View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


อาลัยคนดีขอให้พี่ไปสู่สุขคติด้วยเถิด henrie...thaiarmyboy2504
อาลัยคนดีขอให้พี่ไปสู่สุขคติด้วยเถิด henrie...thaiarmyboy2504

โดย Parechat [16 ม.ค. 2553 , 07:33:58 น.] ( IP = 117.47.13.207 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [ 5 ] [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]

ข้อความ 41

74. จ.ส.อ. ทองดี บุตรรส ชื่อฟู้รับเงิน นาง วิลัยรัตน์ บุตรรส 191,863.00 จทบ.ร.อ. 10 ก.พ 2553
http://www.chapanakit-rta.com/cash4.php

โดย oooVASITTHEEooo [14 มี.ค. 2553 , 20:49:22 น.] ( IP = 117.47.237.192 : : )

ข้อความ 42

chapanakit-rtaจ.ส.อ. ทองดี บุตรรส, นาง วิลัยรัตน์ บุตรรส, 191863.00, จทบ.ร.อ. 10 ก.พ 2553. 75. จ.ส.อ. วัลพงษ์ มีนรักษ์เรืองเดช, นาง สุดารัตน์ มีนรักษ์เรืองเดช , นาง ณัฐพร ...
www.chapanakit-rta.com/cash4.php - 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา - แคช - ใกล้เคียง
กรมกำลังพลทหารบก Webboard (กระดานข่าวสู่ชาว กพ.ทบ.)#00239, คำสั่งบรรจุนายทหารสัญญาบัตร ร.๑๖ จากคุณ จ.ส.อ.ทองดี บุตรรส เมื่อวันที่ 25/1/2550 17:55:11 มีผู้ตอบ 1975 คน. #00238, คำสั่งแต่งตั้งยศนายทหารสัญญาบัตร ...
dop.rta.mi.th/webboard/aspboard.asp?page=324 - แคช

โดย oooVASITTHEEooo [14 มี.ค. 2553 , 21:12:37 น.] ( IP = 117.47.237.192 : : )

ข้อความ 43

ปาริชาต
ช. กลิ่นล่องลมมาหอมปาริชาตสวรรค์ (ฮัม... )
กลิ่นเจ้าเท่านั้นสัมพันธ์ชาติที่ผ่าน (ฮัม... )
ดอกเจ้าก็งาม สมนามเขากล่าวขาน
ญ.สีแดงงามตระการ
ช. พิศเพียงแก้วประพาฬ
(พร้อม) ดอกไม้วิมานสุขาวดี
ญ.กลิ่นล่องลม พลิ้มพรมมาแห่งนี้ (ฮัม... )
กลิ่นเจ้ายวนยีฤดีให้ป่วนปั่น (ฮัม... )
กลิ่นเจ้าดลใจโน้มในฤทัยฝัน
ช. ภพชาติแต่เบื้องพรรพ์
ญ.นึกได้โดยฉับพลัน
(พร้อม) กลิ่นทิพย์ผูกพัน สวรรค์ดลใจ
ช. โอปาริชาตเอย ชื่นเชยชีวิตให้
ญ.ชาติหลังปางใด (ฮัม... ) เข้าใจทุกปาง
ช. เกิดชาติปางไหน (ฮัม... ) ขอได้ร่วมใจทุกทาง
ญ.ปางรักร่วมใจไม่จืดจาง ปางร้างไม่จางเลย
ช. ศักดิ์สิทธิ์หนักหนาโอปาริชาติเอย (ฮัม... )
กลิ่นเจ้ารำเพยชิดเชยไม่ขาดกลิ่น (ฮัม... )
(พร้อม) เจ้าอยู่เมืองแมน มิใช่ของแดนดิน
สมบัติวิมานชื่นบานประทิน มิใช่ของชาวแผ่นดิน... ชม... เชย...

โดย PHA_TI_HAHN_RUK [17 มี.ค. 2553 , 05:55:58 น.] ( IP = 222.123.227.33 : : )

ข้อความ 44

บลูมอาการดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณพระเจ้าที่เมตตา
ปาริชาตสวรรค์ขอจงดลบันดาลให้ความจำ
ของน้องบลูมกลับคืนมาโดยเร็วด้วยเถิด สาธุๆๆๆ

โดย PHA_TI_HAHN_RUK [19 มี.ค. 2553 , 21:30:20 น.] ( IP = 222.123.56.55 : : )

ข้อความ 45

วันพรุ่งนี้ 20 มีนาคม 2553 เป็นวันเสาร์ห้า
ฝนจะไปทำบุญ พระเสาร์ห้าท่านจะคุ้มครองฝน
ให้ปลอดภัยตลอดไป
ขอดวงวิญญาณพี่เอกจงช่วยเหลือดูแลฝนตลอดชีวิตด้วยเทอญ

โดย PHA_TI_HAHN_RUK [19 มี.ค. 2553 , 21:37:35 น.] ( IP = 222.123.56.55 : : )

ข้อความ 46

วันนี้ไปทำบุญ วันเสาร์ห้า วันเกิดเราก็ตรงกับเสาร์ห้า พี่เอกทราบดี ขอบคุณพระเสาร์ห้าที่คุ้มครองฝนตลอดเวลา ฝนทำบุญให้พี่เอกด้วยนะคะ ขอให้พี่มีความสุขอยู่ในภพภูมิที่ดีตลอดกาล

โดย PHA_TI_HAHN_RUK [20 มี.ค. 2553 , 22:41:05 น.] ( IP = 222.123.225.147 : : )

ข้อความ 47

fafa2550 : วันนี้ขอเชิญสมาชิกห้องธรรมะเพื่อชีวิต
ร่วมกันแผ่ส่วนกุศลให้กับ
ไอดีhenrie...thaiarmyboy2504
คุณทองดี บุตรรส หรือคุณเอก ซึ่งเคยมาฟังธรรมที่ห้องธรรมะ
เพื่อชีวิตแห่งนี้เนื่องจากได้ถึงแก่กรรม จึงเชิญชวนสมาชิกแผ่ส่วนกุศล
ให้แก่สมาชิกร่วมกันด้วยค่ะ อนุโมทนาสาธุคะ


ขอให้ดวงวิญญาณคุณเอก ทองดี บุตรรส จงไปสู่สุคติด้วยเทอญ อนุโมทนาสาธุคะ
....................

อิทํ โน ยาตินํ โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าด้วยและเพื่อนสนิท
มิตรสหายของข้าพเจ้าด้วย ขอให้ญาติ และมิตรสหายของข้าพเจ้าจงมีความสุข
................................
อิทํ โน ยาตินํ โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณพี่เอก จ่าสิบเอกทองดี บุตรรส จงไปสู่สุคติด้วยเทอญ
อนุโมทนาสาธุ
....................................

โดย ooo_VASITTHEE_ooo [25 มี.ค. 2553 , 23:21:50 น.] ( IP = 114.128.135.68 : : )

ข้อความ 48

อิทํ โน ยาตินํ โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตโย
ขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณพี่เอก จ่าสิบเอกทองดี บุตรรส จงไปสู่สุคติด้วยเทอญ
อนุโมทนาสาธุ

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงอดหสิอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ สาธุๆๆๆ

โดย ooo_VASITTHEE_ooo [27 มี.ค. 2553 , 15:09:05 น.] ( IP = 115.67.174.248 : : )

ข้อความ 49

ข้าแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์
เทพบุตรเทพธิดา ญาติทิพย์ เจ้ากรรมนายเวร
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญของข้าพเจ้าที่มีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน
ให้แก่ทุกท่าน ขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากเวรกรรม
การจองเวรจองกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรด้วยเถิด
ขอทุกผู้ทุกนามที่ข้าพเจ้าเอ่ยได้มารับเอาผลบุญกุศล
ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ตามภพตามภูมิของท่านด้วยเถิด
สาธุๆๆ

โดย ooo_VASITTHEE_ooo [29 มี.ค. 2553 , 08:22:31 น.] ( IP = 222.123.231.244 : : )

ข้อความ 50

ชาติที่แล้วเราไปผูกมัดใครไว้บ้างหรือปล่าว
หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ
ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร'

คนเราเกิดมาหลายภพหลายชาติ แต่ละคนมีเจ้ากรรมนายเวรที่แตกต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง
( คาถา บทนี้ เป็นคาถาที่ใช้สำหรับขอขมาพระรัตนตรัย และใช้เพื่อถอนคำสาปแช่ง ในอดีตชาติ ที่ติดตามมา เพราะเราไม่รู้ว่าเคยได้ ล่วงเกินปรามาสใครไปบ้างก็ไม่รู้ ไม่เว้นแม้กระทั้ง
พระพุทธองค์ พระอรหันต์ พ่อ แม่ เป็นต้น เพราะบางคนทำการใดๆ มักมีอุปสรรค หรือมักมีคนไม่ชอบหน้า
ขอผู้ได้รับใบคำขอขมาและอธิษฐานจิตนี้ กรุณาส่งให้ผู้อื่นต่อเพื่อสร้างผลบุญบารมีต่อไป

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังษี
ตั้งนะโม ๓ จบ ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา หรือ วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ ๙ จบ
(ขอพระอนันตชินเจ้าในบัญชรแวดวงกงล้อม พระโมรปริต รและพระขันธปริตร อรหันต์เจ้า จงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากภยันตรายสรรพสิ่งทั้งปวง ตลอดเวลาทุกเมื่อ)

โดย ooo_VASITTHEE_ooo [29 มี.ค. 2553 , 21:18:20 น.] ( IP = 222.123.231.244 : : )
[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [ 5 ] [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด