Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=6396

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


สอบถามครับ
งานก่อสร้างตกลงราคา จะต้องมีคณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือไม่ครับ/ ผมตำแหน่งบุคลากร ถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างตกลงราคา 50,000 บาท
- คุณสมบัติคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอะไรบ้างครับ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จะกำหนดเป็นงานๆ ได้หรือไม่ครับ/ หรือคณะกรรมการชุดเดียว แต่กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทุกงาน
รบกวนช่วยตอบด้วยครับ...

โดย บุคลากร [11 ส.ค. 2553 , 13:58:17 น.] ( IP = 124.157.171.36 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ต้องเป็นงานก่อสร้างเท่านั้น ที่เห็นสมควรว่าจะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นสำคัญ
2.ระดับ3 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3 คน
3.ต้องแต่งตั้งเป็นตามงานที่ทำการก่อสร้างของแต่ละโครงการ
4.อายุการกำหนดราคากลางมีอายุนับจากวันกำหนดราคา มี 90 วัน

โดย ฅนเมืองช้าง [11 ส.ค. 2553 , 14:20:12 น.] ( IP = 125.26.1.138 : : )

ข้อความ 2

การกำหนดราคากลางไม่จำกัด ขอเปงที่ดินสิ่งก้อสร้างต้องทำทั้งหมด นะคะท่านผุ้รู้เห้นอย่างชี้แนะด้วยคะ

โดย z [11 ส.ค. 2553 , 15:12:11 น.] ( IP = 118.173.244.183 : : )

ข้อความ 3

ที่ นร 1204/5692

สำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

7 มิถุนายน 2537

เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0202/1564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537

2. องค์ประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ถือปฏิบัติดังนี้
2.1ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้หัวหน้าส่วนราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ) เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
2.2 องค์ประกอบคณะกรรมการ
เห็นสมควรกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นลักษณะเดียวกัน โดยไม่กำหนดวงเงินค่าก่อสร้าง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการได้ ตามความเหมาะสมของลักษณะงานก่อสร้าง มีคณะกรรมการอันประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการประมาณราคาร่วมเป็นกรรมการด้วย ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ และถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นทำหน้าที่ประธานกรรมการแทน (เทียบเคียงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 35)
ในกรณีที่จะแต่งตั้งบุคคล ที่ไม่ใช่ข้าราชการ ร่วมเป็นกรรมการกำหนดราคากลางด้วยนั้น บุคคลดัง
กล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจ้างครั้งนั้นโดยตรงด้วย

โดย นิติกร10 [11 ส.ค. 2553 , 16:05:27 น.] ( IP = 112.142.208.41 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด