ข่าวประชาสัมพันธ์ สพท.พช.1

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ผลการย้ายครูผู้สอน รอง ผอ.และ ผอ.ร.ร.สังกัด สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1
นายสุทิศ ทองสนิทกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดเผยว่า สพท.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุม เขต 1 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้มีการย้ายข้าราชการครูผู้สอน จำนวน3 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 19 คน สำหรับครูผู้สอนทั้ง 3 คน ได้แก่ นางเนตรนภา ไปปลอด ครู ร.ร.บ้านคลองปลาหมอ อ.ชนแดน ไป ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง อ.เมือง นางนันทิญา ฟองมี ครู ร.ร.บ้านหนองตะเคียน จ.อุทัยธานี ไป ร.ร.บ้านหนองใหญ่ อ.ชนแดน และนางประนอม สุขรื่น ครู ร.ร.บ้านเหมืองสองท่อ จ.กาญจนบุรี ไป ร.ร.บ้านไร่ฝาย อ.วังโป่ง ส่วนรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่ นางยุพิน น้อยคนดี ร.ร.วังชมภูวิทยาคม ไป ร.ร.วิทยานุกูลนารี นางพิไลลักษณ์ ประพฤติชูวงศ์ ร.ร.บ้านปากน้ำ ไป ร.ร.อนุบาลเพชรบูรณ์ และนายกฤษณธรรม ถาพันธ์ ร.ร.ซับบอนวิทยาคม ไป ร.ร.ชนแดนวิทยาคม และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายทั้ง 19 คน ได้แก่ 1)นายมนัส อินผง ร.ร.บ้านหลุง ไป ร.ร.บ้านพี้ 2)นายสมพงษ์ คำขาว ร.ร.บ้านหนองระมาน ไป ร.ร.บ้านหลุง 3) นางชยานันท์ พงษ์สมทบ ร.ร.บ้านถ้ำแก้ว ไป ร.ร.บ้านหนองระมาน 4) นายอำนาจ บุญทรง ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู ไป ร.ร.พัชรพิทยาคม 5)นายโกมล อุฤทธิ์ ร.ร.บ้านหัวนา ไป ร.ร.บ้านสามแยกวังชมภู 6)นายเพิ่ม กองลี ร.ร.บ้านยางกุด ไป ร.ร.บ้านหัวนา 7) นายภิญโญ เกียนแกล้ง ร.ร.บ้านสามแยกป่ามะม่วง ไปร.ร.บ้านยางกุด จ.ส.ต.พินิตย์ ก้อนแก้ว ร.ร.บ้านปากแดง จ.เลย ไป ร.ร.บ้านสามแยกป่ามะม่วง 9)ว่าที่ ร.ต.มานิต จังหวัดกลาง ร.ร.บ้านทุ่งแค ไป ร.ร.บ้านดงมูลเหล็ก 10)น.ส.ผานิตย์ แฉ่งสูงเนิน ร.ร.ลูกจันทน์ปิยะอุย ไป ร.ร.บ้านทุ่งแค 11)นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร ร.ร.บ้านซับข่อย ไป ร.ร.บ้านโนนตะแบก 12)นายมนตรี สำเภา ร.ร.บ้านเขาน้อย ไป ร.ร.บ้านซับข่อย 13)นายวิโรจน์ มาสังข์ ร.ร.บ้านโคกสง่า ไป ร.ร.บ้านเขาน้อย 14)นายสุชิน กองประดิษฐ์ ร.ร.บ้านน้ำเดื่อใต้ ไป ร.ร.บ้านโป่งหว้า 15)นายสมหวัง ช้อนไชย์ ร.ร.บ้านห้วยนาค ไป ร.ร.บ้านน้ำเดื่อใต้ 16)นายวิชัย วิสาระโภชน์ ร.ร.บ้านร้อยไร่ ไป ร.ร.บ้านห้วยนาค 17)นายกรกต วัชรรัศมี ร.ร.บ้านโคกสำราญ ไป ร.ร.บ้านเขาคณฑา 1นายวรเวทย์ บุญเรือง ร.ร.บ้านเขาสัก ไป ร.ร.บ้านโคกสำราญ และ 19)นายสกุล เชื้อหงษ์ ร.ร.บ้านวังไทรทอง ไป ร.ร.บ้านคลองน้ำคัน

โดย วันชัย ศรีเหนี่ยง ปชส.สพทพช.1 [9 พ.ย. 2550 , 16:27:43 น.] ( IP = 202.143.173.62 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้