ขอเชิญร่วมวิจารณ์ข่าว

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น 'ลูกทะเล'ศึกษาเพื่อชุมชน
มาชมมาทึ่งกันเถอะ ฝีมือนักเรียนนักอนุรักษ์แห่ง "โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ"

โรงเรียนนี้อยู่ที่ไหน ตามไปดู

สมาคมสร้างสรรค์ไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าประเทศไทย จัดโครงการ "โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ" ขึ้น

โครงการเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ.2542 ให้แต่ละโรงเรียนส่งโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน เข้าประกวด ต้องเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรม ทำได้จริง ใช้ได้จริง เห็นผลจริง และจำนวนทั้งสิ้น 1,148 โครงการ ผลปรากฏว่า "โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ" อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี คว้าตำแหน่งชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ โครงการจึงลงลึกเข้าไปในสุราษฎร์ธานี เพื่อขยายผลกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด ก่อนจะเติบโตเป็นจังหวัดนำร่องในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อไป

ได้เวลาลงพื้นที่แล้ว พบ 2 โรงเรียนที่ผลงานเข้าตากรรมการ รับรางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่นฯ แห่งสุราษฎร์ธานี

เริ่มที่โครงการชนะที่หนึ่ง "ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อม" โรงเรียนบ้านปากสาย อ.เวียงสระ หนูเล็กเด็กนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่พ่อแม่ทำอาชีพประมง และทำสวนยาง ทุกวันนี้ชุมชนประสบปัญหาดินเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน ส่วนในท้องน้ำ การจับปลาที่ไม่ถูกวิธี ใช้เครื่องมือไม่เหมาะสม ทำให้จำนวนปลาในแม่น้ำตาปีลดลง

นักเรียน คุณครู กรรมการโรงเรียนระดมสมองเต็มที่ วิเคราะห์ปัญหาและกำหนดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และชุมชน พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำโครงการ

จากนั้นลงมือจัดทำ 10 ฐานการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนและชุมชนได้เรียนรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับ อาทิ การอนุรักษ์ป่า ดิน น้ำ และสัตว์น้ำ การจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน การดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยสมุนไพร การเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งล้วนนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

ภายหลังดำเนินโครงการ นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากเกิดประโยชน์กับตัวเองแล้ว ยังแนะนำบอกต่อผู้ใหญ่ในการประกอบอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้ด้วย ชุมชนเห็นความสำคัญของป่าไม้ ของแม่น้ำตาปี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแปรรูปสมุนไพร ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

ส่วนเยาวชนเพื่อนเราก็ฝีมือไม่ยิ่งหย่อน ช่วยกันทำตู้อบ เตาหุงต้ม อุปกรณ์กลั่นน้ำ ซึ่งทุกชิ้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์

จากอ.เวียงสระ ไปที่อ.กาญจนดิษฐ์ ที่นี่มีโครงการรองชนะเลิศ "ปลูกป่าชายเลนถาวร เฉลิมพระเกียรติ" ของโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม

เพราะโรงเรียนตั้งอยู่ติดทะเล ปัญหาทรัพยากรในน้ำลดลง และการตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ต้องแก้ไขเร่งด่วน เริ่มด้วยจัดตั้งชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น และจัดทำเวทีชาวบ้านเพื่อขอพื้นที่ปลูกป่าชายเลนบริเวณปากน้ำท่าทอง

นักเรียนรับหน้าที่หาต้นกล้ามาจัดทำแปลงเพาะกล้าป่าชายเลนในโรงเรียน มีวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้ ถึงวันสำคัญ ดี-เดย์ นัดกันทั้งชุมชนมาปลูกป่าด้วยกัน ปลูกแล้วมาทำจุดศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลน พร้อมกิจกรรมเสริม วาดภาพ เขียนเรียงความ เขียนคำขวัญ

ความเปลี่ยนแปลงในทางดีเห็นได้ชัดเจน ป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารของตัวเล็กตัวน้อย มีสาหร่ายให้ไส้เดือนอิ่ม ปลา กุ้ง ปูเปี้ยว และนกกระยาง เพิ่มจำนวน แสดงถึงระบบนิเวศที่ดีขึ้น

ภูมิใจไปทั่วหน้า ชาวโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ

โดย web [5 มี.ค. 2545 , 21:37:24 น.] ( IP = 158.108.12.36 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้ลบการแจ้งเมื่อมีการตอบกระทู้ไปทางE-mail

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด


Get your Free Advertising...for Thai web sites only!

Fish Link Exchange