Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=135

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


กาทำลายบัตรเลือกตั้ง
อยากทราบขั้นตอนและวิธีการในการขอทำลายบัตรเลือกตั้ง(ในเทศบาล)
1. สามารถคั้นได้จากกฎหมายตัวใด
2. ต้องอาศัยอำนาจตามประกาศหรือระเบียบตัวใดบ้าง ที่มาที่ไปของข้อมูลเหล่านั้นคั้นได้จากไหน
3.ผมจะเริ่มทำคำสั่งหรือต้องทำอะไรก่อนในเบื้องต้นนี้ บรรจุใหม่ครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ

โดย เทพากรครับ [23 ก.ค. 2549 , 20:42:46 น.] ( IP = 125.24.113.41 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

การทำลายบัตรเลือกตั้ง (ของท้องถิ่น) เท่าที่ผมเคยทำมานะครับ หลังจากที่ กกต. ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องรอให้ครบเวลาการประกาศคัดค้านผลการรับรองผู้ได้รับการเลือกตั้ง (ตาม กม. น่าจะประมาณ 90 วัน) เมื่อครบแล้ว ให้ทำหนังสือขออนุญาตการทำลายบัตรเลือกตั้ง (ขอไปที่ กกต.จังหวัด) หลังจากนั้นก็รอ รอ รอ ผมรอมาเกือบ 2 ปี แล้วครับ แต่ยังไม่มีหนังสือตอบกลับ
ผมถามพี่ที่ทำงานที่ กกต.จว. แล้ว เขาบอกว่า อำนาจการอนุญาตให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง เป็นอำนาจของ กกต.ใหญ่ ( 5 เสือ กกต.) ไม่ใช่อำนาจของ กกต.จว.
แต่พี่เขาบอกว่า ถ้าครบกำหนดเวลาคัดค้านแล้ว ให้เผาทิ้งเลย เก็บไว้เปลืองพ้นที่เปล่า ๆ เพราะเมื่อครบกำหนดเวลาการคัดค้านแล้ว จะไม่มีการรื้อหีบนำบัตรมานับคะแนนใหม่ครับ
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณนะครับ เป็นความเห็นส่วนตัว

โดย สัญญ์ นากลาง [25 ก.ค. 2549 , 17:12:35 น.] ( IP = 58.147.87.216 : : )

ข้อความ 2

บัตรเลือกตั้งที่มีอายุครบ 1 ปีแล้วให้รายงานขออนุมัติเพื่อทำลายจาก กกต.จังหวัด แล้วรอหนังสือตอบกลับจาก กกต.

โดย นิติกร [26 ก.ค. 2549 , 10:33:25 น.] ( IP = 203.151.24.12 : : )

ข้อความ 3

ที่ นฐ 61901/ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตำบลนครชัยศรี นฐ 73120

มิถุนายน 2548


เรื่อง ขออนุญาตทำลายเอกสารราชการ

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม

ด้วย เทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ทำการรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ไปแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 101 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ขณะนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลนครชัยศรี จึงขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ขอทำลายเอกสารราชการ (บัตรเลือกตั้ง) ดังกล่าวด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


(นายไชโย เหลืองมาตรฐาน)
นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

สำนักปลัดเทศบาล
งานนิติกร
โทร 034 – 332124 ต่อ 107
คำสั่ง เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ที่............./2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
...........................................

ด้วย เทศบาลตำบลนครชัยศรีได้รับการอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 101 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำลายเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วย

นายวีรชัย เกตุแก้ว ประธานกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ รัตนทองคง รองประธานกรรมการ
นางประไพรี ปี่เงิน กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548(นายไชโย เหลืองมาตรฐาน)
นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรีโดย นิติกร 27 [28 ก.ค. 2549 , 15:16:11 น.] ( IP = 203.113.36.9 : : )

ข้อความ 4

เราทำมาแล้ว ตามนี้เลย 1 .ส่งหนังสือถึง กกต. 2. รอหนังสือตอบกลับ 3 . ทำคำสั่ง แต่เราลง งานผิด ต้องงานนิติการ ไม่ใช่งานนิติกร

โดย นิติกร 27 [28 ก.ค. 2549 , 15:19:22 น.] ( IP = 203.113.36.9 : : )

ข้อความ 5

การทำลายบัตร
1. ต้องหลังจากมีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี (หนังสือเวียน กกต)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการทำลายแจ้ง กกต.ให้ทราบและกกต.อนุญาตด้วย
3. เมื่อได้รับหนังสือจาก กกต.ให้ทำลายได้แล้ว ก็แต่งตั้งกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งและแจ้งกกต. ว่าจะทำลายบัตรเลือกตั้งและวัสดุด้วย (แจ้งเพื่อทราบ)
4.ก็ทำลายบัตรเลือกตั้งและวัสดุโดยวิธีอะไรก็บอกเขาไป ส่วนใหญ่จะเผาทำลาย
5. การหนังสือทั้งมดเป็นอำนาจของปลัดฯ แต่อย่าลืมสือแจ้งนายกฯ ขอแต่งตั้งกรรมการด้วยและแจ้งขอทำลายบัตรฯด้วย คือให้ขั้นต้อนที่ทำต้องแจ้งนายกด้วยไม่มีระเบียบแต่ให้เกียรติเพราะเป็นผุ้บังคับบัญญชา)
6. เมื่อทำลายเสร็จก็แจ้ง กกต.เป็นอันเสร็จพิธีณาปณกิจ

โดย อบจ. [12 ส.ค. 2549 , 16:26:04 น.] ( IP = 125.24.111.36 : : )

ข้อความ 6

เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ—เธฃเธฒเธš-เธ‚เธฑเน‰เธ™เธ•เธญเธ™เธเธฒเธฃเธ—เธณเธฅเธฒเธขเน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ(เธญเธšเธ•.) เน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธเธฑเธšเธšเธฑเธ•เธฃเน€เธฅเธทเธญเธเธ•เธฑเน‰เธ‡เธซเธฃเธทเธญเน€เธ›เธฅเนˆเธฒ
- เธ‚เธญเนเธšเธšเธŸเธญเธฃเนŒเธกเธ•เธฑเธงเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐเธ„เธฐ
เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ„เธฐ

โดย เธญเธšเธ•. [7 ก.พ. 2552 , 12:58:48 น.] ( IP = 125.26.79.156 : : )

ข้อความ 7

เคยส่งเรื่องขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งไปยังกกต.
จังหวัด เมื่อพ้นระยะเวลาการคัดค้านการเลือกตั้ง
ตาม ม. 101 และไม่น้อยกว่า 7 วันตาม ม. 102
แล้ว แต่ กกต. ไม่อนุมัติ โดยอ้างว่าต้องพ้น 1 ปี
นับจากวันที่ กกต. ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้ง
ตามระเบียบ (ระเบียบตัวไหนก้อไม่รู้)

โดย นิติกร สพ. [27 มี.ค. 2552 , 09:44:42 น.] ( IP = 125.26.58.5 : : )

ข้อความ 8

ray ban sunglasses discount
coach outlet store
converse trainers
louis vuitton
kate spade
cheap jerseys
adidas stan smith
ferragamo shoes
jerseys wholesale
fitflops sale clearance
fit flops
coach factory outlet
canada goose outlet
birkenstock sandals
air jordan uk
ralph lauren outlet online
cheap jordans
hugo boss
michael kors handbags outlet
canada goose outlet
ugg boots
ugg outlet
coach outlet
michael kors bags
pandora jewelry
20161220

โดย zhuo - [20 ธ.ค. 2559 , 10:59:53 น.] ( IP = 199.119.141.165 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด