View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การถ่ายโอนห้องสมุดให้ อบต/อบจ
สืบเนื่องจาก ครม.ได้เห็นชอบแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรีบยร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ พร้อมทั้งได้รายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๖ กพ. ๔๕ และรายงานต่อวุฒิสภาแล้วเช่นกันเมื่อวันที่ ๘ กพ. ๔๕ ขั้นตอนต่อไปคือการประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีผลทำให้กระทรวงศึกษาธิการต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ระบุในแผนดังกล่าว ในส่วนของ กศน.มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอนคือ ๑.ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ๒.ห้องสมุดประชาชนตำบล ๓.ห้องสมุดประจำอำเภอ/จังหวัด ๔.ศบอ./ศบข. ๕.กิจกรรมอาหารเสริม(นม)สำหรับนักเรียนบนภูเขา โดยต้องถ่ายโอน รายการที่ ๑-๓และรายการที่ ๕ ในปี พศ.๒๕๔๔-๒๕๔๕ สำหรับรายการที่ ๔ ให้ถ่ายโอนเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อม จากข้อเท็จจริงดังกล่าวสรุปว่า กศน.ต้องถ่ายโอนงานห้องสมุดประชาชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี ๒๕๔๕เป็นต้นไปโดยไม่ต้องประเมินความพร้อมขององค์กร ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ว่า การถ่ายโอนหมายถึงการโอนภารกิจทั้งหมด ตั้งแต่งาน ทรัพย์สิน งบประมาณและบุคลากร ปัญหาของพวกเราก็คือหากบุคลากรห้องสมุดไม่ประสงค์จะโอนไปเป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำอย่างไร? ผมเองในฐานะที่เป็นคณะกรรมการของกระทรวงในเรื่องนี้และก็ยังเป็กรรมการบริหารสมาคมห้องสมุดอีกทั้งยังเป็นประธานชมรมห้องสมุดประชาชนด้วยจะพยายามประสานงานหาทางออกเรื่องนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่จะมีช่องทางเป็นไปได้ แล้วพวกเราคิดอย่างไร?

โดย ผอ.กุลธร(ประธานชมรมห้องสมุดประชาชน) [22 ก.พ. 2545 , 10:40:24 น.] ( IP = 203.147.47.85 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ][ 2 ] [ 3 ]

ข้อความ 21

ห้องสมุดจังหวัด/อำเภอ จะขึ้นอยู่กับ อบจ.หรือ กศนหรือเขตการศึกษา ก็ไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่ผู้ปฏิบัติงานว่าพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้หรือไม่ เราต้องเตรียมความพร้อมรับกับอนาคตอย่างมีสติ อย่าวูวามโมโหโกธา ซึ่งจะไม่เกิดผลดีอะไรเลย สู้เตรียมพร้อมเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีสติและตั้งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนจะดีกว่าเมื่อเราพร้อม ไม่ว่าเราจะไปสังกัดไหน อย่างไร เหตุการณ์ข้าง(อนาคต) ย่อมจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดทุกท่าน

โดย คนเหนือ [11 เม.ย. 2545 , 15:32:32 น.] ( IP = 202.183.195.114 : : )

ข้อความ 22

ขอเชิญพวกเราเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานะใหม่ 19-21 มิ.ย.2545 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี จัดโดย ศศ.

โดย นายทะเบียน [22 เม.ย. 2545 , 13:47:28 น.] ( IP = 203.113.67.168 : : )

ข้อความ 23

เห็นด้วยกับข้อความ ที่ 18 ของประธานชมรม
บรรณารักษ์สงขลาหลายอำเภอได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ.โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้เช่น ห้องสมุด อ.นาหม่อม 10 เครื่อง,อ.รัตภูมิ 10 เครื่อง อ.ระโนด 10 เครื่อง อ.สทิงพระ 1
อ.สิงหนคร 1และสะเดา 1 ปีงบประมาณหน้าถ้าบรรณารักษ์เขียนโครงการดีๆ พยายามเข้าร่วมงานกับชุมชนให้มากโดยเฉพาะ สจ. ในเขตพื้นที่ของตนเองเขาจะให้เกียรติและความสำคัญมากเลย การจะอยู่ที่ไหนหรือขึ้นอยู่กับใครไม่สำคัญหรอกเพื่อนๆ ทำตัวเราให้เขาเห็นถึงคุณค่าและพลังในการทำงานของเราไม่ต้องกลัวเพราะบรรณารักษ์คนเดียวรับผิดชอบงานห้องสมุดประชาชน งานนักการภารโรง(เพราะภารโรงมีแต่ไม่ค่อยทำ ) งานนายทะเบียน งานการเงิน แหมตำแหน่งสำคัญทั้งนั้นเห็นไหม อยู่ตรงไหนก็ได้งานเราทำได้ตั้งหลายอย่าง ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราต้องรับสภาพและเตรียมความพร้อมของเราและห้องสมุด อย่าท้อถอยและหมดขวัญและกำลังใจนะเพื่อน

โดย บรรณารักษ์สงขลา [23 เม.ย. 2545 , 09:15:02 น.] ( IP = 203.146.65.59 : : )

ข้อความ 24

เห็นด้วยกับบรรณารักษ์ใหม่ ข้อความ 20

โดย บรรณารักษ์ [23 เม.ย. 2545 , 12:48:12 น.] ( IP = 203.113.67.36 : : )

ข้อความ 25

ขอบคุณ คนเหนือ(ข้อความ๒๑) และ บรรณรักษ์สงขลา (ข้อความ๒๓) เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่สร้างสรร เป็นกำลังใจแก่ชาวบรรณรักษ์ได้อย่างดี

โดย ประธานชมรม [27 เม.ย. 2545 , 00:00:17 น.] ( IP = 203.149.41.133 : : )

ข้อความ 26

-กศน. ไม่เคยคิดว่ามีห้องสมุดอยู่ในสังกัดแน่นอน
ไม่เคยเห็นใจ สร้าง ศบอ. เพื่อให้รังแกบรรณารักษ์ ทำลายห้องสมุดของเราจนพังพินาศ แล้วก็ทิ้งซากที่ผุพัง ไปให้หน่วยงานอื่น ทำลายต่อไปอีก แล้วบรรณารักษ์ ไม่มีหัวใจหรืออย่างไร เวลาประเมินอะไร ศบอ. ได้ผลงานไปหมด ถึงคราวประเมินบรรณารักษ์ ไม่เคยได้ เพราะไม่ใช่ห้องสมุดทำ
-ถ้าเป็นไปได้ อยากอยู่กับศูนย์ฯอัธยาศัย แล้วห้องสมุดอยู่เขตพื้นที่ เราชาวบร. คงโดนเชือดแน่ เพราะจะเผลอไปแสดงความคิดเห็นใส่ผู้บริหาร
อบจ. เทศบาล เพราะเท่าที่สัมผัสชาวปกครองทั้งหลายชอบให้ลูกน้อง ทำตามคำสั่ง แม้แต่นอกเวลา
ราชการ ทั้งงานราชการ งานส่วนตัว
-ความก้าวหน้าในวิชาชีพคงหยุดชะงักเพราะเขาไม่มีโครงการส่งเสริมความรู้ความสามารถให้ลูกน้อง
(ลูกน้องเปรียบเสมือนทาสคอยรับใช้-ระบบเจ้าขุนมูลนาย) ทั้งที่จริงๆ กศน.ก็มี แต่เรายังมีหัวน้าจังหวัด หัวหน้าส่วนกลางอุทรณ์ได้ ถ้าเกิดกรณีนี้ คงตายสถานเดียว
-หมดความรู้สึกกับกศน.แล้ว ถ้าแยกจากกันคงไม่เหลือความประทับใจที่ดีไว้ให้กศน.
-กศน. เป็นอะไรที่หลอกลวงเราชาวบรรณารักษ์มาก ไม่เคยให้ความก้าวหน้า มีแต่ยกย่อง ปกป้อง
ศบอ.

โดย บร. อำเภอ [14 พ.ค. 2545 , 22:20:43 น.] ( IP = 203.148.186.42 : : 203.148.186.42 )

ข้อความ 27

เห็นด้วยกับข้อความที่ 26 เราอยู่ กศน.มาเกือบ 20 ปี ไม่เคยเห็นคิดพัฒนาห้องสมุด พัฒนาบุคลากรห้องสมุด ศบอ.เกิดทีหลังห้องสมุด แต่เขากับเติบโตยิ่งใหญ่เป็นผู้อำนวยการระดับ 8กันถ้วนหน้า โดยมาอาศัยห้องสมุดทำงาน ไม่มีสำนักของตัวเอง เราช่วยงานเขาทุกอย่าง แต่เราเจ้าหน้าที่ห้องสมุด บรรณารักษ์ ต้องขวนขวายแสวงหาตำแหน่งกันเองเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอยากเป็นบรรณารักษ์ต้องสอบให้ได้ สอบได้แล้วจะขึ้นซี 6 ต้องทำผลงานทางวิชาการ ต้องอยู่ซี 5 มา 5 ปี ถึงจะทำผลงานทางวิชาการ น่าน้อยใจ เราคงไม่หลงเหลือความรู้สึกที่ดี แก่ กศน.แล้ว หลอกลวงไปวันๆ ผู้ใหญ่ไม่เคยมองหัว ไม่เหมือน ศบอ.สร้างม็อบไปวันๆ กดดันคนโน้นคนนี้ จน กศน.ยังไม่ยุบ เอาพวงหรีดไปให้ สปศ. นี่หรือคนมีการศึกษา

โดย บร.เหมือนกัน [28 พ.ค. 2545 , 12:34:35 น.] ( IP = 203.113.67.167 : : )

ข้อความ 28

คือตอนสอบสอบครู สพฐบรรณารักษ์แต่ตอนเรียกบรรจุได้มาลงเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนมีใบประกอบวิชาชีพครูพร้อม อยากทราบว่าถ้าเราจะย้ายสายงานเป็นครูบรรณารักษ์ตอนหลังจะได้ไหมคร่า
ขอบคุณคร่า

โดย บร [14 มิ.ย. 2555 , 10:54:10 น.] ( IP = 118.173.81.95 : : )
[ 1 ][ 2 ] [ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด