ฝากข้อความที่แนะนำ

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


หลักเกณฑ์วิทยฐานะครูชำนาญการ
เรียน กศน.ผักไห่ที่นับถือ
ผมได้ดู หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๒/ว๒ ลงวันที่ ๒๙ กพ. ๕๑ เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื้อนวิทยฐานะ ลงนามโดยนายประเสริฐ งามพันธ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ในคำชี้แจง และแบบคำขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับสายงานสอน มีรานยละเอียดที่การนับอายุการปฏิบัติงานหน้าที่สอนในสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน นับอายุตั้งแต่เป็นครูจ้างสอนหรือลูกจ้าง(ในกรณีขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ) ซึ่งจากการศึกษาดูรายละเอียดแล้วสามารถนับอายุรวมได้ จึงไม่เข้าใจ จึงขอคำแนะนำ โดยมีข้อคำถาม ดังนี้
๑. การนับอายุการเป็นลูกจ้างหรือครูจ้างสอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนใช้หรือไม่ ถ้าใช้การเป็นครูอาสาฯที่ทำหน้าที่สอนระดับประถมศึกษาและ ม.ต้น ของ กศน.สามารถนำมานับอายุรวมกับการเป็นครูผู้ช่วยหลักจากทดลอง ๒ ปีผ่านไปแล้วได้รือไม่
๒.ถ้านับได้ นับอายุอย่างไร และมีวิธีการดำเนินการอย่างไร
๓. ผมทราบข่าวมาจากเพื่อนที่เป็นครูอาสาฯแล้วไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูของเขตพื้นที่เขามาขอหนังสือรับรองจากการเป็นครูอาสาฯไปประกอบในการทำวิทยฐานะชำนาญการได้เลย โดยเขาดำเนินการผ่านทอลอง ๒ ปี นำอายุการเป็นครูอาสาฯมารวมเกิน๖ ปี แล้วทำวิทยฐานะครูชำนาญการได้เลย แล้ว ในส่วนของสำนักงาน กศน.ซึ่งมีครูผู้ช่วยครั้งแรกสำนักฯพอจะมีวิธีการช่วยในการดำเนินการอย่างไร (ถ้าทำได้จริง)
ขอขอบคุณท่าน กศน.ผักไห่ที่ให้ข้อแนะนำกับครู กศน.ได้มากมาตลอดผลของความดีที่ท่านเป็นผู้ให้ขอให้ท่านจงมีแต่ความสูขความเจริญนะครับ
ครูผู้ช่วย กศน. รุ่น๑

โดย ครูผู้ช่วย กศน. ร่น๑ [23 ก.ย. 2551 , 16:29:57 น.] ( IP = 202.143.132.51 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ข้อความ 1

ถึง “ครูผู้ช่วย กศน. ร่น๑” ( ผู้ตั้งหัวข้อ )
1. คุณสมบัติของผู้รับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญ กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ว่า
“ดำรงตำแหน่งครูและได้รับหรือเคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอน หรือปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผ้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีสำหรับผ้มีวุฒิปริญญาเอก ทั้งนี้ จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ติดต่อกันก็ได้ และ”
กศน.อ. เป็นสถานศึกษาของรัฐแน่นอน แต่การพบกลุ่มของครูอาสาฯจะเป็นการสอนหรือไม่นั้น บางครั้งพวกเราเองก็ว่าไม่ได้สอน ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู นักศึกษา กศน.เรียนด้วยตนเองเป็นหลัก แต่กรณีอย่างนี้เราต้องยืนยันว่าการพบกลุ่มเป็นการสอน เนอะ?!? (ส่วนตัวผมนั้น ผมมั่นใจเหมือนกับผู้เชี่ ยวชาญของคุรุสภาที่ว่า การพบกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาที่ยากปานกลางนั้น เป็นการสอนแน่ ๆ คำว่าสอนเป็นคำเก่า ปัจจุบันแม้แต่ในโรงเรียนเขาก็เรียกการสอนเป็นทางการว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้” เช่นเดียวกัน)
ถ้าเป็นการสอน ก็นำไปนับรวมกับการเป็นครูได้ครับ

2. วิธีนับรวม ก็นับธรรมดา เช่น เคยเป็นครูอาสาฯ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 ต.ค.43-30 ก.ย.45 กับวันที่ 1 ต.ค.47-30 ก.ย.49 รวมเป็น 4 ปี ใช่ไหมครับ ต่อมาเป็นครูผู้ช่วยระหว่าง 1 ต.ค.49-30 ก.ย.51 อีก 2 ปี เมื่อผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในวันที่ 30 ก.ย.51 เขาจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูย้อนหลังตั้งแต่ 1 ต.ค.49 เลยนะครับ รวมทั้งหมดเป็น 6 ปีพอดี ยื่นขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการในเดือน ต.ค.51 ได้เลย (วุฒิปริญญาตรี)

3. ถ้า สพฐ. เขานำเวลาการเป็นครูอาสาฯไปรวมได้ ของเรา กศน. ก็ต้องรวมได้เช่นกันแน่ ๆ ครับ ไม่ต้องให้ใครช่วย เพราะใช้ระเบียบ ก.ค.ศ.เดียวกัน

โดย ค.กศน.ผักไห่ - [23 ก.ย. 2551 , 21:10:26 น.] ( IP = 125.26.2.98 : : )

ข้อความ 2

เรียน คุณ ค.กศน.ผักไห่
ผมในฐานะครูคนหนึ่ง ผมสงสัยว่าเริ่มบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ต่อมาเป็นครู คศ.1 และต่อมาถึงจะเป็นครู คศ.2 (ชำนาญการ ดังนั้นผมอยากทราบหลักเกณฑ์การเริ่มเป็นครูผู้ช่วยจนถึงเป็นครูชำนาญการว่ามีหลักเกณฑฺอย่างไร และเงินเดือนอยู่ด้วยหรือเปล่า ขอบคุณครับ

โดย ครู [24 ก.ย. 2551 , 12:34:44 น.] ( IP = 125.26.26.53 : : )

ข้อความ 3

ตอบ “ครู” ( ข้อความ 2 )
เขียนคำถามค่อนข้าง งง นะ ไม่รู้ว่าผมจะตอบได้ตรงกับที่ต้องการถามหรือเปล่า
1. บรรจุครั้งแรกจะเป็นครูผู้ช่วยก่อน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.50 มา แท่งเงินเดือนครูผู้ช่วย อยู่ระหว่าง 8,700 – 16,840 บาท)

2. เมื่อผ่านการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย 2 ปี เขาก็จะแต่งตั้งให้เป็นครูย้อนหลังตั้งแต่วันที่บรรจุครั้งแรกเลย แต่ให้รับเงินเดือนในแท่ง คศ.1 ตั้งแต่วันครบ 2 ปี ไม่ย้อนหลัง (แท่งเงินเดือน คศ.1 อยู่ระหว่าง 11,930 – 27,500 บาท)
. . เช่น บรรจุครั้งแรก วันที่ 1 ต.ค.50 ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับเงินเดือนในแท่งครูผู้ช่วยขั้น 1 เดือนละ 8,700 บาท จากนั้นเงินเดือนขึ้นเป็น 8,990, 9,230, 9,480 ตามลำดับ จนถึงวันที่ 30 ก.ย.2552 ผ่านการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เขาก็จะแต่งตั้งให้เป็นครูตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.50 และให้โดดไปรับเงินเดือนขั้น 1 ของแท่ง คศ.1 เดือนละ 11,930 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.52 ( ดูรายละเอียดในหนังสือที่ผมนำมาลงไว้ในข้อความ 4 )

3. ต่อไปเมื่อคุณสมบัติครบที่จะยื่นขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะ คศ.2 ( คุณสมบัติมี 4 ข้อ คือข้อ 1.1 – 1.4 เช่นข้อ 1.2 ที่ผมเขียนไว้ในข้อความ 1 ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.moe.go.th/webtcs/news51/level-20080311-132141.pdf ) ก็ยื่นขอรับการประเมิน ถ้ากรรมการประเมินผลงานแล้วให้ผ่าน ก็จะได้เป็นครูวิทยฐานะชำนาญการ รับเงินเดือนในแท่ง คศ.2 (15,410- 33,540 ) และได้รับเงินวิทยฐานะอีกเดือนละ 3,500 บาท
(ครูผู้ช่วย และ ครู คศ.1 ไม่มีเงินวิทยฐานะ)

จะเห็นว่าแต่ละตำแหน่ง (ครูผู้ช่วย, ครู คศ.1, ครู คศ.2, ... ) จะมีแท่งเงินเดือนของตน ถ้ายังอยู่ในตำแหน่งนั้นก็ต้องเลื่อนขั้นเงินเดือนอยู่ในแท่งนั้น ดูรายละเอียดบัญชีเงินเดือนได้ที่ http://www.thai-school.net/images/dj_work00299.pdf

โดย ค.กศน.ผักไห่ - [24 ก.ย. 2551 , 14:52:32 น.] ( IP = 125.26.8.113 : : )

ข้อความ 4

.

โดย ค.กศน.ผักไห่ - [24 ก.ย. 2551 , 14:53:09 น.] ( IP = 125.26.8.113 : : )

ข้อความ 5

ขอบคุณมากครับ คุณ กศน.ผักไห่ที่ให้ความรูเพิ่มเติมกับครูรุ่นเก่า

โดย ครู [24 ก.ย. 2551 , 14:59:38 น.] ( IP = 125.26.26.41 : : )

ข้อความ 6

กคศ.แจ้งเลื่อน เกณฑ์วิทยฐานะ ใหม่ ตามหนังสือนี้ จ้า.... http://www.moe.go.th/webtcs/news51/academic-51.pdf

โดย ครู โสภา [1 ต.ค. 2551 , 13:23:16 น.] ( IP = 202.143.165.6 : : )

ข้อความ 7

อาจารย์ 1 ระดับ 3 เงินเดือนจะอยู่ตรงไหน ใคร
เคยเหลียวดูบ้างคะ หรือทำงานนานกว่าครู คศ. 1
ที่เพิ่งจะผ่านครูผู้ช่วย ไม่ยุติธรรมเลยนะ
ประเทศไทย

โดย อาจารย์ 1ระดับ 3 ปี 47 [22 มี.ค. 2552 , 12:51:51 น.] ( IP = 203.172.214.218 : : 192.168.212.100 )

ข้อความ 8

ผมบรรจุปี 47 อ.1ระดับ3 ปัจจุบันขั้น10,770เมษาน่าจะได้0.5 ก็ประมาณ11,000 เข้าตุลา52 อีก1ขั้น ก็ไม่เกิน 11,700ครูผู้ช่วยบรรจุ(ตุลา50)ผ่านประเมิน2ปี(ตุลา 52)ได้ขั้น11,930 เป็นครูมา 5 ปีมากกว่าครูผู้ช่วย 3 ปีแต่ได้เงินเดือนน้อยกว่าครูเพิ่งบรรจุใหม่ ที่ทำงาน 2 ปีเป็นไปได้อย่างไรเจ้านาย ใครรู้ช่วยอธิบายที

โดย อ.1ไม่มีระดับ [1 เม.ย. 2552 , 12:18:41 น.] ( IP = 203.113.116.147 : : )

ข้อความ 9

ก็ ค.กศน.เขาไม่อธิบายหมดนี่ เขาต้องบอกว่า คนที่จบครู 5 ปี มาบรรจุเป็นครู้ผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือน 8700 และเมื่อพ้นทดลองงาน 2 ปี ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 11930 บาท และคนที่จบป.ตรี หรือจบครู 4 ปี บรรจุเป็นครูผู้ช่วย ให้ได้รับเงินเดือน 7940 และพ้นทดลองงาน 2 ปี ให้ได้รับตามอัตราเลื่อนไหลปกติตามแท่ง คศ.1 โดยไม่มีการโดดเงินเดือนแต่อย่างใด ถึงจะถูก อย่ามั่ว

โดย นาย ก [18 พ.ค. 2552 , 15:39:04 น.] ( IP = 118.173.242.53 : : )

ข้อความ 10

การออกหลักเกณฑ์วิทยฐานะครูชำนาญการของ กคศ. กลับไปกลอกมา ออกเป็นหนังสือมากี่ฉบับแล้ว เอาแน่ไม่ได้เลย โดยเฉพาะเรื่องการเป็นครูมาแล้ว 6 ปี จากการเทียบประสบการณ์ ในเมื่อมันต้องเป็นเช่นนี้ ยังมาพลิกลิ้นซื้อเวลาออกไปเรื่อย เอาไปเอามามันก็กลับเอามาผูกติดกับเงินเดือนเหมือนเดิม ถ้างั้นก็ไม่ต้องออกเกณฑ์ใหม่หรอกใช้ของเดิมไป เอาเวลาที่คิดเกณฑ์ไปทำงานให้ชาติอย่างอื่นมีประโยชน์กว่า คงไม่มีอะไรจะทำหรืออย่างไร การที่ กพ.ยังเทียบประสบการณ์ให้ กค.ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นมิใช่หรือ ใครช่วยชี้แจงกระทู้นี้ที ขอพระคุณสูง

โดย ครู - [9 ก.ค. 2552 , 11:31:19 น.] ( IP = 203.172.199.250 : : 10.250.18.75 )
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด