ฝากข้อความที่แนะนำ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ครูประจำกลุ่ม
ได้ข่าวว่าเทอมหน้าจะไม่มีการจ้างครูประจำกลุ่ม เพื่อสอน นักศึกษา กศน.แร้วใช่หรือไม่
นอกจากจ้างครูประจำกลุ่มเพื่อเปิดกลุ่มพิเศษเท่านั้นหรือเปล่า

โดย คนอยากรู้ [3 ก.ค. 2555 , 10:58:18 น.] ( IP = 118.173.146.112 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ตามระเบียบก็ไม่ให้มีการจ้างครูประจำกลุ่มมานานแล้วนอกจากกลุ่มเป้าหมายพิเศษเช่นผู้ต้องขัง หรือทหารกองประจำการ คนพิการในศูนย์คนพิการ สถานพินิจ อสม. แต่ก็กศน.อำเภอหลายแห่งนักศึกษามากก็เลยใช้วิธีแต่งตั้งครูประจำกลุ่มที่จริงจะต้องแต่งตั้งครู ศรช.รับผิดชอบเพราะศรช.จัดตั้งเท่าไรก็ได้ตามความจำเป็นของผู้เรียนและอำนาจการประกาศจัดตั้งศรช.และยุบศรช.เป็นอำนาจของผอ.อำเภอและสามารถจัดจ้างครู ศรช.ได้ตามวุฒิปริญญาตรี การดำเนินการสอนก็สามารถจัดจ้างวิทยากรสอนเสริมในรายวิชาที่ยุ่งยากและจำเป็น ศรช.สามารถจัดตั้งได้ทุกหมู่บ้านตามจำนวนผู้เรียน สรุปภาคเรียนหน้าไม่มีการจ้างครูประจำกลุ่มนอกจากครู ศรช.ถ้ามีครูประจำกลุ่มที่ไม่มีงานประจำและมาทำงานเต็มเวลาอยู่ที่อำเภอก็ให้ประกาศจัดตั้งศรช.และดำเนินการสอบคัดเลือกน้องๆๆเข้าไปเป็นครูศรช.รับผิดงาน และครูประจำกลุ่มที่เป็นบุคลากรที่มีงานทำประจำเช่นข้าราชการครูก็ให้เป็นวิทยากรสอนเสริม

โดย กศน [3 ก.ค. 2555 , 20:48:49 น.] ( IP = 110.49.226.103 : : )

ข้อความ 2

แบบนี้มีครูประจำกลุ่ม 40 คน ก็ต้องทำเป็น ศรช. หรือค่ะ ดีจัง แต่เห็นพี่เค้าบอกว่าที่จ้างเป็นครูประกลุ่มนั้นเพราะได้รับเงินเดือนแค่ 5 เดือน แต่ถ้าจร้างเป็น ศรช. กศน.อำเภอก็ต้องแบกรับภาระเรื่องของเงินเดือน เรื่องงบประมาณ

โดย ความเห็น - [4 ก.ค. 2555 , 08:46:10 น.] ( IP = 115.87.30.23 : : )

ข้อความ 3

การจัดตั้งครู ศรชหรือครูประจำกลุ่มไม่ใช่อำเภอแบกรับภาระเงินเดือนของครูเพราะงบประมาณที่ได้รับมาจากรายคนนักศึกษาซึ่งเป็นงบอุดหนุนตำบล ครูศรช. ครูประจำกลุ่มก็จะต้องหานักศึกษา เพื่อมาเป็นค่าตอบแทนของเราเงินเดือนพนักงานราชการครู กศน.ตำบลจะกันอยู่ที่กลุ่มแผนสำนักงาน กศน.ส่วนครู ศรช.จะกันอยู่ที่กลุ่มแผนสนง.กศน.จังหวัด ซึ่งหมดก็คือหมดเงินอุดหนุน สำหรับคำถามที่ว่ามีครูประจำกลุ่มอยู่ 40 คนจะต้องเป็นครู ศรช.ทั้งคำตอบอยู่ที่ผู้บริหารว่าจะต้องมีครูศรช.เท่าไร เพราะความรับผิดชอบครู กศนตำบล ครู ศรช.ก็รับผิดชอบนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 คนซึ่งคำว่าไม่น้อยกว่าอาจจะมากเท่าไรก็ได้เพราะเป็นอำนาจการบริหารภายในของผอ.อำเภอ เพราะครู กศน.ตำบลหรือครู ศรช.เราเป็นการทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ภายในหนึ่งอาทิตย์ 5 วันหน้าที่เราไม่ใช่ไปสอนทั้งหมดทุกวิชา ให้อ่านบทบาทครู กศน.ตำบลและครูศรช.ดู เราอาจจะทำที่งานทะเบียน คะแนน นักศึกษา การสอนอาจจ้างวิทยากรสอนเสริมช่วย สรุปจะมีครู ศรช.ขึ้นอยู่ที่ ผอ.อำเภอ ซึ่งเมื่อรับแล้วถ้าผอ.ต้องการงบอุดหนุนมากเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในสำนักงานเราอาจจะต้องหานักศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นไม่มีใครรับภาระเงินเดือนใครเพราะมากจากยอดนักศึกษาทั้งนั้น เมื่อเป็นครู ศรช.ผอ.อำเภออาจจะให้เรารับผิดชอบนักศึกษามากกว่าเกณฑ์เราก็ไม่ต้องไม่เถียงทำตามที่ผอ.อำเภอมอบหมายเพราะครู ศรช.มีสวัสดิการต่างๆดีกว่าครูประจำกลุ่มในหลายเรื่องที่ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้ว

โดย กศน [4 ก.ค. 2555 , 11:35:30 น.] ( IP = 49.229.202.178 : : )

ข้อความ 4

แก้ไขข้อความที่ 3 การจัดตั้งครู ศรชหรือครูประจำกลุ่มไม่ใช่อำเภอแบกรับภาระเงินเดือนของครูเพราะงบประมาณที่ได้รับมาจากรายหัวนักศึกษาซึ่งเป็นงบอุดหนุน ครูตำบล ครูศรช. ครูประจำกลุ่มก็จะต้องหานักศึกษา เพื่อมาเป็นค่าตอบแทนของเราเงินเดือนพนักงานราชการครู กศน.ตำบลจะกันเงินเดือนอยู่ที่กลุ่มแผนสำนักงาน กศน.ส่วนครู ศรช.จะกันเงินเดือนอยู่ที่กลุ่มแผนสนง.กศน.จังหวัด ซึ่งทั้งหมดก็คือหมวดเงินอุดหนุนรายหัว สำหรับคำถามที่ว่ามีครูประจำกลุ่มอยู่ 40 คนจะต้องเป็นครู ศรช.ทั้งหมดหรือคำตอบอยู่ที่ผู้บริหารว่าจะต้องมีครูศรช.เท่าไร เพราะความรับผิดชอบครู กศนตำบล ครู ศรช.ก็รับผิดชอบนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 คนซึ่งคำว่าไม่น้อยกว่าอาจจะมากเท่าไรก็ได้เพราะเป็นอำนาจการบริหารภายในของผอ.อำเภอ เพราะครู กศน.ตำบลหรือครู ศรช.เราเป็นการทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์ภายในหนึ่งอาทิตย์ 5 วันหน้าที่เราไม่ใช่ไปสอนทั้งหมดทุกวิชา ให้อ่านบทบาทครู กศน.ตำบลและครูศรช.ดู เราอาจจะทำที่งานทะเบียน คะแนน นักศึกษา การสอนอาจจ้างวิทยากรสอนเสริมช่วย สรุปจะมีครู ศรช.เท่าไรขึ้นอยู่ที่ ผอ.อำเภอ ซึ่งเมื่อรับแล้วถ้าผอ.ต้องการงบอุดหนุนมากเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายอื่นในสำนักงานเราอาจจะต้องหานักศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นไม่มีใครรับภาระเงินเดือนใครเพราะมากจากยอดนักศึกษาทั้งนั้น เมื่อเป็นครู ศรช.ผอ.อำเภออาจจะให้เรารับผิดชอบนักศึกษามากกว่าเกณฑ์เราก็ไม่ต้องไม่เถียงทำตามที่ผอ.อำเภอมอบหมายเพราะครู ศรช.มีสวัสดิการต่างๆดีกว่าครูประจำกลุ่มในหลายเรื่องที่ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้ว

โดย กศน [4 ก.ค. 2555 , 11:40:50 น.] ( IP = 49.229.202.178 : : )

ข้อความ 5

บางทียังมีครูประจำกลุ่มอยู่รับผิดชอบนักนักศึกษา50คน/กลุ่ม/ซึ่งเงินค่าตอบแทนที่ได้นะตอนนี้แค่สี่พันบาท อยากทราบจังคนทำงานอย่างครูกลุ่มสมควรได้แค่นี้หรือ คนจบม.6ยังได้เงินเดือนเยอะกว่าคนจบป.9ตรีซะอีก ครูกลุ่มเปรียบเสมือนกลุ่มคนที่ถูกลืม เงินก็น้อย งานก็เยอะ ลงพื้นตลอดเวลา คนได้ผลงานกลับไม่ใช่ครูกลุ่มเงินเดือนก็ไม่เคยขึ้นเพียงเพราะข้ออ้างที่ว่าค่าหัวต่อคนนั้นน้อยเกินไป ถามหน่อยถ้าเป็นพวกคุณๆจะใช้จ่ายกันหรือไม่กับสภาวะข้าวยากหมากแพงเช่นปัจจุบันนี้ ขอบคุณครับ

โดย ผู้น้อย [29 ต.ค. 2555 , 14:47:07 น.] ( IP = 1.2.133.123 : : )

ข้อความ 6

แล้วหลังราชการไปเป็นครูประจำกลุ่ม
สามารถเบิก4000ได้หรือเปล่าคับ

โดย เป็นลูกจ้างเหมาบริการสำนักงาน [26 ต.ค. 2556 , 11:56:12 น.] ( IP = 171.4.251.217 : : )

ข้อความ 7

กศน.ถอยหลังลงคลองจริง ๆ ค่ะ เค้ามีแต่จะกระจายอำนาจการจัดการ แล้วให้ กศน.เป็นพี่เลี้ยง แต่นี่ กศน.กลับรวบอำนาจการจัดการทุกอย่างกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลาง..เซ็งจริง ๆ

โดย มารน้อย [16 พ.ย. 2556 , 13:45:03 น.] ( IP = 58.9.185.227 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด