Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=3106

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
กรณีเทศบาลทำสัญญาให้เช่าตลาดสดเทศบาลกับผู้ขายของ ตอนนี้สัญญาใกล้จะหมดแล้ว แต่เทศบาลอยากจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาเช่าคือ จากเดิมที่ให้ผู้เช่าทำความสะอาดตลาดเอง เทศบาลก็จะเป็นผู้ทำความสะอาดเองโดยที่เทศบาลจะเพิ่มค่าเช่าขึ้นจากเดิมเพื่อเป็นค่าทำความสะอาดตลาด อยากถามท่านผู้รู้ว่า สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่เทศบาลทำนั้นเป็นสัญญาตามแบบมาตรฐานกำหนดหรือไม่ ตรงมุมขวาบนสัญญาเขียนว่า (จ.ส.2 ) (เหมือนสัญญาตามระเบียบพัสดุหรือไม่)และเทศบาลจะแก้ไขเปลี่ยนสัญญาตามจุดประสงค์ดังกล่าวได้หรือไม่ ขอบคุณค้า

โดย ไม่แน่ใจ [15 ต.ค. 2551 , 15:21:59 น.] ( IP = 118.172.67.52 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ในสัญญาระบุเช่นไรก็ว่าตามนั้น เพราะยังไม่
ครบสัญญาเช่าเมื่อครบจะต่อสัญญาใหม่ค่อยว่ากันจ๊ะ หรือผู้รู้เห้นอย่างไรวิพากษ์ด้วย จ๊ะ

โดย นิติ [15 ต.ค. 2551 , 15:51:11 น.] ( IP = 125.26.228.151 : : )

ข้อความ 2

(เพิ่มเติม)ในที่นี้หมายถึงเวลาที่จะทำสัญญากันใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาข้างต้นได้หรือไม่ อย่างไร

โดย ไม่แน่ใจ [15 ต.ค. 2551 , 15:59:39 น.] ( IP = 118.172.67.52 : : )

ข้อความ 3

กรณีนี้เป็นกรณีการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท.ไม่ใช่หรือครับ...เมื่อสิ้นสัญญาท่านก็ดำเนินการใหม่ตามระเบียบ...ส่วนสัญญามีแบบฟอร์มสำเร็จรูปท้ายระเบียบครับ

โดย เปลวเทียน [15 ต.ค. 2551 , 16:28:49 น.] ( IP = 118.173.242.158 : : )

ข้อความ 4

กรณีตามกระทู้แยกพิจารณาเป็นประเด็นดังนี้
ประเด็นแรก คือ การที่เทศบาลให้เช่าตลาดสดนั้นใช้ระเบียบหรือกฎหมายใดบังคับ ประเด็นนี้เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของตน อันอยู่ภายใต้บังคับแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
ประเด็นที่ต้องพิจาณาต่อไปคือ การที่เทศบาลนำอสังหาริมทรัพย์ออกให้เอกชนเช่ามีรูปแบบสัญญาเช่าอย่างไร ประเด็นนี้ เห็นว่า ตามระเบียบฯข้อ 18 กำหนดว่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแบบตัวอย่างท้ายระเบียบฯ(สัญญาเช่าที่ดินใช้แบบ จ.ส.1,สัญญาเช่าอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใช้แบบ จ.ส.2,สัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้ใช้แบบ จ.ส.3) ดังนั้นสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ของเทศบาลจึงต้องใช้ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ แต่หากมีเหตุที่ไม่อาจทำสัญญาเช่าตามตามรูปแบบแนบท้ายระเบียบได้ และจำเป็นต้องร่างสัญญาเช่าใหม่เทศบาลจะต้องส่งร่างประกาศหรือร่างใบแจ้งความพร้อมทั้งร่างสัญญาเช่านั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่การทำสัญญาเช่าตามแบบที่เคยผ่านการพิจารณาของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วตามระเบียบฯข้อ 18 วรรคสอง
ประเด็นที่ต้องพิจาณาต่อไปคือ เทศบาลสามารถเพิ่มค่าเช่าหรือลดค่าเช่าได้หรือไม่อย่างไร ประเด็นนี้เห็นว่า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องมีประโยชน์ตอบแทนไม่ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะรายไป ตามระเบียบฯข้อ 15 วรรคท้าย กล่าวคือเทศบาลจะต้องมีการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นประธาน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดหาประโยชน์ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าเช่า มีจำนวนตามความเหมาะสมเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะเป็นผู้กำหนดประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการจะให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ชองเทศบาลไว้ล่วงหน้าโดยคำนึงถึงสภาพและทำเลของอสังหาริมทรัพย์นั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 15
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ.

โดย นิติกรเด็ก [15 ต.ค. 2551 , 16:51:18 น.] ( IP = 125.25.195.76 : : )

ข้อความ 5

อยากจะขอแบบ จ.ส.1 และแบบ จ.ส. 3 ใครมีช่วยส่งให้ด้วยครับ ผมต้องการใช้ด่วนครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

โดย วิทย์ - [12 พ.ค. 2552 , 20:48:22 น.] ( IP = 118.173.223.136 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด