View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


จอมยุทธ2555
โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2555
อำเภอจตุรพักตรพิมาน
- - - - - - - - -
1. ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดดำเนินการ ในพื้นที่อำเภอ 5,000 กลุ่ม ไตรมาส 2-3
2. ส่งเสริมสุขภาพทางการเงินโครงการ กข.คจ. จังหวัดดำเนินการ ในพื้นที่อำเภอ 3,400 กองทุน ไตรมาส 3
3. จัดทำคลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จังหวัดคัดเลือกหมู่บ้าน ศกพ.2554 จำนวน 1,756 หมู่บ้าน (เฉลี่ยอำเภอละ 2 หมู่บ้าน)
- อำเภอดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการฯ จนท.พช.+ผู้นำ จำนวน 10 คน 1 วัน ไตรมาส 3
4. พัฒนาศักยภาพผู้นำ อช. (ที่ได้รับค่าตอบแทน)
- สนับสนุนกิจกรรมครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ไตรมาส 2
5. พัฒนาขีดความสามารถองค์กรสตรีอำเภอในการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สพอ.+ กพสอ.ประชุม กพสม. กพสต.และครอบครัวฯ
- หมู่บ้าน ศกพ.2554 อำเภอละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 30 ครอบครัวใหม่
- ดำเนินการระดับอำเภอ ๆ ละ 8,000 บาท ไตรมาส 2-3
6. การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล
- อำเภอประชุม ศอช.ต. จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน โดยจัดประชุม 1 ครั้ง 2 วัน หรือ 2 ครั้ง 27,200 บาทไตรมาส 2
7. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
- อำเภอจัดเวทีเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ ไม่น้อยกว่า 30 คน 6,450 บาท
- สมัครเข้าสู่ระบบ 35% ผ่านการรับรอง 30% ของหมู่บ้าน ไตรมาส 2-4
8. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบ
8.1 สร้างวิทยากรกระบวนการ (พัฒนากร อำเภอละ 2 คน) อบรม 3 วัน กลุ่มจังหวัด ไตรมาส 2
8.2 สร้างแกนนำหมู่บ้าน ไตรมาส 2
8.3 ขยายผลหมู่บ้าน ศกพ.
- จังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย อำเภอละ 1 หมู่บ้าน ๆ ละ 120,000 บาท
- อำเภอดำเนินการ 5 กิจกรรม ไตรมาส 2-4
8.4 รักษาและพัฒนาคุณภาพความเป็นหมู่บ้าน ศกพ.ต้นแบบเพื่อขยายผล
- อำเภอดำเนินการในหมู่บ้าน ศกพ.ได้รับงบกรมฯ ปี 2552-2554 จำนวน 3 กิจกรรม
- เฉลี่ยอำเภอละ 2 หมู่บ้าน ๆ ละ 26,750 บาท ไตรมาส 2 และ 4
9. จปฐ.
10. แก้จนแบบบูรณาการ

โดย คนเทียวทาง [10 ก.พ. 2555 , 21:13:08 น.] ( IP = 182.52.36.164 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
Your Photo : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด