View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ความคืบหน้าการเกษียณอายุราชการ ทอ.
ความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ต.ค.๕๓)
จากที่ประชุม อกขท.๑ ครั้งที่ ๕/๕๓ เมื่อ ๓๑ พ.ค.๕๓ ได้ร่วมพิจารณาร่างโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยยึดแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓ ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเสนอ โดยมีเนื้อหาสาระและการดำเนินการลักษณะเช่นเดียวกับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ที่ผ่านมา แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมที่แตกต่าง ดังนี้
๑. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการที่มีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป (เดิม ๕๐ ปีขึ้นไป) หรือเป็นผู้มีเวลาราชการ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามโครงการ ฯ (วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๓) โดยกำหนดกรอบจำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ นี้ ยังคงเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม คือ ต้องมีเวลาราชการเหลือ ๑ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการตามโครงการ ฯ แต่สำหรับโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ปรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ทั้งนี้เป็นไปตามมติณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๑ พ.ค.๕๓
สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ กรณีมีผู้สมัครเกินจากกรอบที่กำหนด
กพ.ทอ. ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ กพ.ทอ. อย่างใกล้ชิด โดย อกขท.๑ จะนำร่างดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุม กขท. ในวันที่ ๙ มิ.ย.๕๓ เพื่อพิจารณาและนำเรียน รมว.กห.ต่อไป ยังสามารถเข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางการให้ข้าราชการทหารลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุราชการ (ได้รับการขอพระราชทานยศ หรือเลื่อนยศสูงขึ้น ๑ ชั้นยศเป็นกรณีพิเศษเท่านั้น ไม่มีเงินค่าตอบแทน) ตามมติ กขท.ได้ ซึ่ง กขท.กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ - พ.ศ.๒๕๕๗

โดย สำรอง2201 [6 มิ.ย. 2553 , 13:23:39 น.] ( IP = 115.87.33.161 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ขอบคุณ สำรอง2201
ขอเพิ่มข้อมูลด้วยครับ คือผมได้ข่าวมาด้วยว่า โครงการ เออรี่รีไท จะสิ้นสุดในปีงบประมาน 2555 ครับ

โดย นายรอบแรก [6 มิ.ย. 2553 , 13:55:18 น.] ( IP = 125.24.154.122 : : )

ข้อความ 2

แล้วมันคือยังไงคับ,,,อธิบายหน่อย..ขอแบบที่บุคคลธรรมดาเข้าใจ..อิอิ

โดย สำรอง [6 มิ.ย. 2553 , 16:08:58 น.] ( IP = 117.47.63.49 : : )

ข้อความ 3

คงจะหมายถึงข่าวนี้กระมังคับ

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryID=561&contentID=61721

---------------------------------------
ถ้าผ่านครม. นิสิต นักศึกษาจบใหม่และผู้ที่หวังในงานราชการคงอ่อนใจ

ส่วนผู้ที่ทำงานอยู่ก็คงหวั่นๆ อิอิ..
แก้กฎโครงการเออรี่ฯอีกด้วย


แต่อย่าเพิ่งตกใจ เคยได้ยินนักวิชาการถกถึงเรื่องนี้ว่า อาจไม่ผ่านความเห็นชอบเพราะว่าเงินรายได้ที่จัดเก็บแต่ละปีจะไม่ตายตัว ผันไปตามเศรษฐกิจในสภาวะนั้นๆ และอีกหลายๆอย่าง ดังนั้นบ่งชี้ไม่ได้ว่า อีก 10 ปีข้างหน้างบประมาณพัฒนาประเทศจะลดแต่ประการใด พะนะ..

โดย คนอิสาน [6 มิ.ย. 2553 , 18:53:46 น.] ( IP = 113.53.202.9 : : )

ข้อความ 4

หมายถึง พนักงานราชการที่มีอายุ 58 ปีที่เข้าโครงการเออรี่ฯ จะเกษียณก่อนกำหนดหรอคับ..(แล้วจะได้อะไรพิเศษอะ..)และทางหน่วยงานจะต้องรับบุคลากรบรรจุให้เท่ากับที่เกษียณใช่ไหมคับ (ผมเข้าใจถูกบ้าง)

โดย สำรอง [6 มิ.ย. 2553 , 20:03:11 น.] ( IP = 114.128.136.36 : : )

ข้อความ 5

พนักงานราชการ(เมื่อก่อนเรียก ลูกจ้างชั่วคราว)
กับ
ข้าราชการไม่เหมือนกัน

เออรี่รีไทน์คือโครงการเกษียรณก่อนกำหนดของข้าราชการ

ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป(ปี งป. 54 ลดเหลือ45 ปีขึ้นไป)

เพื่อ
ลดจำนวนข้าราชการให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไว้


ฉนั้นคนที่เข้ามาใหม่ยอมน้อยกว่าคนที่ออกไป

โดย โดนรีไทน์ [7 มิ.ย. 2553 , 11:03:23 น.] ( IP = 222.123.238.139 : : )

ข้อความ 6

ที่จริงก้ไม่ค่อยเกี่ยวกับข้าราชการใหม่เท่าไหรหรอกครับไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ครับ รู้แค่เราจะได้รับบำนาญได้เมื่อทำงานครบ 25 ปี ไม่ว่าจะลาออก เข้าใหม่ ย้ายกระทรวง เช่นทำงานทหารมา5ปี ลาออกไปทำเอกชน แล้วสอบเข้าไปเป็นครู ก็เอาเวลาราชการของครู+กับเวลาราชการทหารไปคำนวนเป็นบำนาญ โดยต้องรวมแล้วไม่ต่ำกว่า25 ปีจึงจะได้รับบำนาญ
เงินบำนาญจะได้รับไปจนตาย แต่จะได้น้อยกว่าเงินเดือน เช่นเงินเดือน 20000 บำนาญอาจจะได้15000 ขึ้นอยู่กับจำนวนเวลาที่รับราชการ ทำนานก้ได้มาก ตามสูตร
บำนาญ = { เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย*อายุราชการ (ปี) } / 50
บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย * อายุราชการ (ปี)
หาขอมูลจาก
http://www.fpo.go.th/content.php?action=view§ion=8400000000&id=748

โดย นายรอบแรก [7 มิ.ย. 2553 , 12:03:40 น.] ( IP = 124.120.150.141 : : 192.168.1.125 )

ข้อความ 7

สิ่งที่ข้าราชการที่ออกจากงานเมื่อทำงานครบ 25ปี จะได้รับโดยเลือกเอา 1 อย่าง
1 บำเน็จ คือเงินก้อนเดียวได้รับครั้งเดียว
2 บำนาญ คือเงินรายเดือนได้ไปจนตาย
ที่จริงยังมีรายละเอียดย่อยๆอีก เช่นเงินขวัญถุง กบข. ลองไปค้นข้อมูลดูเองนะครับ

โดย นายรอบแรก [7 มิ.ย. 2553 , 12:08:15 น.] ( IP = 124.120.150.141 : : 192.168.1.125 )

ข้อความ 8

ไม่ต้องวิตกไปครับ โครงการเออรี่เป็นความสมัครใจครับ ส่วนใหญ่คนสมัครใจเยอะ เพราะพวกจบรร.ทหารจะมีอายุราชการเยอะมาก เพราะนับตั้งแต่ตอนเข้าเป็นนักเรียน (และมีอายุครบ 1 ทำให้บางคนที่มีวันทวีคุณมากๆ อายุราชการครบ 50 ปีก่อนเกษียณอีก ซึ่งเป็นอายุที่จะได้บำนาญเท่ากับเงินเดือน ถ้าเงินเดือนตันแล้ว ถ้าลาออกตามโครงการก็เหมือนกับได้เงินก้อนฟรีๆ+ รับเงินเดือนโดยไม่ต้องทำงาน(คนที่เลือกเออรี่จะได้ เงินก้อน 8+อายุราชการที่เหลือ คูณเงินเดือนครับและหลังจากนั้นรับบำนาญตามปรกติครับ)
ส่วนบางพวกที่เวลาราชการไม่ครบก็เห็นว่าถ้าอยู่ต่อก็ได้บำนาญเพิ่มแค่ปีละ 2 % เงินเดือนตัน ไม่มีตำแหน่งขึ้นไม่คุ้มเลยขอออกดีกว่า ก็เยอะครับ รับบำนาญ+ เอาเวลาไปทำอีกอย่างได้เงินเยอะกว่า

จะเห็นได้ว่าเออรี่จริงๆแล้วรัฐเสียเปรียบนะครับ เพราะก็ยังต้องจ่ายเงินบำนาญอยู่แต่ขาดคนทำงานจริง(ค่าจ้างคนใหม่+บำนาญคนที่ออกไม่คุ้มหรอกครับ)ที่มี

โครงการนี้เพราำำะ ต้องการระบายคนมีตำแหน่งสูงๆ ออกเพื่อให้คนรุ่นใหม่ขึ้น ไม่ได้มีการบังครับให้เกษียณแต่อย่างใด ดังนั้นคนที่วิตกว่าจะเกษียณเร็วโดยไม่ต้องการสบายใจได้ครับ

ส่วนข่าว dailynews นั้น เป็นข่าวเก่าครับ คืออย่างที่อธิบายไปว่าการเออรี่รัฐต้องจ่ายเงินก้อน + บำนาญ ทำให้ต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากดังนั้นเมื่อภาวเศรษฐกิจไม่ดีเค้าจึงไม่อยากให้มีการเออรี่มาก จึงแก้ปัญหาให้อนุญาติให้คนเออรี่อายุราชการเหลือได้ไม่เกิน 2 ปี หรือพูดง่ายว่าอายุ 58 ปีขึ้นไป จากเดิม 50 ปี ดังนั้นคนมีคุณสมบัติก็จะมีน้อยลงครับทำให้คนเออรี่ได้น้อยลง แต่การที่การประชุมมีการลดเงื่อนไขอีกครั้งแสดงว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วครับ ส่วนที่เค้าบอกว่าให้ลดจำนวนข้าราชการไม่ได้หมายถึงไล่คนเก่าออกนะครับ แต่หมายถึงการรับคนใหม่น้อยลง

สำหรับสูตรที่นายรอบแรกบอกมาก็ไม่ถูก 100% นะครับ คือตัวสูตรถูกครับแต่มีเงื่อนไข บำนาญสูตรใหม่นั้นจะไม่ให้รับเกิน 70 % ของเงินเดือนครับ ซึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะผู้เป็นสมาชิกกบข. ซึ่งคนเข้าใหม่ตอนนี้โดนบังคับเป็นสมาชิกกันทุกคนครับ แต่ผู้ที่จะเกษียณจริงๆในช่วงนี้ยังไม่ถึงคิวสมาชิกกบข.ครับดังนั้นจึงมีคนรับเงินเดือน 100% อยู่

โดย hil4552 [8 มิ.ย. 2553 , 14:07:07 น.] ( IP = 210.246.192.57 : : )

ข้อความ 9

ขอแก้ไขข้างบนนิดนะครับ 70 % ที่ว่านั้น อ้างอิงจากเงินเดือน 60 เดือนสุดท้ายครับไม่ใช่ปีสุดท้ายครับ ง่ายๆ คือคือใครอายุราชการเกิน 35 ปีแล้วก็ไม่ได้เพิ่ม ซึ่งทหารเราเียเปรียบครับเนื่องจากวันทวีคูณ ซึ่งได้ตอบแทนจากความเสี่ยงเราเยอะกว่าข้าราชการอื่นๆ (เคยเห็นบางคนได้ถึง 20 ปีเลยครับ)

โดย hil4552 [8 มิ.ย. 2553 , 14:18:57 น.] ( IP = 210.246.192.17 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด