Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=2865

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


อำนาจปลัด
ช่วงนี้ปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกฯ(ระหว่างเลือกตั้ง)
ไม่มีเงินจ่ายพนักงานที่บรรจุใหม่ ซึ่งบรรจุก่อน
นายกหมดวาระ(ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้) ปลัด อบต จึง
ต้องการโอนเงิน แต่คลังบอกว่าโอนไม่ได้ จน
ผ่านไปเดือนหนึ่งก็ไม่เห็นทำอะไรเลย จึงขอถาม
นะครับว่า กรณีปลัดฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ
จะมีอำนาจกระทำเรื่องใดได้บ้าง เช่นการโอนเงิน
หรือการจ่ายเงินสะสม เป็นต้น

โดย นิติกรใหม่ [5 ก.ย. 2551 , 10:02:56 น.] ( IP = 118.175.78.97 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

กระทำการประหนึ่งเป็นนายก....ได้ทุกเรื่อง....แต่ก็มีเน้นว่าให้กระทำเท่าที่จำเป็น.....
......แต่ตอนนีก็ให้ตั้งกรรมการสอบวินัยการคลังไปก่อนฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฏหมายของผู้บังคับบัญชา.....ถ้าเป็น อบต.ให้อยู่ประกาศ ก.อบต.มีประมาณ 21 ข้อ ในเรื่องการรักษาวินัย......
แล้วค่อยไปพูดเรื่องอื่น

โดย นิติกรบ้านแปรง [5 ก.ย. 2551 , 10:58:29 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.249.8.156 )

ข้อความ 2

มีเหตุผลอันใดละครับที่จะจ่ายไม่ได้....เบิกจ่ายจากเงินจ่ายขาดสะสมสิครับในกรณีไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ.....สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบไม่ว่าจะเป็นเงินค่าเช่าบ้านเงินเดือนพนักงานโอนย้ายช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆๆที่กล่าวมาเบิกเงินจ่ายขาดได้ทั้งสิ้น....ถ้าคุณกันไม่รู้เรื่องก็คงต้องไปคุยกันที่ศาลครับ....ศาลปกครองท่านช่วยได้ครับ...

โดย นิติกร [5 ก.ย. 2551 , 12:31:56 น.] ( IP = 118.174.118.186 : : )

ข้อความ 3

ผมว่าน่าจะมีคำพิพากษาของศาลปกครองออกมาในกรณีแล้วให้กรมมีหนังสือแจ้งเวียนให้อปท.ทราบโดยทั่วกันเห็นควรให้ฟ้องศาลเพื่อเป็นกรณีศึกษาต่อไป

โดย นิติกรจริง [5 ก.ย. 2551 , 16:02:44 น.] ( IP = 125.26.205.219 : : )

ข้อความ 4

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อความที่ 2
ดูระเบียบ มท ว่าด้วยการรับ/จ่าย/ฝาก/เก็บ
และตรวจเงินอปท ฉบับที่2 2548 ข้อ 90 จ๊ะความว่า กรณี
ว่ากรณีที่งบประมาณรายจ่ายประกาศใช้บังคับแล้ว

มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจ่ายหรือไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณเพื่อการนั้นไว้ ให้อปท จ่ายขาดเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่นดังนี้
(1)รับโอน เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
...กรณีป..ทำหน้าที่นายกฯ น.มท 0804/ว 670
ลว 24 ก.พ. 47 ให้อำนาจตามข้อความที่ 1 ชี้ไว้

โดย นิติ [6 ก.ย. 2551 , 09:49:11 น.] ( IP = 125.26.227.139 : : )

ข้อความ 5

ในการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปนั้น ให้เขียนข้อความเพียง เช่นสำนักปลัด
ในหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ประเภท เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ตั้งจ่ายไว้ ..... ก็พอแล้ว ถ้าตำแหน่งบรรจุใหม่มาก็สามารถเบิกจ่ายได้ ถ้าไม่พอก็โอนมาเพิ่มได้ กรณีไม่มีนายก ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายก ก็สามารถกระทำได้

โดย วิเคราะห์ [6 ก.ย. 2551 , 14:18:50 น.] ( IP = 203.113.20.101 : : )

ข้อความ 6

ดูระเบียบและหนังสือสังการให้ดีนะครับเพราะปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก ทำไม่ได้ทุกเรื่อง นอกเหนือจากรายจ่ายประจำแล้ว ผู้ใช้อำนาจชั่วคราวต้องทำบันทึกประกอบการใช้อำนาจทุกครั้งในการใช้อำกนาจแทน หาไม่แล้วผู้ใช้อำนาจแทนนั่งแหละจะเป็นผู้ถูกตั้งกรรมการสอบวินัยซะเอง และถ้าคลังถูกตั้งกรรมการสอบวินับ ก็ขอให้คลังทำหนังสือร้องเรียนกล่างโทษไปที่ ปปฃ.นะครับ เพราะปลัดปฎิบัติหน้าที่นายก มั่นใจว่าต้องมีสักเรื่องที่ปฏิบัติเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแน่นอน

โดย เครือข่ายสอบวินัย - [27 พ.ค. 2557 , 05:41:09 น.] ( IP = 223.206.250.64 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด