Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์
เรียน ข้าราชการครูในสังกัด สพฐ. ทุกท่าน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ โดยเริ่มดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕

๑. เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวการอบรมให้ครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ ให้ทุกเขตทราบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านทางเว๊ปไซด์ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.plan.obec.go.th โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในที่ประชุม
๒. แจ้งครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรมตามความสมัครใจ โดยศึกษาระเบียบการฝึกอบรม และลงทะเบียนเรียนทางเว๊ปไซด์ http://www.utgonline.com , http://www.utgonline.net , http://www.utgonline.in.th ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน หรือสนใจอย่างน้อยคนละ ๑ วิชา เปิดการอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ระยะเวลา ๕ เดือน สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนอบรมมากกว่า ๑ วิชา เมื่อผ่านการอบรมวิชาแรกแล้ว จึงจะลงทะเบียนเรียนวิชาต่อไปได้
๒.๑ หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน ๗๕ หลักสูตร แบ่งเป็น ๓ กลุ่มคือ
๑) หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ จะได้เข้ารับการฝึกอบรมตามบทบาทหน้าที่
๒) หลักสูตรรายวิชาเลือกตามภาระงาน หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ สามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้ตามความสนใจ
๓) หลักสูตรรายวิชาเลือกทั่วไป หมายถึง หลักสูตรที่ข้าราชการครู ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ สนใจศึกษาเพิ่มเติม สามารถเลือกเข้ารับการฝึกอบรมได้ตามความสนใจ
๒.๒ เกณฑ์การผ่านการอบรม
๑) กำหนดเกณฑ์ผ่านการอบรม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม และการทดสอบหลัง การอบรมในแต่ละหลักสูตร รายวิชาร้อยละ ๗๐
๒) ผู้สอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม และสามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้ทันที เมื่อผ่านการอบรม
๓) กรณีผู้เข้ารับการอบรมสมัครเข้ารับการอบรม ๓ กลุ่มหลักสูตร เมื่อผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมทั้ง ๓ หลักสูตรจะได้วุฒิบัตรรวม
๒.๓ ในกรณีมีปัญหาการฝึกอบรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผู้ประสานงานโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ รายละเอียดปรากฏในเว๊ปไซด์นี้ ประกอบด้วย
/ ๑) ผู้ประสานงาน...
- ๒ –
๑) ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรมผ่านระบบ UTQ ออนไลน์ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ Call Center ของ UTQ ออนไลน์ ผ่านระบบ Webboard หรือ Facebook ในการให้ข้อมูลต่าง ๆ ของกระบวนการฝึกอบรม ในกรณีมีปัญหาการ Log in , การลืม Password เข้าระบบไม่ได้ , ไม่สามารถดูบทเรียนได้ และไม่สามารถพิมพ์วุฒิบัตรได้

โดย ศน.จิระ เรืองคล้าย [17 เม.ย. 2555 , 16:05:46 น.] ( IP = 180.183.168.19 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ

ข้อความ 1

เข้าอบรมได้ระยะหนึ่งแล้ว ตอนนี้ก็ขอรายงานท่าน ศน.จิระว่า ผ่าน ทั้ง 3 วิชาแล้วค๊าาาาาาาา

;p :P หมูไม่ได้.......โม้ อิอิ

โดย หมูจะบิน [10 มิ.ย. 2555 , 17:21:01 น.] ( IP = 115.67.224.139 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด