ศูนย์ติดต่อผู้สอบขึ้นบัญชี

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


เจ้าหน้าที่ธุรการ 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1

โดย //ขอนแก่น [17 พ.ย. 2548 , 19:38:33 น.] ( IP = 203.113.45.198 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] [ 55 ] [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ]

ข้อความ 541

เขียนที่..................................................
..................................................
วันที่ ................ เดือน ......................... พ.ศ. ..............

เรื่อง ขอรายงานสถานภาพของผู้สอบแข่งขันได้ของ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น

เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น

อ้างถึง หนังสือท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ที่ มท 0819.2/ว 13928 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือขอใช้บัญชี จาก.................................................. จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวสอบ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2548 และประกาศผลการสอบแข่งขันเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 นั้น
บัดนี้ เพื่อเป็นการรายงานสถานภาพของผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าว จึงแจ้งมาเพื่อรายงานสถานภาพ ดังนี้
ข้าพเจ้าชื่อ.......................................................... สอบได้ในตำแหน่ง.............................
ลำดับที่......................
ข้าพเจ้า • ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีสอบแข่งขันอื่นแล้วคือ...............................
...................................... มีความประสงค์จะสละสิทธิบรรจุแต่งตั้งบัญชีสอบแข่งขันของ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น
• ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีสอบแข่งขันอื่น และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีสอบแข่งขันของ ก.อบต. จังหวัดขอนแก่น พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือขอใช้บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขอใช้บัญชีและสำเนาบัตรประจำตัวสอบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(......................................................)กรุณาส่ง
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จ.ขอนแก่น)
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
4 0 0 0 0

โดย เก็บมาฝาก [26 มิ.ย. 2549 , 09:58:14 น.] ( IP = 125.24.71.142 : : )

ข้อความ 542

แล้วคนที่ไม่มีที่ลงจะให้ทำอย่างไง จะตอบว่าไง

โดย ไม่มีที่ลง [27 มิ.ย. 2549 , 11:30:48 น.] ( IP = 203.172.44.119 : : )

ข้อความ 543

ใครไปสมัครภาค ก ที่สำนักงานท้องถิ่นขอนแก่นบ้างค่ะ เราไปวันเดียวกันไหม จะได้ไปส่งหนังสือขอรายงานสถานภาพฯ และไปสอบถามถึงความก้าวหน้าของบัญชีธุรการ 1 ใครสนใจบ้างไหมค่ะ ไปวันที่ 7 ก.ค. 49 ค่ะ (หรืออาจมีความเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรค่ะ)

โดย 68 [27 มิ.ย. 2549 , 16:42:43 น.] ( IP = 125.24.84.173 : : )

ข้อความ 544

เพื่อนร่วมบัญชีทุกคนโปรดทราบภายในเดือนกรกฏาคมนี้ใครไม่ส่งหรือไม่มีปฏิกริยาโต้ตอบกับทางท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นถือว่าท่านเสียสิทธิไปโดยปริยาย สำหรับผู้ที่ส่งหนังสือขอใช้บัญชีไปก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องส่งหนังสือแบบตอบรับกลับไปทางท้องถิ่นถือว่าคุณเป็นบุคคลที่จะต้องใช้บัญชีของขอนแก่นอยู่จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

โดย ผู้มีหวัง [29 มิ.ย. 2549 , 13:15:16 น.] ( IP = 203.151.140.118 : : 203.113.45.68 )

ข้อความ 545

ลำดับที่ 34 ธุรการ 1 ยื่นหนังสือขอใช้บัญชีแล้วนะ(ยื่นด้วยตนเองที่ สำนักงานท้องถิ่น จ. ขอนแก่น ในวันที่ 30 มิ.ย. 49) พร้อมสมัคร ภาค ก ด้วย ลำดับที่ 31 ยื่นหนังสือแล้วหรือยัง โปรดสื่อสารตอบด้วยนะค่ะ

โดย จากธุรการ 34 [1 ก.ค. 2549 , 06:02:43 น.] ( IP = 203.151.140.118 : : 203.113.61.71 )

ข้อความ 546

เราดูเพื่อนๆ ทุกคนแล้วหวังบรรจุ เหมือนกับเรา เราก็อยากบรรจุเหมือนกัน และตอนนี้เราต้องช่วยกันหน่อยแค่ พวกเราใครที่มีที่ลงบันทึกข้อมูล ก็ทำหนังสือไปใช้ กับ ก.อบต.ขอนแก่นได้ หวังว่าเพื่อนๆ ทุกคนคงพยายามหาที่ลงกันน่ะครับ

โดย คนต่างจังหวัด [1 ก.ค. 2549 , 16:56:16 น.] ( IP = 124.157.237.79 : : )

ข้อความ 547

ลำดับที่ 31 (นางสาวชารีรัตน์ ล้านกันทา) มีที่ลงหรือยังค่ะ ตอนนี้ติดอยู่ที่คุณนะค่ะ เพราะลำดับที่ 34 มีที่ลงแล้ว (ช่วย ๆ กันนะค่ะ) เห็นใจคนข้างหลังบ้าง ขอบคุณค่ะ

โดย 001 [4 ก.ค. 2549 , 16:10:51 น.] ( IP = 125.24.89.87 : : )

ข้อความ 548

แล้วดำลับที่ 35 (นางสุระวรรณ โปณะทอง) , 37 (นางสาวณภัทรพร คำลา) มีที่ลงหรือยังค่ะ ไม่เห็นประสานเข้ามาเลย ลำดับที่ 40 มีที่ลงแล้วค่ะ
ตอนนี้ติดอยู่ที่ลำดับที่ 31,35,37 ค่ะ

โดย 001 [4 ก.ค. 2549 , 16:14:05 น.] ( IP = 125.24.89.87 : : )

ข้อความ 549

แจ้งข่าวการประชุม ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
1) ท้องถิ่นขอนแก่น จะส่งหนังสือขอทราบสถานภาพถึงผู้ขึ้นบัญชีทุกคน นอกเหนือจากจากที่แจ้งทาง Internet ถ้าใครใจร้อนก็ไม่ต้องรอให้ท้องถิ่นส่งหนังสือถึง จะแจ้งไปเองเลยก็ได้ตามตัวอย่างที่มี ในหน้า 96
2) ทางก.อบต.จังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาเรียกบรรจุสำหรับผู้ที่ส่งหนังสือขอใช้บัญชีขอนแก่นไปแล้ว หลังเดือน ก.ค. 49 นี้ หลังจากทราบสถานภาพของผู้สอบขึ้นบัญชีแต่ละท่านแล้ว
3 ) ดังนั้นใครที่ยังไม่มีที่ลง ให้ไปติดต่อหาที่ลงและขอหนังสือขอใช้บัญชีขอนแก่นเข้ามาจาก อบต. เทศบาล อบจ.ที่ท่านไปติดต่อไว้ ไม่ต้องคิดเรื่องจะมีกรอบลอยเข้ามา เพราะรู้ๆกันอยู่ นี้ก็ 6 เดือนแล้ว ถ้าอยากบรรจุ ก็ไปจัดการตามนี้
4) สำหรับผู้ที่ส่งหนังสือขอใช้บัญชี และแนบสำเนา บัตรประจำตัวผู้สอบ/บัตรประชาชน มาแล้วนั้น จะแจ้งสถานภาพเข้ามาอีกก็ได้เพื่อความแน่นอน
5) สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการส่งหนังสือขอใช้บัญชีไม่แน่ใจสงสัยอะไร โทรไปถามส่วนท้องถิ่นโดยตรงเลย และขอบอกว่าเมื่อท่านทำตามคำแนะนำนี้(ตามข้อ4) ไม่มีใครเอากรอบของท่านไปได้ เพราะส่วนท้องถิ่นแนะนำ มาอย่างนี้ในการประชุม เมื่อ 8 พ.ค. 49
6 ) ใครจะเสนอความเห็นอะไรก็ได้นะครับในช่วงนี้แต่ขอบอกว่า เราจะยังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร จนกว่าจะหลังเดือน ก.ค.ไปแล้ว ช่วงนี้ใครยังไม่มีที่ลงก็ไปหาที่ลงไว้
7 ) ข้อมูลนี้ผมได้รับมาจากผู้ประสาน และนำมาแจ้งให้ทุกคนทราบ หวังว่าทุกคนคงสมปราถนา ได้รับบรรจุแต่งตั้งกันทุกคน อยากคุยปรับทุกข์ หรือสงสัยประการใดโทรมาเบอร์ใหม่ ผมนะครับ หายไปจากบอร์ด แต่ไม่ได้หายไปจากโลกนี้ 033 716 157 ไม่ว่ามันจะผิดหรือถูก จะเป้นหรือตาย ผมยังมีเพื่อน และคุณยังมีเพื่อน ความถูกต้องมันอยู่ที่ว่าคุณยืนอยู่ข้างไหนต่างหาก ยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศเคมูไก แปลงร่าง ! jackmadoo@hotmail.com

โดย เก็บมาฝาก (001) [4 ก.ค. 2549 , 16:18:22 น.] ( IP = 125.24.89.87 : : )

ข้อความ 550

จะไปไหนเราไปกัน
1) เว็บ อบจ.ขอนแก่น http://www.kkpao.org/
2) เว็บ ผู้สอบขึ้นบัญชี นักพัฒนาชุมชน 3 จ.ขอนแก่น http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=pattana&topic=226&page=95
3) เว็บ กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น ติดตามข่าวสาร มติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น http://school.obec.go.th/tambol/

4)_เว็บ สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ติดตามข่าวสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นhttp://www.khonkaenpoc.com/

5) เว็บ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานปกครอง http://www.buriram.go.th/
6) http://www.google.co.th/
7) http://www.sanook.com/

http://www.pattanatongtin.com/ เว็บใหม่ศูนย์ติดต่อผู้สอบบัญชีขอนแก่น และที่อื่นๆ


โดย เก็บมาฝาก [4 ก.ค. 2549 , 16:23:50 น.] ( IP = 125.24.89.87 : : )
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] [ 55 ] [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด