Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


สก.สค. เชียงรายแจ้งเกณฑ์กู้เงิน ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ค. 20ปีขึ้นไปรายละไม่เกิน2แสน
แสน
สำนักงานสก.สค.เชียงรายได้แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงการเตรียมตัวก่อนการยื่นกู้เงิน ช.พ.ค.โครงการ2 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขอกู้เงินว่า ผู้มีสิทธิ คือ เป็นสมาชิก ช.พ.ค.ติดต่อกัน 20 ปีขึ้นไปและไม่เป็นคู่สมรสกันรวมกลุ่มละ 3 คน มีเงินเดือนใน Slip อย่างน้อยเดือนละ 2,000 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อการศึกษา,ค่ารักษาพยาบาล,ลงทุนประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้,ชำระหนี้สินและอื่นๆ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตลอดร้อยละเท่ากับ MLR ต่อปี จนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ทั้งนี้ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด หลักประกันการกู้เงินประกอบด้วย บุคคลค้ำประกันที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. มีหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2,000 บาท การผ่อนชำระมีทั้งชำระเป็นงวดรายเดือนอย่างต่ำเท่ากับดอกเบี้ยในแต่ละเดือนและชำระเงินต้นพร้อมหนี้สินทั้งหมดเมื่อผู้กู้ถึงแก่กรรมโดยเงิน ช.พ.ค. สำหรับกำหนดวันเริ่มโครงการและแนวทางปฏิบัติอยู่ระหว่างดำเนินการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ สก.สค. จ.เชียงราย โทร.053-718100,717376

โดย ปชส.สพท.เชียงราย เขต 1 [18 ต.ค. 2548 , 19:37:02 น.] ( IP = 221.128.102.174 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ฝากข่าว 1

ทำไมไม่ให้สมาชิกชพค.ทุกคนมีสิทธ์ิกู้ได้เช่นเป็นสมาชิก 5ปีขึ้นไปก็๋น่าจะให้กู้ได้เพราะทุกคนต้องการกู้เพราะเรามีสิทธ์ินำเงินมาใช้ก่อนระหว่างมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปก็ไม่ได้ใช้ขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การให้กู้ใหม่อีก

โดย สมาชิกชพค.ท่ีต้องการกู้ [12 พ.ย. 2548 , 21:13:59 น.] ( IP = 61.19.34.34 : : )

ฝากข่าว 2

การหักเงินดอกเบี้ยจากสมาชิก ช.พ.ค. มากเกินไป ขอทบทวนนโยบายหน่อย เพราะจะช่วยครูทั้งที่ก็อย่าให้มาแบกรับภาระหนี้สินดอกเบี้ยเพิ่มอีกเลย ...เอาดอกแต่พอน้อย ....ดอกเบี้ยน่าจะเป็นคงตัวตลอด..เพราะอย่างไรก็เงินครูเราเองทั้งนั้น.

โดย ครูเหมือนกัน [30 พ.ย. 2548 , 11:27:43 น.] ( IP = 203.172.255.150 : : )

ฝากข่าว 3

คุรุสภาควรทำหนังสือแจ้งสมาชิกในเรื่อง..
1. หมายเลขประจำตัวของสมากชิกช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ด้วย
2. อายุการเป็นสมาชิก
3. ให้มีการสำรวจทายาทผู้รับผลประโยชน์ทุก 2 ปี
4. ให้แจ้งยอดจำวนวเงินที่จะได้รับในแต่ละปีให้ทราบด้วย
5. แจ้งใบเสร็จรับเนจากการหักเดิมด้วย
ปล. ให้บริการสมาชิกโดยการส่งหนังสือติดต่อทางราชการโดยตรงไปที่ที่ทำงาน..จะขอบคุณมาก

โดย ครูน้อยร้อยเปอร์เซนต์ [30 พ.ย. 2548 , 11:34:35 น.] ( IP = 203.172.255.150 : : )

ฝากข่าว 4

คุรุสภาควรส่งเอกสารแจ้งหลักฐานการส่งเงินตลอดทั้งปีโดยมีรายละเอียดเช่นทะเบียนสมาชิก อายุการเป็นสมาชิก ผู้รับผลประโยชน์ อื่นๆไปคิดเองบ้างเพื่อให้สมาชิก มีความมั่นใจ
ส่งที่บ้านปีละ 1 ครั้ง

โดย ข้าราชการบำนาญ [11 เม.ย. 2549 , 18:01:58 น.] ( IP = 124.121.61.233 : : )

ฝากข่าว 5

ควรช่วยเหลือครูอย่างแท้จริง ควรลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมกับคำว่าช่วยเหลือครูที่มีความจำเป็นเอาเงินอนาคตของตนเองมาใช้หน่อย และรีบขยายผู้มีสิทธิกู้เงินดังกล่าวเพิ่มขึ้น

โดย สมาชิกคนหนึ่ง [3 พ.ค. 2549 , 09:36:47 น.] ( IP = 202.143.148.202 : : )

ฝากข่าว 6

ธ.ออมสิน ชร.แจ้งว่า ครูเชียงรายเขต 1 ไม่สามารถกู้ยืมในโครงการพัฒนาชีวิตครูเมื่อคราวที่ไปประชุมวันที่ 3 พ.ค.49 ณ โรงเรียนบ้านสันโค้ง เนื่องจากมีครูที่ไม่ชำระหนี้อยู่จำนวนหนึ่งจึงตัดสิทธิ์ครูที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการทำให้เดือดร้อนมากทาง สก.สค.จะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไรและข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อความที่ 5 ควรลดดอกเบี้ยให้สมกับคำว่าช่วยเหลือครู

โดย ครูเชียงราย เขต 1 [26 พ.ค. 2549 , 14:18:32 น.] ( IP = 124.157.237.163 : : )

ฝากข่าว 7

การกู้เงิน ช.พ.ค. ทำไมต้องยากเย็นนัก
อีกอย่างดอกเบี้ยสูงลิบ ไหนจะค่าธรรมเนียมช่วงแรกอีก เงินที่จะได้รับก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย น่าสงสารครูไทยนะ
ที่ว่าจะช่วยให้มีสวัสดิการที่ดีขึ้น กลับต้องบั่นทอนชีวิตและความรู้สึกที่ดีของครูคนหนึ่ง

โดย สมาชิกชพค.ที่น่าสงสาร [26 ก.ค. 2549 , 08:26:05 น.] ( IP = 125.24.67.152 : : unknown )

ฝากข่าว 8

เร็วหน่อยก็ดี การรอคอยเป็นสิ่งทรมาน

โดย ครูดอย [28 เม.ย. 2552 , 10:45:49 น.] ( IP = 118.172.66.170 : : )

ฝากข่าว 9

อยากทราบว่าทำไมถึงสมัครสมาชิกเวบบอร์ดไม่ได้

โดย ผู้ไม่รู้ - [13 ก.ค. 2552 , 14:43:08 น.] ( IP = 118.172.65.180 : : )

ฝากข่าว 10

เงิน 10,000 เมื่อไรจะคืนพ่อคุณ

โดย ครูดอย [5 ต.ค. 2552 , 13:00:22 น.] ( IP = 118.172.79.19 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด