Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=2421

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การดำเนินคดีอาญา
กรณีหัวหน้าส่วนการคลัดกับปลัดร่วมกันยักยอกเงิน
เงินอบตไปและทางอบตก็ได้แจ้งความดำเนินคดีอา
อาญาแล้วทางอบตต้องส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีให้หรือว่าเป็น
หือเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินคดีต่อไป

โดย น้องใหม่ [16 มิ.ย. 2551 , 13:58:00 น.] ( IP = 125.26.1.104 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

เป็นไปตาม ป.วิ.อาญา ครับ
แต่กรณีนี้ ตำรวจจะต้องส่ง ปปท.ก่อน เฮ้อ...
เดิมต้องส่ง ปปช.
ปปท.ยังไม่คลอดเลย
แล้วจะส่งใครล่ะเนี่ย

ใครรู้ช่วยบอกผมที

เรื่องนี้ ถ้าเป็นผมนะ จะเสนอตั้งสอบวินัยร้ายแรง
แล้วก็ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ส่วนคดีอาญารอมันไม่ได้หรอก เมื่อไรจะจบก็ไม่รู้

โดย หมวดหนุ่ม [16 มิ.ย. 2551 , 14:17:46 น.] ( IP = 125.26.138.89 : : )

ข้อความ 2

เรื่องนี้อบต.มีคำสั่งไล่ออกจากราชการไปแล้วแต่ปลัดยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าการออกคำสั่งไล่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองพิพากษายกฟ้องว่าคำสั่งไล่ออกชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมากรมบัญชีกลางชี้มูลความผิดให้ชดใช้ค่าเสียหายและทางอบต.ก็ได้มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายไปแล้วแต่ผู้กระทำละเมิดเพิกเฉยไม่ชำระค่าเสียหายทาง อบต.ก็ดำเนินการสืบทรัพย์แต่ไม่มีทรัยพ์มีเพียงรถจักยายยนต์รุ่นเก่า 1คันแล้วอย่างนี้อบต.จะต้องตั้งคณะกรรมการยึดทรัพย์เพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบขั้นตอนตามพรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครองตามมาตรา57เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องละเมิดพ้นความรับผิดไม่เป็นการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ หรือต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ส่วนการดำเนินคดีอาญาอบต.ได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว จะเป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินการสอบสวนแล้วส่งเรื่องให้อัยการฟ้องหรืออบต.ต้องดำเนินการส่งเรื่องให้อัยการฟ้องหรืออบต.ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปจึงจะไม่เป็นการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ ช่วยบอกนิติกรน้องใหม่ที

โดย นิติกรน้องใหม่ [16 มิ.ย. 2551 , 15:56:50 น.] ( IP = 125.26.1.104 : : )

ข้อความ 3

ถ้าไม่มีให้ยึดต้องหาผู้รับผิดที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
หรือประมาทเลิ่นเล่อ....

โดย นิติอปท [16 มิ.ย. 2551 , 20:10:37 น.] ( IP = 125.26.192.252 : : )

ข้อความ 4

ฎีกาที่ 1292/2536

จำเลยเป็นข้าราชการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และได้รับคำสั่งมอบหมายจากนายกเทศมนตรีให้ไปรับเงินจากศาลมามอบให้เทศบาล แม้จะไม่ใช่หน้าที่ตามตำแหน่งของจำเลยโดยตรง แต่เมื่อจำเลยได้รับมอบหมายให้จัดการแล้ว จำเลยจึงเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเงินที่ได้รับมอบหมายนั้น เมื่อจำเลยมีเจตนาทุจริตเบียดบังเอาเงินนั้นเป็นของตน จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่จัดการเป็นของตนโดยทุจริตตามป.อ.มาตรา147

โดย นิติกรสูงสุด [17 มิ.ย. 2551 , 08:34:11 น.] ( IP = 125.27.122.1 : : )

ข้อความ 5

ฎีกาที่ 958/2534

จำเลยมีหน้าที่รับเงินจากลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่รับเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ เมื่อจำเลยรับเงินแล้วต้องมีหน้าที่ลงบัญชีด้วย ย่อมถือได้ว่าจำเลยมีหน้าที่จัดการหรือรักษาทรัพย์ตามป.อ.มาตรา147แล้ว
เมื่อจำเลยมีเจตนาเบียดบังยักยอกเอาเงินค่าภาษีบำรุงท้องที่ไว้ป็นประโยชน์ของจำเลยแล้ว แม้ต่อมาจำเลยจะนำเงินมาลงบัญชีและฝากธนาคารจนครบถ้วนตามระเบียบ ก็ไม่ทำให้การกระทำของจำเลยที่เป็นความผิดแล้วกลับไม่เป็นความผิด

โดย นิติกรสูงสุด [17 มิ.ย. 2551 , 08:35:06 น.] ( IP = 125.27.122.1 : : )

ข้อความ 6

หลักกฎหมาย
มาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญา

การวินิจฉัย
จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายกอบต.ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับหัวหน้าส่วนการคลังและปลัดอบต. ในความผิดตามมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายอาญา การกระทำของนายกอบต.เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่หัวหน้าส่วนการคลังและปลัดอบตหรือไม่ และนายกอบต.จะมีความผิดฐานใด เห็นได้ว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของอบต. ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา กระทำการทุจริตตอหน้าที่ โดยการยักยอกเงินของอบต.ทำให้อบต.ได้รับความเสียหาย(อบต.เป็นนิติบุคคลตามพ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5พ.ศ.2546) ขั้นตอนต่อไปก็เป็นการดำเนินการของพนักงานสอบสวน ที่จะดำเนินการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้(ป.วิอาญา พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2551) หากพนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการตามกฎหมาย ก็อาจมีความผิดตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญา ส่วนการที่มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ว่า ในกรณีที่มีการฟ้องคดีอาญา ให้อบต.ทำหนังสือถึงพนักงานอัยการให้ฟ้องคดีแทนนั้น หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าวหาได้ลบล้างอำนาจสอบสวนตามป.วิอาญา ของพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด อีกทั้งพยานหลักฐานก็ปรากฎชัดเจนว่า การกระทำของหัวหน้าส่วนการคลังและปลัดอบต. เป็นความผิดตามมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายอาญา
ดังนั้นจากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายกอบต.ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อให้ดำเนินคดีอาญากับหัวหน้าส่วนการคลังและปลัดอบต. ในความผิดตามมาตรา147แห่งประมวลกฎหมายอาญา โดยที่นายกอบต.มิได้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว การกระทำของนายกอบต.จึงมิใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่หัวหน้าส่วนการคลังและปลัดอบต.แต่อย่างใด ดังนั้นการกระทำของนายกอบต.จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญา

ธงคำตอบ
การกระทำของนายกอบต.จึงไม่เป็นความผิดตามมาตรา157แห่งประมวลกฎหมายอาญา

โดย นิติกรสูงสุด [17 มิ.ย. 2551 , 08:55:28 น.] ( IP = 125.27.122.1 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด