โยธาไทย

เว็บโยธาไทย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย : ร้านค้าโยธาไทย : เว็บบอร์ด : Download

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


เลื่อนระดับ
ตามที่ ก.อบต.กำหนดให้ผู้ที่ดำรงระดับ 4 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับ 5 ได้จะต้อง ได้เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 8190 และครอง 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี ถามว่า

การครอง 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี นั้นจะครบกำหนด 2 ปีเมื่อไหรถ้า (สมมติ) ดำรง 4 เมื่อ 1 เมษา
1.ครบกำหนด 31 มีนา
2.ครอกำหนด 4 เมษา

โดย เลื่อนระดับ [22 มิ.ย. 2547 , 11:45:22 น.] ( IP = 203.113.86.116 : : 172.30.28.228, 192.168.15.3 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ข้อความ 1

1 เมษา คับ

โดย www [22 มิ.ย. 2547 , 11:58:42 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.210.119, 192.168.150.3 )

ข้อความ 2

แก้ไขข้อ 2 เป็น 1 เมษา ครับ

โดย เลื่อนระดับ [22 มิ.ย. 2547 , 12:51:03 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.28.228, 192.168.15.3 )

ข้อความ 3

ในเรื่องการเลื่อนระดับและปรับอัตราเงินเดือนดูรายละเอียด หนังสือที่ มท 0809.3/ว704 ลว30เมษายน2547

โดย ป.เล็ก [22 มิ.ย. 2547 , 18:49:01 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.1.106, 172.16.1.7 )

ข้อความ 4

2 เมษาครับ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดย ปากจู๋ [22 มิ.ย. 2547 , 19:29:37 น.] ( IP = 202.5.88.133 : : )

ข้อความ 5

ตามคุณสมบัติที่จะแต่งตั้งตามที่กำหนดไว้ในมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง นั้นบอกว่า
1. ได้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 4 หรือที่ ก.ท. มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องปฏิบัติงานราชการงานด้านช่างโยธา งานเทคนิค และงานอืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้ดำรงตำแหน่งไม่ตำกว่าระดับ 3 หรือที่ ก.ท. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีและต้องปฏิบัติงานราชการงานด้านช่างโยธา งานเทคนิค และงานอืนที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จาก 4 ปีลดเป็น 3 ปี เฉพาะผู้ได้รับปริญญาโททางวิศวกรรมโยธาหรือสำรวจ (มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง
17 พ.ค. 2539)
ดังนั้นถ้า คุณไม่ถึง 2 ปี แต่คุณครองระดับ 3 รวมทั้งระดับ 4 มาแล้วกี่ปี ถ้าครองระดับ 3 รวมกับระดับ 4 แล้ว เกิน 4 ปี คุณก็สามารถเลือนระดับ 5 ได้

โดย ช่าง ก. [23 มิ.ย. 2547 , 14:01:05 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.106.226, 192.168.86.3 )

ข้อความ 6

ไม่ได้ครับต้องครอง5ครบ2ปีเท่านั้น เพราะเป็นการประเมินนอกระดับควบ ต้องทำตามหนังสือ ที่ มท.0809.1/ว242 ลว.27 พ.ย.45 ครับ.................
.......มีหนังสือหารือในเรื่องนี้โดยเฉพาะครับ....
ที่ มท 0809.1/359
ถึง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี หารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5 และเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 5 โดยมีความเห็นว่าการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ ก.ท.(เดิม)กำหนด กล่าวคือ ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 4 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4 ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตราฐานกำหนดตำแหน่ง และ
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545 กล่าวคือ
2.1 มีระยะเวลาขั้นต่ำ ในการดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 ไม่น้อยกว่า 6 ปี กรณีที่มีวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือไม่ต่ำกว่า 7 ปี กรณีที่มีคุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบเท่า
2.2 การเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสายงานในระดับที่ต่ำกว่าระดับของตำแหน่งที่เลื่อนขึ้นแต่งตั้ง 1 ระดับ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักทราบและถือปฏิบัติต่อไป


สำนักงาน ก.อบต.


สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ส่วนมาตราฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร 0-2241-9051 ต่อ 15,16 โทรสาร 0-2241-9050
...........จะได้เข้าใจตรงกันครับเพื่อนๆ.................
โดย ร้านอาหารอิ่มจุก [24 มิ.ย. 2547 , 09:19:02 น.] ( IP = 203.113.86.116 : : 172.30.1.69, 172.16.1.7 )

ข้อความ 7

เรียนมาเพื่อแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หักทราบและถือปฏิบัติต่อไป เท่านั้นที่อื่นไม่เกี่ยว

โดย ไม่เกี่ยว [24 มิ.ย. 2547 , 11:57:27 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.28.119, 192.168.15.3 )

ข้อความ 8

เอาอย่างงั้นเลยรึท่าน...........ไม่เอาน่าทำตามระเบียบดีกว่าจะได้โดนไล่ออกพร้อมกัน.เอ้ย.....ไม่ใช่.ฮา............

โดย ร้านอาหารอิ่มจุก [24 มิ.ย. 2547 , 16:23:23 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.1.226, 172.16.1.7 )

ข้อความ 9

คำว่า ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ ก.ท.(เดิม)กำหนด กล่าวคือ ได้ดำรงตำแหน่งในระดับ 4 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยไม่ต้องพิจารณาว่าได้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 4 หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4 ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
แล้ว หรือดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ทำไม่ไม่พิจารณา ครับ

โดย ช่าง ก. [28 มิ.ย. 2547 , 12:28:48 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.106.156, 192.168.86.3 )

ข้อความ 10

ใช่แล้วครับ ช่วยตอบด้วย

โดย ช่าง เอ [28 มิ.ย. 2547 , 12:30:01 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.106.156, 192.168.86.3 )

เว็บโยธาไทย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย : ร้านค้าโยธาไทย : เว็บบอร์ด : Download