ชมรมคนรักพระเครื่อง

Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=prakruang&topic=14179

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


พระมหาผัน อินฺทงฺกุโร วัดป่าพะยอม
ผมเคร่าๆว่าจะลงข้อมูลพระปฏิบัติดีอีกรูปหนึ่ง และเป็นศูนย์แห่งศรัทธาของชาวป่าพะยอม แต่หาจังหวะและโอกาส หวางอี้ลงตัวได้ต้องรอเสร็จ “ว่าง” ก่อน ถึงตอนนี้เสร็จ “ว่าง”แล้วก็ขออัญเชิญ ประวัติของท่านมหา มาให้เพื่อสมาชิกได้ทราบกัน คับ

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:08:27 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]

ความคิดเห็น 1

กระผมต้องขอกราบดวงจิตวิญญาณของท่านมหาผันขออนุญาตนำเสนอประวัติท่านเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงประวัติท่าน และเพื่อลูกหลานได้จดจำและเป็นแบบอย่างต่อไป (ซึ่งโดยส่วนตัวท่านแล้วไม่ค่อยจะบอกจะเล่าถึงประวัติท่านเองให้ใครฟังมากนัก ด้วยอาจไม่ชอบโอ้อวด อวดอ้าง หรือเสริมสร้างบารมีในทางที่ไม่ถูกต้อง)

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:09:13 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 2

พระมหาผัน อินฺทงฺกุโร วัดป่าพะยอม
เกิดวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2457 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือน 10 ปี ขาล ที่บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นบุตรของคุณพ่อกล่อม คุณแม่คล้าย ดีกล่อม มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 2 คน คือ
1. นายผล ดีกล่อม
2. พระมหาผัน อินฺทงฺกุโร (ดีกล่อม)

ในวัยเด็กได้ศึกษาชั้นประถมปีที่ 1- 3 ที่โรงเรียนบ้านป่าพะยอม จากนั้นบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดสุวรรณวิชัย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2474 อายุ 18 ปี โดยมีพระครูกาชาด ซึ่งต่อมาพระครูกาชาดได้รับเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระพุทธิธรรมธาดา (พระราชาคณะชั้นสามัญ) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอควนขนุน ต่อจากนั้นพระพุทธิธรรมธาดา ได้นำสามเณรผัน ไปฝากกับพระครูกาแก้ว (หมุ่น อิสรเถร) เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย ณ วัดท้าวโค ตร จังหวัดนครศรีธรรมราช สามเณรผันมุ่งมานะด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตั้งใจศึกษาจนสอบได้นักธรรมชั้นเอก ส่วนภาษาบาลี ท่านสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค ท่านเป็นสามเณรเปรียญ ๕ ประโยค ส่วนเปรียญธรรม ๖ ประโยค ท่านสอบได้ตอนที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:12:31 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 3

สามเณรผัน ดีกล่อม ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๙ เวลา ๑๓.๓๐ ณ พัทธสีมา วัดหน้าพระบรมธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่ออายุ ๒๒ ปี โดยมีพระครูกาแก้ว (หมุ่น อิสรเถร) เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระพลับ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ประวัติเคร่าๆขององค์อุปัชฌาย์ท่าน

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:14:01 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 4

ประวัติเคร่าๆขององค์อุปัชฌาย์ท่าน
http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=prakruang&topic=8929

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:15:18 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 5

ได้ฉายาว่า “อินฺทงฺกุโร” เมื่อสอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค จึงยุติการศึกษาของตัวท่านเองเพราะท่านต้องไปช่วยเหลือกิจการของคณะสงฆ์ โดยมีภาระกิจดังต่อไปนี้
1. เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม
2. เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
3. เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมือง ในขณะที่พระเดชพระสมณะศักดิ์เป็นพระครูกาแก้ว ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมือง
4. หลังจากคณะสงฆ์เปลี่ยนแปลงกฎหมายการปกครอง พระครูกาแก้ว ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระปริยัติวโรปการ และต่อมาได้เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ “พระศรีธรรมราชมุนี ปริยัติธรรมวาที สังฆปาโมกข์” เลื่อนจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมือง เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:16:54 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 6

พระมหาผันในขณะนั้นยังเป็นพระหนุ่มมีความรู้สูง มีความสามารถในการดูแลด้านการปกครอง ช่วยเหลือด้านคณะสงฆ์ใจจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์โดยทั่วไป จึงได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ให้ได้เป็น “องค์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งในสี่ของการปกครองสงฆ์

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:18:06 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 7

มหาผันนอกจากทำหน้าที่องค์การเผยแพร่พระพุทธศาสนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว ท่านยังช่วยทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนเจ้าคุณพระอาจารย์ตลอดมา และทำการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินมาได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป หากเป็นสงฆ์ยุคเก่าๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช หากเอ่ยนามถึง “มหาผัน” แล้วจะเป็นที่รู้จักและ “เกรง” กันทุกหมู่ด้วยความเคร่งครัด และความเป็นปราชญ์ของท่าน ผมเคยพบกับศิษย์วัดหน้าพระบรมธาตุตอนนี้เป็นฆารวาสอายุ 80 กว่าปีแล้ว แกบอกว่าหากเอ่ยชื่อ “มหาผัน” แล้ว หมู่คณะสงฆ์จะเกรงใจกันทุกรูป

ในเวลาต่อมาท่านมหาผันได้รับพระราชทานสมณะศักดิ์เป็น “พระครูปริยัติวโรปการ” ตำแหน่งพระครูชั้นเอก หลังจากท่านได้พระครูชั้นเอกแล้ว พระศรีธรรมราชมุนี ปริยัติธรรมวาที สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะจังหวัดก็เริ่มป่วยเรื่อยมาและเป็นเวลานาน จึงมอบหมายให้ พระมหาผัน อินฺทงฺกุโร รักษาการเจ้าคณะจังหวัดอีกหน้าที่หนึ่ง

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:19:17 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 8

ท่านพระมหาผัน อินฺทงฺกุโร เป็นพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงนอกจากนั้นพระมหาผันได้ศึกษาทางโลกจนได้รับประกาศนียบัตรประโยคประถมศึกษา โรงเรียนลานสกาประชาบาล2 วัดเจดีย์ เมื่อ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ และได้ศึกษาต่อจนได้รับเกียรติบัตรเปรียญธรรมชั้นตรี วัดหน้าพระบรมธาตุ จากสมเด็จพระบรมบพิตร เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๗ และท่านได้ศึกษาต่อจนได้รับวุฒิบัตรวิชาการบัญชี จากโรงเรียนไทยศึกษาทางไปรษณีย์ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๗

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:21:02 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 9

เมื่อลุ พ.ศ.๒๔๙๘ พระศรีธรรมราชมุนี ปริยัติธรรมวาที สังฆปาโมกข์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช มรณภาพและได้รับพระราชทานเพลิงศพเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ และเมื่อพระราชทานเพลิงศพเสร็จแล้ว คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงปรึกษากันและมี มติให้ พระมหาผัน อินฺทงฺกุโร (พระครูปริยัติวโรปการ) เป็นเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่ท่านปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่า
“พระของเมืองนครศรีธรรมราชที่เหมาะสมยังมีอยู่หลายรูป สำหรับกระผมเองเป็นคนจังหวัดพัทลุง แต่ทำงานอยู่ขณะนี้ ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ได้คิดหวังอะไรทั้งสิ้น แต่เพื่อตอบแทนบุญคุณของหลวงพ่อพระอาจารย์ ให้สมกับที่ ท่านมีความรัก มีความเมตตาต่อผม เมื่อผมตอบแทนบุญคุณของท่านแล้ว และผ่านงานที่ยุ่งยากมามากแล้ว ต่อไปผมจะกลับพัทลุงเพื่อหาความสงบ”

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:22:34 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )

ความคิดเห็น 10

หลังจากท่านออกจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านจาริกธุดงค์ไปจำพรรษา ณ วัดถ้ำพระหอ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กับอาจารย์เลื่อน เพื่อเจริญวิปัสสนาอยู่ ๗ พรรษา และในปี พ.ศ.๒๕๐๗ ท่านได้กลับไปจำพรรษา ณ วัดป่าพะยอม อันเป็นวัดบ้านเกิด ในขณะนั้นมีพระอธิการปี้ เป็นเจ้าอาวาส และได้สอนนักธรรมตรีพระเณรในการเรียนนักธรรม และได้นำไปฝากศึกษาต่อ ณ วัดพิกุลทอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ในสมัยนั้นท่านพักอยู่ที่กุฏิ ของท่านซึ่งยกอยู่ใกล้บริเวณเปลว (ป่าช้า) แบบก้อนเส้าแต่แรก และรอบๆกุฏิของท่านจะเต็มไปด้วยไม้นานาชนิด แต่แรกพระนวกะเห็นกุฏิอาจารย์รก เลยช่วยกันถาง โดนท่านมหาเอ็ดเอาเพราะเป็นสมุนไพรหายากที่ท่านธุดงค์ไปพบแล้ว ให้ชาวบ้านตัดให้นำมาปลุกไว้ ท่านมหาผันเป็นเอกอุในเรื่องยาสมุนไพร ชื่อเสียงด้านยาของท่านขึ้นชื่อนัก หลายชีวิตในยุคก่อนรอดชีวิตเพราะ “ยามหาผัน”

โดย เด็กป่ายอม [30 เม.ย. 2551 , 10:23:37 น.] ( IP = 124.157.182.244 : : )
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด