Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=nitikon4&topic=1210

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
เนื่องด้วย พนง ที่ อบต.จะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน ซึ่งข้อเท็จจริง มีดังนี้ นาย ก ได้บรรจุครั้งแรกที่อำเภอ A ต่อมาได้ย้ายมาบรรจุที่ อำเภอ B ตามคำร้องขอย้ายของตนเองและจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน แต่ สัญญาเช่าซื้อดังกล่าวนาย ก ไม่ได้ลงชื่อเป็นผู้กู้ร่วมแต่อย่างใด คงมีแต่ภรรยาที่ลงชื่อเป็นผู้กู้เท่านั้น ดังนั้นอยากทราบว่านายก จะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ หรือค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

โดย นิติกรหนึ่ง [10 ส.ค. 2550 , 10:00:58 น.] ( IP = 203.156.112.219 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

ตอบเลยว่า นาย ก.เบิกไม่ได้ เพราะไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ ในการเช่า หากภรรยา (จดทะเบียน) เป็นข้าราชการ และรับราชการท้องที่เดียวกันด้วย และได้เช้าซื้อแล้ว นาย ก. ก็ไม่มีสิทธิ

โดย นิติกรเทศบาล [10 ส.ค. 2550 , 10:56:22 น.] ( IP = 125.24.144.161 : : )

ข้อความ 2

เห็นด้วย สามีภรรยา ถือว่า มีบ้านแล้ว เบิกช้ำไม่ได้

โดย นิติ [10 ส.ค. 2550 , 11:09:48 น.] ( IP = 203.113.17.150 : : )

ข้อความ 3

ในทางปฏิบัติปัจจุบันสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านสับสนและไม่ค่อยยุติธรรมตามความเป็นจริงที่เดือดร้อนจริงๆเพราะมีหลายกรณี ซึ่งถ้าข้อเท็จจริงผิดไปนิดเดียวก็มีปัญหาได้ เช่น ข้าราชการบ้านบ้านของตนเองในท้องที่ที่ตนย้ายมาอยู่ก็เบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ต้องห้าม แต่ต่อมาบ้านชำรุดหรือพังทลายจากพายุ จึงรื้อถอนแล้วไปกู้เงินมาสร้างใหม่ แทนหลังเดิม กรณีแบบนี้กระทรวงการคลังก็บอกว่า เบิกไม่ได้ ถือว่ามีบ้านเป็นของตนเองแล้วต้องห้ามตาม ม7 (2) จึงไม่มีสิทธินำค่าเช่าซื้อหรือค่าเงินกู้มาเบิกได้ (หลักเกณฑ์เบิกค่าเช่าบ้านท้องถิ่นใช้ของกระทรวงการคลัง ยกเว้นการขอย้ายด้วยตนเองที่ไม่ใช้) ตามหนังสือด่วนที่ ก.คลัง ที่ กค 0530.3/ ว73 ) ซึ่งผมเห็นว่า อยากให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำระเบียบค่าเช่าบ้านเองจะดีกว่านะ
- ในกรณีนี้ก็เหมือนกัน ยังตอบไม่ได้ว่าได้หรือไม่เพราะมีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอ เช่น
- ถ้าบ้านที่ภรรยาเช่าซื้ออยู่อำเภอ A และเมื่อพนักงานฯ ได้ย้ายไปอยู่อำเภอ B เขาจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่อำเภอ B ที่เขาใช้อยู่อาศัยที่นั้น ทำไมจะเบิกไม่ได้
- ในหลายประเด็นที่กระทรวงการคลังแพ้คดีที่ศาลปกครองเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน และในอีกหนึ่งประเด็นที่ยังไม่มีใครฟ้อง ก็กรณีที่ภรรยาทำสัญญาเช่าซื้อโดยสามีไม่ได้เป็นคู่สัญญา(ผู้กู้ร่วม) และภรรยาไม่ได้ใช้สิทธิเบิกจากทางราชการ เช่นกรณีนี้ถ้าพนักงานฯอยู่อาศัยที่บ้านนี้ เขาน่าจะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อได้แม้ไม่ได้กู้เองแต่ในฐานะเป็นสามีภรรยากัน

โดย ป.ชวน อต [10 ส.ค. 2550 , 13:04:22 น.] ( IP = 125.24.152.141 : : )

ข้อความ 4

ใช้วิธีเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยให้เพิ่มชื่อสามีเป็นผู้กู้ร่วมด้วยเพื่อให้ครบองค์ประกอบ

โดย นิติเกิน [10 ส.ค. 2550 , 14:51:50 น.] ( IP = 203.113.86.144 : : 192.168.17.215 )

ข้อความ 5

ตอนนี้ใช้ระเบียบตัวไหน อ้างครับ ใครทราบช่วยบอกด้วย คอบคุณครับ

โดย ข้าวเปลือก [10 ส.ค. 2550 , 15:46:48 น.] ( IP = 203.156.112.219 : : )

ข้อความ 6

ปัจจุบันนี้ใช้ ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2548 + นส.กระทรวง มท.ที่ มท 0808.2/ ว 296 ลงวันที่ 25 มกราคม 2550 (ล่าสุด) ไม่ต้องไปดู ระเบียบ ของ กระทรวงอื่น ถ้า กรม สถ.หรือ กระทรวง มท. ไม่แจ้งให้ใช้ด้วยโดยอนุโลม ซึ่งปัจจุบันจะเห็นว่าอ้างระเบียบกันผิดไปมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ดูให้ดีนะครับ

โดย นิติกรเก๋า [10 ส.ค. 2550 , 16:54:27 น.] ( IP = 203.113.17.158 : : )

ข้อความ 7

ท้องถิ่นใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้แม้จะโอนย้ายตามคำร้องซึ่งจะแตกต่างกับระเบียบกระทรวงการคลัง....
กรณีที่ถามยังไม่ชัดเจนที่ภรรยานาย ก ว่าได้เบิกค่าเช่าซื้อหรือไม่เพราะข้อเท็จจริงที่แตกต่างคำตอบก็จะต่างกันด้วย ดังนี้
1. ภรรยาเบิกเล้ว นายก (สามี) หมดสิทธิตามระเบียบ ข้อ 8
2. ภรรยา ไม่ได้เบิกแนวคำวินิจฉัยศาลปกครองบอกว่าการเช่าซื้อถือว่ายังไม่มีกรรมสิทธิ์ในบ้าน ดังนั้นนายก มีสิทธิตามข้อ 6
ประเด็นต่อไป นายกจะเบิกค่าเช่าหรือค่าเช่าซื้อได้.....ตอบได้ว่าถ้ามีสิทธิเช่าบ้านก็มีสิทธิเช่าซื้อเป็นสิทธิที่นายกจะเลือก....และนายก ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังนี้ได้ถ้ามีชื่อเป็นผู้เช่าซื้อ (ก็ไปใส่ชื่อซะ)......

โดย นิติกร อบจ. [10 ส.ค. 2550 , 17:02:26 น.] ( IP = 125.24.107.93 : : )

ข้อความ 8

เห็ด้วยกับข้อความที่ 7 ครับผม...หรือท่านลองดูหน้าเว๊ป ด้านซ้ายมือ(สวัสดิการ) คลิกเข้าไปจะมีหลายกรณีครับท่าน

โดย นิติกร อิสาน 050 [10 ส.ค. 2550 , 19:47:28 น.] ( IP = 125.26.188.32 : : )

ข้อความ 9

ผมเป็น ขรก.พล. ครับ ใช้พระราชกฤษฎีกา และ ระเบียบค่าเช่าบ้าน กระทรวงการคลัง ผมคิดว่ากรณีท้องถิ่นน่าจะใช้มาตรฐานเดียวกับกระทรวงการคลัง
ถ้าเป็นตามมาตรฐานกระทรวงการคลัง พ.ร.ฎ. 47 และ ระเบียบ 49 มีชื่อคู่สมรสแต่ฝ่ายเดียว ในเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโฉนด ใบเสร็จ สัญญากู้ เขียนไว้ชัดเจนว่า นำมาเบิกได้ โดยไม่ต้องไปเพิ่มชื่อให้ยุ่งยาก แต่ต้องไปดูระเบียบกฎหมายให้ชัดเจนอย่าไปฟังความเห็นของ จนท.การเงิน หรือผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้อ่านระเบียบกฎหมาย แต่ด่วนสรุป ในทางที่ไม่เป็นคุณต่อผู้ใช้สิทธิ

โดย ผู้ฟ้องคดีคนหนึ่ง - [14 ส.ค. 2550 , 08:45:13 น.] ( IP = 203.157.27.16 : : )

ข้อความ 10

ความรู้ใหม่ครับ.....
กระผมก็เพิ่งรู้วันนี้เองครับว่า "นายกเบิกค่าเช่าบ้านได้"
ขอรบกวนท่านผู้รู้ช่วยแนะนำคำตอบด้วยครับ ว่ามีในระเบียบตัวไหน

โดย นิติธรรม [14 ส.ค. 2550 , 13:14:16 น.] ( IP = 222.123.125.176 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด