ฝากข้อความที่แนะนำ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


คำกล่าวรายงาน/เปิดงานวันเด็ก (สมบูรณ์ผ่านแล้ว)
คำกล่าวรายงาน/เปิดงานวันเด็ก (สมบูรณ์ผ่านแล้ว)


ผมชัยวัฒนา ดีใหม่ จนท.ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเสาไห้

โทร 0868677277

ได้เสนอผ่านแล้ว 5 มกราคม 2553 เพื่อนๆๆ ลองไปปรับใช้ได้ครับ

......................................................
คำกล่าวรายงาน
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553
(ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้)
* * * * * * * * * * *
เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันที่คณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของวันเด็ก ด้วยการให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 มกราคม 2553 เทศบาลตำบลเสาไห้ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนยุทธศาสตร์พัฒนาตำบลสามปี ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็ก ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ร่วมกันจัดทำกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันนี้ โดยจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามบนเวี ปาลูกโป่ง ชิงช้าสวรรค์ เป็นต้น
บัดนี้ ได้เวลาอันเหมาะสมแล้ว จึงขอเรียนเชิญนาย.......... นายกนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสาไห้ ได้กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งอ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี ต่อไปคำกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี 2553
(นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้)
* * * * * * * * * * *
เรียน คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูอาจารย์จากสถานศึกษาทุกแห่ง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 9 มกราคม 2553 เป็นวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลเสาไห้ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้น ตามภารกิจอำนาจหน้าที่เป็นประจำทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กไทย ซึ่งมีเป้าหมายว่า จะต้องพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ถึงขีดสุด ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเสาไห้ ด้านการศึกษาเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2553 นี้ กระผมจึงขออนุญาตอ่านสาร ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช 2553 เด็กและเยาวชนคือทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศในอนาคต เด็กๆ และเยาวชนที่จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าจะต้องรับช่วงภารกิจในการรักษาบ้านเมืองและพัฒนา

ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ตลอดจนสืบสารมรดกวัฒนธรรมไทยประจำชาติต่อไป การจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีก็เพื่อให้สังคม

ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบถึงความสำคัญของตนเองเด็ก เด็กเปรียบเสมือนต้นไม้ที่จะเติบโตงดงามได้ย่อมมีรากที่แข็งแรง การดูแลทะนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคมการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กๆ และเยาวชนในด้านต่างๆ จะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ผู้ใหญ่ในวันนี้ จึงต้องร่วมมือกันอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และมีความพร้อมที่จะนำพาหรือช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สำหรับคำขวัญวันเด็กประจำปี 2553 ดังนี้ “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม”

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลที่ทุกท่านเคารพนับถือ อีกทั้งพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให้เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและดูแลเด็กและเยาวชนทุกคน จงประสบแต่สรรพสิ่งมงคลและจตุรพิธพรชัย เจริญด้วยสติปัญญาและพลานามัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการตลอดไปโดย จนท.ห้องสมุดเทศบาล 2 [5 ม.ค. 2553 , 12:21:53 น.] ( IP = 124.157.220.109 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

ขอบคุณมากนะคะ กำลังหาอยู่เลย

โดย มูมู่จัง - [6 ม.ค. 2553 , 12:57:51 น.] ( IP = 118.175.129.81 : : )

ข้อความ 2

ขอบคุณค่ะ

โดย หนิง [6 ม.ค. 2553 , 20:36:00 น.] ( IP = 125.26.213.53 : : )

ข้อความ 3

ขอบคุณค่ะ แอบนำไปใช้เหมือนกัน

โดย บรรณารักษ์ [7 ม.ค. 2553 , 15:46:40 น.] ( IP = 118.172.22.97 : : )

ข้อความ 4

กำลังหาเหมืนกัน

โดย กุ้ง [5 ม.ค. 2554 , 22:03:29 น.] ( IP = 118.172.162.28 : : )

ข้อความ 5

ดีดีดี ...ขอบคุณมากค่ะ

โดย เป้จัง [6 ม.ค. 2554 , 16:39:48 น.] ( IP = 61.19.66.118 : : )

ข้อความ 6

thankๆ

โดย ใบเตย [27 มี.ค. 2554 , 16:44:07 น.] ( IP = 180.180.52.17 : : )

ข้อความ 7

ขอก๊อปหน่อยนะครับ ขอบคุณนะครับ

โดย ชัย [9 ม.ค. 2557 , 11:53:24 น.] ( IP = 182.53.51.184 : : )

ข้อความ 8

ขอบคุณมากๆคคะ

โดย ธุรการ [6 ม.ค. 2559 , 23:51:41 น.] ( IP = 124.120.115.207 : : )

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด