Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=6482

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ตัวอย่างคำสั่ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ตัวอย่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีแบบให้ดู แล้วจะล้อจากแบบใดดีครับ

โดย เทศบาลใหม่ [2 ก.ย. 2553 , 14:21:20 น.] ( IP = 118.172.172.163 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

คำสั่งวินัย

โดย ผู้ผ่านมา [2 ก.ย. 2553 , 15:21:50 น.] ( IP = 125.26.26.76 : : )

ข้อความ 2

ได้ 2 อย่าง อ่านเล่มสีขาวคู่มือวินัยท่านที่ไป 5 วัน 7 วันจะมีหน้า 31และ 32 ว่าไว้ชัดเจน สอบสวนแบบไม่เป้นกระบวนการตามมารตรฐานทั่วไปคือทำอย่างไรก้ได้ แต่เวลาสอบ จ้องทีแจ้งข้อกล่าวหา ให้โอการผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงนำสืบพยานหักล้าง ดู สว.3 และสว.4 คล้ายกัน คือจะต้องมีเพราะจะโยงเป็นคำสั่งทางปกครอง หากไม่มีกระบวนการตรงนี้ จะเป้นการสอบสวนไม่ชอบ..อีกอย่างทำตามมาตรฐานคือออกคำสั่งสอบสวนตาม ข้อ 22 ตรงนี้พูดไว้ชัด ประมาณนี้ นะคะ ท่านอื่นเห็นอย่างไรคะ

โดย z [2 ก.ย. 2553 , 22:01:49 น.] ( IP = 125.26.203.230 : : )

ข้อความ 3

(ตัวอย่างที่ 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง-มูลกรณีทั่ว ๆ ไป)

คำสั่ง....................................
ที่................/...................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
--------------------------

ด้วยมี....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.....................................................................

ดังนั้น เพื่อให้ทราบรายละเอียดแห่งกรณี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่อง
ดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ.................................ตำแหน่ง..........................เป็นประธานกรรมการ
(2) ชื่อ.................................ตำแหน่ง..........................เป็นกรรมการ
(3) ชื่อ.................................ตำแหน่ง..........................เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่ทราบ
รายละเอียดแห่งกรณี และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลให้ผู้สั่งแต่งตั้งทราบและ
พิจารณาภายใน........วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการทราบคำสั่ง

สั่ง ณ วันที่..........เดือน.......................พ.ศ...........

ลงชื่อ....................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง...............................................


โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [3 ก.ย. 2553 , 08:44:43 น.] ( IP = 202.149.118.14 : : 192.168.2.234 )

ข้อความ 4

(ตัวอย่างที่ 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง-มูลกรณีมีการกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย)

คำสั่ง....................................
ที่................/...................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
--------------------------

ด้วยมีหนังสือร้องเรียนกล่าวหา........... (ระบุชื่อ/ตำแหน่งผู้ถูกกล่าวหา)...............................
สังกัด.....................................................................................................................................
มีกรณีถูกกล่าวหาว่า..............................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................
ดงนั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาประกอบการ
พิจารณาดำเนินการ จึงแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ.................................ตำแหน่ง..........................เป็นประธานกรรมการ
(2) ชื่อ.................................ตำแหน่ง..........................เป็นกรรมการ
(3) ชื่อ.................................ตำแหน่ง..........................เป็นกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
และเสนอผลการสอบสวนให้ผู้สั่งแต่งตั้งทราบและพิจารณาต่อไป

สั่ง ณ วันที่..........เดือน.......................พ.ศ...........

ลงชื่อ....................................................
(..........................................................)
ตำแหน่ง...............................................


โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [3 ก.ย. 2553 , 08:45:25 น.] ( IP = 202.149.118.14 : : 192.168.2.234 )

ข้อความ 5

ลองเลือกใช้ตัวอย่างทั้ง 2 ตัวอย่างข้างต้นครับ
หรือหากจะปรับแก้ไขอย่างไรให้เหมาะสมกับ
เรื่องที่ต้องการจะสอบสวน ก็ไม่มีกติกาห้ามไว้
แต่อย่างใดครับ.-

โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [3 ก.ย. 2553 , 08:48:37 น.] ( IP = 202.149.118.14 : : 192.168.2.234 )

ข้อความ 6

การสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องทำตามแบบครับ..การสอบข้อเท็จจริงเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกกล่าวหา..แล้วสรุปข้อเท็จจริง/ให้ความเห็นเสนอต่อนายก..เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนทางวินัยต่อไป
คำสั่งแต่งตั้งมิใช่คำสั่งทางปกครอง คำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นคำสั่งทางปกครอง ครับ(ท่านที่2)

โดย เทวา [3 ก.ย. 2553 , 11:11:36 น.] ( IP = 61.7.135.70 : : )

ข้อความ 7

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความกรุณา

โดย เทศบาลใหม่ [3 ก.ย. 2553 , 12:59:24 น.] ( IP = 118.172.173.79 : : )

ข้อความ 8

ด้วยความเคารพท่านข้อความที่ 6 นะคะ คือการสอบข้อเท้จจริง กระทำได้ 2 อย่าง
1.สอบเพื่อชี้มุลกรณีว่ามีมุลกระทำผิดหรือไม่ และหรือ
2.สอบข้อเท็จจริงแล้วลงโททางวินัยไม่ร้ายแรงได้เลย ถ้าท่านได้แจ้งว่าผู้เราสอบเป็นผู้ถูกกล่าวหา และให้โอกาสชี้แจง สืบหักล้างข้อกล่าว รวมทั้งจะได้รับแจ้งสรุปพยานสนับสนุนข้อกล่าวหา ถ้าทำครบกระบวนการเมื่อสอบข้อเท็จจริงเสร็จ ถ้ากระทำผิดก็จะปรับบทและกำหนดโทษได้เสนอ นายกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงได้เลยนะคะ ท่านอื่นเห็นต่างอย่างไรคะ

โดย z [5 ก.ย. 2553 , 07:15:55 น.] ( IP = 125.26.225.1 : : )

ข้อความ 9

1. ด้วยความเคารพทุกความเห็นครับ เท่าที่ผมสังเกตทุกความเห็นจะกล่าวถึง
การสอบข้อเท็จจริงที่มุ่งประเด็นไปที่ “การหามูลเพื่อดำเนินการทางวินัย” ...
แต่ความเป็นจริงแล้ว การสอบข้อเท็จจริงมิใช่กระทำเฉพาะเพื่อหามูลความผิด
ทางวินัยเท่านั้นครับ
2. นอกจากการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางละเมิดที่มีกฎหมาย
และระเบียบกำหนดรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการไว้แล้ว อาจจะแบ่งการสอบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีอื่นไว้กว้าง ๆ คือ
กรณีที่แรก...การสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีเพื่อแสวงหาความจริงในการปฏิบัติงานหรือ
เพื่อการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลมีหนังสือให้ตรวจสอบเรื่องบางเรื่อง
เมื่อตรวจสอบแล้วให้รายงาน เป็นต้น เช่นนี้ อปท. อาจต้องตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไป หรือผู้บริหารท้องถิ่นสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง
ในเรื่องบางเรื่องในอยู่ในวงอำนาจหน้าที่ เช่นนี้ ก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงได้
กรณีที่สอง...การสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีมีมูลกรณีมีกล่าวหาว่าผู้ใดผู้หนึ่งกระทำผิดวินัย
เช่นนี้ หาก อปท. เห็นว่า มูลกรณียังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่ามีมูลตาม
ที่มีการกล่าวหา ก็อาจดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนการดำเนินการ
ทางวินัยได้ ส่วนจะดำเนินการทางวินัยต่อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผลการสอบสวน กล่าวคือ
หากผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลทางวินัย ก็ต้องดำเนินการทางวินัยต่อไป เช่น
- หากผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ก็ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการ
ทางวินัยต่อไป
- หากผลการสอบสวนปรากฏว่ามีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ก็อาจดำเนินการ
ทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามวิธีการที่เห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการ
ทางวินัยต่อไป ทั้งนี้ หากการสอบสวนข้อเท็จจริงครั้งนั้นได้มีการรับสารภาพ (โดยทำเป็นหนังสือ)
หรือมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหามีโอกาสโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานแล้ว ก็อาจเข้าเงื่อนไขการลงโทษได้เลย
โดยไม่จำต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือดำเนินการทางวินัยอีกก็ได้
3. กล่าวโดยสรุป...คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (นอกจากกรณีกระทำละเมิด)
จึงไม่มีแบบกำหนด ดังนั้น การออกคำสั่งจึงอาจกำหนดเนื้อหาขึ้นเองอย่างไรก็ได้ แต่ทั้งนี้ เนื้อหาที่มี
ในคำสั่งที่ควรกำหนด เช่น (1) มีมูลกรณีเรื่องอะไร (2) คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ใดบ้าง
(3) หน้าที่ของคณะกรรมการมีอย่างไรบ้าง (4) เมื่อสอบสวนแล้วให้รายงานต่อผู้ใด/ภายในกี่วัน
และ (5) ชื่อ-ชื่อสกุล และตำแหน่งผู้ออกคำสั่ง เป็นต้น

โดย สมาชิกชมรมฯ (067) [6 ก.ย. 2553 , 09:18:44 น.] ( IP = 202.149.118.14 : : 192.168.2.34 )

ข้อความ 10

อยากได้ตัวอย่างคำสั่งสอบข้อเท็จจริงกรณีรถราชการเกิดอุบัติเหตุ
ราชการไกดอุเเหตุ

โดย praphai - [24 พ.ย. 2554 , 09:43:23 น.] ( IP = 113.53.242.218 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด