มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ

Moonlanithi Vipassana
Meditation
OnlineStudy
thai    english
Article สำนักวิปัสสนา
อ้อมน้อย
กิจกรรม About Us

[ Home ] [ ลานถาม-ตอบปัญหาธรรมะ ] [ ลานกวีธรรม ] [ ลานคิด เล่า เขียน ] [ ลานกลิ่นดอกแก้ว ] [ ค้นหากระทู้ ] [ สมัครสมาชิก ] [ login เข้าระบบ ]

Abuse/แจ้งลบ
หากต้องการแจ้งลบหน้านี้ ให้ทำการ Copy URL :
http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=3317&page=2

ใส่หัวข้อ E-mail : แจ้งลบกระทู้ แล้วส่งมาที่ E-mail : support@pukpik.com พร้อมแจ้งรายละเอียดที่ต้องการแจ้งลบ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและลบหน้าดังกล่าว

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


เกณฑ์การตัดสินคุณภาพชาวพุทธ
ตามที่ได้เคยรายงานให้ทราบกันไปแล้วนะคะในกระทู้
http://www.thaimisc.com/freewebboard/php/vreply.php?user=dokgaew&topic=3270 ว่า ...สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ จัดกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๔๖ ณ ห้องประชุม สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ วันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ซึ่งอาจารย์บุษกร เมธางกูร หรือพี่ดอกแก้ว ได้ถูกเชิญให้ไปร่วมอภิปรายธรรม ในหัวข้อเรื่อง เกณฑ์ตัดสินคุณภาพชาวพุทธ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยจะถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุดังกล่าวตลอดรายการ

คณะผู้อภิปรายครั้งนี้ตามที่ได้แจ้งรายชื่อให้ทราบแล้วว่า คือ พระราชกวี พระครูปลัดศีลวัฒน์ อาจารย์บุษกร เมธางกูร และอาจารย์สิงห์ชัย ด่านเสลา โดยมี พ.ท.ประชุม สุขสำราญ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

วันนี้เวลาประมาณ ๑๔.๒๐ น. อาจารย์บุษกรได้เดินทางไปยังหอประชุมดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย

โดย น้องกิ๊ฟ...รายงาน [6 ก.ค. 2546 , 22:06:52 น.] ( IP = 169.210.6.45 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณ
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ][ 4 ]


  สลักธรรม 11

ถ้าหากจะบอกท่านว่า ปัญญามี ๔๗ ชนิด ท่านก็คงจะสงสัยว่าปัญญาอะไรมีถึง ๔๗ ชนิด ..... จึงต้องศึกษาพระอภิธรรมให้ทราบถึงความเป็นไปของชีวิตว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ..เมื่อทราบแล้วก็จะได้พัฒนาชีวิตของตนได้ถูกต้อง และก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างแท้จริง ...เราต้องทราบว่า การถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระสังฆเจ้าเป็นอย่างไร ....

การถึงพระรัตนตรัยนั้นก็ต้องอาศัยศีล สมาธิ และปัญญา การที่จะพบพระนิพพานก็ต้องรู้จักว่า อริยสัจจ์สี่คืออะไร .....
ทุกข์ คือสิ่งที่มีอยู่แท้จริงแต่ไม่มีใครกำหนดรู้
สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์แต่ไม่มีผู้ละ
นิโรธคือความสิ้นสุดทุกข์หมายถึงนิพพานซึ่งเป็นผล
มรรคคือทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ ที่ประกอบไปด้วยองค์ ๘

ซึ่งในองค์ทั้ง ๘ ของมรรคนี้เมื่อสรุปลงมาแล้วก็คือศีล สมาธิ และปัญญา เช่นเดียวกัน

ในบรรดาองค์ทั้งแปดนั้นจะเห็นว่า สัมมาทิฏฐิ เป็นองค์แรกของมรรค นั่นก็คือความเห็นถูก ..เพราะความเห็นถูกนี่เองจึงทำให้เราสามารถพ้นไปจากทุกข์ได้ ซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องที่กล่าวมาทั้งสิ้น

ถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาแล้วเราก็จะไม่รู้ว่า ขณะผัสสะผัสโสเกิดขึ้นนั้นเราจะต้องมีสติ ..และขณะที่เวทนาเกิดขึ้นเราจะต้องมีปัญญา ...... เพราะเวทนาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความยินดีความไม่ยินดีซึ่งเป็นกิเลสตามมาได้ ...

เมื่อเรามีสติปัญญารู้เท่าทันแล้ว ก็จะเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มีการดับไปๆ ที่เรียกว่า ไตรลักษณ์นั่นเอง การพบไตรลักษณ์นี้จะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพียงประการเดียวเท่านั้น ....เป็นการดำเนินไปตามทางมรรคที่จะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า


โดย น้องกิ๊ฟ [7 ก.ค. 2546 , 01:18:54 น.] ( IP = 169.210.5.24 : : )


  สลักธรรม 12

มาถึงตรงนี้แล้วก็ขอสรุปเพื่อตอบคำถามทั้ง ๘ ข้อว่า

๑. คุณธรรมศรัทธาน้อมพร้อมตัดสิน
๒. คุณภาพชีวินมีเหตุผล
๓. หลีกละกรรมไม่ทำชั่วมัวเมาตน
๔ .ฝึกฝนสติปัฏฐานงานพุทธา
๕. ตัดวิจิกิจฉา โลภะสัมปยุต
๖. รั้งโทสะให้หยุดเลิกโทสา
๗. ตัดขาดความหลงไหลอ่อนลงมา
๘. หมดสิ้นตัวนำพาสังโยชน์กรรม

นี่คือคำตอบของเกณฑ์ตัดสินคุณภาพ ..แล้วจะพัฒนาคุณภาพกันอย่างไร ...เราก็ต้องรู้จักคำว่า
..สร้างหลักฐาน.. สานหลักแหล่ง ..แต่งหลักกรรม ..ทำหลักใจ..
จึงจะไปสู่คุณภาพที่ดีทางพระพุทธศาสนา
การสร้างหลักฐานก็จะต้องรู้จักสัปปุริสธรรทั้ง ๗ ประการ คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และรู้จักเลือกคบคน

รู้ว่าสิ่งใดทำแล้วเสื่อม สิ่งใดทำแล้วเจริญ อย่างที่มีพุทธศาสนภาษิตว่า
..ราชา รัฏฐัสสะ ปัญญานัง ..พระราชาเป็นสง่าแห่งแคว้น
..ราชา มุขัง มะนุสสานัง ..พระราชาเป็นหน้าตาแห่งมนุษย์

ประชาชนจึงต้องรู้ว่าทำสิ่งใดที่จะไม่ทำลายความสง่างามนี้ลงไป ....จะต้องรู้ว่า การศึกษาใดๆที่ปราศจากศีลธรรม ทำให้คนเป็นโจรได้...แต่การศึกษาพระพุทธศาสนาจะช่วยปราบโจรนั้น เพราะผู้ศึกษาจะทราบถึงความเป็นไปเกี่ยวกับกรรม

....น่าเสียดายค่ะว่ารอบแรกนี้เวลาหมดเสียแล้ว ..จึงขออนุญาตเล่ารอบที่สองอันเป็นบทสรุปของอาจารย์บุษกรเพียงท่านเดียวนะคะ..

โดย น้องกิ๊ฟ [7 ก.ค. 2546 , 01:32:39 น.] ( IP = 169.210.5.24 : : )


  สลักธรรม 13

ในรอบที่สองนี้ พระคุณเจ้าแต่ละรูปก็ได้สรุปในการนำเสนอของตนและชี้แนะจุดอ่อนของผู้อภิปรายท่านอื่นให้ทราบ ซึ่งโดยสรุปแล้วก็มีความเห็นตรงกันที่ การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ...เกณฑ์ที่จะนำมาตัดสินได้ก็คือ ควาประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกมานั่นเอง และการที่จะพัฒนาได้ก็ต้องพัฒนาใจของตนให้สำเร็จ

สำหรับอาจารย์บุษกรแล้ว อาจารย์กล่าวว่า ...

จะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า ทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย ในระหว่างที่ยังดำเนินชีวิตอยู่นี้ก็ควรที่จะต้องมีการสร้างคุณค่าให้แก่ตนให้ได้เพราะ..

...ยามชราไล่ไขว่คว้า ...ความตาย
ไหนล่ะคือจุดหมาย .......มุ่งแท้
มือคว้าไขว่คว้าคลาย.....เคยฉก
ชีพดับคว้าจับแก้...........กลับฟื้นคืนไฉน

เราจึงต้องหันมาศึกษาพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาท นั่นก็คือต้องให้หลักของ สุ.จิ.ปุ.ลิ ...คือฟัง คิด ถาม เขียน ให้ดี

สุ....ต้องฟัง ตั้งใจ ใคร่พินิจ
จิ....ตะคิด กายประดิษฐ์ จิตเสถียร
ปุ...ฉาถาม ใคร่รู้ตาม ความพากเพียร
ลิ...ขิตเขียน ย้ำไม่เลือน เตือนความจำ

ที่เราจะต้องดำเนินไปในทางแห่งสัมมาทิฏฐิ เพราะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ให้ได้ นั่นก็คือคุณภาพที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา

....ขออนุญาตสรุปจบเพียงเท่านี้นะคะ .....
หลังจากที่ลงจากเวทีแล้วก็มีผู้เข้ามาซักถามอาจารย์อีกมากมาย และก็สนใจที่จะเข้าร่วมการอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรเร่งรัด

แต่ก็จะเรียนให้ทราบว่า ช่วงแรกตอนที่หมดเวลานั้น ..ท่านผู้ฟังมากมายพากันเสียดายที่อาจารย์อธิบายสัปปุริสธรรมไม่จบ ...เสียงรำพึงรำพัน ..ว้าๆๆ ...ดังฟังชัดเลยค่ะ ..ขอบอกโดย น้องกิ๊ฟ [7 ก.ค. 2546 , 01:47:12 น.] ( IP = 169.210.5.24 : : )


  สลักธรรม 14

ลงจากเวทีแล้วค่ะ

โดย น้องกิ๊ฟ [7 ก.ค. 2546 , 01:57:52 น.] ( IP = 169.210.5.24 : : )


  สลักธรรม 15

โดย น้องกิ๊ฟ [7 ก.ค. 2546 , 01:58:41 น.] ( IP = 169.210.5.24 : : )


  สลักธรรม 16

โดย น้องกิ๊ฟ [7 ก.ค. 2546 , 02:00:03 น.] ( IP = 169.210.5.24 : : )


  สลักธรรม 17


น้ำใจงามความจำดีมีประจักษ์
พวกพ้องพรรคตระหนักซึ้งซึ่งความหมาย
ที่น้องกิ้ฟมีต่อเนื่องนำบรรยาย
อักษรหมายความจำนำมาลง


ขอกุศลผลความดีให้มีสุข
ขอจงได้หมดทุกข์สิ่งทั้งหลาย
ให้รูปนามที่มีเกิดกลับกลาย
เป็นรูปนามหมดสลายจากอุปาทาน


โดย เทพธรรม [7 ก.ค. 2546 , 08:14:35 น.] ( IP = 203.107.203.58 : : )


  สลักธรรม 18

อนุโมทนาและขอบคุณน้องกิ๊ฟมากๆๆค่ะ

น่าทึ่งในความสามารถพิเศษของน้องกิ๊ฟค่ะ
สรุปและเก็บเนื้อความได้แจ๋วมากๆๆๆ

ช่วงที่อาจารย์บุษกรพูดรอบของปฏิจจสมุปบาทอันมีอวิชชา...จนจบครบขบวนการทั้ง ๑๒ ด้วยความรวดเร็วมากนั้น ไม่เฉพาะผู้ที่ฟังอยู่ในห้องประชุมนั้นที่อ้าปากค้างตลึงในความสามารถของอาจารย์บุษกร แม้แต่วิทยากรทุกท่าน ก็อ้าปากค้างเหมือนกัน....ขอบอก

โดย พี่ดา [7 ก.ค. 2546 , 08:34:40 น.] ( IP = 158.108.2.2 : : 158.108.12.116 )


  สลักธรรม 19ขอบคุณน้องกิ๊ฟมากๆเลยค่ะ ในน้ำใจที่มีต่อผู้อื่น และขอชื่นชมกับความจำที่เป็นเลิศด้วย

แล้วก็ต้องขออนุโมทนาอย่างยิ่งๆด้วย ที่ทำให้ผู้ที่ไม่ได้ไปฟังด้วยตัวเอง ได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วก็มั่นใจด้วยว่าเหมือนไปฟังเอง

เป็นประโยชน์มากค่ะสำหรับสาระทั้งหลายที่ได้ทราบจากการอ่านกระทู้นี้


โดย ทวีพร [7 ก.ค. 2546 , 11:27:12 น.] ( IP = 203.144.144.138 : : 203.144.181.252 )


  สลักธรรม 20

ขอขอบคุณและขออนุโมทนาที่พี่น้องกิ๊ฟได้นำเรื่องราวดีๆมาให้อ่านมีความรู้สึกว่าได้สาระประโยชน์มากถ้าได้ฟังเองก็คงตื่นเต้นปิติแต่สาระก็คงได้บ้างเพราะบางครั้งการที่ได้ศึกษาน้อยก็ทำให้ฟังทันบ้างไม่ทันบ้างแต่การที่ได้อ่านครั้งนี้สามารถอ่านย้อนไปย้อนมาได้อีกทั้งเนื้อพี่น้องกิ๊ฟก็สื่อออกมาอย่างดี มีประโยชน์จริงๆค่ะ สาธุ สาธุ

โดย ปุ้มค่ะ [7 ก.ค. 2546 , 14:16:28 น.] ( IP = 203.107.223.158 : : )
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ][ 4 ]

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพ : ไม่เกิน 150KB
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด

ผู้ช่วยเหลือ-แหล่งข้อมูล

[ คีตธรรม ] [ ตารางสี ] [ ค้นหาเพลง ]

ลานภาพ

อบรมวิปัสสนา

ค้นหา

ค้นหา-GooGle

สร้างสรรค์โดย a2.gif (164 bytes) http://www.abhidhamonline.org