Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=213

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้ง
นิติกรท่านใดมีแบบขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งใคร่ขอความกรุณาลงให้ด้วยนะค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

โดย เด็กน้อยๆ [1 ก.ย. 2549 , 15:26:18 น.] ( IP = 58.147.36.99 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ที่ นฐ 61901/ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตำบลนครชัยศรี นฐ 73120

มิถุนายน 2548


เรื่อง ขออนุญาตทำลายเอกสารราชการ

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม

ด้วย เทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ทำการรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ไปแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 101 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ขณะนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลนครชัยศรี จึงขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ขอทำลายเอกสารราชการ (บัตรเลือกตั้ง) ดังกล่าวด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


(นายไชโย เหลืองมาตรฐาน)
นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

สำนักปลัดเทศบาล
งานนิติการ
โทร 034 – 332124 ต่อ 107
คำสั่ง เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ที่............./2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
...........................................

ด้วย เทศบาลตำบลนครชัยศรีได้รับการอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 101 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำลายเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วย

นายวีรชัย เกตุแก้ว ประธานกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ รัตนทองคง รองประธานกรรมการ
นางประไพรี ปี่เงิน กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548(นายไชโย เหลืองมาตรฐาน)
นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรีโดย นิติกร ยี่สิบเจ็ด 2002 [3 ก.ย. 2549 , 21:46:50 น.] ( IP = 203.113.36.11 : : )

ข้อความ 2

เราทำมาแล้ว ให้ส่งหนังสือถึง กกต.จังหวัดก่อน เมื่อ กกต.ตอบอนุญาตมา ถึงทำคำสั่ง ตามแบบข้างบนนี้

โดย นิติกร 27 [3 ก.ย. 2549 , 21:49:25 น.] ( IP = 203.113.36.11 : : )

ข้อความ 3

ถึงเด็กน้อยๆและนิติกร 27
คณะกรรมการการเลือกต้งได้มีมติครั้งที่ 130/2548 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส., ส.ว.และ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการได้เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง จึงจะดำเนินการเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาอนุมัติให้ทำลายได้ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ลต 0302/ว1107 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2548 แล้วครับ

โดย นิติกร หม่ำ [4 ก.ย. 2549 , 14:09:42 น.] ( IP = 203.156.158.123 : : )

ข้อความ 4

สอบถามเพิ่มเติมนะคะ...
แล้วเอกสารประกอบการพิจารณาการทำลายมีอะไรบ้างคะ

เช่นรายละเอียด ข้อเท็จจริง พร้อมทั้งความเห็นและวิธรการทำงายต้องทำอย่างไร

และวิธีการทำลาย ตัวอย่างหาดูได้จากที่ไหนเหรอคะ ขอคุณล่วงหน้าค่ะ

โดย ธุรการ [17 ธ.ค. 2550 , 15:59:36 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.248.1.54 )

ข้อความ 5

ศึกษาจากระเบียบ กกต.ว่าด้วยการทำลายบัตรเลือกตั้ง พ.ศ.2553

โดย นายวงศกร อารีภักดิ์ [20 ม.ค. 2554 , 23:09:34 น.] ( IP = 61.19.65.89 : : )

ข้อความ 6

กลุ่มเพื่อน 5.63 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมใจพร้อมกันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 3 ก.ค. 2554 ตั้งแต่ 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ

โดย กลุ่มเพื่อน 5.63 อ.ต. [18 พ.ค. 2554 , 21:33:37 น.] ( IP = 210.246.186.4 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด