ฝากข้อความที่แนะนำ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ตัวอย่าง โครงการห้องสมุดจัดซื้อหนังสือ
ชมรมครูบรรณารักษ์ (ครูผู้ช่วย) ¦ krunot.th.gs มีผู้เข้าชม 3 ครั้ง มีผู้ตอบกระทู้ 0 คำตอบ


ชัยวัฒนา

27 มกราคม 2553
เวลา : 13:18โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปี 2553

โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปี 2553
ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
.................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลเสาไห้ กองการศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนในด้านการพัฒนาความรู้ ดังนั้น จึงมีการจัดทำโครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชนขึ้น เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ที่หลากหลาย และเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เทศบาลตำบลเสาไห้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่พนักงานเทศบาล ข้าราชการอื่น เด็ก เยาวชน และประชาชน
2. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการอ่านแก่พนักงานเทศบาล ข้าราชการอื่น เด็ก เยาวชน และประชาชน

3. เป้าหมาย
จัดซื้อหนังสือให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เพียงพอกับการให้บริการยืม-คืน แก่สมาชิกห้องสมุดในกลุ่ม เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้อ่านตามความสนใจตามที่เสนอให้จัดซื้อบริการแก่สมาชิกห้องสมุด

4. ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ 2553 เริ่ม 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553

5. วิธีดำเนินการ
1. จัดทำโครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปี 2553
2. ขออนุมัติเพื่อสั่งซื้อหนังสือ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด
4. จัดซื้อตามรายการหนังสือที่สำนักพิมพ์ตามที่คณะกรรมการเสนอ

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเสาไห้

7. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 ตั้งจ่ายจากกองการศึกษา โครงการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปี 2553 จำนวนเงิน 200,000 บาท จัดซื้อแบ่งเป็น 3ไตรมาส

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนทุกเพศทุกวัย
2. เพื่อให้พนักงานเทศบาล ข้าราชการอื่น เด็ก เยาวชน และประชาชนที่มาใช้บริการที่ห้องสมุดมีหนังสือให้เลือกอ่านที่หลากหลาย
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้
และความบันเทิง


-2-


9. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ
(นายชัยวัฒนา ดีใหม่ )
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
10. ผู้ให้ความเห็นชอบ
ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
( )
นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ ร.ต. ผู้เห็นชอบโครงการ
( )
รองปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
( )
ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ
( )
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้


ส.ต. ผู้เห็นชอบโครงการ
( )
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
11. ผู้อนุมัติโครงการ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ
( )
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้


หน้า

โดย จนท.ห้องสมุดทต [27 ม.ค. 2553 , 13:54:56 น.] ( IP = 125.26.22.21 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

เมื่อไรจะหยุดเข้าเว็บนี้เสียที หน้าไม่อายเลยนะคุณ

โดย คน กศน. [27 ม.ค. 2553 , 15:56:04 น.] ( IP = 125.24.30.177 : : )

ข้อความ 2

โครงการไม่ผ่าน ไปเขียนมาใหม่

โดย นิรนาม [27 ม.ค. 2553 , 16:25:11 น.] ( IP = 118.173.167.49 : : )

ข้อความ 3

เห็นสมควรไม่อนุมัติ กลับไปบอร์ดโน้นเน่อ

โดย ศึกวันทรงชัย [27 ม.ค. 2553 , 20:21:54 น.] ( IP = 61.19.21.111 : : )

ข้อความ 4

ไปว่าเขาทำไม ก็แค่อยากแสดงออก ปล่อยให้เค้า
ได้ระบายบ้างดิ ทามงานเครียดมาก เข้าใจนะ

โดย ลูกจ้าง [28 ม.ค. 2553 , 14:41:41 น.] ( IP = 125.25.198.200 : : )

ข้อความ 5

ไม่ถือสา คนแล้วแต่จะคิด เอาให้เป็นตัวอย่าง
เพราะการทำงานมันก็มีคนชอบ คนอิจฉา

โดย ชัยวัฒนา [28 ม.ค. 2553 , 14:55:34 น.] ( IP = 125.26.23.20 : : )

ข้อความ 6

บอร์ดโน้นไม่พอที่จะระบายอารมณ์ เหรอฟะแ ม่ ง

โดย ผ่านมา [28 ม.ค. 2553 , 21:21:29 น.] ( IP = 115.67.68.251 : : )

ข้อความ 7

ก็ok

โดย ปางก่อน [9 ต.ค. 2553 , 16:05:37 น.] ( IP = 110.164.167.24 : : )

ข้อความ 8

ขอขอบคุณสำหรับ

ตัวอย่างโครงการนะคัฟ

โดย ผู้ค้นหา [21 ธ.ค. 2553 , 12:59:13 น.] ( IP = 223.206.83.46 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด