Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=6221

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ขอให้นิติกร ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล
- เคยทราบว่า ชมรมนิติกร เคยต่อสู้ในประเด็น ที่ต้องการให้ นิติกร ขึ้นตรงต่อปลัดเทศบาล / ปลัด อบต. โดนตรง ( สายบังคับบัญชา) เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เนื่องจากสายบังคับบัญชา จะได้สั้นลง อย่างน้อยปลัด ฯ ก็มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาบ้าง เวลาทำงานจะได้ง่ายกว่า ขึ้นตรวจต่อหัวหน้าสำนักปลัด ฯ ดังเช่นที่เป็นทุกวันนี้ เนื่องจากนักบริหารงานทั่วไป เรียนจบอะไรมาก็เป็นนักบริหารงานได้ แต่งงานกฎหมายเป็นงานที่ต้องใช้ความรูเฉพาะด้าน บางครั้งผู้บังคับบัญชาไม่เข้าใจในการทำงานก็อาจจะเป็นอุปปสรรคให้เกิดความล่าช้าได้ ทุกวันนี้นิติกร เวลาเสนองานผ่านหัวหน้าสำนักปลัด ฯ มักจะถูกล้อเรียนว่า หัวหมอ ตรงมากไป ไม่รู้จักหลักรัฐศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งผมมีความเห็นว่าประเทศบาลปกครองด้วยระบบนิติรัฐ รัฐศาสตร์ก็ต้องมีพื้นฐานการสั่งการมาจากการใช้กฎหมายทั้งสิ้น ไม่ว่านิติศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ผู้ว่าคนพูดไม่เข้าใจในคำพูดของตนเองมากกว่าแต่ไม่อยากต่อล้อต่อเยงด้วย ดังนั้น ผมจึงขอความอนุเคราะห็ท่านประธานชมรมนิติกร ช่วยพิจารณาด้วยว่า นิติกร ควรขึ้นตรง ( ในสายบังคับบัญชา ) ปลัด ฯ จะมีความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และราชการส่วนท้องถิ่น ต่อไป ด้วยความเคารพยิ่ง

โดย นิติกร [2 ก.ค. 2553 , 15:28:24 น.] ( IP = 222.123.250.164 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

เห็นดีเห็นงามด้วยครับ

โดย นิติราม [2 ก.ค. 2553 , 15:49:06 น.] ( IP = 180.183.120.148 : : )

ข้อความ 2

อย่าได้คิดเช่นนั้นเลย เรามีหน้าที่เช่นใดก็ขอให้ทำให้ดีที่สุด ผลแห่งความตั้งใจจะทำให้งานกฎหมายเป็นที่พึ่งของทุกฝ่าย

โดย หน สป [2 ก.ค. 2553 , 21:21:33 น.] ( IP = 111.84.174.184 : : )

ข้อความ 3

ถ้าอย่างนั้นนิติกร กรมก็ต้องขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงไม่ขึ้นตรงกับอธิบดี นิติกรสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดก็ต้องขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงไม่ขึ้นตรงต่อท้องถิ่นจังหวัด นิติกรจังหวัดก็ต้องขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวง ไม่ต้องขึ้นตรงต่อผู้ว่า ด้วย

โดย ๅๅๅ [3 ก.ค. 2553 , 09:16:52 น.] ( IP = 58.9.184.146 : : )

ข้อความ 4

กฎหมายในวิชาชีพทนายความนั้นลูกความให้ความเคารพเพราะเป็นท่พึ่งของเขาได้ และผู้ใช้กฎหมายสามารถใช้หลักกฎหมายได้อย่างเต็มท่ี
แต่นักกฎหมายในระบบราชการต้องตกอยู่ในอำนาจและการชี้นำ ขาดการมีอิสระมิใช่ขาดรัฐศาสตร์ เพราะการเขียนกฎหมายนั้นต้องกระชับ และแจ้งชัด แต่เวลาปฏิบัตินั้นจึงเอารัฐศาสตร์มาประกอบด้วย คนท่ล้อเขาเรียนแต่รัฐ มิได้เรียนกฎหมายถ้าได้เรียนก็กฎหมายพื้นฐานเท้านั้น แต่นักกฎหมายเขาเรียนทั้งสอง เช่นประมวลวิ. นั้นนั้นคือการรัฐมาดำเนินการทั้งนั้น เขาคิดหรือไม่บางครั้งรัฐนั้นทำให้คนขาดหลักการได้เหมือนกัน ถามคนดูซิขบรัฐมาได้อย่างไร

โดย P ป ( นิติกร ) [3 ก.ค. 2553 , 11:18:00 น.] ( IP = 125.26.130.27 : : )

ข้อความ 5

ทางที่ดีมาตรฐานตำแหน่งหัวหน้าสำนักควรแก้ระเบียบให้รับเฉพาะผู้ที่จบนิติ, รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ก็พอ...

โดย ล่องจุ๊น [3 ก.ค. 2553 , 19:30:04 น.] ( IP = 180.180.148.67 : : )

ข้อความ 6

ขอแจมเพิ่มเติม และเห้นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความที่ 5 คะ ถ้ามองกลางๆ ในการบริหารจัดการ กับกระบวนการทางวิชาชีพกฏหมายก็เป้นไปคู่ขนานไม่มีส่วนใดยิ่งหย่อนกว่ากันเลย..ส่วนอำนาจตัดสินใจอยุ่ที่นายกอยู่แล้ว..จ๊ะ ดูจะเป้นเช่นนั้น ท่านอื่นเห้นอย่างไรช่วยวิพากษ์ด้วยนะคะ

โดย z [4 ก.ค. 2553 , 07:01:22 น.] ( IP = 125.26.227.146 : : )

ข้อความ 7

ด้วยความเคารพ อย่างยิ่งต่อความเห็นที่ 3 ท่านคงจะไม่เข้าใจในระบบราชการ ในระดับกระทรวง กรม งานกฎหมายจะสังกัดอยู่กับ สำนักกฎหมาย/ กลุ่มงานกฎหมาย ตามโครงสร้างของแต่ละกระทรวง กรม ซึ่งการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ ในระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูง ยกตัวอย่างเช่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้น ผู้ที่ดูแลท้องถิ่นจังหวัดคือ ท่านท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานสูง หัวหน้าหลุ่มงานกฎหมายในระดับจังหวัดก็เช่นเดียวกัน ต้องมีประสบการณ์สูงตามไปด้วย ดังนั้นงานกฎหมาย ซึ่งมีนิติกร เป็นผู้ปฏิบัติงาน ก็จะเกิดปัญหาการ เข้าใจที่ต่างกัน ได้น้อยมาก การทำงานจึงไม่มีอุปสรรค หรือมีก็น้อย แตกต่างกันอย่างมาก กับ อบต. เทศบาล ที่ในขณะนี้ใคร ซี 6 ก็อยากจะเป็นใหญ่ด้วยกันทั้งสิ้น ตำแหน่งแรกที่หมายปองคือ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นต้น ถ้าท่านทำงานท้องถิ่น ท่านจะทราบว่า กระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มันไม่สอดคล้องกับการสรรหาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งในระบบคุณธรรม ( วัดกันที่ความรู้ความสามารถ ) โดยมากก็จะมีผู้สมัครเพียงคนเดียว คนถามที่มักได้ยินบ่อยๆ จากผู้ที่จะมาสมัครสอบแข่งขันหัวหน้าสำหนักปลัด หรือ หัวหน้าฝ่าย อำนวยการ คือ " มีตัวหรือยัง " ซึ่งการสอบแบบนี้เป็นการสอบเพื่อเป็นพิธีเท่านั้น ไม่ได้วัดถึงการที่คนเข้าสู่ตำแหน่งมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง แต่ก็ไม่ทั้งหมดหรอกที่เป็นดังที่ยกตัวอย่างมา บางที่อาจได้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงก็ได้ แต่ที่เคยเห็นมาเป็นอย่างนี้ และทุกวันนี้ก็ยังแก้ระบบนี้ไม่หาย เดี๋ยวปีหน้าท่านก็คงได้เห็นหรอกว่าการคัดเลือกคนเข้าสู่ตำแหน่งเป็นดังที่ว่ามานี้หรือไม่ เพราะข้าราชการท้องถิ่นส่วนใหญ่จะได ซี 6 กันในเดือนตุลาคม 2553 กันเยอะ

โดย นิติ [4 ก.ค. 2553 , 12:36:43 น.] ( IP = 110.164.220.241 : : )

ข้อความ 8

ด้วยความเคารพนะครับ งานของ อบต. ไม่ใช่งานด้านกฎหมายโดยตรง แต่เป็นงานด้านการบริการซะมากกว่า ซึ่งงานด้านบริการ ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายมาปฏิบัติงาน อย่างเช่นสำนักงานที่ดินทีต้องมีนิติกร เนื่องจากต้องใช้กฎหมายในการดำเนินคดี ดูได้จากอำเภอ ก็ไม่จำเป็นต้องมีนิติกร เนื่องจากเป็นงานด้านบริการ คล้ายๆ กับ อบต. และผู้ปฎิบัติงานด้านการบริการได้ดีต้องมีความรู้เรื่องบริหาร หรือด้านการปกครอง เป็นสำคัญ ฉะนั้น ไม่จำเป็นต้องให้นิติกรขึ้นตรงต่อ หัวหน้าสำนักปลัด และงานด้านกฎหมายของ อบต. ควรเป็นงานหนึ่งในหลาย ๆ งาน เช่นงานบริหารบุคคล งานด้านวิเคราะห์ งานสารบรรณ เพื่อร่วมกันสนับสนุนงานด้านบริการ ซึ่งเป็นงานหลักของ อบต.ดังกล่าว

โดย คห 3 [4 ก.ค. 2553 , 19:31:46 น.] ( IP = 119.42.110.136 : : )

ข้อความ 9

แก้
ไม่จำเป็นต้องให้นิติกรขึ้นตรงต่อ หัวหน้าสำนักปลัด
ไม่จำเป็นต้องให้นิติกรขึ้นตรงต่อปลัด

แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อบต. ไม่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หรือนิติกร นะครับ เพียงแต่เห็นว่างานด้านกฎหมายไม่ใช่งานหลักของ อบต. จนต้องให้นิติกรขึ้นตรงต่อปลัดเท่านั้น
ปล. เป็นความเห็นนะครับ

โดย คห3 [4 ก.ค. 2553 , 19:38:08 น.] ( IP = 119.42.110.136 : : )

ข้อความ 10

ผมว่า งาน อบต.ด้านกฎหมายน้อยมาก ผู้บริหารไม่ค่อยให้ความสำคัญจนกว่าจะมีเรื่องเข้าตัว แต่ก็ต้องจ่ายเงินเดือนให้นิติกร เพราะบรรจุไว้แล้ว ไม่ต้องขึ้นต่อใครหรอกครับ ย้ายนิติกรทั้งประเทศชื่อกับตำแหน่งไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมเลย ส่วนตัวเจ้าหน้าที่ให้รับผิดชอบงานเป็นตำบล คู่กับ ป ป ท เลย งานนี้ทุจริตยาก งบประมาณก็ก้อนเดียวกันอยู่แล้ว ท้องถิ่นจะเก็บตังค์เท่าไหร่มีแต่รัฐอุดหนุนมาเป็นเงินเดือนอยู่แล้ว แค่เปลี่ยนสีเสื้อ และค่ายใหม่ เงินเหมือนเดิม แต่งานทำเห็นๆ ไม่ต้องให้ใครมาบ่น มาว่านิติกร

โดย ช. [5 ก.ค. 2553 , 08:17:30 น.] ( IP = 118.175.211.84 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด