W
e
b
b
o
a
r
d
Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


กฏกติกาการเล่นครอสเวิร์ด
ที่ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา ผมมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้พี่ๆน้องๆชาวหอวังนนท์
รู้จักวิธีการเล่นครอสเวิร์ดอย่างถูกวิธีครับ ถ้าหากสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อทางเมลครับ
onga330-300@hotmail.com


โดย ครอสเวิร์ดแมน - [15 พ.ย. 2550 , 21:21:29 น.] ( IP = 202.133.176.6 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ
[ 1 ] [ 2 ]

M e s s a g e 1

1. การขอเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสามารถขอเปลี่ยนตัวอักษรได้โดยต้องเสียตาเล่น 1 ตา การเปลี่ยนตัวอักษรสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 1-7 ตัวแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้โดยเด็ดขาดเมื่อตัวอักษรถุงเหลือไม่ถึง7ตัว
2. การบิงโกครอสเวิร์ด (BINGO CROSSWORD) คะแนนพิเศษ 50 คะแนน หากผู้เล่นสามารถลงตัวอักษรทั้ง7ตัวในแป้นพร้อมกันทำให้เกิดคำใหม่ในตาเล่นนั้นๆ ไม่ว่าคำที่เกิดขึ้นใหม่จะประกอบด้วยตัวอักษรที่มีอยู่แล้วในกระดานกี่ตัวก็ตามผู้เล่นจะได้คะแนนบวกพิเศษอีก 50 คะแนน นอกเหนือจากคะแนนที่ได้ตามปกติ
3. การขอชาลเล้นจ์ (CHALLENGE) หากคู่แข่งขันลงคำศัพท์ที่ผู้เล่นไม่แน่ใจว่าจะเป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องหรือไม่ ผู้เล่นสามารถขอชาลเล้นจ์เพื่อให้กรรมการทำการเปิดพจนานุกรมพิสูจน์ได้ ถ้าหากผลการชาลเล้นจ์ปรากฏว่า คำศัพท์นั้นมีจริง ผู้ที่ขอชาลเล้นจ์จะเสียตาเล่น 1 ตา แต่ถ้าหากคำศัพท์นั้นไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ผู้ที่ลงคำศัพท์นั้นจะต้องยกตัวอักษรที่เป็นคำๆนั้นออกจากกระดานโดยไม่ได้คะแนนและเสียตาเล่นนั้น

โดย ครอสเวิร์ดแมน - [15 พ.ย. 2550 , 21:22:27 น.] ( IP = 202.133.176.6 : : )

M e s s a g e 2

1. เวลา ในการแข่งขันจะใช้นาฬิกา CHESS CLOCK จับเวลาโดยผู้เล่นจะมีเวลารวมในการเล่นฝ่ายละ 22 นาที ต่อเกม หากไม่มี CHESS CLOCK ก็ควรจะตกลงในการคิดแต่ละตาว่าจะเล่นนานเท่าไร
2. ข้อสงสัยในคำศัพท์ที่เล่นว่ามีหรือใช้ได้หรือไม่ สำหรับคำที่มีตัวอักษร 2-8 ตัวให้ยึดถือตรวจในพจนานุกรม ชื่อ THE STANDARD DICTIONARY FOR CROSSWORD GAME PLAYERS (3rd TOURNAMENT EDITION) เท่านั้น ซึ่งรวบรวมมาจากพจนานุกรมอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป หากเป็นคำที่มีตัวอักษรมากกว่า 8 ตัวให้ดูใน THE MERRIAM-WEBTER’S TENTH NEW COLLEGIATE EDITION DICTIONARY

หมายเหตุ คำทุกคำที่ใช้เขียนเป็นคำภาษาอังกฤษจะได้รับการยอมรับทั้งสิ้น อาทิเช่น เงินบาทของไทย (BAHT) ยกเว้นคำเฉพาะ (PROPER NOUN) ชื่อคน ชื่อประเทศ เป็นต้น หรือคำย่อเช่น V.I.P. ทั้งนั้นจะต้องคำนึงถึงความหมายว่ามีหรือไม่ก่อน เพราะชื่อของคนบางคนอาจเป็นคำในภาษาอังกฤษก็ได้ เช่น JOHN แปลว่าห้องน้ำชาย

โดย ครอสเวิร์ดแมน - [15 พ.ย. 2550 , 21:23:21 น.] ( IP = 202.133.176.6 : : )

M e s s a g e 3

กฎและวิธีการเล่นมาตรฐานสากลได้รับการรับรอง และใช้ในการแข่งขันระดับชาติ
โดยสมาคม ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ทและคำคมประเทศไทย

กีฬาต่อศัพท์อักษรไขว้ภาษาอังกฤษหรือ crossword game อันเป็นชื่อมาตรฐานของเกมกีฬานี้ สามารถเล่นกันได้ตั้งแต่ 2 ถึง 4 คนแต่สำหรับการแข่งขันจะเป็นแบบ 2 คน ทักษะของการเล่นคือ การประกอบตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ และต่อลงในช่องตารางบนกระดานให้เกิดผลดีที่สุดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะคะแนนจะเกิดจากตัวอักษรในคำและช่องตารางซึ่งมีค่าแตกต่างกันไป
อุปกรณ์ และความหมาย
1. กระดาน (BOARD) กระดานมีทั้งสิ้น 225 ช่อง แบ่งออกเป็นช่องคะแนนธรรมดา 164 ช่อง (สีเขียว) และช่องคะแนนพิเศษ 61 ช่อง (สีแดง, สีชมพู, สีน้ำเงิน, และ สีฟ้า)
- สีแดง (TRIPLE WORD SCORE) หมายถึงตัวอักษรตัวใดที่ผู้เล่นลงทับช่องนี้จะส่งผลให้คำที่เกิดขึ้นจากตัวอักษรนี้ได้คะแนนเป็น 3 เท่า
- สีชมพู (DOUBLE WORD SCORE ) หมายถึงตัวอักษรตัวใดที่ผู้เล่นลงทับช่องนี้จะส่งผลให้คำที่เกิดขึ้นจากตัวอักษรนี้ได้คะแนนเป็น 2 เท่า
- สีน้ำเงิน (TRIPLE LETTER SCORE)หมายถึงตัวอักษรตัวใดที่ผู้เล่นลงทับช่องนี้จะส่งผลให้เฉพาะตัวอักษรนั้นได้คะแนนเป็น 3 เท่า
- สีฟ้า(DOUBLE LETTER SCORE ) หมายถึงตัวอักษรตัวใดที่ผู้เล่นลงทับช่องนี้จะส่งผลให้ เฉพาะตัวอักษรนั้นได้คะแนนเป็น 2 เท่า
หมายเหตุ คำที่เกิดขึ้นใหม่รวมถึงการเปลี่ยนรูปเอกพจน์ รูปพหูพจน์ การทำเป็นขั้นกว่า
ขั้นสูงสุด การผันเป็นรูปอดีตกาลเป็นต้น

(ตามจริงอันนี้ต้องอ่านก่อนครับ ผมเลียงลําดับผิด ขออภัยด้วยครับ)

โดย ครอสเวิร์ดแมน - [15 พ.ย. 2550 , 21:25:07 น.] ( IP = 202.133.176.6 : : )

M e s s a g e 4

2. ตัวอักษร (TILES) มี 100 ตัวตั้งแต่ A – Z รวมทั้งตัว “blank” (ตัวที่สามารถกำหนดให้เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวใดก็ได้แต่มีค่าเท่ากับ ศูนย์) ตัวอักษรแต่ละตัวจะมีจำนวนและคะแนนตามความยากง่ายของการเล่นดังนี้
A1 มี 9 ตัว B3 มี 2 ตัว C3 มี 2 ตัว D2 มี 4 ตัว
E1 มี 12 ตัว F4 มี 2 ตัว G2 มี 3 ตัว H4 มี 2 ตัว
I1 มี 9 ตัว J8 มี 1 ตัว K5 มี 1 ตัว L1 มี 4 ตัว
M3 มี 2 ตัว N1 มี 6 ตัว O1 มี 8 ตัว P3 มี 2 ตัว
Q10 มี 1 ตัว R1 มี 6 ตัว S1 มี 4 ตัว T1 มี 6 ตัว
U1 มี 4 ตัว V4 มี 2 ตัว W4 มี 2 ตัว X8 มี 1 ตัว
Y4 มี 2 ตัว Z10 มี 1 ตัว BLANK มีค่าเท่ากับ 0 มี 2 ตัว
เกณฑ์การแข่งขัน Crossword Game
การเริ่มต้น
1. ผู้เล่นต้องจับอักษรมาฝ่ายละ 1 ตัวเพื่อดูว่าฝ่ายใดจะเริ่มเล่นก่อน โดยมีหลักคือเรียงตามตัวอักษรจาก blank, A,B,C …ไปจนถึง Z ใครใกล้กว่าจะเริ่มเล่นก่อน
2. ผู้เล่นจับตัวอักษรขึ้นมาฝ่ายละ 7 ตัววางบนแป้น (RACK) โดยผู้เริ่มเล่นก่อนจับก่อน
3. ผู้เริ่มเล่นก่อนจะต้องผสมตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ให้เป็นคำในภาษาอังกฤษ (หมายถึงคำพูดที่มีอยู่ใน THE STANDARD DICTIONARY FOR CROSSWORD GAME PLAYER 3rd TOURNAMET EDITION)] ลงบนแนวนอนหรือแนวตั้ง โดยมีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่ง ของคำสำทับอยู่บนดาวกลางกระดาน และคำที่ลงครั้งแรกนี้จะได้คะแนนเป็น 2 เท่าเพราะช่องดาวบนกระดาน ก็คือช่อง สีชมพู)
4. ผู้เล่นคนแรกจะต้องจับอักษรในถุงขึ้น มาแทนใหม่เท่ากับตัวอักษรที่ใช้ไป จากนั้นจะเป็นตาเล่นของผู้เล่นที่สองซึ่งจะต้องเป็นตัวอักษรที่มีอยู่เป็นคำ
5. โดยมีตัวอักษรที่มีอยู่ให้เป็นคำโดยมีตัวอักษรอย่างน้อย 1 ตัว สัมผัสกับตัวอักษรที่มีอยู่ในกระดานแล้ว จากนั้นจะคิดคะแนนตามคำที่เกิดขึ้นมาทุกคำจากการเล่นในตานั้นผู้เล่นจะต้องลงตัวอักษรในแนวเดียวกันติดต่อกันเท่านั้น ถ้าใหม่อาจเกิดขึ้นได้โดย
- ผสมตัวอักษรหนึ่งตัวหรือมากกว่าเท่ากับคำหรือตัวอักษรที่มีอยู่ในกระดานแล้ว
- ใส่คำในแนวตั้งกับคำที่มีอยู่ในกระดานโดยมีตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งของคำใหม่สัมผัสหรือเพิ่มเข้าไปในคำที่มีอยู่บนกระดาน

โดย ครอสเวิร์ดแมน - [15 พ.ย. 2550 , 21:25:54 น.] ( IP = 202.133.176.6 : : )

M e s s a g e 5

- ใส่คำที่สมบูรณ์แล้วในแนวนอนขนานโดยตัวอักษรในคำใหม่ก่อให้เกิดคำใหม่ๆอื่นๆขึ้นมา


การคิดคะแนนที่ได้
1. คะแนนที่ได้จะเกิดจากคำที่เกิดขึ้นใหม่ทุกคำในการลงเล่นตานั้นซึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนให้เป็นพหูพจน์โดยใส่ S หรือทำให้เป็นขั้นกว่า หรือคำในรูปอดีตกาล (past tense) ย่อมถือเป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่ทั้งนั้นคะแนนแต่ละครั้ง จะเท่ากับค่าของตัวอักษรที่เล่นในคำที่สร้างขึ้นใหม่ประกอบกับช่องพิเศษจากตัวอักษรที่เล่นวางทับช่องนั้นๆ
2. จากช่องคะแนนพิเศษ 4 แบบคือช่องสีฟ้า (คูณ2เฉพาะตัวอักษร) สีน้ำเงิน (คูณ 3 เฉพาะตัวอักษร)สีชมพู (คูณ 2 ทั้งคำ)สีแดง (คูณ 3 ทั้งคำ)ในกรณีที่ผู้เล่นลงคำซึ่งมีตัวอักษรที่เล่นใหม่ทับช่องพิเศษมากกว่า 1 ช่องแล้ว คะแนนที่ได้จะนับคะแนนพิเศษให้ตัวอักษรก่อนค่อยนำมารวมสำหรับคะแนนพิเศษของคำ ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นลงคำว่า “CLAPS” โดยมีตัว C ซึ่งมีค่า 3 แต้มทับบนช่อง สีน้ำเงิน (คูณ 3 เฉพาะตัวอักษร) และตัว S ซึ่งมีค่า 1 แต้มทับช่องสีชมพู (คูณ 2ทั้งคำ) คะแนนที่คิดออกมาได้จะเท่ากับ C (3 คูณ3 )+ L (1) +A (1) + P (3) + S (1) = 15 คูณ 2 = 30 แต้ม
3. ช่องตัวอักษรพิเศษ และช่องคำพิเศษนั้น สามารถใช้ได้ในการเล่น ทับลงไปในครั้งแรกเท่านั้นในการเล่นครั้งต่อมาให้นับเฉพาะค่าของตัวอักษรเท่านั้น
4. เมื่อตัวอักษรนั้น ตกลงทับในช่องสีชมพู แดง ค่าของคำนั้นจะถูก คูณ 2 หรือคูณ 3 ถึงแม้ว่าจะเป็นตัว blank ซึ่งไม่มีคะแนนก็ตาม
5. เมื่อคำ 2 คำขึ้นไปถูกสร้างในการเล่นครั้งเดียวกันคำแต่ละคำที่เกิดขึ้นใหม่จะถูกคิดคะแนนโดยตัวอักษรที่ทับช่องพิเศษจะถูกคิดคะแนนสำหรับแต่ละคำ (ด้วยค่าพิเศษ ของแต่ละคำ)
การสิ้นสุดเกม
1. เกมจะสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวอักษรที่ตนมีอยู่จนหมด (หลังจากที่ตัวอักษรในถุงหมด)
2. หากผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามยังคงมีตัวอักษรเหลืออยู่ ให้รวมคะแนนตัวอักษรเหล่านั้นแล้วคูณด้วย 2 และนำไปบวกให้กับผู้เล่นที่เป็นคนลงตัวอักษรหมดก่อน (แบล๊งค์ไม่ติดลบ)
3. ในกรณีที่ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเล่นตัวอักษรที่เหลืออยู่ในแป้น และบอกผ่านครบ 3 ครั้งติดต่อกันก็ถือว่าเกมการแข่งขันสิ้นสุดลง การนับคะแนนจะทำโดยที่เอาคะแนนของตัวอักษรที่เหลืออยู่ในแป้น ลบออกจากคะแนนของตัวเองโดยไม่ต้องคูณ2 (คะแนนของแบล๊งค์เป็นศูนย์)

โดย ครอสเวิร์ดแมน - [15 พ.ย. 2550 , 21:27:06 น.] ( IP = 202.133.176.6 : : )

M e s s a g e 6

สุดท้ายนี้ ถ้าหากใครอ่านกฏกติกาจนเข้าใจ แล้วอยากจะลองเล่น ก็ขอเชิญเข้าไปเล่นที่เว็บที่นี้เลยครับ
http://www.thaibg.com/CWOnline/
ป.ล.ใครต้องการที่จะเล่นครอสเวิร์ดกับผม โปรดติดต่อผมล่วงหน้าทางE-mail นะครับ
ขอบคุณทุกคนที่อ่านนะครับ

โดย ครอสเวิร์ดแมน - [15 พ.ย. 2550 , 21:31:24 น.] ( IP = 202.133.176.6 : : )

M e s s a g e 7

ขอบคุณท่านอ๋อง
แต่ข้าน้อย ยังอ่อนหัด วิทยายุทธ ครอสเวิร์ดยิ่งนัก
โปรดชี้แนะด้วย

คารวะ.....

โดย piano_forte [16 พ.ย. 2550 , 17:50:55 น.] ( IP = 124.121.99.131 : : )

M e s s a g e 8

อยากทราบวิธีนับคะแนนลงในตารางคะแนน (ผลต่าง) ขอบคุณค่ะ

โดย yaiwan - [20 พ.ย. 2555 , 14:38:05 น.] ( IP = 223.204.197.141 : : )

M e s s a g e 9

เก่งมากเลย

โดย good - [22 พ.ค. 2556 , 16:42:38 น.] ( IP = 118.173.234.242 : : )

M e s s a g e 10

ลงคำศัพท์ซ้ำได้ไหมค่ะ

โดย ิำำbeem [5 ส.ค. 2556 , 18:55:32 น.] ( IP = 110.49.248.39 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

+++C o m m e n T+++
F r o m : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
E - m a i l : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
P i c t u r e : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด