแล้วได้รับเงินชดเชยในทันทีนั้น จะช่วยให้ผู้ป่วยคลายความโกรธ ความคับแค้น ความเศร้าโศกเสียใจลงบ้างในขั้นต้น และเมื่อสอบสวนแล้วหากไม่พบว่ามีใครทำอะไรผิด เรื่องมักจะยุติได้ง่าย แต่หากสอบสวนแล้วพบว่าใครประมาทเลินเล่อ ผู้ประมาทเลินเล่อนั้นก็สมควรถูกทำโทษ

ความตรงไปตรงมากับผู้ป่วยเช่นนี้ มีแต่จะได้รับการยอมรับ แสดงถึงความเที่ยงธรรมและความบัณฑิต

แต่ที่แท้แล้ว ความผิดพลาดใดๆที่เกิดกับผู้ป่วยนั้น น้อยครั้งมากที่จะเกิดจากแพทย์ อันที่จริงแล้วความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจาก "ความหละหลวมของระบบบริการ" และมีบุคลากรหลายวิชาชีพในหลายๆ ขั้นตอน ช่วยกันผสมโรงเสมอ

ไม่ควรที่วงการแพทย์จะร้อนตัวไปก่อน

เพราะความผิดพลาดส่วนใหญ่ เกิดจากความหละหลวมของระบบบริการ และมีบุคลากรหลายวิชาชีพในหลายๆขั้นตอนมีส่วนร่วมในความผิดพลาดนั้นเอง จึงไม่น่าหนักใจอะไรที่จะให้กรรมการควบคุมคุณภาพ มีสัดส่วนของบุคลากรที่มิใช่แพทย์สูงกว่าปกติ

เพราะบุคลากรเหล่านั้น ต้องมีหน้าที่ค้นหาความหละหลวมของระบบบริการ

มิใช่หาความผิดของแพทย์

หากบุคลากรเหล่านั้นไม่รู้หน้าที่ของตนเอง ก็สมควรสลับสับเปลี่ยนหาคนที่รู้ว่าควรทำอะไรมาทำหน้าที่แทน

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามุ่งให้สังคมเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข มิใช่ให้คนรวยเฉลี่ยให้คนจน

ประเด็นมิใช่ให้คนรวยออกเงิน เพราะคนจนไม่อยากได้เงินของใคร

เราเพียงอยากได้การกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม เพราะที่เห็นและเป็นอยู่ คนรวยสามารถใช้เงินสามแสนซื้อการตรวจรักษาที่เกินจำเป็น มากเกินไปและบ่อยครั้งเกินไป จนกระทั่งไม่มีทรัพยากรเหลือมาให้ตรวจรักษาลูกจ้างประกันสังคมหรือคนจน รวมทั้งพวกคนจนเฉียบพลันจากการเจ็บป่วย

ความเป็นจริงในปัจจุบัน คือ มีคนจำนวนน้อยเกินไปที่เข้าถึงบริการทางการแทพย์ได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพ คนส่วนใหญ่เข้าถึงแพทย์ได้ยากมาก อีกทั้งไม่มีหลักประกันอะไรว่า บริการที่ได้รับนั้นเชื่อถือได้

ส่งผลให้ผู้ป่วยหนึ่งราย เทียวไปมาหาหมอมากกว่าหนึ่งคนในการเจ็บป่วยแต่ละครั้งเสมอๆ ได้ยาใหม่ก็ทิ้งยาเก่า นำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจมากมาย

การแพทย์จึงมิใช่สินค้าที่จะปล่อยเสรี ให้ผู้รับบริการเลือกกินเลือกขว้างได้ตามใจชอบ อีกทั้งไม่สามารถปล่อยให้โรงพยาบาลเลือกขายเลือกหยิบยื่นให้ผู้ป่วยตามเศรษฐานะได้เช่นกัน

รัฐที่ดีจึงต้องสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนทุกคน โดยไม่เลือกดีมีจน และไม่เลือกชั้นวรรณะ
- - - - - - - - - - - - --
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นายแพทย์ 9 ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช
- - - - - - - - - - - - - - -

โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ [14 ส.ค. 2545 , 15:02:31 น.] ( IP = 210.203.188.142 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด

ค้นหากระทู้

Copyright 2002 Master of Public Health . All rights reserved.