โยธาไทย

เว็บโยธาไทย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย : ร้านค้าโยธาไทย : เว็บบอร์ด : Download

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามหนังสืออำเภอไพศาลี ที่ นว. 0037.16 / 838 ลงวันที่ 22 เมษายน 2552 รายละเอียด ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบ่อไทย (อบต.โพธิ์ประสาทจัดตั้ง) หมู่ที่ 1
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ (อบต.โพธิ์ประสาทจัดตั้ง) หมู่ที่ 2
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท (อบต.โพธิ์ประสาทจัดตั้ง) หมู่ที่ 5
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล(อบต.โพธิ์ประสาทจัดตั้ง) หมู่ที่ 7
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโค้งสวอง(อบต.โพธิ์ประสาทจัดตั้ง) หมู่ที่ 6
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านตะเคียนทอง(อบต.โพธิ์ประสาทรับถ่ายโอน) หมู่ที 4
ตามรายการดังนี้
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน24 ชุดราคาชุดละ 5,000.-บาท ศูนย์ละ 4 ชุด เป็นเงิน ราคา ศูนย์ละ 20,000.-บาท จำนวน 6 ศูนย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000.-บาท
รายละเอียดประกอบแบบโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับเด็กปฐมวัย
- โต๊ะ 1 ตัว ประกอบกับเก้าอี้ 6 ตัว รวมเป็น 1 ชุด
- โต๊ะพับขนาดโต๊ะกว้าง 600 มม. ยาว 1,200 มม. สูง 540 มม.
- หน้าโต๊ะทำจากไม้ปาติเกิ้ลตีโครง ปิดด้วยไม้ M.D.F. หนา 4 มม.
- ปิดผิวหน้าโต๊ะด้วยแผ่นโฟเมก้าสีขาวเงา
- ใต้โต๊ะปิดผิวด้วยไม้ M.D.F. หนา 3 มม.
- ขอบโต๊ะปิดด้วย P.V.C. สีดำ
- ขาโต๊ะทำจากเหล็ก  ขนาด 1 ¼ “ X 1 ¼ “ หนา 0.85 มม. เชื่อมติดคานขาโต๊ะเหล็กขนาด
3/4 ” X 1½”
- คานรับใต้โต๊ะทำจากเหล็ก • ขนาด 1 ¼. X 1 ¼ “ หนา 0.85 มม. และเพิ่มคานเหล็กกลม
ขวาง 2 เส้น ขนาด ½ นิ้ว พ่นทับด้วยสีดำ
- ขาพับและข้อพับ ชุบโครเมี่ยม สามารถพับเก็บได้
- ปลายขาสามารถปรับขนาดได้
- เก้าอี้ ขนาดกว้าง 350 มม. กว้าง 340 มม. สูง 600 มม.
- โครงสร้างผลิตจากไม้ยางพารา

โดย อบต.โพธิ์ประสาท [29 พ.ค. 2552 , 19:36:13 น.] ( IP = 114.128.87.110 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

- ขาเก้าอี้ และคานทำจากไม้ยางพารา ขนาด 1X 2 นิ้ว
- พนักพิงเบาะทำด้วยไม้ยางพารา หนา 19 มม.
2.ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน จำนวน 6 หลัง ราคาหลังละ 5,000.-บาท จำนวน 6 ศูนย์ เป็นเงิน 30,000.-บาท
รายละเอียดประกอบตู้เก็บอุปกรณ์การเรียนการสอน
- ตู้ ขนาดกว้าง 400 มม. ยาว 1800 มม. สูง 850 มม.
- โครงสร้างตู้ทำจากไม้ปาติเกิ้ล สีลายไม้
- พื้นบนและบานประตูตู้ แผงข้าง พื้นล่าง แผงกั้นกลาง ชั้นและฐานตู้ ทำด้วยไม้ปาติเกิ้ล หนา 16 มม.
ผิวเมสามีนลายไม้สีเชอร์รี่ ปิดขอบด้วย P.V.C.หนา 1 มม.ด้วยระบบ Hot melt
- บานพับตู้เป็นบานพับแบบโลหะลูกถ้วย ชนิดมีสปริงในตัวติดมือจับเหล็กตัว C ชุบโครเมี่ยม
ขนาด 100 มม. มีกุญแจล็อค และกลอนด้านใน
- แผ่นชั้นวางสามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ
- แผ่นหลังตู้ ผิวสีลายไม้ทั้ง 2 ด้าน หนา 2.8 มม.
- พื้นบนตู้ประกอบด้วยแกนน๊อตโลหะแบบเกือกม้า ล็อคในตัว ตัวคู้ประกอบด้วยตะปูเกลียวพุก พลาสติก
ราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพขายที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน ชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าชื่อเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล.ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2 . ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. คณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณา ราคาเสนอที่มีราคาต่ำสุด
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น.
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอและกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ตั้งแต่เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300.-บาท ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ลงชื่อ……………………………………
(นายวินัย มีเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท

โดย อบต.โพธิ์ประสาท [29 พ.ค. 2552 , 19:37:06 น.] ( IP = 114.128.87.110 : : )

เว็บโยธาไทย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย : ร้านค้าโยธาไทย : เว็บบอร์ด : Download