Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=1811

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


การโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล
อยากทราบการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ว่ามีระยะเวลาเท่าใดนับแต่วันบรรจุถึงจะโอนย้ายได้

โดย นิติกร อปท. [8 ม.ค. 2551 , 15:28:27 น.] ( IP = 125.27.149.123 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

2 ปี ยกเว้นกรณีจำเป็น ผ่านทดลองงานก็สามารถ
ย้ายได้

โดย กก [8 ม.ค. 2551 , 17:38:42 น.] ( IP = 125.27.251.113 : : )

ข้อความ 2

ตามมติก. จังหวัด หรือหากบรรจุหลัง 24 กพ 50ต้อง5ตต้องเป็นไปตาม
ต้องเป็นไปตามที่ จังหวัดนัน้ได้ประกาศสอบตามที่ กรมให้
กรมฯให้ประกาศ

โดย กบ [9 ม.ค. 2551 , 08:40:25 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.249.4.132 )

ข้อความ 3

ย้ายได้ตลอด ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใด ๆ
กำหนดเงื่อนเวลาใด ๆ เลย
แม้ยังอยู่ในระหว่างทดลองงานก็ย้ายได้ หรือ
บรรจุได้แค่ 1-2 เดือน ก็ย้ายได้ครับ
เว้นแต่กรณีของ ปลัด อบต. ที่สอบบรรจุ
ครั้งที่แล้ว (3 จังหวัดภาคใต้) เขามีเงื่อนไข
ตามประกาศรับสมัครว่า ต้องบรรจุ 2 ปี
เป็นอย่างน้อยถึงจะมีสิทธิย้ายได้
แต่กรณีดังกล่าวก็ยังมีเหตุยกเว้นไว้อีกว่า
ถ้ามีความจำเป็นอะไรบางอย่างก็ยังให้มีสิทธิ
ย้ายได้แม้บรรจุได้ไม่ครบ 2 ปี
เพราะฉะนั้น ย้ายได้ตลอด ไม่มีเงื่อนไขเวลา
ถ้านายก อบต. ทั้งสองแห่งเห็นพ้องต้องกัน
และ ก.อบต.จังหวัด เห็นชอบด้วย

โดย กจ [9 ม.ค. 2551 , 08:42:01 น.] ( IP = 202.149.118.5 : : )

ข้อความ 4

เพิ่มเติมข้อความ 3 แม้ว่า ก.อบต.จังหวัด เป็นผู้จัดสอบ แล้วกำหนดเงื่อนไขการโอน (ย้าย) ไว้ว่าภายใน 2 ปี ห้ามโอน (ย้าย) ก็ตาม แต่ถ้านายก อบต. นำรายชื่อจากบัญชีสอบของ ก.อบต.จังหวัดนั้นมาใช้ในการบรรจุ แต่ต่อมามีเหตุจำเป็นต้องให้พนักงานส่วนตำบลคนนั้นโอน (ย้าย) ก่อนครบ 2 ปี โดย นายก อบต. ทั้งสองแห่งตกลงกันได้ว่า นายกอีกฝ่ายจะให้โอน (ย้าย) และนายกอีกฝ่ายจะรับโอน (ย้าย) พร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ ก.อบต.จังหวัด ทั้งสองแห่งทราบ อย่างนี้ก็โอน (ย้าย) ได้

โดย กจ [9 ม.ค. 2551 , 08:51:30 น.] ( IP = 202.149.118.5 : : )

ข้อความ 5

สอบถามเรื่องตำแหน่ง นิติกร ในเทศบาลหน่อยค่ะ ว่ามีกรอบกี่ตำแหน่ง อยากโอนไปค่ะ

โดย ผู้สนใจ - [9 ม.ค. 2551 , 15:54:22 น.] ( IP = 61.7.165.56 : : )

ข้อความ 6

- แต่ละเทศบาล มีจำนวนกรอบตำแหน่งนิติกรไม่เท่ากันครับ
ทั้งนี้ แล้วแต่ว่าจะกำหนดตามความเหมาะสม
- แต่การกำหนดก็มิได้หมายความว่าจะทำตามใจชอบได้
ต้องขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ประการ เช่น ขนาดของเทศบาล
อัตรากำหลังทั้งหมด จำนวนเงินที่ใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรของเทศบาล เป็นต้น โดยการจัดเป็น
แผนอัตรากำลังประจำปี แผนอัตรากำลังประจำ 3 ปี
เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนั้น ๆ
ให้ความเห็นชอบก่อน
- เท่าที่ทราบมาปรากฏว่า ปัจจุบันเทศบาลแต่ละแห่ง
จะมีกรอบตำแหน่งนิติกรประมาณ 1 – 5 อัตรา
เทศบาลนคร ประมาณ 3 - 5 อัตรา
เทศบาลเมือง ประมาณ 2 – 3 อัตรา
เทศบาลตำบล ประมาณ 1 – 2 อัตรา
เทศบาลตำบล (เล็ก ๆ) อาจจะมีแค่ 1 อัตรา
ส่วน อบต. ปัจจุบันทราบว่า แต่ละแห่ง มีเพียง 1 อัตรา
- ลองติดต่อสอบถามเทศบาลที่ท่านสนใจจะโอนไปอยู่ดูได้ครับ

โดย กจ [10 ม.ค. 2551 , 07:54:19 น.] ( IP = 202.149.118.5 : : )

ข้อความ 7

แล้วที่กำหนดไว้ว่าผู้ที่บรรจุหลัง 24 กพ.50ต้อง
ดำรงตำแหนงในที่นั้นอย่างน้อย 2 ปีจึงสามารถ
โอนย้ายได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ก จังหวัดอาจ
พิจารณาให้โอนย้ายได้ละ ใช้บังคับได้ไหม

โดย กด [11 ม.ค. 2551 , 08:32:02 น.] ( IP = 210.246.178.51 : : 10.249.4.132 )

ข้อความ 8

กรณีผู้ที่บรรจุหลัง 24 กพ. 49 นั้นหากผ่านทดลองราชการแล้วให้ทำเรื่องโอนย้ายได้แต่ต้องทำบันทึกข้อความชี้แจงต่อ ก.อบตที่เราจะไปด้วยว่ามีความจำเป็น(อย่างยิ่ง)อย่างไรแนบเรื่องไปด้วยเพื่อ ก. จะได้พิจารณาหากผ่านแล้วไปได้

โดย โดเรมอน [11 ม.ค. 2551 , 10:24:12 น.] ( IP = 58.181.236.224 : : )

ข้อความ 9

เหตุอันจำเป็นอย่างยิ่ง มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาอย่างไร ย้ายเพื่อไปเรียนหนังสือ
อย่างนี้เป็นเหตุอันจำเป็นอย่างยิ่งหรือไม่
ท่านผู้รู้ ช่วยตอบหน่อย ผมอยากย้าย
และมีวิธีการอื่นอีกไหม

โดย นิติกรเสาซิงซ้า - [9 มิ.ย. 2551 , 21:23:11 น.] ( IP = 125.27.116.140 : : )

ข้อความ 10

ขอสอบถาม ผมรับราชการท้องถิ่นมาแล้ว 10 กว่าปีขอโอนย้ายจาก อบต.แห่งหนึ่งไปเทศบาล ต่อมามีเหตุผลความจำเป็นต้องย้ายเพื่อไปอยู่กับครอบครัวและดูแลลูกซึ่งป่วย ซึ่งอยู่เทศบาลตำบลไม่ถึงปี จะสามารถย้ายได้หรือไม่ ใช้ระเบียบข้อไหนครับ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบด้วยครับ

โดย คนท้องถิ่น [8 เม.ย. 2559 , 11:01:23 น.] ( IP = 1.179.185.41 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด