Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ผอ สพป สข 1 พบเพือนครูอ.สิงหนคร
`วันที่ 17 พย.2554 นายศลใจ วิบูลกิจ พบปะเพื่อนครูและผู้บริหารโรงเรียนทุกคนทุกโรงในอ.สิงหนคร ณ หาดแก้วรัสอร์ สงขลา โดยได้ให้นโบายในการจัดการศึกษาและเร่งรัดคุณภาพโรงเรียน ดังนี้
.1 งานปกติ ให้ดำเนินการตามปกติ พัฒนาให้มีคุณภาพ
.2 งานนโยบาย ให้เน้นการปฏิบัติและปรากฏผลที่ชัดเจน ดังนี้
1) คุณภาพผู้เรียน ให้เน้นเป็นพิเศษในประเด็นต่อไปนี้
1.1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน 5 กลุ่มสาระหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ)
1.2 การอ่านออก เขียนได้
- นักเรียนชั้น ป.3 ที่ไม่ใช่เด็ก LD ต้องอ่านออกเขียนได้
ทุกคน
- เด็ก LD ต้องผ่านการคัดกรอง มีการรับรอง บาง
โรงเรียนไม่ได้พบแพทย์ ต้องให้ผู้ปกครองเซ็นรับรอง
1.3 การเยี่ยมนิเทศ ติดตาม
- เน้น ป.3 เป็นสำคัญ
- รายงานตามปกติตามรูปแบบที่กำหนด
2) อาเซียนศึกษา
3) การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- 5 –
4) คุณลักษณะของผู้เรียนพัฒนาตามหลักสูตรกำหนด แต่ที่เน้นเป็นพิเศษให้
ปรากฏผลที่ชัดเจน คือ
4.1 ความเป็นคนไทย เน้น ยิ้มไหว้ ทักทายกัน
4.2 ความเป็นคนดี เน้นจิตสาธารณะ
5) หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ เป็นการส่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านงานอาชีพต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งนโยบายรัฐบาลกำหนดไว้ 5 อาชีพ
6) โรงเรียนน่าอยู่ สภาพแวดล้อมร่มรื่น สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้

โดย ศน.จิระ เรืองคล้าย [18 พ.ย. 2554 , 00:05:09 น.] ( IP = 223.207.183.75 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ

ข้อความ 1

.

โดย . [18 พ.ย. 2554 , 00:06:07 น.] ( IP = 223.207.183.75 : : )

ข้อความ 2

..

โดย . [18 พ.ย. 2554 , 00:08:24 น.] ( IP = 223.207.183.75 : : )

ข้อความ 3

..

โดย .. [18 พ.ย. 2554 , 00:08:59 น.] ( IP = 223.207.183.75 : : )

ข้อความ 4

......

โดย .. [18 พ.ย. 2554 , 00:10:46 น.] ( IP = 223.207.183.75 : : )

ข้อความ 5

.............

โดย .... [18 พ.ย. 2554 , 00:11:29 น.] ( IP = 223.207.183.75 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด