Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=2202

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ผู้มีส่วนได้เสียกับคุณสมบัติรองนายก อบต.
เรียนถามนิติกรผู้รู้ กรณีเป็นผู้รับเหมา(มีชื่อในห้างหุ้นส่วน)ที่เคยทำสัญญากับ อบต.จะแต่งตั้งเป็นรองนายก. ได้หรือไม่ มีกำหมายหรือระเบียบอะไรอ้างอิงไหม ผมจะได้นำมาอ้างต่อนายก ได้ (ความเห็นผมคือน่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่สามารถแต่งตั้งเป็นรองนายกได้ แต่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบมายืนยัน คุณสมบัติตาม พรบ.อบต. ม.๕๘/๑(๓) ไม่ชัดเจน) มีกฎหมายหรือระเบียบอะไรช่วยบอกด้วย ต้องการด่วนครับ

โดย ผู้ไม่รู้ [23 เม.ย. 2551 , 09:02:24 น.] ( IP = 58.181.236.156 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ให้ท่านดูมาตรา 64/2 (3)..ว่า รองนายกฯต้องไม่
กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้...ไปดู(3) ครับ

โดย นิติกรอิสาน 050 [23 เม.ย. 2551 , 20:47:08 น.] ( IP = 125.26.189.59 : : )

ข้อความ 2

หลักกฎหมาย
มาตรา58/1(3) 58/4 64/1(6) 64/2(3) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่5 พ.ศ.2546)

การวินิจฉัย
จากข้อเท็จจริงตามปัญหา กรณีเป็นผู้รับเหมา(มีชื่อในห้างหุ้นส่วน)ที่เคยทำสัญญากับอบต. จะแต่งตั้งเป็นรองนายกอบต.ได้หรือไม่นั้น มาตรา58/3 58/4 วางหลักเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายกอบต.ไว้ว่า รองนายกอบต.ที่จะได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา58/1 (เป็นการนำมาตรา58/1มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งรองนายกอบต.) กล่าวคือบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกอบต. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 58/1(3) ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับอปท.ยังไม่ถึงห้าปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นจากข้อเท็จจริงตามปัญหา ผู้รับเหมาเคยทำสัญญากับอบต.แต่ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกอบต. ก็ถือว่าไม่เป็นผู้พ้นจากตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเพราะมีส่วนได้เสียกับอบต. นายกอบต.จึงสามารถแต่งตั้งผู้รับเหมารายนี้เป็นรองนายกอบต.ได้ตาม58/1(3)
แต่เมื่อแต่งตั้งไปแล้วรองนายก(ซึ่งเป็นผู้รับเหมา) ซึ่งมีชื่อในห้างหุ้นส่วนและยังคงทำสัญญาหรือกิจการกับอบต.ที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ ก็ถือว่าเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา64/1(6) และมาตรา64/2(3)

ธงคำตอบ
ดังนั้นนายกอบต.จึงสามารถแต่งตั้งผู้รับเหมารายนี้เป็นรองนายกอบต.ได้ตามหลักกฎหมายที่ได้กล่าวมาแล้ว

โดย นิติกรสูงสุด [25 เม.ย. 2551 , 10:25:40 น.] ( IP = 125.27.121.195 : : )

ข้อความ 3

เห็นชอบกับท่านนิติกรสูงสุด

โดย นิติกวน [29 เม.ย. 2551 , 15:16:18 น.] ( IP = 125.27.122.213 : : )

ข้อความ 4

กรณีสมาชิกอบต.และเป็นกรรมการศูนย์กีฬาหมู่บ้านโดยได้ลงชื่อรับเงินอุดหนุนศูนย์กีฬาดังกล่าวร่วมกับกรรมการท่านอื่น จะถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับอบต.หรือไม่

โดย แอน - [13 พ.ค. 2551 , 08:39:14 น.] ( IP = 210.1.7.12 : : )

ข้อความ 5

ดิฉันอายุ25ปีปริบูรณ์
จบป.ตรี
เป็นรองนายกอบต.ได้หรือไม่
ช่วยตอบมาทางE-mail;
ที่ให้ไว้ด่วนที่สุด
จะเป็นพระคุณอย่างสูง

ขอบพระคุณค่ะ

โดย ว่าที่นายกอบต. - [29 ก.ค. 2551 , 15:12:55 น.] ( IP = 119.42.73.28 : : )

ข้อความ 6

นาย ก.ได้ยกลูกชายให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น (นานแล้ว)ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายก อบต. จึงได้ใช้อำนาจ ทำบันทึกตกลงจ้างเหมาลูกชายคนนี้ มาทำงานในอบต. อยากถามท่านนิติกร ว่านายก.เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ อบต.หรือไม่ อย่างไร (นายก ชอบลุแก่อำนาจ กับทุกคนที่ขวางทางคิด )
ขอบคุณสำหรับคำตอบ

โดย ผู้มีความรู้น้อย [14 มี.ค. 2555 , 09:11:44 น.] ( IP = 113.53.173.144 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด