คุ ย อ ะ ไ ร กั น จ๊ ะ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


รามคำแหงตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ,ป.โท ,ป.เอก
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2550 1. ปริญญาตรีภาคปกติ 4 สาขาวิชา 1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 2. สาขาวิชารัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) 3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(บริหารทั่วไป) 4. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
หลักสูตร Pre-degree สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ ม.4 – ม.6 เรียนสะสมหน่วยกิต เพื่อเตรียมรับปริญญา
ขายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 14 มิถุนายน 2550
รับสมัคร รอบแรก วันที่ 12 พฤษภาคม – 16 พฤษภาคม 2550 รอบสอง วันที่ 1 มิถุนายน – 14 มิถุนายน 2550

2. ปริญญาโทภาคปกติ (เรียนนอกเวลาราชการ) 3 สาขาวิชา รุ่นที่ 8 ระยะเวลาเรียน 1 ปีครึ่ง 1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(MBA) 2. สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รับสมัครเดือนมกราคม – มีนาคม 2550

3. ปริญญาโทภาคพิเศษ (บรรยายสด เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์) ระยะเวลาเรียน 1 ปีครึ่ง
1. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 4

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2550 รับจำนวนจำกัด

4. ปริญญาเอก 10 สาขาวิชา รุ่นที่ 4 1. บริหารธุรกิจ 2. นิติศาสตร์ 3. รัฐศาสตร์ 4. เศรษฐศาสตร์ 5. เทคโนโลยีการศึกษา 6. จิตวิทยาให้คำปรึกษา 7. จิตวิทยาอุตสาหกรรมองค์กร 8. วิจัยการศึกษา 9. สังคมวิทยา (เมือง/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ประชากรศาสตร์) 10. การบริหารการศึกษา
ขายใบสมัครตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2549 – 28 กุมภาพันธ์ 2550
รับสมัครวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2550
ดูรายละเอียดได้ที่ www.trang.ru.ac.th โทร 075 – 211085 , 075 - 211179

โดย รามฯตรัง [21 ธ.ค. 2549 , 10:34:54 น.] ( IP = 202.41.187.247 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
Error : ไม่สามารถ ดูคนตอบกระทู้ p_0 ได้กรุณาโทรมาแจ้งที่ 01-6922340 ครับ