Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


จดหมายขอสปอนเซอร์
กลุ่มนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านเงินทุนในการจัดพิมพ์สมุด
เรียน ท่านผู้จัดการบริษัท/ห้างร้าน

เนื่องด้วยกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะจัดพิมพ์สมุด เพื่อจำหน่ายแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปจากสถาบันอื่นๆ ภายในสมุดได้จัดสรรพื้นที่เพื่อลงโฆษณาและประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่ประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะนำรายได้จากการจำหน่ายสมุดไปใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆภายในกลุ่ม อาทิเช่น กิจกรรมรับน้องในปีการศึกษา 2548 กิจกรรมภายในคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตที่เข้าใหม่กับรุ่นพี่นิสิตชั้นปีอื่นๆอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการใช้ชีวิตหรือปรับตัวในระดับการศึกษาชั้นอุดมศึกษา เพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมชมรมที่มีภายในคณะอีกด้วย
แต่เนื่องจากการดำเนินงานในการจัดพิมพ์สมุดนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทางบริษัท/ห้างร้านของท่านในการลงโฆษณาบริษัท/ห้างร้านหรือสินค้า ภายในสมุดที่จัดพิมพ์ และให้ความสนับสนุนในงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้เอกสารที่แนบมาประกอบด้วย ใบรายละเอียดการลงโฆษณา และใบแจ้งความจำนงการลงโฆษณา
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ด้วยความเคารพอย่างสูง

…………………………
(นาย ฟาร์ม ชาญด้วยวิทย์)
หัวหน้ากลุ่มนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย farmy [26 ต.ค. 2547 , 20:19:29 น.] ( IP = 203.121.148.240 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความจากคนน่ารักคนที่ 1


ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………
มีความประสงค์ที่จะลงโฆษณาในสมุดที่จะจัดพิมพ์ ดังนี้


……….โฆษณาในพื้นที่ปกนอก ด้านหลัง เต็มหน้า 20,000 บาท
……….โฆษณาในพื้นที่ปกใน ด้านหน้าหรือ ด้านหลัง เต็มหน้า 10,000 บาท
……….โฆษณาในพื้นที่ปกใน ด้านหน้าหรือ ด้านหลัง ครึ่งหน้า 6,000 บาท
……….โฆษณาในพื้นที่ปกในด้านหน้าหรือ ด้านหลัง ¼ หน้า 4,000 บาท
……….โฆษณาในพื้นที่ด้านล่างของหน้ากระดาษทุกหน้า 10,000 บาท
……….โฆษณาในพื้นที่ด้านล่างของหน้ากระดาษหน้าเว้นหน้า 6,000 บาท
……….ขอแสดงความอนุเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะลงโฆษณาเป็นจำนวนเงิน ……………บาท
……….อื่นๆโปรดระบุ………………………………………………………………….บาท

หมายเหตุ ขนาดสมุด 26 x 18.5 เซนติเมตร หน้าปกอาร์ตด้าน
หนา 40 แผ่น
จำนวนเล่ม 3,000 เล่ม

การชำระเงิน ได้แนบมาพร้อมกันแล้ว เป็น
(…) เช็คเงินสด จำนวนเงิน …………….. บาท
(…) เงินสด จำนวนเงิน …………….. บาท


ลงนาม ………………………………

(……………………………………)
ผู้แจ้งลงโฆษณา


ข้อความที่ให้ลงโฆษณา
(หากมี Artwork หรือข้อความเพิ่มเติมกรุณาแนบมาด้วย)

หมายเหตุ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ
นางสาว ศิริรัตน์ เกษมเศรษฐ์ 01-8059963
นาย ฟาร์ม ชาญด้วยวิทย์ 01-5915977

โดย farmy [26 ต.ค. 2547 , 20:20:39 น.] ( IP = 203.121.148.240 : : )

ข้อความจากคนน่ารักคนที่ 2

ทั้งหมดมี3หน้า หน้าสุดท้ายเปนตัวหย่างหน้าที่ใส่โฆษณา

โดย farmy [26 ต.ค. 2547 , 20:22:11 น.] ( IP = 203.121.148.240 : : )

ข้อความจากคนน่ารักคนที่ 3

ขอบคุณมากนะค่ะ^^

โดย เด็กคนหนึ่ง [24 ต.ค. 2553 , 19:12:40 น.] ( IP = 125.25.187.95 : : )

ข้อความจากคนน่ารักคนที่ 4

ขอบคุน

โดย ขาม [5 มิ.ย. 2555 , 11:48:04 น.] ( IP = 202.143.143.151 : : 10.0.1.97 )

โพสมาเลยพวก..!!
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : เว้นว่างไว้เหอะ
รูปคนโพสผู้น่ารัก : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด