ฝากข้อความที่แนะนำ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


คำกล่าวรายงาน/เปิดงานวันเด็ก (สมบูรณ์ผ่านแล้ว)
คำกล่าวรายงาน/เปิดงานวันเด็ก (สมบูรณ์ผ่านแล้ว)


ผมชัยวัฒนา ดีใหม่ จนท.ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเสาไห้

โทร 0868677277

ได้เสนอผ่านแล้ว 5 มกราคม 2553 เพื่อนๆๆ ลองไปปรับใช้ได้ครับ

......................................................
คำกล่าวรายงาน
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553
(ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้)
* * * * * * * * * * *
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลเสาไห้ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลสามปี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามบนเวี ปาลูกโป่ง ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น
บัดนี้ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว จึงขอเรียนเชิญนาย.......... นายกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาไห้ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี ต่อไปคำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2553
(นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้)
* * * * * * * * * * *
เรียน คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์จากสถานศึกษาทุกแห่ง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 9 มกราคม 2553 เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเสาไห้ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ตามภารกิจอำนาจหน้าที่เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเสาไห้ ด้านการศึกษาเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2553 นี้ กระผมจึงขออนุญาตอ่านสาร ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2553 เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนา

ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสารมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติต่อไป การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีก็เพื่อให้สังคม

ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสำคัญของตนเองเด็ก เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กๆ และเยาวชนในด้านต่างๆ จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และมีความพร้อมที่จะนำพาหรือช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2553 ดังนี้ “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและดูแลเด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่สรรพสิ่งมงคลและจตุรพิธพรชัย เจริญด้วยสติปัญญาและพลานามัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไปโดย จนท.ห้องสมุดเทศบาล 2 [5 ม.ค. 2553 , 12:21:53 น.] ( IP = 124.157.220.109 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ขอบคุณมากนะคะ กำลังหาอยู่เลย

โดย มูมู่จัง - [6 ม.ค. 2553 , 12:57:51 น.] ( IP = 118.175.129.81 : : )

ข้อความ 2

ขอบคุณค่ะ

โดย หนิง [6 ม.ค. 2553 , 20:36:00 น.] ( IP = 125.26.213.53 : : )

ข้อความ 3

ขอบคุณค่ะ แอบนำไปใช้เหมือนกัน

โดย บรรณารักษ์ [7 ม.ค. 2553 , 15:46:40 น.] ( IP = 118.172.22.97 : : )

ข้อความ 4

กำลังหาเหมืนกัน

โดย กุ้ง [5 ม.ค. 2554 , 22:03:29 น.] ( IP = 118.172.162.28 : : )

ข้อความ 5

ดีดีดี ...ขอบคุณมากค่ะ

โดย เป้จัง [6 ม.ค. 2554 , 16:39:48 น.] ( IP = 61.19.66.118 : : )

ข้อความ 6

thankๆ

โดย ใบเตย [27 มี.ค. 2554 , 16:44:07 น.] ( IP = 180.180.52.17 : : )

ข้อความ 7

ขอก๊อปหน่อยนะครับ ขอบคุณนะครับ

โดย ชัย [9 ม.ค. 2557 , 11:53:24 น.] ( IP = 182.53.51.184 : : )

ข้อความ 8

ขอบคุณมากๆคคะ

โดย ธุรการ [6 ม.ค. 2559 , 23:51:41 น.] ( IP = 124.120.115.207 : : )

ข้อความ 9

michael kors outlet
adidas uk
michael kors outlet
valentino shoes
cartier glasses
louis vuitton
true religion outlet
nike roshe runs
ugg boots
babyliss flat iron
kate spade outlet
michael kors outlet
toms outlet
coach factory outlet online
michael kors handbags
marc jacobs handbags
bottega veneta
christian louboutin
louis vuitton uk
burberry outlet
versace
michael kors
michael kors uk
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
ugg boots
jimmy choo outlet
babyliss pro
michael kors handbags
mulberry bags
20163.5wengdongdong

โดย wengdongdong - [5 มี.ค. 2559 , 08:18:43 น.] ( IP = 72.52.116.249 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด