โยธาไทย

เว็บโยธาไทย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย : ร้านค้าโยธาไทย : เว็บบอร์ด : Download

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


ข่าวดี และ ข่าวร้าย
ผมอ่าหนังสือพิมพ์เจอนะครับ ข่าวดี คือ พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ อบต.ขนาดเล็ก จำนวนพนักงานน้อย คนใดคนหนึ่งจะมีสิทธิ์ได้ 2 ขั้นประจำปี และอีกข่าว คือ พนักงานส่วตำบลยังไม่ได้เงินพิเศษ 3% และอี 2 ชั้น เพราะพนักงานส่วนตำบลยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ของ ก.พ. แต่ ตอนนี้ได้เสนอเข้าที่ประชุม ครม.แล้ว อีกไม่นาน มติก็คงจะออกมา ให้ได้กันทุกๆ คน

โดย ช. [12 เม.ย. 2547 , 09:22:13 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.54.154, 192.168.40.3 ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ]

ข้อความ 1

ผมว่าไม่ถูกต้อง ให้ไปดูพ.ร.บ.บัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะครับ ข้าราชการความหมายตามพ.ร.บ.ครับ

โดย ร้านอาหารอิ่มจุก [12 เม.ย. 2547 , 10:32:54 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.1.75, 192.168.15.3 )

ข้อความ 2

จริงเหรอ แย่เลย ก๊ะลังดูๆ เซฟตัวไหม่ อดเลย555555555

โดย ช่างฌาณ [12 เม.ย. 2547 , 13:43:34 น.] ( IP = 203.113.76.8 : : )

ข้อความ 3

กำลังทำขั้นควบอยู่เลย ให้มติที่ว่ามีผลไม่ก่อน 9 เม.ย. 47 ทีเถอะ...เพี้ยง!

โดย ช่างดอย [12 เม.ย. 2547 , 19:12:34 น.] ( IP = 203.113.50.15 : : )

ข้อความ 4

ลองดูนี่ ใช้ได้เปล่าครับ
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/schemaID[14]/2_news5.pdf

โดย ช่างฌาณ [14 เม.ย. 2547 , 10:38:28 น.] ( IP = 203.113.76.71 : : )

ข้อความ 5

ช่างดอย
บอกไปแล้วนาครับว่าต้องทำการประเมินให้เสร็จภายใน 1 เม.ย. 47 ครับ เพราะฐานเงินเดือนใหม่จะมีผลย้อนหลังโดยใช้ฐานของวันที่ 1 เมษา 47 เป็นฐานในการคิดเงินเดือนเพิ่มตาม มติ ครม.ครับ
เช่น
วันที่ 1 เมษา 47 เงินเดือนได้รับ 8,190 บาท ก็ใช้ 8,190 ในการคิด บวก 3% และบวกอีก 2 ขั้น
หรือ
วันที่ 1 เมษา 47 เงินเดือนที่ได้รับ 9,040 บาท ก็ใช้ 9,040 ในการคิด บวก 3% และบวกอีก 2 ขั้น
กรณีมีคำถามว่าครบหลักเกณฑ์วันที่ 1 เมษายน การดำเนินการเลื่อนระดับต้องดำเนินการหลังจากนั้น ไม่มีระเบียบระบุไว้นะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยช่องว่างของระเบียบให้เป็นประโยชน์หรือเรียกว่ารักษาสิทธิ์ให้เต็มที่
ในกรณีที่กำลังเลื่อนระดับ จาก 4 ไป ระดับ 5 ของหรือระดับอื่น ๆ ต้องให้มีผลในวันที่ 1 เม.ย. เท่านั้นจึงจะได้รับประโยชน์จากการเลื่อนระดับเต็มที่ ครับ

โดย ช่างดำ พัทลุง [16 เม.ย. 2547 , 13:30:34 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.210.174, 192.168.150.3 )

ข้อความ 6

มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) วันที่ 26 มีนาคม 2547 มีมติเห็นชอบ ให้ปรับอัตราเงินเดือนตาม มติ ครม. วันที่ 9 มีนาคม 2547 แล้วครับ เชิญเปิดดูได้ที่ http://www.thailocalgov.com/ หัวหน้าส่วนท่านใดจะทำระดับขึ้นอีกก็รีบๆนะครับ ก่อนหนังสือสั่งการจะมาถึง อบต. ไม่งั้นจะเสียสิทธิ์

โดย ช. [19 เม.ย. 2547 , 09:29:03 น.] ( IP = 203.113.86.156 : : 172.30.54.52, 192.168.40.3 )

ข้อความ 7

เรื่องเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเข้าครม.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ผลเป็นดังนี้

9. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ แล้วมีมติ ดังนี้
1. ให้สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าของเรื่องรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 (ฝ่ายกฎหมายฯ) ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับปัญหา
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลทั้งระบบโดยให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และไม่ขัดต่อ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
2. ในระหว่างที่สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกำลังพิจารณาตามข้อ 1 เห็นควรให้ใช้เกณฑ์
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 กับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตำบลต่อไป แต่ให้นำโควตาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลขนาดเล็กที่ไม่สามารถเลื่อนขั้น
เงินเดือนทั้งปี 2 ขั้นได้ในจังหวัดนั้น ให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดพิจารณาจัดสรร โดยให้มี
เกณฑ์การประเมินที่โปร่งใสและเป็นธรรม

โดย คนไกลบ้าน [20 เม.ย. 2547 , 08:31:25 น.] ( IP = 203.113.51.4 : : )

ข้อความ 8

สำหรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 7 มีดังนี้
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 ได้กำหนดให้นำมาใช้บังคับกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลด้วย
ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติกล่าวคือ พนักงานส่วนตำบลโดยเฉพาะใน อบต. ขนาดเล็กและขนาดกลางฯ
ซึ่งมีจำนวนพนักงานรวมกันไม่เกิน 9 คน ไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้นได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องโควตา ร้อยละ
15 ของจำนวนพนักงานส่วนตำบล และเรื่องโควตาร้อยละ 6 ของอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
2. หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
จะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับข้าราชการประเภทอื่น และจะเป็นภาระด้านงบประมาณของท้องถิ่น แต่เพื่อให้พนักงาน
ส่วนตำบลที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นได้มีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนทั้งปี 2 ขั้นได้ ควรนำระบบโควตารวมที่
ข้าราชการพลเรือนใช้อยู่มาใช้กับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล โดยการคำนวณโควตาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนร้อยละ 15 ของจำนวนพนักงานส่วนตำบลทั้งหมดใน อบต. ขนาดเล็กที่ไม่สามารถคำนวณโควตาได้ในจังหวัด
นั้น ๆ แล้วจึงใช้หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษตามที่ ก.อบต. กำหนดขึ้น และให้
ก.อบต. จังหวัดเป็นผู้พิจารณาจัดสรรโควตาให้แก่ อบต. ต่าง ๆ ในจังหวัดต่อไป

โดย คนไกลบ้าน [20 เม.ย. 2547 , 08:31:48 น.] ( IP = 203.113.51.4 : : )

ข้อความ 9

3. คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี มีข้อสังเกต ดังนี้
3.1 หลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544 จะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติในกรณี
ที่เป็น อบต. ขนาดเล็กและขนาดกลาง สมควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้กับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นโดยการยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีมิให้นำไปใช้บังคับกับพนักงานส่วนตำบล หรือใช้บังคับแต่ยกเว้นเรื่องอัตราร้อยละของจำนวนโดยคงกรอบ
ร้อยละอัตราเงินเดือนของข้าราชการ จะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ ควรมีการศึกษาในภาพรวมด้วย
3.2 การนำระบบโควตารวมมาใช้กับพนักงานส่วนตำบลจะเป็นการเหมาะสมและจะขัดกับอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่

โดย คนไกลบ้าน [20 เม.ย. 2547 , 08:32:05 น.] ( IP = 203.113.51.4 : : )

ข้อความ 10

fake vacheron constantin replica watches times in summer and 12-15 times during winter is enough fake watches League Pittsburgh is a blue collar steel town and fake watches give you the walk and the drawl of the.

โดย chris - [7 พ.ค. 2554 , 14:41:45 น.] ( IP = 123.153.70.216 : : )
[ 1 ] [ 2 ]

เว็บโยธาไทย : สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย : ร้านค้าโยธาไทย : เว็บบอร์ด : Download