Maejo Spirit@www.maejo.net

Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=sanguanmaejo25&topic=860&page=3

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฏร์ธานี
เรียน อาจารย์สงวน จันทร์ทะเล แม่โจ้ 25
และ พี่จักรชัย จินดาศักดิ์ รุ่น 38
และ เวบมาสเตอร์

ขออนุญาตเปิดเวบบอร์ดของชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฏร์ธานี เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างชมรมฯ และลูกแม่โจ้ต่อไปค่ะ
แจ้งมาโดยพี่จักรชัย รุ่น 38
ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้เวบมาสเตอร์ช่วยทำลิงค์ที่หน้าเวบเพจในส่วนของภาคใต้ให้ด้วยจะขอบคุณยิ่งค่ะ

โดย ศิริกุล ( บริหารฯ 50 ) - [2 มี.ค. 2556 , 21:36:01 น.] ( IP = 58.9.40.120 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ][ 2 ] [ 3 ] [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]

ข้อความ 21

เมื่อจะใช้กระดานข่าวชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี ท่านไป คลิกที่รายการโปรด/ Favorite แล้วคลิกที่ Maejo Spirit โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ที่ www.maejo.net ก็ได้

โดย สมนึก (อ.โจ้ ณ ปัตตานี 58) [5 มี.ค. 2556 , 10:44:56 น.] ( IP = 203.158.4.226 : : )

ข้อความ 22

2

โดย สมนึก (อ.โจ้ ณ ปัตตานี 58) [5 มี.ค. 2556 , 10:46:49 น.] ( IP = 203.158.4.226 : : )

ข้อความ 23

ประกาศชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี
เรือง แต่งตั้งคณะคณะทำงานจัดงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 20 (หน้า 1)


ขอบคุณ
คุณสงวน จันทร์ทะเล
แม่โจ้ รุ่น ๒๕
(แม่โจ้ดอทเนท www.maejo.net)
ที่กรุณาเปิดกระดานข่าว
ให้ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี


และ
ขอขอบคุณ คุณศิริกุล (บริหารฯ 50)
ที่ช่วยเปิดกระดานข่าวฯ มา ณ ที่นี้ด้วย


บันเทิง ทิพย์มณเฑียร ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี

โดย บันเทิง 44 [7 มี.ค. 2556 , 12:02:26 น.] ( IP = 118.173.195.83 : : )

ข้อความ 24

ประกาศชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี
เรือง แต่งตั้งคณะคณะทำงานจัดงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 20 (หน้า 2)


...เรียน พี่ เพื่อน และน้อง ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี ทุกท่าน
…คุณสงวน จันทร์ทะเล รุ่น 25 และคุณศิริกุล (บริหารฯ 50) เปิดกระดานข่าวให้ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี แล้ว
...จึงขอเชิญชวน พี่ เพื่อน และน้อง ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี ทุกท่าน ได้ใช้กระดานข่าว เป็นสื่อสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง พันผูก ลูกแม่โจ้
...บันเทิง ทิพย์มณเฑียร 44

โดย บันเทิง 44 [7 มี.ค. 2556 , 12:04:27 น.] ( IP = 118.173.195.83 : : )

ข้อความ 25

ประกาศชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี
เรือง แต่งตั้งคณะคณะทำงานจัดงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 20 (หน้า 3)

โดย บันเทิง 44 [7 มี.ค. 2556 , 12:05:42 น.] ( IP = 118.173.195.83 : : )

ข้อความ 26

ประกาศชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี
เรือง แต่งตั้งคณะคณะทำงานจัดงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 20 (หน้า 4)

โดย บ [7 มี.ค. 2556 , 12:06:50 น.] ( IP = 118.173.195.83 : : )

ข้อความ 27

ขอขอบคุณ คุณสงวน จันทร์ทะเล ที่เปิดพื้นที่สำหรับการประสานงานของพี่ เพื่อน น้อง ศิษย์เก่าแม่โจ้ และขอเชิญชวนศิษย์เก่าแม่โจ้ทุกท่านเข้าร่วมงาน "รวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 20" ในวันที่ 16 มีนาคม 2556 ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อสืบสานสายสัมพันธ์ลูกแม่โจ้ให้คงอยู่สืบไป และขอรับข้อชี้แนะเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ....บรรเทิง ทิพย์มณเฑียร แม่โจ้ 44 ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี

โดย 44 [9 มี.ค. 2556 , 21:17:55 น.] ( IP = 118.173.236.35 : : )

ข้อความ 28

ในนามของคณะกรรมการจัดงาน "รวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 20" ขอขอบคุณ รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี่เปิดงานฯ คณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ลำพูน คณาจารย์ คุณพี่สงวน จันทร์ทะเล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฯลฯ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิษย์เก่าแม่โจ้จากทุกๆจังหวัดในภาคใต้ที่เดินทางมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน (วันที่ 16 มีนาคม 2556 ณ เกาะลำพู อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) ทำให้ภาคภูมิใจในผลผลิตของแม่โจ้ ที่สร้างสายสัมพันธ์ ย้ำความเป็นเลือดเนื้อ พันผูก ลูกแม่เดียว อย่างชัดเจน

ขอให้รักษาอัตลักษณ์นี้ไว้ตลอดไป การจัดงานหากมีข้อบกพร่อง ผมต้องขออภัย ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการทุกฝ่าย ทุกคน ได้ทำดีที่สุดแล้ว และงานแม่โจ้ภาคใต้ครั้งต่อไป เราจะพบกันที่จังหวัดสตูล

ขอขอบคุณทุกท่าน ...บรรเทิง ทิพย์มณเฑียร (แม่โจ้ 44) ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุราษฎร์ธานี

โดย 44 [17 มี.ค. 2556 , 21:17:40 น.] ( IP = 118.173.225.121 : : )

ข้อความ 29


...พี่สงวน จันทรทะเล แม่โจ้ รุ่น 25 มาร่วมงานรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 20 เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 ณ สวนสาธารณะเกาะลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
...จักรชัย/อ๋อย 38 นำพี่สงวน จันทรทะเล 25 เที่ยวสวนโมกข์และวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (17 มีนาคม 2556)
... สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดยท่านพุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

โดย อ๋อย (จักรชัย) 38 [7 เม.ย. 2556 , 14:15:17 น.] ( IP = 118.173.206.83 : : )

ข้อความ 30


…จักรชัย/อ๋อย 38 & สงวน จันทรทะเล 25 (17 มีนาคม 2556)
[1]..ท่านพุทธทาส หรือ พระมหาเงื่อม ในเวลานั้น พร้อมด้วยโยมน้องชาย คือ นายยี่เกย หรือ คุณธรรมทาส พานิช และ เพื่อนในคณะธรรมทานประมาณ 4 - 5 คน เท่านั้น ที่ร่วมรับรู้ถึงปณิธานอันมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรม ตามรอยพระอรหันต์ ของท่าน ทุกคนเต็มอกเต็มใจ ที่จะหนุนช่วยด้วยความศรัทธา โดยพากันออกเสาะหาสถานที่ ซึ่งคิดว่ามี ความวิเวก และ เหมาะสมจะเป็นสถานที่ เพื่อทอลองปฏิบัติธรรม ตามรอยพระอรหันต์ สำรวจกันอยู่ประมาณเดือนเศษ ก็พบ วัดร้าง เนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ ชื่อ วัดตระพังจิก ซึ่งรกร้างมานาน บริเวณเป็น ป่ารกครึ้ม มีสระน้ำใหญ่ ซึ่งร่ำลือกันว่ามีผีดุอาศัยอยู่ เมื่อเป็นที่พอใจแล้ว คณะอุบาสก ดังกล่าว ก็จัดทำเพิงที่พัก อยู่หลัง พระพุทธรูปเก่า ซึ่งเป็น พระประธาน ใน วัดร้าง นั้น แล้วท่านก็เข้าอยู่ใน วัดร้างแห่งนี้ เมื่อวันทื่ 12 พฤษภาคม 2475 อันตรงกับ วันวิสาขบูชา โดยมี อัฐบริขาร ตะเกียง และ หนังสืออีกเพียง 2 - 3 เล่ม ติดตัวไป เท่านั้น เข้าไปอยู่ได้ไม่กี่วัน วัดร้าง นาม ตระพังจิก นี้ ก็ได้รับการตั้งนามขึ้นใหม่ ซึ่งท่านเห็นว่า บริเวณใกล้ที่พักนั้น มี ต้นโมก และ ต้นพลา ขึ้นอยู่ทั่วไป จึงคิดนำคำทั้งสองมาต่อเติมขึ้นใหม่ ให้มีความหมายใน ทางธรรม จึงเกิดคำว่า สวนโมกขพลาราม อันหมายถึง สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นทุกข์ ขึ้นในโลกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

โดย อ๋อย (จักรชัย) 38 [7 เม.ย. 2556 , 14:16:49 น.] ( IP = 118.173.206.83 : : )
[ 1 ][ 2 ] [ 3 ] [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]

ขอเชิญศิษย์เก่าแม่โจ้แสดงความคิดเห็น
จากลูกแม่โจ้รุ่น : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด