Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ปฏิบัติราชการแทนกับปฏิบัติหน้าที่ ใช้คำไหนถูก
ระหว่างที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมดวาระ ปลัดทำหน้าที่แทนแล้ว คำต่อท้ายจะใช้คำไหนที่ถูกต้องระหว่างปฏิบัติราชการแทน กับ ปฏิบัติหน้าที่ และมีระเบียบอ้างอิงไหมครับ

โดย ผู้สงสัย [4 ส.ค. 2552 , 11:46:52 น.] ( IP = 58.147.117.161 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ข้อความ 1

กรณีนี้ ใช้คำว่า รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าว ว่างลง และอยู่ในระหว่างสรรหา ดังนั้น คนที่มีตำแหน่งรองลงมา...ถือเป็นหน้าที่จะต้องรักษาการแทน เพื่อให้งานบางอย่างเดินไปได้ ยกเว้นงานใหญ่ ที่ต้องรอผู้มีอำนาจมาตัดสิน

ส่วนคำว่าปฏิบัติราชการแทน หรือปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นคำเดียวกันครับ (ถ้าจำไม่ผิด) ใช้กรณี นายกฯ มอบหมายเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษร มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทน เช่นมอบหมายให้ไปเปิดศูนย์กีฬา หรือไปประชุมแทน เป็นต้น

โดย จัดเก็บปล้อง [4 ส.ค. 2552 , 12:02:49 น.] ( IP = 117.47.122.33 : : )

ข้อความ 2

ใช้คำว่าปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและอบต.

โดย หนองเต่า [4 ส.ค. 2552 , 12:14:53 น.] ( IP = 203.113.23.132 : : )

ข้อความ 3

กรณีครบวาระใช้คำว่า ปฏิบัติหน้าที่ เท่าที่จำเป็นจนถึงว

โดย นิติกร [4 ส.ค. 2552 , 12:25:55 น.] ( IP = 125.27.186.10 : : )

ข้อความ 4

ข้อความที่ 2 ถูกต้องครับ ใช้
ปลัด......ปฏิบัติหน้าที่
นายก................................

โดย นิติกร [4 ส.ค. 2552 , 13:41:05 น.] ( IP = 202.176.91.73 : : )

ข้อความ 5

เพิ่มเติมคับ
กรณีนายกฯหมดวาระลงกฎหมายให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกได้เท่าที่จำเป็นน่ะคับ .... แต่คำว่าปฏิบัติหน้าที่นายกฯเท่าที่จำเป็นนั้นถึงขนาดไหนต้องว่ากันเป็นเรื่องไปคับ เช่นการประเมินขั้นเงินเดือน หรือการเบิกจ่ายตามโครงการที่ไม่ในเทศบัญญัติก็ถือว่าจำเป็นคับ....แต่กรณีการบรรจุแต่งตั้งนั้นยังคงเป็นปัญหาอยู่ว่าเท่าที่จำเป็นนั้นครอบคลุมเพียงใดคับ

โดย นิติเขียว [4 ส.ค. 2552 , 13:44:16 น.] ( IP = 118.172.66.25 : : )

ข้อความ 6

แก้ไขข้อความ5 คำว่าโครงการที่ไม่ในเทศบัญญัติ" เป็น โครงการที่มีในเทศบัญญัติคับ

โดย นิติเขียว [4 ส.ค. 2552 , 13:46:27 น.] ( IP = 118.172.66.25 : : )

ข้อความ 7

- การรักษาราชการแทน หมายถึง การให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบ ในตำแหน่งอื่น อีกเป็นการชั่วคราว กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้น หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้

- ให้ผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

- การปฏิบัติราชการแทน หมายถึง การมอบอำนาจสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้แก่ผู้อื่น เป็นผู้ปฏิบัติงานแทนตน โดยต้องทำเป็นหนังสือ (ลายลักษณ์อักษร)
เมื่อมีการมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ จะมอบต่อให้ผู้อื่นไม่ได้ ยกเว้น มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าฯ จะมอบอำนาจต่อไปให้กับรองผู้ว่าฯ ก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้มอบอำนาจทราบ
หากผู้ว่าฯ จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งรองผู้ว่าฯ ให้กระทำได้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก ผู้มอบอำนาจก่อน

- ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน มีอำนาจหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ เช่นเดียวกับ ผู้ดำรงตำแหน่ง นั้น ๆ

- ถ้าตำแหน่งใด ๆ ไม่มีบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เช่น ผู้ตรวจราชการ เสมียนตราจังหวัด ปลัดอำเภอ เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนั้น ๆ จะให้มีผู้ทำการแทนจะต้องออกคำสั่ง ให้ข้าราชการพลเรือน เป็นผู้ รักษาการในตำแหน่ง

*หากผมอ่านแล้วเข้าใจผิดต้องขออภัยอย่างสูง ขอรับ *

โดย จัดเก็บปล้อง [4 ส.ค. 2552 , 14:24:37 น.] ( IP = 117.47.122.33 : : )

ข้อความ 8

20. ในกรณีที่นายก อบต. ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายก อบต. ตามลำดับที่นายก อบต. แต่งตั้งไว้ เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บุคคลใดเป็นผู้รักษาราชการแทน

1. แต่งตั้งปลัด อบต. เป็นผู้รักษาราชการแทน*
2. แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้รักษาราชการแทน
3. แต่งตั้งประธานสภาเป็นผู้รักษาราชการแทน
4. แต่งตั้งสมาชิกสภา อบต. คนหนึ่งเป็นผู้ว่าราชการแทน

*คัดลอก มาจากเวปแนวข้อสอบ เฉลยมีดอกจันข้างหลัง*

โดย จัดเก็บปล้อง [4 ส.ค. 2552 , 14:32:45 น.] ( IP = 117.47.122.33 : : )

ข้อความ 9

เมื่อมีกฎหมายเฉพาะก็ต้องดูกฎหมายเฉพาะก่อน...กรณีนี้มี พรบ.สภาตำบลต้องดู พรบ.สภาตำบลก่อน จะไปดู พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเลยไม่ได้ครับ สรุป เขาใช้ปฏิบัติหน้าที่

โดย เปลวเทียน [4 ส.ค. 2552 , 15:10:22 น.] ( IP = 118.173.242.76 : : )

ข้อความ 10

แปลกดีก่อนสอบเข้ามาอ่านเจอแต่ รักษาราชการแทน
กับ ปฏิบัติราชการแทน ส่วนปฏิบัติหน้าที่โผล่มา
จากไหน ระเบียบงานสารบรรณปี2526ก้ไม่เห็นมี

โดย ผ่านมาเจอ [4 ส.ค. 2552 , 15:12:14 น.] ( IP = 58.147.117.161 : : )
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด