Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=4111

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


คำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ขอความอนุเคราะห์ขอแบบฟอร์มคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงด้วยครับเนื่องจากมีทรัพย์สินของราชการสูญหายครับไม่รู้ว่าจะเรื่มต้นยังไงและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงต้องตั้งกี่คนขอบคุณล่วงหน้าคับ

โดย บรรจุใหม่ [30 เม.ย. 2552 , 08:25:29 น.] ( IP = 115.67.161.24 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

แนวทางการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1. กรณีเกิดการโจรกรรมทรัพย์สิน
ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 2864/2547 เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด) สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูในสังกัดจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2 ให้สอบพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ให้เก็บรวบรวมพยานเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรฯ
2. รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรฯ การตรวจเวร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3. มาตรการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหายของหน่วยงาน
4. สำเนาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ
5. สำเนาสำนวนการสอบสวนหรือความเห็นของพนักงานตำรวจ
6. แผนผังแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ
7. ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น
8. รายละเอียดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 ให้คณะกรรมการฯ สรุปผลการสอบพยานบุคคล การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
ในการให้ความเห็นของคณะกรรมการฯ จะต้องมีความเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุใด มีเหตุอันควรเชื่อหรือไม่ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ หรือมีเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นต่อผู้อำนวยการโรงเรียน


ขั้นตอนที่ 5 โรงเรียนรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ
เอกสารหลักฐานที่จะต้องรายงาน มีดังนี้
1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
2. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
3. รายละเอียดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
4. ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น
5. สำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรฯ
6. รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรฯ การตรวจเวร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
7. มาตรการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหายของหน่วยงาน
8. สำเนาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ
9. สำเนาสำนวนการสอบสวนหรือความเห็นของพนักงานตำรวจ
10. แผนผังแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ

2. กรณีเกิดอัคคีภัย
ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 2864/2547 เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด) สั่งแต่งตั้งข้าราชการครูในสังกัดจำนวน 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ 2 ให้สอบพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ให้เก็บรวบรวมพยานเอกสาร ดังต่อไปนี้
1. สำเนาคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรฯ
2. รายงานการปฏิบัติหน้าที่เวรฯ การตรวจเวร และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3. มาตรการป้องกันการเกิดอัคคีภัยของหน่วยงาน
4. สำเนาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตำรวจ
5. สำเนาสำนวนการสอบสวนหรือความเห็นของพนักงานตำรวจ
6. แผนผังแสดงบริเวณที่เกิดเหตุ
7. ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดขึ้น
8. รายละเอียดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
9. ในกรณีเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรให้ตรวจสอบว่า ได้มีการเอาใจใส่ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้าและสายไฟฟ้าตลอดจนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
10. สภาพข้อเท็จจริงอาคารที่เกิดเหตุตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า


โดย นิติ น. [25 ก.พ. 2552 , 16:21:41 น.] ( IP = 125.27.47.250 : : )ข้อความที่ 03802 ฝาก นิติ น. 130 9 25 ก.พ. 2552


โดย บัวสี่เหล่า [30 เม.ย. 2552 , 10:02:00 น.] ( IP = 125.25.82.143 : : )

ข้อความ 2

ฝากให้ แผนผังขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง

ผู้สั่งให้ทำการสืบสวนแจ้งคำสั่งระยะเวลาสืบสวน
- สืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกิน 60 วัน
- ขยายเวลาได้ตามความจำเป็น)

ขั้นตอนที่ 1. - ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวนรับทราบคำสั่ง
- ประชุมวางแนวทางการสืบสวน
ขั้นตอนที่ 2.
2.1- รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับข้อ กล่าวหา
2.2 - พิจารณาควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือไม่
2.3- ประชุมพิจารณา
หมายเหตุ-กรณีที่ รู้ตัวผู้ถูกกล่าวหา แจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประธานหรือผู้สืบสวนภายใน 15 วัน

***3.1 กรณีที่ มีมูล***
ขั้นตอนที่ 1 แจ้งเรื่องที่ถูกกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ
ขั้นตอนที่ 1.1.กรณีที่ รับสารภาพ
ขั้นตอนที่ 2. - ประชุมลงมติ
- ทำรายงานการสืบสวน
- เสนอสำนวนต่อผู้สั่งให้ทำการสืบสวน

ขั้นตอนที่ 1.2 กรณีที่ ไม่รับ/รับบางส่วน
ขั้นตอนที่ 3. - ถามว่าจะยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาเป็น หนังสือหรือไม่ (15 วัน)
- ให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ถ้อยคำและนำสืบแก้ ข้อกล่าวหา (โดยเร็ว)
ขั้นตองที่ 4. รวบรวมพยานหลักฐานที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้าง
ขั้นตองที่ 5. - ประชุมลงมติ
- ทำรายงานการสืบสวน
- เสนอสำนวนต่อผู้สั่งให้ทำการสืบสวน


***3.2 กรณีที่ไม่มีมูล***
ขั้นตอนที่ 1. - ประชุมลงมติ
- ทำรายงานการสืบสวน
- เสนอสำนวนต่อผู้สั่งให้ทำการสืบสวน


โดย บัวสี่เหล่า [30 เม.ย. 2552 , 11:50:44 น.] ( IP = 125.25.82.143 : : )

ข้อความ 3คำสั่ง...........ชื่อหน่วยงาน................
ที่ / 2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
------------------------------------------

ด้วย.............ชื่อหน่วยงาน................ ได้รับรายงาน กรณี รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข..ทะเบียน ............................ ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักยานยนต์ ได้รับความเสียหาย บริเวณประตูด้านซ้าย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ ข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1............................. ประธาน
2.............................. กรรมการ
3............................... กรรมการ
4................................ กรรมการ
5..................................กรรมการ/เลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับทราบคำสั่ง แล้วเสนอรายงานมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป

สั่ง ณ วันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2552
ชื่อ......................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


โดย POR [30 เม.ย. 2552 , 12:04:24 น.] ( IP = 125.24.196.234 : : )

ข้อความ 4

ด้วยความเคารพเห้นด้วยกับทุกข้อความ กระผม
ขออนุญาตแจมเพิ่มเติม สรุปตาม นัยหนังสือ
สนง.กฤษฎีกา ที่นร 0601/186 ลว 5 มี.ค. 2541
เขียนไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิด
ทางละเมิดของ จนท (ฉบับสมบุรณ์) ที่หาซื้อได้จากคลังจ
คลังจังหวัดทุกจังหวัดครับ เชื่อว่า ใน จว ของท่าน
ผู้ตั้งกระทู้จะต้องมี อปท..ซื้อแล้วของถ่ายเอกสาร
นะครับท่าน สรุปว่า เมื่อกรณีเกิดความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ หน.หน่วยงาน
สอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้น ว่าความ
เสียหายเกิดจากสาเหตุใด.....จากเหตุนี้ ถ้ารับฟัง
ได้ว่าหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าความเสียหาย
เกิดจากการกระทำของ จนท.ให้ หน.หน่วยงาน
..แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิด(ตามข้อ 8ว1 ระเบียบสำนักนายกฯ39
จะอธิบายว่า กรรมการมีกี่คน.)
..ถ้าเป็นกรณีที่ 2 หมายถึงสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้ว หน.หน่วยเห้นว่า ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
ความเสียหายเกิดจากการกระทำของ จนท .ก็ไม่
ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด..แต่หน.หน่วยต้องรายงาน
ผลการพิจารณาให้ปลัดกระทรวง..(ถ้า อปท..ก็ผู้กำ
กับดูแลทราบเช่น นายอำเภอหรือ ผวจ แล้วแต่
กรณี) ส่วนวิธีดำเนินการก็ลองอ่านดู และบางตัว
อย่างเช่น ผู้ตอบกระทู้ข้งาต้นนำร่างมาให้ดูนะครับ
ผม หรือท่านผู้รู้เห้นอย่างไรช่วยชี้แนะต่อยอดด้วย
ครับท่าน

โดย นิติกรอิสาน050 [30 เม.ย. 2552 , 21:01:22 น.] ( IP = 125.26.227.207 : : )

ข้อความ 5

ขอบคุณมากๆครับทุกท่านครับ ที่สูญหายเป็นกล้องวีดีโอครับเจ้าหน้าที่เอาไปใช้แล้ววางไว้บนตู้ไม่ได้เก็บให้ปลอดภัยถือว่าประมาทเหมือนกัน ขอบคุณอีกครั้งครับหรือถ้ามีอะไรแนะเพิ่มเติมชี้แนะด้วยครับ

โดย บรรจุใหม่ [1 พ.ค. 2552 , 07:57:27 น.] ( IP = 115.67.132.48 : : )

ข้อความ 6

ใครรู้ช่วยบอกทีคับ
ขันตองการสอบละเมิดเรียกเงินคืน ของอบต.
ต้องทำอย่างไรมั่งคับ 1.......
2..........
3......
รบรวนแจ้งทางเมล์ให้ทีคับ

โดย ทำไงคับ - [19 พ.ค. 2559 , 09:01:43 น.] ( IP = 182.52.184.104 : : )

ข้อความ 7

the north face
oakley sunglasses
adidas outlet
coach factory outlet
michael kors purses
nike air max outlet
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
lacoste shoes
ray bans
longchamp handbags
christian louboutin
pandora uk
canada goose jackets
rolex replica watches
michael kors outlet
ugg outlet
canada goose uk
pandora jewelry
fit flops
pandora
louis vuitton handbags
michael kors outlet
christian louboutin outlet
oakley sunglasses outlet
adidas nmd
20161220

โดย zhuo - [20 ธ.ค. 2559 , 10:49:48 น.] ( IP = 199.119.141.165 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด