Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


กาทำลายบัตรเลือกตั้ง
อยากทราบขั้นตอนและวิธีการในการขอทำลายบัตรเลือกตั้ง(ในเทศบาล)
1. สามารถคั้นได้จากกฎหมายตัวใด
2. ต้องอาศัยอำนาจตามประกาศหรือระเบียบตัวใดบ้าง ที่มาที่ไปของข้อมูลเหล่านั้นคั้นได้จากไหน
3.ผมจะเริ่มทำคำสั่งหรือต้องทำอะไรก่อนในเบื้องต้นนี้ บรรจุใหม่ครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากครับ

โดย เทพากรครับ [23 ก.ค. 2549 , 20:42:46 น.] ( IP = 125.24.113.41 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

การทำลายบัตรเลือกตั้ง (ของท้องถิ่น) เท่าที่ผมเคยทำมานะครับ หลังจากที่ กกต. ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องรอให้ครบเวลาการประกาศคัดค้านผลการรับรองผู้ได้รับการเลือกตั้ง (ตาม กม. น่าจะประมาณ 90 วัน) เมื่อครบแล้ว ให้ทำหนังสือขออนุญาตการทำลายบัตรเลือกตั้ง (ขอไปที่ กกต.จังหวัด) หลังจากนั้นก็รอ รอ รอ ผมรอมาเกือบ 2 ปี แล้วครับ แต่ยังไม่มีหนังสือตอบกลับ
ผมถามพี่ที่ทำงานที่ กกต.จว. แล้ว เขาบอกว่า อำนาจการอนุญาตให้ทำลายบัตรเลือกตั้ง เป็นอำนาจของ กกต.ใหญ่ ( 5 เสือ กกต.) ไม่ใช่อำนาจของ กกต.จว.
แต่พี่เขาบอกว่า ถ้าครบกำหนดเวลาคัดค้านแล้ว ให้เผาทิ้งเลย เก็บไว้เปลืองพ้นที่เปล่า ๆ เพราะเมื่อครบกำหนดเวลาการคัดค้านแล้ว จะไม่มีการรื้อหีบนำบัตรมานับคะแนนใหม่ครับ
ยังไงก็ใช้วิจารณญาณนะครับ เป็นความเห็นส่วนตัว

โดย สัญญ์ นากลาง [25 ก.ค. 2549 , 17:12:35 น.] ( IP = 58.147.87.216 : : )

ข้อความ 2

บัตรเลือกตั้งที่มีอายุครบ 1 ปีแล้วให้รายงานขออนุมัติเพื่อทำลายจาก กกต.จังหวัด แล้วรอหนังสือตอบกลับจาก กกต.

โดย นิติกร [26 ก.ค. 2549 , 10:33:25 น.] ( IP = 203.151.24.12 : : )

ข้อความ 3

ที่ นฐ 61901/ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
ตำบลนครชัยศรี นฐ 73120

มิถุนายน 2548


เรื่อง ขออนุญาตทำลายเอกสารราชการ

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม

ด้วย เทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 และคณะกรรมการ การเลือกตั้งได้ทำการรับรองผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ไปแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 101 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน

ขณะนี้ ได้พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เทศบาลตำบลนครชัยศรี จึงขออนุญาตคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม ขอทำลายเอกสารราชการ (บัตรเลือกตั้ง) ดังกล่าวด้วย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ


(นายไชโย เหลืองมาตรฐาน)
นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

สำนักปลัดเทศบาล
งานนิติกร
โทร 034 – 332124 ต่อ 107
คำสั่ง เทศบาลตำบลนครชัยศรี
ที่............./2548
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
...........................................

ด้วย เทศบาลตำบลนครชัยศรีได้รับการอนุมัติให้ทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อ 101 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำลายเอกสารดังกล่าว ประกอบด้วย

นายวีรชัย เกตุแก้ว ประธานกรรมการ
นางสาวเพชรรัตน์ รัตนทองคง รองประธานกรรมการ
นางประไพรี ปี่เงิน กรรมการ

สั่ง ณ วันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2548(นายไชโย เหลืองมาตรฐาน)
นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรีโดย นิติกร 27 [28 ก.ค. 2549 , 15:16:11 น.] ( IP = 203.113.36.9 : : )

ข้อความ 4

เราทำมาแล้ว ตามนี้เลย 1 .ส่งหนังสือถึง กกต. 2. รอหนังสือตอบกลับ 3 . ทำคำสั่ง แต่เราลง งานผิด ต้องงานนิติการ ไม่ใช่งานนิติกร

โดย นิติกร 27 [28 ก.ค. 2549 , 15:19:22 น.] ( IP = 203.113.36.9 : : )

ข้อความ 5

การทำลายบัตร
1. ต้องหลังจากมีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี (หนังสือเวียน กกต)
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการทำลายแจ้ง กกต.ให้ทราบและกกต.อนุญาตด้วย
3. เมื่อได้รับหนังสือจาก กกต.ให้ทำลายได้แล้ว ก็แต่งตั้งกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งและแจ้งกกต. ว่าจะทำลายบัตรเลือกตั้งและวัสดุด้วย (แจ้งเพื่อทราบ)
4.ก็ทำลายบัตรเลือกตั้งและวัสดุโดยวิธีอะไรก็บอกเขาไป ส่วนใหญ่จะเผาทำลาย
5. การหนังสือทั้งมดเป็นอำนาจของปลัดฯ แต่อย่าลืมสือแจ้งนายกฯ ขอแต่งตั้งกรรมการด้วยและแจ้งขอทำลายบัตรฯด้วย คือให้ขั้นต้อนที่ทำต้องแจ้งนายกด้วยไม่มีระเบียบแต่ให้เกียรติเพราะเป็นผุ้บังคับบัญญชา)
6. เมื่อทำลายเสร็จก็แจ้ง กกต.เป็นอันเสร็จพิธีณาปณกิจ

โดย อบจ. [12 ส.ค. 2549 , 16:26:04 น.] ( IP = 125.24.111.36 : : )

ข้อความ 6

เธ•เน‰เธญเธ‡เธเธฒเธฃเธ—เธฃเธฒเธš-เธ‚เธฑเน‰เธ™เธ•เธญเธ™เธเธฒเธฃเธ—เธณเธฅเธฒเธขเน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ(เธญเธšเธ•.) เน€เธซเธกเธทเธญเธ™เธเธฑเธšเธšเธฑเธ•เธฃเน€เธฅเธทเธญเธเธ•เธฑเน‰เธ‡เธซเธฃเธทเธญเน€เธ›เธฅเนˆเธฒ
- เธ‚เธญเนเธšเธšเธŸเธญเธฃเนŒเธกเธ•เธฑเธงเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ”เน‰เธงเธขเธ™เธฐเธ„เธฐ
เธ‚เธญเธšเธ„เธธเธ“เธ„เธฐ

โดย เธญเธšเธ•. [7 ก.พ. 2552 , 12:58:48 น.] ( IP = 125.26.79.156 : : )

ข้อความ 7

เคยส่งเรื่องขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งไปยังกกต.
จังหวัด เมื่อพ้นระยะเวลาการคัดค้านการเลือกตั้ง
ตาม ม. 101 และไม่น้อยกว่า 7 วันตาม ม. 102
แล้ว แต่ กกต. ไม่อนุมัติ โดยอ้างว่าต้องพ้น 1 ปี
นับจากวันที่ กกต. ได้มีการรับรองผลการเลือกตั้ง
ตามระเบียบ (ระเบียบตัวไหนก้อไม่รู้)

โดย นิติกร สพ. [27 มี.ค. 2552 , 09:44:42 น.] ( IP = 125.26.58.5 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด