View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ข้อเสนอแนะ
Kaizen activity คืออะไร

โดย ประเทือง จุลวาทิน - [20 ม.ค. 2552 , 12:20:17 น.] ( IP = 125.25.24.164 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ][ 2 ][ 3 ] [ 4 ] [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]

ข้อความ 31

เป็นการทำงานโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดย น.ส.ยุพาพร ตุ๊แสง ปวส.1/2 บช. [20 ส.ค. 2552 , 09:17:38 น.] ( IP = 118.172.166.235 : : )

ข้อความ 32

เป็นการฝึกฝนให้เรามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

โดย น.ส.พรชนก หอมระรื่น.1/2บช. [20 ส.ค. 2552 , 09:41:39 น.] ( IP = 118.172.166.235 : : )

ข้อความ 33

เทคนิคในการทำงานร่วมกันของพนักงานและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง

โดย น.ส.สุภาภรณ์ ส.1/4 บช เลขที43 - [20 ส.ค. 2552 , 11:43:49 น.] ( IP = 119.42.78.174 : : )

ข้อความ 34

กฤษณา เทพจันทร์ 3
ปราณี จันทร์มา 18
สุพรรณี ลับเนตร 42
การทำชั้นวางรองเท้าหน้าห้องสมุดทำแล้ววางรองเท้าเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

โดย ปวส.1/4 บัญชี - [20 ส.ค. 2552 , 12:33:09 น.] ( IP = 119.42.78.174 : : )

ข้อความ 35

ข้อเสนอแนะ เรื่อง การทำกล่องแสดงความคิดเห็น
นางสาวพรพิมา พึ่งสุข เลขที่ 21
นางสาวเมษา บริวงษ์ เลขที่ 27
นางวรรณวิกา มีแก้ว
ชั้นปวส. 1/3 การบัญชี

โดย น.สเมษา บริวงษ์ ปวส.1/3 บัญชี [20 ส.ค. 2552 , 18:08:28 น.] ( IP = 222.123.251.133 : : )

ข้อความ 36

นางสาวพัชรินทร์ แก้วมณี เลขที่ 24
นางสาวรัตนา เรืองสุวรรณ เลขที่ 29
นางสาวสยุมพร โก๊ะสูงเนิน เลขที่ 39
ปวส.1/3 บัญชี

โดย ชั้นแยกกระดาษห้องInternet [21 ส.ค. 2552 , 07:24:21 น.] ( IP = 125.25.199.164 : : )

ข้อความ 37

ข้อเสนอแนะทำชั้นแยกกระดาษในห้อง Internet
นางสาวพัชรินทร์ แก้วมณี เลขที่ 24
นางสาวรัตนา เรืองสุวรรณ เลขที่ 29
นางสาวสยุมพร โก๊ะสูงเนิน เลขที่ 39
ปวส.1/3 บัญชี

โดย ชั้นแยกกระดาษในห้อง Internet - [21 ส.ค. 2552 , 07:28:04 น.] ( IP = 125.25.199.164 : : )

ข้อความ 38

กิจกรรมข้อเสนอแนะเรื่อง การจัดทำกล่องใส่เอกสารห้อง 443
จัดทำโดย
1.น.ส.กรรณิกา กำแพง เลขที่ 2
2.น.ส.กรรณิกา แย้มแก้ว เลขที่ 3
3.น.ส.ณัฐพร รอดบาง เลขที่ 12
ปวส.1/2 บัญชี

โดย ปวส.1/2 บัญชี [21 ส.ค. 2552 , 09:10:02 น.] ( IP = 118.172.134.83 : : )

ข้อความ 39

การจัดทำปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โดย น.ส นุสรา กาวิใจ เลขที่ 8 ปวส2 [21 ส.ค. 2552 , 09:52:15 น.] ( IP = 118.172.139.213 : : )

ข้อความ 40

ข้อเสนอแนะเรื่อง ตระกร้าส่งใบงานห้อง 123

โดย ปวส.1/3 การบัญชี [21 ส.ค. 2552 , 12:04:56 น.] ( IP = 118.172.134.83 : : )
[ 1 ][ 2 ][ 3 ] [ 4 ] [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด