สมัครสมาชิก | สิทธิประโยชน์สมาชิก | ติดต่อโฆษณา | สินค้าโปรโมชั่น หนังสือไม้ประดับ | รับออกแบบและจัดสวนตัวอย่างลูกค้าของเรา |


Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ป่าชายเลนแหล่งที่อยู่ของพรรณไม้ชายทะเล ระบบนิเวศสุดแสนมหัศจรรย์
ป่าชายเลนแหล่งที่อยู่ของพรรณไม้ชายทะเลระบบนิเวศสุดแสนมหัศจรรย์ เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับผืนน้ำทะเล โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ำลำคลอง มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเล ผสมผสานกลายเป็นน้ำกร่อย หากบริเวณนั้นเป็นอ่าวคลื่นลมสงบ ตะกอนที่มากับแม่น้ำ จะตกตะกอนลงสู่พื้น สะสมรวมตัวเป็นหาดเลนกว้างใหญ่ ลูกไม้ชายเลน เช่น โกงกาง ลอยมาตามน้ำ ลงปักในผืนเลน ก่อเกิดเป็นไม้พันธุ์บุกเบิก รากดักตะกอนสะสมเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นสันดอน มีไม้ชายเลนชนิดอื่นๆมาอาศัย พัฒนากลายเป็นป่าชายเลนในที่สุด
ป่าชายทะเลหรือไม้ชายเลนในเมืองไทยมีประมาณ 73 ชนิด เช่น โกงกาง แสม โปรง ลำพู ลำแพน ตะบูน เหงือกปลาหมอ จาก ตาตุ่มทะเล หงอนไก่ ฯลฯ ไม้ชายเลนจะมีการแบ่งเขตการแพร่กระจายอย่างชัดเจน เช่น เราพบโกงกางอยู่ด้านนอกติดกับทะเล แสมอยู่ตรงกลาง ตะบูนอยู่ด้านใน ฯลฯ
ป่าชายเลนมีคุณค่ามากมายมหาศาล เช่น เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นที่อยู่ของสัตว์เศรษฐกิจ เป็นที่ทำมาหากินของชาวประมงพื้นบ้าน ฯลฯ แต่คนไทยกลับไม่รู้คุณค่าของป่าชายเลน สถานการณ์ป่าบกเป็นเช่นไร? สถานการณ์ป่าชายเลนเลวร้ายยิ่งกว่า ในพ.ศ.2518 เมืองไทยมีป่าชายเลนประมาณ 2 ล้านไร่ แต่ในพ.ศ.2534 เราเหลือป่าชายเลนเพียง 1 ล้านไร่ สาเหตุหลักของการทำลายเกิดจากการพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างไม่ถูกวิธี ในปัจจุบันมีพื้นที่ป่าชายเลนไม่ถึงหนึ่งล้านไร่ แม้จะมีการปลูกป่าเพิ่มเติม แต่พันธุ์ไม้ที่ปลูกเกือบทั้งหมดเป็นไม้โกงกาง ไม่สามารถสร้างระบบนิเวศที่สลับซับซ้อน ดังเช่นที่ธรรมชาติสร้างมา
พังงาเป็นจังหวัดที่ป่าชายเลนประมาณ 180,000 ไร่ มากที่สุดในเมืองไทยในปัจจุบัน ป่าชายเลนผืนใหญ่อยู่ที่อ่าวพังงา เป็นที่อยู่ แหล่งอาหาร ที่ออกลูกออกหลาน ของสัตว์น้ำนานาชนิด ป่าชายเลนแห่งอ่าวพังงา ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สำคัญที่สุดแห่งหนึ่ง

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 08:16:13 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ][ 4 ]

ข้อความ 11

ต้นตะบัน

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 09:23:00 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 12

7.สกุลไม้ฝาด
7.1ฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea) ชอบขึ้นในที่ดอนหรือพื้นที่ค่อนข้างสูง ลำต้นสีดำ เปลือกแตกเป็นร่อง ดอกสีแดงจัดและออกเป็นกระจุกช่อดอกเกิดที่บริเวณปลายกิ่ง
7.2ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemora ) ต่างกับฝาดดอกขาวที่ชอบขึ้นในที่ดินค่อนข้างแข็ง ส่วนลำต้นค่อนข้างเรียบ สีน้ำตาลอ่อนและที่สำคัญออกดอกเป็นสีขาวเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่ง

(ในรูปต้นฝาดดอกแดง)

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 09:24:39 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 13

ต้นฝาดดอกขาว

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 09:27:03 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 14

8.สกุลเหงือกปลาหมอ เช่น
8.1เหงือกปลาหมอดอกม่วงหรือนางเกรง ( Acanthus illicifotius ) มักขึ้นในพื้นป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมแล้วและมีน้ำท่วมถึง ส่วนของขอบใบหยักและมีหนามแหลมคม เส้นกลางใบสีขาว ออกดอกสีฟ้าอมม่วงมีแถบสีเหลืองตรงกลางกลีบดอก
8.2เหงือกปลาหมอดอกขาว(A. ebracteatus) ลักษณะเหมือนต้นเหงือกปลาหมอดอกม่วง ต่างกันที่ เส้นกลางใบสีม่วง และมีดอกสีขาว

(ในรูปต้นเหงือกปลาหมอดอกม่วง)

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 09:46:39 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 15

ต้นเหงือกปลาหมอดอกขาว เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1-2 เมตร ลำต้นและใบมีหนาม ใบหนามแข็งมีขอบเว้าและมีหนามแหลม ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกออกเป็นช่อตามยอด กลีบดอกสีขาวอมม่วง มี 4 กลีบแยกจากกัน ผลเป็นฝักสีน้ำตาล มี 4 เมล็ด ชอบขึ้นตามชายน้ำ ริมฝั่งคลองบริเวณปากแม่น้ำ

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 09:54:32 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 16

9.สกุลไม้ตีนเป็ด มี2ชนิด
9.1 ตีนเป็ดทะเลหรือตีนเป็ดน้ำ ( Cerbera odollam ) ดอกสีขาว แต่ตรงกลางดอกมีสีเหลือง กรวยของกลีบดอกสั้นกว่ากลีบดอกส่วนบน ผลทรงกลมเกิดเดี่ยวๆ
9.2 ตีนเป็ดทราย ลักษณะต้นเหมือนตีนเป็ดน้ำ ต่างกันตรงที่ ตรงกลางดอกมีสีแดงและมีรูปดาว

(ในรูปต้นตีนเป็ทะเล)

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 09:59:30 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 17

ดอกต้นตีนเป็ดทะเล/ตีนเป็ดน้ำ

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 10:00:47 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 18

ดอกต้นตีนเป็ดทราย

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 10:08:15 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 19


10.สกุลตาตุ่มทะเล ( Exocoecaria agallocha ) ลำต้นมีลักษณะพิเศษคือ เป็นตุ่มเป็นตา ใบปกติมีสีเขียวอ่อน เมื่อแก่จัดจะเป็นสีเหลืองทั้งต้น ยางมีพิษหากเข้าตาจะทำให้ตาบอดได้

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 10:10:07 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )

ข้อความ 20

11.สกุลปาล์ม ต้นจาก ( Nypa frutican ) เป็นพืชกลุ่มเดียวกับปาล์ม ชอบขึ้นริมฝั่งคลองตามแนวป่าชายเลนหรือบริเวณน้ำกร่อย ชาวประมงนิยมมาทำเป็นหลังคาบ้าน ผลมีลักษณะแทงขึ้นมาเป็นทะลาย นำมาทำเป็นลูกชิดรับประทานได้ ส่วนของน้ำตาลนำมาทำยาแก้ริดสีดวงทวารได้ผลชะงัดนัก

โดย วัฒน์ plantname@hotmail.com [10 เม.ย. 2550 , 10:11:43 น.] ( IP = 202.28.169.165 : : 10.8.2.12 )
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ][ 4 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด

| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | เว็บบอร์ด | สินค้าของเรา| บริการของเรา | สารบัญเว็บไซต์ไทย | ข้อเสนอแนะ | ติดต่อโฆษณา| ทีมงานและที่ปรึกษา |

Copyright © by maipradabonline.com All rights reserved .
สงวนสิทธิ์ในภาพและข้อความ ตามกฏหมาย การนำข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ กรุณาขออนุญาตก่อน
โทร :(01)8469556 E-mail :webmaster@maipradabonline.com
ข้อตกลงการใช้บริการ  นโยบายสิทธิส่วนบุคคล