ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.พช.1

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือนเมษายน 2553

จัดประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำเดือนเมษายน 2553........เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 นายอัมพร ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค,) จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิภาพและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค,) จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายเรื่อง.....สำหรับเรื่องที่ประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ 1 การรายงานจำนวนสมาชิก ช.พ.ค.ทั่วประเทศ งวดที่ 3/2553 ประจำเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งมีสมาชิกทั้งสมาชิกเก่า เข้าใหม่ จำหน่ายระหว่างเดือน รวมทั้งสิ้น 824,143 คน สมาชิกที่ถึงแก่กรรมทายาทจะได้รับค่าจัดการศพรายละ 100,000 บาท และค่าสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 650,032 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 750,832 บาท เรื่องที่ 2 จำนวนสมาชิก ช.พ.ส.ทั่วประเทศประจำเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งมีสมาชิกทั้งสมาชิกเก่า เข้าใหม่ จำหน่ายระหว่างเดือน รวมทั้งสิ้น 373,337 คน สมาชิกที่ถึงแก่กรรมทายาทจะได้รับค่าจัดการศพรายละ 50,000 บาท และค่าสงเคราะห์ครอบครัวรายละ 299,529 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 349,529 บาท เรื่องที่ 3 เรื่องค่าสงเคราะห์รายศพประจำเดือนเมษายน 2553 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ประกาศยอดเงินค่าสงเคราะห์รายศพประจำเดือนเมษายน 2553 ดังนี้ คือ สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม จำนวน 377 คน สมาชิกจะต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพคนละ 376.50 บาท ส่วนสมาชิก ช.พ.ส.ถึงแก่กรรม จำนวน 180 คน สมาชิกจะต้องชำระเงินค่าสงเคราะห์ศพคนละ 180 บาท เรื่องที่ 4 เรื่องรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.จังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิต จำนวน 8 คน ได้แก่ นายวินัย หุ่นทอง อำเภอเมืองด้วยโรคเบาหวาน นายสงวน ปุยะติ อำเภอหล่มสัก ด้วยโรคมะเร็ง นายอุจฉา เพชระบูรณิน อำเภอเมืองด้วยสาเหตุเลือดออกในสมอง นางศุภมืตรตา คุ้มอักษร อำเภอเขาค้อ สาเหตุกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นายสมัคร คำผง อำเภอหล่มสักด้วยสาเหตุเลือดออกในทางเดินอาหาร นายอำพล สร้อยสม อำเภอหล่มสักด้วยสาเหตุเส้นเลือดในสมองแตก นางอรกานต์ เพชระบูรณิน อำเภอหล่มสัก ด้วยโรคมะเร็งต่อมไทยรอยด์ และ จ.ส.อ.เชิดศักดิ์ สงวนภักร์ อำเภอเมืองด้วยสาเหตุโรควัณโรค เรื่องที่ 5 เรื่องการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ปีการศึกษา 2553 แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสถานศึกษาอุดมศึกษาหรือทำการศึกษาวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทางการศึกษาในปีการศึกษา 2553 มูลค่าทุนละ 50,000 บาท จำนวน 4 ทุน ทั้งนี้ ขอรับรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553

โดย วันชัย ศรีเหนี่ยง-0897062551 [30 เม.ย. 2553 , 10:23:49 น.] ( IP = 118.172.235.116 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้