Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=4987

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


อีกสักครั้งกับเรื่องค่าเช่าบ้านของท้องถิ่น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อบต.,ทต.,อบจ.ฯลฯ) ถ้าขอย้ายไปยังท้องที่ที่ตนต้องการ เช่น อยู่ที่หนึ่งแล้ว ทำเรื่องขอโอนย้ายไปอีกที่ ซึ่งไม่ใช่ท้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรก มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ ?

เข้าข้อยกเว้นใน ข้อ ๗(๓) แห่ง พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือไม่ ที่บอกว่า "ได้รับคําสั่งให้เดินทางไปประจําสํานักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคําร้องขอของตนเอง" ซึ่งเป็นข้อยกเว้นหนึ่งในสามข้อ ที่ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้

แต่ทำไม ท้องถิ่น (เกือบทุกแห่ง) ถึงเบิกค่าเช่าบ้านให้ปลัดบ้าง พนักงานบ้าง ทุกคนเลยที่โอนหรือย้ายมาอยู่ที่ท้องถิ่น เพราะในท้องถิ่นนั้น ทุกคนต้องทำเรื่องขอโอนย้ายทั้งหมด ซึ่งไม่เหมือนข้าราชการ ก.พ. ซึ่งอาจถูกคำสั่งย้ายได้บ้าง แต่ท้องถิ่นนั้น ไม่มีคำสั่งย้ายโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ทำเรื่องขอโอนย้ายแน่นอน

ฉะนั้น ในกรณีนี้มันเบิกได้หรือไม่ได้กันแน่ ใครเคยโดน สตง.ทักท้วงในเรื่องนี้บ้างครับ

ช่วยวิพากษ์กันเป็นแนวทางด้วยครับว่า มันเข้าข้อยกเว้นหรือไม่ และมันเบิกได้โดยไม่ผิดหรือเปล่า หรือเคยมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ

โดย ลมพัดใจเพ [6 ต.ค. 2552 , 13:08:17 น.] ( IP = 124.157.216.80 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

เบิกได้แน่นอน ไม่อยู่ในข้อยกหเว้นห้ามเบิก จำได้ว่ามันมีข้อยกเว้นจาก มท.สั่งการมาคับ

โดย นน [6 ต.ค. 2552 , 13:12:52 น.] ( IP = 118.175.13.186 : : )

ข้อความ 2

ก่อนอื่น ขอให้อ่านระเบียบ กฎหมาย ให้ถูกต้องก่อน เมื่ออยู่ท้องถิ่นทำไมไปใช้ ไปใช้ พ.ร.ฎ.ค่าเช่าบ้านฯ ผมไม่เข้าใจ

โดย นิติ [6 ต.ค. 2552 , 14:05:15 น.] ( IP = 222.123.16.7 : : )

ข้อความ 3

เรียนคุณลมพัดใจเพ

ข้อสงสัยของท่าน ถูกต้องแล้วครับ......(เบิกไม่ได้) แต่อย่าสงสัยดัง เดี๋ยว สตง.รื้อฟื้นข้อนี้ พนักงาน อปท.ทั้งประเทศจะโดนเรียกเงินคืน พนักงานส่วนท้องถิ่นถือว่าข้าเช่าบ้านนั้นคือสวัสดิการ จึงมีการเบิกเท็จ ทั้งๆที่การย้ายเป็นไปด้วยความสมัครใจตนเอง ดังเช่นที่ท่านสงสัย.

โดย นิติกร น้องใหม่ [6 ต.ค. 2552 , 15:03:03 น.] ( IP = 125.25.105.180 : : )

ข้อความ 4

ท่านครับ เรื่องเบิกค่าเช่าบ้านของ ขรก.อปท.นั้น ไม่มีข้อห้ามเหมือนระเบียบ กค.ที่ว่า...เบิกไม่ได้ถ้าย้ายตามคำขอของตนเอง เมื่อไม่มีข้อห้ามนี้ก็ใช้สิทธิเบิกได้ครับและแม้จะโอน(ย้าย)ไปยังท้องที่ที่บรรจุครั้งแรกก็เบิกได้เช่นกัน นอกจากนี้ผมเคยอ่านเจอคำพิพากษาศาล ปค.สูงสุดเกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ในคำพิพากษา มีประโยคหนึ่งที่น่าสนใจว่า...การโอนจากส่วนราชการแห่งหนึ่งไปยังส่วนราชการอีกแห่งหนึ่งไม่ถือเป็นการย้ายตามคำขอที่จะถูกตัดสิทธิไม่ให้เบิกค่าเช่าบ้าน (คดี แดง ที่ อ.151/2552)

โดย นบ. [6 ต.ค. 2552 , 15:18:16 น.] ( IP = 203.113.86.139 : : 192.168.17.217, 192.168.40.231 )

ข้อความ 5

ระเบียบค่าเช้าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น นั้นไม่เหมือนของข้าราชการพลเรือน เราอยู่ท้องถิ่นก็ต้องดูของท้องถิ่น ถ้าเบิกได้เขาก็ไม่เบิกกันหรอก แต่นี้ระเบียบให้เบิกได้เขาก็เบิกตามระเบียบ ดูตามเอกสารที่ให้มานะhttp://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2551/05/docUploadFile11212032316309.pdf
อ่านระเบียบแล้วก็คงเข้าใจนะครับ

โดย 12 [6 ต.ค. 2552 , 15:42:36 น.] ( IP = 117.47.92.25 : : )

ข้อความ 6

เบิกได้แน่นอนค่ะ เคยอ่านหนังสือสั่งการของกรม
ยกเว้นที่ว่าตามคำร้องของตน คือตามคำร้องของ
ของตนก็เบิกได้ในการย้ายของพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นจะต้องเขียนคำร้องขอโอนย้ายตามความ
ประสงค์ของตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ
ดังกล่าวจึงมีหนังสือสั่งการยกเว้น ของท้องถิ่นก็ให้
ดูของท้องถิ่นค่ะ ไม่ใช่ดูของข้าราชการอื่น
ถ้าอย่างนั้นท้องถิ่นจะย้ายก็เบิกไม่ได้ทุกคนนะซิ
เพราะต้องเขียนคำร้องโอนย้ายกันทุกคน

โดย เคยอ่าน [6 ต.ค. 2552 , 16:17:28 น.] ( IP = 118.175.113.72 : : )

ข้อความ 7

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกระจ่างครับ ทีแรกผมคิดว่า มันจะนำเอา พรฎ.ค่าเช่าบ้านของข้าราชการมาบังคับใช้ด้วย แต่มาดูอีกที มันก็ไม่มีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับเรื่องนี้

มันก็คงใช้เฉพาะระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั่นเอง

ขอบคุณทุกความเห็นครับ

โดย ลมพัดใจเพ [6 ต.ค. 2552 , 17:11:56 น.] ( IP = 124.157.216.80 : : )

ข้อความ 8


ถึง ท่าน ลมพัดใจเพ

การที่ พนักงานท้องถิ่น จะ โอน จากที่ ไปอีกที่ จำเป็น ต้องทำคำร้องขอ โอน เพื่อให้

พิจารณา ที่ 2 แห่ง แต่การ ย้าย ของ ข้าราชการ พลเรือน ไม่จำเป็นต้องคำร้องขอ ย้าย เสมอไป

ดังนั้น การโอนย้ายของ พนักงานท้องถิ่น จึงต้องสอดคล้องกับ ข้อ 17 รบ.มท. ค่าเบ้าน

ข้าราชการท้องถิ่น 2528 จึงยกเว้น พนักงานท้องถิ่น ต้องทำคำร้องขอ โอนจากที่ ไปอีกที่ ด้วยความสมัครใจ

ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ ว 3360 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2547

เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีย้ายตามคำร้องขอของตนเอง

โดย บัวสี่ เหล่า [6 ต.ค. 2552 , 17:27:42 น.] ( IP = 125.27.53.3 : : )

ข้อความ 9

พรฎ นี้ใช้เฉพาะกับผู้ที่ออกชื่อ ท้องถิ่นไม่ได้ออกชื่อก็ไม่อยู่ในบังคับ
จริงๆ แล้วชอบมาก ที่มีคนกล้าที่จะถาม กระทู้นี้คือการถาม กระทู้นี้ไม่ได้
แสดงให้เห็นความรู้ และทัศนคติของผู้ถาม แต่กระทู้เป็นการแสดงถึงทัศนคติ ภูมิรู้ ภูมิธรรม
ของนิติกรท้องถิ่น และที่สำคัญคือ เป็นการพิสูจน์ว่านิติกรท้องถิ่น มีความอดทนที่จะฟัง
ในเรื่องที่ต่างๆ ที่ขัดหรือแย้งกับตัวเองได้แค่ไหน หัวใจของนักกฎหมายที่ขาดไม่ได้คือ
ฟังให้มาก ให้โอกาสให้มาก ใคร่ครวญให้มาก แล้วชั่งน้ำหนักสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา กับสิ่งที่อยู่ในหัวเราว่า
ตกลงแล้ว .... เราคิดผิดมาตลอดหรือไม่ ถ้าใช่ก็ถือเป็นกุศลทีเดียวที่จะได้เปลี่ยนความคิดได้ทัน
ก่อนที่จะพาตัวเองหรือคนอื่นๆที่เขาต้องพึ่งเรา(ในศาลถ้ามี) ลงหุบเหว
แต่ถ้าเราคิดถูก(ตามหลักเกณฑ์) ก็คือการประเมินความรู้ความสามารถเราไปในตัว
ขอบคุณที่อดทน ...อ่านจนจบ

โดย 1 [7 ต.ค. 2552 , 10:29:54 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.249.8.156 )

ข้อความ 10

ท้องถิ่นโครงสร้างอำนาจไม่เหมือนข้าราชการพลเรือนครับ ถ้าไม่ให้ข้าราชการท้องถิ่นเบิกค่าเช่าบ้านได้ เดือดร้อนแน่ครับ เพราะแต่ละท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นใฃ้อำนาจตามอำเภอใจบีบบังคับข้าราชการโดยไม่กลัวเกรงกฎหมายแต่ไม่ค่อยมีหลักฐานเอาผิด ข้าราชการท้องถิ่นก็จำเป็นต้องขอโอนย้ายเองเพื่อหนีนักการเมืองเลวเหล่านั้น (แต่มันมีเหตุผลความจำเป็นอื่นด้วยแหละครับในการโอนย้ายเช่นย้ายตามสามี/ย้ายตามภรรยาไม่ค่อยมีเพราะสามีไม่ค่อยอยากย้ายตามเท่าไหร่..อิอิ) เมื่อมีความจำเป็นในการโอนย้ายในลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นมาก สวัสดิการนี้ข้าราฃการเหล่านั้นก็จะถูกตัดสิทธิโดยไม่เป็นธรรม จึงทำให้มีความแตกต่างของระเบียบของท้องถิ่นกับพลเรือนครับ (เจตนารมณ์พอฟังได้ไหมครับ)

โดย tri [30 ก.ค. 2554 , 19:37:14 น.] ( IP = 118.173.154.194 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด