ศูนย์ติดต่อผู้สอบขึ้นบัญชี

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


/////ลงชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ลงชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

โดย จ.บุรีรัมย์ [25 ธ.ค. 2547 , 09:57:29 น.] ( IP = 203.155.224.37 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] [ 36 ] [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ]

ข้อความ 351

424 เปลี่ยนเบอร์แล้วนะ ครับ 01-3907052 หรือ 096306036 มีอะไรติดต่อได้ครับ

โดย 424 - [8 ส.ค. 2548 , 14:47:47 น.] ( IP = 202.129.55.155 : : 192.168.1.3 )

ข้อความ 352

อยากรู้รายชื่อผู้ที่สอบติดเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของจ.บุรีรัมย์ต้องเข้าดูที่เว็บไหนช่วยบอกที

โดย คนไม่รู้ [11 ส.ค. 2548 , 07:48:26 น.] ( IP = 203.151.140.119 : : 203.113.57.39 )

ข้อความ 353

402 นางสาววนิดา ณัฐนรากร 61 ม.18 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง บร.31000 โทร.044-617003, 06-7208573*
403 นางสาวจรวยพร ขวัญมงคล 13 ม.6 ต.หูทำนบ อ.ประคำ จ.บร.31000 โทร.07-2624155
404 นางสุพัตรา กงประโคน 1 ม.12 บ.กรุงศรี ต.หนองบัวสันตุ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 โทร.09-8408475
405 นางสาวมะลิวรรณ์ พูลประสาร 87 ม.8 บ.นาสะเดา ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทร.07-8557913*
406 นายขจรกิตต์ แดนประกรณ์ 46 ม.9 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ 46210 โทร.07-2232520
407 นายเชวงศักดิ์ มะลิวรรณ 06-8750767
408 นางสาวนิตยา คุณโน 47ม.7 บ.คูรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โทร.09-5717557, 062557519, 09-1548920*
++409 นางสาวพิชชญา โยธาพล 38 ม.9 ต.นิคมน้ำอุน อ.นิคมน้ำอุน จ.สกลนคร 47270โทร. 06-2243284
410 นายภคิน แป้นอาทิตย์ 13 ม.7 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.บร.31110 โทร.01-4003718 เปลี่ยนซิม
411 นายกมล วรรณสา 128/2 บ.กุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110 โทร.06-2369980
412 นายคิมหันต์ ชาติชำนาญ 203 ม.9 บ.ศรีภูหลวง ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230 โทร.01-0587173
413 นางอัมพร เสียงล้ำ 9 ม.2 ต.หนองแวงบางเป้า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทร.01-5456858
414 นางสาวเสาวลักษณ์ เมืองวงษ์ 99 ม.1 ถ.ท่าช้าง ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 โทร.043-286154, 01-6801109
415 นางสาวรัตน์มณี คำนวณ 185 ม.10 ต.กุดโดน อ.ห้วยเป้ก จ.กาฬสินธุ์ 043-889402*
416 นายสมศักดิ์ เกษมรักษ์ 155 ม.10 บ.บ้านใหม่สวนแตง ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บร โทร.09-1829607
417 นางสาวนนทิชา เถาว์ยา 224/21 ถ.จิระ ซ.หลังศาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บร.31000 โทร. 01-9551399,044-613754
418 นางสาวสำราญ สีนิกรณ์ 41 ม.7 ต.หนองบัวดง กิ่งอ.อ่างศิลา จ.ศรีสะเกษ 33160 โทร.07-997775209-5748666
++419 นายศักดิ์ชัย เภสัชชะ อบต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140 โทร.042-702403,60-7250732,06-2406897
420 นางสาวรุจิรา เหล่าจำปา บรรจุแล้ว 79/2 ม.2 บ.เมืองเพีย ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทร.06-2253201,043-276002

โดย ... [18 ส.ค. 2548 , 12:51:05 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.57.72 )

ข้อความ 354

++421 นางสาวสุพิชชา แสงเขียว 117 ม.4 ต.คำสะอาด อ.สว่างดินแดง จ.สกลนคร 47110 โทร.07-9517878*
422 นางโสภี สวายชุม 112/1 ม.2 ต.เทนมีย์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ 3200 โทร.044-724269,044511957,09-6799521*
423 นางสาวประภัสสร คุณพรม 140 ม.4 บ.ท่าสังคม ต.โซ่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43170โทร. 06 – 1702706 ,05-0098645
424 นายเผด็จ ปะโนรัมย์ 6/1 ถ.อินทร์จันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง บร. 09-1904204, 044-617689,09-6306036
425 นางสาวธนพร ขาวสระ 85 ม.4 อบต.ชำนิ ถ.นางรอง - ลำปลายมาศ อ.ชำนิ จ.บร.31110 โทร.01-1709-4548, 044 -609135 มีที่ลงแล้ว
426 นางสาวปาริฉัตร บุญพิรุณ 80 ถ.ประชาสามัคคี ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บร. 044-622205, 07-2436491,09-5815654
427 นายจาริ ชาวชายโขง 49 ตรอกโพธิราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร โทร.045-714596
428 นายศักดิ์ดา ภาชู 141/1 ม.1 ศาน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทร.09-0056517
429 นายพวง ติคำรัมย์ 77 บ.หนองข่า ม.8 ต.โนนรัง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270ติดต่อไม่ได้
430 นางสาววชิราภรณ์ สีลาแยง 29/1 ม.1 ต.สายนาวัง กิ่งอ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร.09-9402234
**431 นางสาววิภาพร ชาลีรินทร์ 29/1 ม.2 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130 โทร.07-0688591,044-840663*
432 นายพัทยา คำสุเรศ 138 ม.2 ต.หนองตงไถ้ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 โทร.07-9473073
433 นางสาวพรเพ็ญ เผ่าภูธร 103 ม.13 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.07-2179561,06-8558350
434 นางสาวนิตยา ศรีงาม 14/1 ม.8 ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โทร.07-0081339
435 นางสาวกองแก้ว เกษามูล 1 /4 ถ.ตั้งใจพัฒนา อ.เมือง 67000 โทร.06-8479407ติดต่อไม่ได้ต้องตาม
**436 นางสาวปิยาภรณ์ ธรรมโชติ 128 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร.044-822245,044-822525,06-041149970
437 นางศุภการย์ สว่างบุญ 22 ถ.ประดิษฐ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.01-0602740
438 นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี 377 ม.2 ถ.หน้าเมือง ต.กุดาค้า อ.มัญจาศรี จ.ข่อนแก่น 40160 โทร. 043-289451,095746324
439 นายชนาธิป พรมเกตุ 79 ม.11 บ.เปลื่อยนอก ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร.043-526448
*440 นายพิจักษณา พรมณี 100 ม.5 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดร 41250 โทร.07-2231766

โดย ... [18 ส.ค. 2548 , 12:52:22 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.57.72 )

ข้อความ 355

441 นายปฏิภาณ หลักเพชร 12 ม.5 ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ โทร.07-2604609
442 นางสาวพิกุล พฤกกาเหลา 126 บ.แปด ม.2 ต.เชียงขวัญ กิ่งอ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-509150
443 นางสาวอัญชลี สืบสวน 139 ม.1 ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ โทร. 06 – 0189897, 044-546654, 01-1954568
444 นายจักรี ณุวงษ์ศรี 355/1 ม.9 ถ.อุดมฤกษ์ ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 โทร.09-6263754
445 นางหทัยชนก อุดมพืช 70/1 ต.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.045-241982, 01-2648928
446 นางสาวสุกัญญา เบ้าวัน วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 104 ม.13 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 โทร.07-9037334, 037-252066
447 นางปวีณา บัวสิงห์ 31/1 ม.10 บ.พระคือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.09-4161944
448 นายคงฤทธ์ กองทำ 12 ม.7 บ.ด่าน ต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160โทร.06-0033284
449 นางสาวขนิตถา เวชกามา 98 บ.หนองไร่ ต.สิงห์ อ.เมือง จ.จังหวัดยโสธร 35000 โทร.07-8726932*
450 นางบังอร กล้าหาญ 23 ม.5 ต.กลงนาง อ.ท่าม่อ จ.หนองคาย 43110 โทร. 09 – 6227856, 09-2767154 ,050126750
451 นางสาวกาญจนา เชื้อต่าย 206/1 ม.12 ซ.8 ถ.สุมาพิมาล ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิฐ 53140, โทร.09-2692794,1281-6245*
452 นายณรงค์ สุรินทร์ 7 ม.8 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 302107 โทร.06-7869023
453 นางสาวภิชญ์ชัญญา แสงประสาร 178 ม.1 ต.นาเยีย กิ่งอ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 34160 โทร.04-5306121,09-0205809,04-6111238
454 นางกัณหา นิตยารส 102/4 ม.เสาเล้า ต.ท่าสวง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทร.09-5202134,09-6253909
455 นายมนตรี วิเศษยิ่ง 105/1 ม.8 ต.ไพศาล จ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร.06-0871438,09-0205809
**456 นางสาวสุชาดา วิสุทธิ์เชื้อ 47/2 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง จ.ชัยภูมิ 36000โทร. 044-837033,09-75828579
457 นางสาวพจนา กิจสุขชัยพรหมา อบต. หลุ่งตะเคียน ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทร.044-249171,07-9922915
458 นายสมัย วะดี 167ม.2 ต.โคกว่าน อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทร.06-0971849

โดย ... [18 ส.ค. 2548 , 12:54:27 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.57.72 )

ข้อความ 356

458 นายสมัย วะดี 167ม.2 ต.โคกว่าน อ.ละหารทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทร.06-0971849
459 นายอธิพงษ์ ชาญประโคน 124 ม.1 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บร. 31140 โทร.09-5856140
460 นางสาวหทัยชนก ไวยพัฒน์ 128 ม.1 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.044-713840
461 นายจเร พิมพ์กิจ 601/1 ซ. ชยางกูล 28.1 ถ.ชยางกูล อ.เมือง จ.อุบล 34000โทร. 09-1478405,09-1748405
462 นายประชา หนุนชู 109 ม.4 ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ 31180 โทร.044-679585,017307599
463 นางบัวพัน มั่นยืน 37 ม.2 บ.จาน ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทร.01-393447
464 นางสาววาสนา ชอบธรรม 15 ม.3 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.07-9641424
*465 นางสาวเกษมณี สุริยา 88/2 ม.8 บ.โน ถ.อุดรธานี-หนองบัวลำภู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.01-0597292,
466 นางสาวสุภาพรรณ สุภาคะดี 51 ม.8 บ.ม่วงใต้ ต.พระครู อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000โทร.09-6261361
467 นายวุฒิชัย ปัดโพนงาม 3/7 ต.เมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
468 นายสมเกียรติ สระศรี วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ 20 ม.1 ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32000 โทร.044-560120,07-9626095
469 นางเนาวรัตน์ เขมะปัญญา 39/2 บ.โคกมะม่วง อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์ 31220 โทร.044-615931,01-0684292
470 นายสรพัศ บูรณ์เจริญ 31/1 ม.8 บ.หนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110โทร.06-8202107

โดย .... [18 ส.ค. 2548 , 12:56:03 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.57.72 )

ข้อความ 357

470 นายสรพัศ บูรณ์เจริญ 31/1 ม.8 บ.หนองไผ่ ต.ระแงง อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110โทร.06-8202107
471 นางสาวรักติยา ชนะบุญ 62/10 บ.ท่าแห่ ต.เมือง กิ่งอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทร.07-2332589
472 นายบุญยงค์ ผากงคำ 108/8 ต.มะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170 โทร.06-2296150
473 นายสุรพล บุญมี 107 ม.1 บ.รังกา ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.044-625410,09-8657201
474 นางสาวจิตติมา ตีระพันธ์ 9 ม.12 ต.ยางคำ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 โทร.045-712157
475 นางสาวภัทราภรณ์ บุญทศ
476 นางสาวอนงค์ ธงหาร 67 ม.5 ต.โคกเครือ อ.หนองกงศีร จ.กาฬสินธุ์ โทร.09-2746397
477 นายพงษ์เพชร วงศ์ดี 399/1 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร.09-7187177
478 นางสาวนงนุช บุเกตุ 60 ม.4 ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น โทร. 043-213998
479 นางสาวกุสุมา ไชยคำภา 21 ม.2 ต.ลำชี กิ่งอ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทร.09-5703226,043831365
480 นางขวัญดา ใจทน 164 ม.8 บ.ไร่ใหญ่ ต.เสนานิคม อ.เสนานิคม จ.อำนาจเจริญ 37290 โทร. 07-2438731,045-461210
481 นายพิภพ นาทองลาย 13 ม.1 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ โทร.048-854080
482 นายเผด็จชัย สุพิมภพ 23 ถ.นิคมสายกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.01-2643366
483 นางนงค์รัก รัตนมาลี 16 ม.2 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม 47180 โทร.042-579730
484 นางปัทมพร ลิขิตวาส 3/1 ม.9 ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.09-1877256 ,091877256
485 นางวิญญา อินผักแว่น 99 ม.7 ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โทร.01-1201755,044-646075
486 นางสาวกฤติกา ไชยอุดม 16/4 ถ.รัมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.044-621933,06-5816860
487 นายวิทูลย์ คุ้มสุวรรณ 24/1 ม.13 ต.นางรำ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทร.06-5829170
488 นางจันทร์สุดา จุลณีย์ 102 ม.4 ต.ไร่ อ.พรรนานิคม จ.สกลนคร 47130 โทร.01-2600047,01-4712269
489 นายวุฒิพงษ์ พิมพ์จันทร์ 288/1 ม.6 ต.ลำปลายมาส จ.บุรีรัมย์ 31170 โทร. 09-9177443
490 นายการดี ศรีสุข 67 ม.5 ต.หนองบมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 โทร.09-0102931,023-121719

โดย .. [18 ส.ค. 2548 , 12:57:06 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.57.72 )

ข้อความ 358

491 นางสาวอำพร ประสงค์ทรัพย์ 54 ม.1 บ.หนองกง ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110โทร.06-2498186
492 นายนิติรัชต์ รณเรืองฤทธิ์ 33 ม.3 ต.บึงงาม กิ่งอ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทร.06-2382346
493 นางสาวปราณี ภูคงน้ำ 159 ม.7 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทร.09-8630776
494 นางสาวรัตนา พรมแก้ว 94 ม.4 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130โทร.09-5856218,09-2365441
495 นางพรรณิภา สุขเกษม 104 ม.4 ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทร.01-183779
496 นายชรินทร์ อาระหัง 9 ม.5 บ.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.05-0577169*
497 นายสกุลไทย สุวรรณสาร 73 ม.12 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210โทร.09-9491105
498 นางสาวรัตนา บทมาตร 6 ม.4 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 46140 โทร. 01-6265818
499 นายมนัส วงศ์กาศ 54 ม.6 ต.คันธาร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร.06-7636131
500 นายเริ่มรัตน์ เนตรน้อย 12 ม.3 ต.ยาง อ.กันทรารัมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 โทร.09-2823826
501 นายสหรัชช์ เสนารินทร์ 117 ม.2 บ.หนองครก ต.เมืองแฝก อ.ลำปรามาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทร.07-8044759
502 นางสาวสุลิพร บุญสด 109 ม.1 ต.บ้านบัว เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.06-2532624
503 นายศุภณัฏฐ์ บูรณะ 14 ม.5 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 37180 โทร.09-8482529
504 นางกนิษฐา แถบวิไล 78/9 ถ.รามราช อ.พล จ.ข่อนแก่น 40120 โทร.043-414958
505 นางสาวณัฐฐีภัณฑ์ ทองนำ 15 ม.9 ถ.ปัทมานนท์ ต.นามี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร.06-2526756
506 นางสาวโสภา รักษากุล 8 ม.2 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทร.044-320063
507 นายคำผุน เรียงนอก 07 – 2550567
508 นายยิ่งยศ ภูหลักถิน34 ม.3 ต.หนองอิเฒ่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120โทร. 07-2207345*
509 นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม 1/96 ซ.ทางรถไฟตะวันตก ถ.ทางรถไฟตะวันตก ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม 73000 โทร.09-9195968
510 นางสาวนิรมล พลเดช 92 ม.5 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร.06-2427163

โดย .... [18 ส.ค. 2548 , 12:59:31 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.57.72 )

ข้อความ 359

511 นางนันทนา อุทรักษ์ 52 ม.8ต.มุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250 โทร.09-0857330
512 นางกฤษณา ศรีพลี ที่ทำการอำเภอจังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โทร.09-277063
513 นายชิงชัย สุขผดุง 38 ม.8 ต.บ้านด่าน กิ่งอ.บ้านด้าน จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร.06-7758261
514 นายสมเจตน์ จงพินิจ 19 ม.5 ต.หนองปล่อง อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร.09-7207368
515 นางสาวสุภาพร โยรัมย์ 59 ม.3 บ.หนองใหญ่ ต.ดงพลอง กิ่งอ.แดนดง จ.บุรีรัมย์ 31150โทร.01-0648292
516 นายปิยนันท์ จับใจเหมาะ 78 ม.2 ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. 01 - 06380087
517 นางอภิสรา ปวงแก้ว 15 ม.1 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โทร.09-2696746
*518 นายสุพล วงษ์ศรี 338/23 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 042-204701
519 นายบัญชา แกมดำ 30 ม.7 ต.บ้านด่าน กิ่งอ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
520 นางสาวมยุรี ภูนบทอง 60 ม.12 ต.หนองบัว อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 ,โทร.07-0675234
521 นางสาวจันทิมา ฉิมกูล 72 ม.4 ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โทร.09-5812512
522 นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัย 155 ม.8 ต.โนนป่าชาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240 โทร.09-2793972
523 นางภูมิใจ ทองทับ 94 ม.16 ต.กุดชมภู อ.พิบูรมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทร.07-2484840
524 นางสาวสรัญญา บัตรประโคน 74 ม.7 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทร.044-651703,07-8698522
525 นางสาวภัคกลิณ พยุงแสนกุล 111 ม.9 ต.หนองบมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ โทร.09-2437103
526 นางสาวอรทัย เหลือผล 16 ม.2 ต.หนองฝือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร.07-2236970
527 นางจิระดา ช้อยจอหอ 149 ม.13 ต.หินสาว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทร.06-2119372
528 นางสาววิภา ปัจชัยสังข์ 62 ม.7 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทร.09-9931302
529 นางรัถยา รัตนทิพย์ 42 ม.10 ต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง จ.ข่อนแก่น 40150 โทร.07-0434503
530 นางสาวอุไรวรรณ ผินนอก 216 ม.1 ต.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440โทร.05-1101284
531นายปิยวัฒน์ วงษ์เจริญ 122/1 ม.1 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 721220 โทร.07-0384561

โดย ..... [18 ส.ค. 2548 , 13:00:35 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.57.72 )

ข้อความ 360

532 นางวราภรณ์ แสนสึก 454/4426 แฟรต NR2 ถ.ลาดพร้าด 87 วังทองหลาง บางกะปิ กทม. โทร.01-4499431
533 นางสาววิราวรรณ หงส์ธัมรงค์ 26/2 ม.2 บ้านเมืองหงส์ ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาร จ.ร้อยเอ็ด 45180 โทร.07-947493
534 นางสาวประภาพร ครโสภา 79ม.5 ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทร.07-2619808
535 นางสาวเรืองรอง ยนจอหอ 43 ม.12 ต.จอหอ อ.เมือง นครราชสีมา โทร.09-9477089
536 นางสาวอรทัย กลมเกลียว 66 ม.3 ต.ถู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110 โทร.045-790188
537 นางสาวชุติมา สุวรรณหลำ 85/1 ม.1 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 โทร.01-7622855
538 นางสาวณัฐวดี สกุลรัตน์ 70 ม.2 หนองเทพ กิ่งอ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ โทร.06-2549967
539 นายสุชาติ สุรมิตร 200 ม.8 ถ.สรเดช ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทร.045-361044
540 นายณรงค์ เวียงนนท์ 127 ม.1 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โทร.09-2745721
541 นางสาววิพาพร คิดกล้า 188 ม.3 ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160โทร. 01 – 4499431
542 นายเดชอุดม จันทร์แดง 49-ม.1 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทร.07-2272041
543 นายธีระ อ้วนสา 29ม.4 ต.หนองเม็ก อ.หน้องสองห้อง จ.ข่อนแก่น 40190 โทร.09-2756247,04-0459527
544 นางสาวจำปี พัดทอง 28 ม.6 ถ.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทร.06-2464246
545 301006934 นางกัญญาณัฐ กมล 24 ม.3 บ.แต้ ต.กุ้ง กิ่งอ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โทร.045-668043
546 นางสาวปภัสรา สุคำภา 3 ม.5 บ.ก้านเหลืองดง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง มุกดาหาร 49140 09-5752273,042-697118
547 นายยุทธทิวา นาเมือง อบจ.ร้อยเอ็ด ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร. 07-2368834
548 นางสาวอรนุช กองน้ำ 20 ม.4 บ.ขอนสัก ต.โนนศิลา กิ่งอ.โนนศิลา จ.ข่อนแก่น 40110 โทร.07-2238345
++549 นางสาวกนกอร แสนอุบล 238 ม.1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180โทร.042-784141,09-7742288
550 นางสาวสิริพร บุญธรรม 105/4 ถ.เทพา อ.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.06-6525919

โดย ... [18 ส.ค. 2548 , 13:01:50 น.] ( IP = 203.151.140.116 : : 203.113.57.72 )
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] [ 36 ] [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด