View Topic

Abuse/แจ้งลบ
ABUSE / แจ้งลบ
Your Email :
Why? !
Security Code

สมัครฟรีเวปบอร์ด | ลงประกาศ ซื้อ-ขายสินค้า | เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี | รับฝากเครื่อง Server
รับทำเว็บ | บริการสร้างเว็บไซต์ | ติดต่อลงโฆษณา


อยากทราบเรื่องเครื่องแบบ และเครื่องหมาย ผกก.ขั้น ATC.
หวัดดีครับ ผมอยากทราบว่าถ้าผมผ่านการอบรม ATC. แล้ว ผมจะได้เปลี่ยนผ้าพันคอเป็นสีกากี (สีกะปิ) เลยหรือเปล่า และผมต้องทำอย่างไรที่จะได้รับบีท ที่เป็นกระดูกสองท่อนอ่ะครับ แล้วไม่ทราบว่าใช่อันเดียวกะ วูดแบจท์ หรือเปล่า ยังไงรบกวนให้ความรู้ผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ

โดย puchiss - [14 ต.ค. 2550 , 20:56:37 น.] ( IP = 202.91.19.192 : : ) เก็บกระทู้นี้ไว้ใน Bookmarkส่งกระทู้นี้ให้เพื่อนของคุณแจ้งลบกระทู้
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ข้อความ 1

ถ้าอบรม ATC นั้น จะใช้ผ้าผูกคอ สีกะปิได้นั้น ต่อเมื่อ

ไม้รับการอนุมัติให้คล้อง วูดแบคจ์ 2 ท่อน จึงจะมีสิทธิ์ผู้กผ้าผูกคอสีกะปิ
แต่เมื่อผ่านการอบรมแล้ว ยังคงต้องใช้ผ้าผูกคอ BTC อยู่เหมือนเดิม

สนใจติดต่อผมได้ ถ้าอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้

โดย เสือเผ่น [15 ต.ค. 2550 , 08:20:02 น.] ( IP = 61.19.205.122 : : )

ข้อความ 2

ขอบคุณครับคุณเสือเผ่น ผมอยากทราบอีกนิดนะครับว่า การที่จะได้รับการอนุมัติให้คล้องวูดแบดจ์สองท่อนเนี่ย ต้องทำยังไงบ้าง รบกวนขอรายละเอียดหน่อยนะคับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะใหความรู้กับผู้กำกับโรงเรียนของผมน่ะครับ คือผมเพิ่งจะตั้งกิจกรรมลูกเสือขึ้นมาน่ะครับ โรงเรียนนี้ไม่เคยมีเลย รบกวนหน่อยนะคัรบ ขอบคุณครับ

โดย puchiss - [15 ต.ค. 2550 , 12:59:17 น.] ( IP = 202.91.19.204 : : )

ข้อความ 3

การที่จะได้รับอนุมัติ 2 ท่อน นั้นจะต้องผ่าน
1 การฝึกอบรม BTC ประเภทใดประเภทหนึ่งก่อน เช่น สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ หรือ วิสามัญ จะได้ ว็อคเกิ้ล
2 ผ่านการแต่งตั้งหน้าที่ รองผู้กำกับ ผู้กำกับ จากลูกเสือจังหวัด หรือ สำนักงานฯ
3 ผ่านการอบรม ATC ตามประเภทเดียวกับที่ได้อบรม BTC มาแล้ว 4 เดือน
4 ขั้นทำผลงาน และทดลองงาน คือการ ฝึกสอนลูกเสือในโรงเรียน และการเตรียมเอกสารสำหรับในการตรวจกอง (ถ้าสังกัดโรงเรียน) หรือสัมภาษณ์ (สังกัดจังหวัด หรือ ส่วนกลาง) ภายใน 2 ปี เท่านั้น ถ้าเลย จะต้องอบรม ATC ใหม่
5 เมื่อผ่านการตรวจกอง หรือ สัมภาษณ์ แล้ว ก็สามารถคล้องสายบีท และ ผ้าผูกคอสีกะปิ ได้


ถ้าโรงเรียนของท่านยังไม่เคยตั้งกอง ยินดีให้คำปรึกษา หรือ ถ้า จะจัดการฝึกอบรมทั้งโรงเรียน ยินดีครับ ติดต่อได้ครับ 081-755-1561

โดย เสือเผ่น [17 ต.ค. 2550 , 09:16:15 น.] ( IP = 61.19.205.122 : : )

ข้อความ 4

ขอบพระคุณมากครับคุณเสือเผ่น แต่ผมยังติดอยู่อย่างนึงคือ ตรงตรวจกองเนี่ยครับ เป็นอย่างไรหรือครับ รบกวนช่วยอธิบายอีกนิดนะครับ จะได้กระจ่ายซะที ละก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่จะช่วยให้คำปรึกษาเรื่องตั้งกอง ยังไงคิดว่าคงได้รบกวนคุณเสือเผ่นแน่ ๆ เลยละครับ

โดย puchiss - [17 ต.ค. 2550 , 12:34:46 น.] ( IP = 202.91.18.205 : : )

ข้อความ 5

การตรวจกอง คือ
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล

๑. การปฏิบัติการก่อนที่จะขอให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ
๑.๑ เมื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นที่ ๔ มาแล้ว ให้นำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปดำเนินการในกองลูกเสือของตน เป็นเวลาอย่างน้อย ๔ เดือน นับจากวันสุดท้ายการฝึกอบรม ขั้นความรู้ชั้นสูง
๑.๒ เมื่อครบเวลา ๔ เดือนแล้ว และผู้บังคับบัญชานั้นรู้สึกตัวว่าพร้อมที่จะรับการตรวจขั้นที่ ๕ ได้แล้ว ให้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาที่ต้นสังกัด ขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑.๓ การเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลเช่นที่ว่านี้ จะต้องกระทำภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง
๒. การเตรียมการเพื่อรับการตรวจ
๒.๑ ต้องฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนไว้ให้พร้อม
๒.๒ เตรียมงานด้านธุรการไว้ให้เรียบร้อย อาทิ เอกสาร หลักฐาน ใบสำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน
๒.๓ เตรียมสนามฝึก อุปกรณ์การฝึกอบรม เสาธงประชุมกอง หีบอุปกรณ์ ไม้พลอง ไม้ง่าม เชือก รอก ไม้ทูนศรีษะ เชือกกระโดด ฯลฯ
๒.๔ เตรียมฝึกระเบียบแถว การสวนสนาม สำหรับลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญตลอดจนการประชุมนายหมู่ และพร้อมที่จะสาธิตให้ผู้ตรวจดูด้วย
๓. คุณสมบัติของผู้รับตรวจ
๓.๑ บุคคลนั้นต้องผ่านการฝึกอบรมขั้นที่ ๑,๒,๓, และ ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ เดือน และไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง
๓.๒ เป็นบุคคลที่มีกองลูกเสือเป็นของตนเอง หรือไปช่วยฝึกลูกเสือในกองใกล้เคียงเป็นประจำหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมกองลูกเสือตามสังกัด
๓.๓ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางลูกเสืออยู่ในปัจจุบัน โดยมีใบแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางลูกเสือตามแบบ ลส.๑๓ เป็นหลักฐาน
๔. การขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจ
๔.๑ ให้ผู้บังคับบัญชา – เจ้าสังกัด ทำหนังสือในนามของโรงเรียนถึงผู้อำนวยการกอง กองลูกเสือ สำหรับส่วนกลาง หรือถึงผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด หรือศึกษาธิการเขตสำหรับส่วนภูมิภาค ขอให้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจขั้นที่ ๕ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนถึงวันให้ไปทำการตรวจ ในหนังสือนั้นให้ระบุไว้ด้วยว่า จะให้ไปตรวจวันใด
๔.๒ ผู้อำนวยการกอง กองลูกเสือ หรือศึกษาธิการเขต แล้วแต่กรณี ทำการนัดหมายกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว คนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ให้เป็นผู้ไปทำการตรวจตามวันเวลาที่มีผู้ขอมา

๕. ลำดับขั้นตอนการตรวจ มีดังต่อไปนี้
๑. งานด้านธุรการของกอง
๑.๑ ทะเบียนลูกเสือ ได้จัดทำไว้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่
๑.๒ หลักฐานการสอบไล่หรือสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ได้ทำไว้เรียบร้อยเพียงไร
๑.๓ หลักฐานการเงิน การบัญชี บัญชีทรัพย์สินของกองลูกเสือ ได้จัดทำไว้เรียบร้อยเพียงไร
๑.๔ บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีหรือไม่ และมีการมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบกันอย่างไร ตลอดจนการประชุมนายหมู่ลูกเสือมีหรือไม่ และเรียบร้อยเพียงไร
๑.๕ สมุดบันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชามีครบทุกคนหรือไม่ และต้องบันทึกการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๖ ครั้ง ด้วยเป็นอย่างน้อย
๑.๖ สมุดหมายเหตุรายวันของกอง ได้จัดทำขั้นมีหรือไม่ และได้จัดไว้ถูกต้องเรียบร้อยเพียงไร
๑.๗ สมุดประวัติของกองลูกเสือกองนั้น โดยให้มีประวัติของกองลูกเสือกองนั้นไว้ว่า กองลูกเสือกองนี้ตั้งขึ้นเมื่อไร ใครเป็นผู้กำกับกองคนแรก ใครเป็นรองผู้กำกับ มีจำนวนลูกเสือครั้งแรกกี่คน ปัจจุบันเป็นอย่างไร

โดย เสือเผ่น [17 ต.ค. 2550 , 14:16:36 น.] ( IP = 61.19.205.122 : : )

ข้อความ 6

อ่านต่อ

๑.๘ ใบสมัครเข้าเป็นกองลูกเสือ ลส. ๓ , ใบโอนกองลูกเสือ ลส. ๔. ใบอนุญาตตั้งกองลูกเสือ ลส. ๑๒, ใบอนุญาตตั้งกลุ่มลูกเสือ ลส.๑๑, ใบแต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือและรองผู้กำกับลูกเสือ ลส.๑๓ และใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงประจำปีลูกเสือ ลส.๑๙
๑.๙ งานสารบรรณของกอง การเก็บเรื่องต่าง ๆ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผนหรือไม่ เพียงไร
๒. งานด้านวิชาการ
๒.๑ ให้ผู้รับตรวจขั้นที่ ๕ สาธิตการฝึกสอนลูกเสือตามประเภทลูกเสือที่ขอรับตรวจให้ดู ๑ ครั้ง โดยเริ่มแต่เปิดประชุมกอง จนถึงปิดการประชุมกอง ใช้เวลาอย่างน้อยกว่า ๖๐ นาที ในการปฏิบัติในการสาธิตการสอนนี้ ผู้ตรวจจะต้องตรวจดูอย่างละเอียดว่าผู้รับตรวจปฏิบัติ
ถูกต้องตามขั้นตอนของแผนการสอนหรือไม่เพียงไร
๒.๒ สมุดสะสม เฉพาะลูกเสือสำรอง โดยตรวจสมุดสะสมของกองลูกเสือสำรองอย่างน้อยหมู่ละ ๑ เล่ม
๒.๓ การสวนสนาม ระเบียบแถว เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ ตรวจดูความถูกต้องของการจัดขบวนการสวนสนาม เครื่องแบบ ระเบียบวินัย การสั่งแถว
ความสง่าผ่าเผย ความองอาจ ผึ่งผายและแข็งแรง เป็นอย่างไร (โปรดดูตัวอย่างแบบฟอร์มแนบท้าย )
๒.๔ การสาธิตการประชุมนายหมู่ เฉพาะลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญว่าปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่เพียงไร (โปรดดูรายละเอียดในแบบการให้คะแนนซึ่งแนบท้าย )
๒. เมื่อจะให้มีการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเมื่อใด ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เกี่ยวข้องทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชที่ตนสังกัดขอเชิญให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลดังกล่าวไว้ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อรับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๑ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน ก่อนถึงวันให้ไปทำการตรวจ ในหนังสือนั้นให้ระบุไว้ด้วยว่าจะให้ไปตรวจวันใด
๓. ให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าสังกัดติดต่อเรื่องการตรวจไปยังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจโดยด่วน
๔. เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจได้ตรวจแล้วปรากฏผลอย่างไร ให้ลงชื่อกำกับรับรองไว้แบบรายงานผลการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
๕. ในระหว่างที่ไปตรวจนั้น ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้รับผิดชอบในการตรวจพิจารณาคำ
ตอบในแบบคำถามการศึกษาเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ ของผู้ปฏิบัติการด้วยการพิจารณานั้นหมายความว่า ให้สอบถามปัญหาต่างๆ ที่มีในคำถามเหล่านั้น เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า ผู้ปฏิบัติการนั้นมีความเข้าใจเรื่องนั้นๆ อย่างชัดแจ้ง และอาจสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติการในเรื่องต่อไปนี้ด้วย
๕.๑ ระบบหมู่
๕.๒ การประชุมนายหมู่
๕.๓ การฝึกอบรมวิชาตามหลักสูตร
๕.๔ การบำเพ็ญประโยชน์
๕.๕ การร่วมมือกับบุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้อง
๕.๖ การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม
๕.๗ การจัดกิจกรรมลูกเสือ
๕.๘ เรื่องอื่นที่เห็นสมควร
๖. การรายงานผลการตรวจ ให้ใช้แบบรายงานผลการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ดังแนบท้ายระเบียบนี้
ค. ฒิผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ส่วนกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกอง ลูกเสือ กรมพลศึกษา หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นผู้ตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศึกษาธิการเขต หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ให้เป็นผู้ตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ง. การเสนอรายงานผลการตรวจ
๑. เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจ ได้ไปตรวจแล้วปรากฏผล อย่างไร ให้เสนอแนบรายงานผลการตรวจต่อผู้อำนวยการกอง กองลูกเสือ กรมพลศึกษา หรือศึกษาธิการเขต แล้วแต่กรณี
๒. ถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ยังไม่พอใจในผลการปฏิบัติงาน จะนัดหมายเพื่อทำการตรวจใหม่อีกก็ทำได้
การสวนสนามและการประชุมนายหมู่ให้ใช้เวลาปฏิบัติให้ดูใช้เวลาอย่างละไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
๓. การสัมภาษณ์ ให้สัมภาษณ์บุคคลที่ขอรับการตรวจขั้นที่ ๕ ตามแบบฟอร์มรายละเอียดการตรวจอย่างน้อยคนละ ๑๐ ข้อ
การรายงานผลการตรวจขั้นที่ ๕
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิไปตรวจขั้นที่ ๕ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนใดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการตรวจเสนอผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ไปตรวจพิจารณา แล้วเสนอขึ้นไปตามลำดับขั้นจนถึงเลขาธิการคณะกรรมการ ลูกเสือแห่งชาติเพื่ออนุมัติ

โดย เสือเผ่น [17 ต.ค. 2550 , 14:17:26 น.] ( IP = 61.19.205.122 : : )

ข้อความ 7

( สำเนา )
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วย
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน
และการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์
-----------------------

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๘) แห่งพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.๒๕๐๗ คณะกรรมการบริหาร ลูกเสือแห่งชาติ เห็นควรวางระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน และการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๑ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน และการตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อรับเครื่องหมาย”
ข้อ ๒. การตรวจขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน
ก. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมขั้นที่ ๑ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นที่ ๒ ขั้นความรู้เบื้องต้นนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว ไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือของตน
๒. เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้ภาคปฏิบัติเพิ่มเติม โดยการไปดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ กับผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น
๓. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกหัดงาน
๑. การฝึกหัดงานมีกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย ๔ เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดการฝึก
อบรม ขั้นความรู้เบื้องต้น
๒. ผู้เข้ารับการฝึกหัดงาน ได้แก่ ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างน้อย ๘ ครั้ง
๓. การดำเนินการฝึกหัดงาน
๓.๑ ทำการฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนอย่างน้อย ๘ ครั้ง
๓.๒ เข้าร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การสะกดรอย , การเดินทางสำรวจ, การเดินทางไกล, การอยู่ค่ายพักแรม ฯลฯ
๓.๓ ไปดูกิจการลูกเสือของกองลูกเสืออื่น นอกเหนือจากกองลูกเสือของตน
๔. ผู้รับผิดชอบในการรับรองการฝึกหัดงาน
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับกุล่ม รองผู้กำกับกลุ่ม หรือผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์แล้ว
ค. การรับรองการฝึกหัดงาน
๑. เมื่อจะให้มีการรับรองการฝึกหัดงานเมื่อใด ให้ผู้ฝึกหัดงานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการรับรองฝึกหัดงานดังกล่าวข้างต้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนถึงวันกำหนดนัดหมายให้ไปทำการตรวจรับรอง
๒. เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจรับรองได้ตรวจแล้วปรากฏผลอย่างไร ให้ลงชื่อรับรองไว้ในแบบรายงานผลการตรวจรับรองด้วย
๓. ในระหว่างที่ไปตรวจนั้น ให้ผู้รับผิดชอบในการตรวจรับรองสัมภาษณ์ผู้ฝึกหัดงานในเรื่องต่อไปนี้ด้วย
๓.๑ ระบบหมู่
๓.๒ การประชุมนายหมู่
๓.๓ การฝึกอบรมวิชาตามหลักสูตร
๓.๔ การบำเพ็ญประโยชน์
๓.๕ การร่วมมือกับบุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้อง
๓.๖ การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม
๓.๗ การจัดกิจกรรมลูกเสือ
๓.๘ เรื่องอื่นที่เห็นสมควร
เมื่อได้สัมภาษณ์แล้ว หากเห็นว่าควรจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมก็ทำได้
๔. การรายงานผลการตรวจรับรอง ให้ใช้แบบรายงานผลการตรวจรับรองขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน ดังแนบท้ายระเบียบนี้

ง. การเสนอรายงานผลการตรวจรับรอง
เมื่อผู้ฝึกหัดได้ผ่านการตรวจตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวแล้ว หากประสงค์จะไปเข้ารับการฝึกอบรมในขั้นที่ ๔ ขั้นความรู้ชั้นสูงต่อไป ให้แนบแบบรายงานผลการตรวจรับรองเสนอไปพร้อมกับสมัครขอเข้ารับการฝึกอบรม ขั้นที่ ๔ ขั้นความรู้ชั้นสูงด้วย
ข้อ ๓ การตรวจขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ก. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาจากการฝึกการฝึกอบรมตั้งแต่ขั้นที่ ๑ - ๔ มาใช้ในกองลูกเสือ
๒. เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น

โดย เสือเผ่น [17 ต.ค. 2550 , 14:19:05 น.] ( IP = 61.19.205.122 : : )

ข้อความ 8

๓. เพื่อประเมินผลขั้นสุดท้ายว่าสมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือไม่
ข. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจ
๑. เมื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ผ่านการฝึกอบรม ๔ ขั้น ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว ให้นำความรู้และทักษะที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้วทั้ง ๔ ขั้น ไปดำเนินการในกองลูกเสือของตนเป็นเวลาอย่างน้อย ๔ เดือน นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง ในระหว่างนั้นให้ทำคำตอบในแบบคำถามการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม ฉบับที่ ๓ ให้แล้วเสร็จ เมื่อรู้สึกว่าตนพร้อมที่จะรับการตรวจแล้วให้เสนอรายงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจและประเมินผลดังกล่าว จะต้องกระทำภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรม ขั้นความรู้ชั้นสูง
๕. ผู้อำนวยการฝึกอบรมเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตร มอบให้เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และให้
ผู้อำนวยการฝึกอบรมรายงานผลไปยังอนุมัติให้มีการฝึกอบรม
๖. อาจมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมตามสมควร เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร , ค่าอุปกรณ์ , ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และอื่นๆ
ข้อ ๔ ขั้นที่ ๒ ขั้นความรู้เบื้องต้น
วัตถุประสงค์
( ๑ ) เพื่อให้มีความเข้าใจว่า กำหนดการของลูกเสือแต่ละประเภทได้ จัดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของเด็กและคนหนุ่ม กับทั้งสนองวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
( ๒ ) เพื่อให้มีความรู้ในการจัดวางแผนกำหนดการ ตามประเภทลูกเสือที่ตนเกี่ยวข้อง
( ๓ ) เพื่อให้สามารถเป็นผู้กำกับ หรือรองผู้กำกับลูกเสือ ตามประเภทนั้น ทั้งสามารถนำกำหนดการที่วางแผนไว้แล้ว ไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความสนใจ, สร้างความกระตือรืนร้นและมีความหมายแก่ลูกเสือ
รายละเอียดในการฝึกอบรมมีดังนี้
๑. กำหนดระยะเวลาฝึกอบรม ๓ วัน โดยอยู่ประจำวัน ณ ค่ายฝึกอบรม
๒. การจัดการฝึกอบรมให้จัดแยกกันตามประเภทลูกเสือ
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขั้นความรู้เบื้องต้น จะต้องได้รับการฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไป มาก่อน
๔. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
ส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , หรือสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร , สโมสรลูกเสือ และกรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการเขต หรือสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด , สำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ , และสโมสรลูกเสือซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานศึกษาธิการเขตโดยเสนอเรื่องผ่านสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด
๕. ผู้อำนวยการฝึกอบรม ได้แก่ผู้ที่ได้รับวุฒิ เอ.แอล.ที หรือ แอล.ที แล้ว และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม
คณะผู้ให้การฝึกอบรมอาจเชิญผู้ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือผู้ชำนาญการเฉพาะวิชามาเป็นวิทยากรพิเศษได้ ตามที่เห็นสมควร
๖ ผู้อำนวยการฝึกอบรมเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตร มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม พร้อมด้วยห่วงสวมผ้าผูกคอแบบกิลเวลล์
๗. การรายงานผล เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ให้มีการรายงานภายใน ๑๕ วัน
ส่วนกลาง ผู้อำนวยการฝึกอบรม รายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการฝึกอบรม รายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด เพื่อเสนอไปยังสำนักงานศึกษาธิการเขต และสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติตามลำดับ
๘. ให้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมตามสมควร เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์, ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และอื่นๆ กับให้เก็บเงินสมทบทุน บี.พี. จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ ๑๐ บาทแบ่งให้ผู้จัดการฝึกอบรมครึ่งหนึ่ง และให้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำไปใช้จ่ายในการส่งเสริมการฝึกอบรมลูกเสือในโอกาสต่างๆ
ข้อ ๕ ขั้นที่ ๓ ขั้นฝึกหัดงาน
วัตถุประสงค์
( ๑ ) เพื่อนำความรู้ที่ได้เรียนมาแล้วในขั้นที่ ๑ และขั้นที่ ๒ ไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ
( ๒ ) เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษาหาความรู้ภาคปฏิบัติเพิ่มเติมโดยการไปดูงานและเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์กับผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น
( ๓ ) เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดในการฝึกหัดงานมีดังนี้
๑. กำหนดระยะเวลา ๔ เดือน
๒. ผู้เข้ารับการฝึกหัดงาน ได้แก่ ผู้ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น
๓. การดำเนินการฝึกหัดงาน
๓.๑ ทำการฝึกอบรมลูกเสือในกองของตนอย่างน้อย ๘ ครั้ง

โดย Tiger [17 ต.ค. 2550 , 14:23:58 น.] ( IP = 61.19.205.122 : : )

ข้อความ 9

๓.๒ เข้าร่วมในการวางแผนและปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การสะกดรอย , การเดินทางสำรวจ การเดินทางไกล , การอยู่ค่ายพักแรม ฯลฯ อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๓.๓ ไปดูกิจการลูกเสือของกองลูกเสืออื่นนอกเหนือจากกองลูกเสือของตน
๔. ผู้รับผิดชอบในการรับรองการฝึกหัดงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน, รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ผู้กำกับกลุ่ม รองผู้กำกับกลุ่ม หรือผู้กำกับลูกเสือ ซึ่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์แล้ว
ข้อ ๖ ขั้นที่ ๔ ขั้นความรู้ชั้นสูง
วัตถุประสงค์
( ๑ ) เพื่อเป็นการพัฒนาต่อเนื่องกันทั้งในด้านการเป็นผู้นำ และทักษะในการฝึกอบรมเด็กและคนหนุ่ม
( ๒ ) เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกอบรมและทักษะที่จำเป็นในการฝึกอบรมเด็กและคนหนุ่ม
( ๓ ) เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ผู้กำกับหรือรองผู้กำกับลูกเสือ
รายละเอียดในการฝึกอบรมมีดังนี้
๑. กำหนดระยะเวลาฝึกอบรม ๗ – ๘ วันโดยอยู่ประจำ ณ ค่าย ฝึกอบรม
๒. การจัดการฝึกอบรมให้จัดแยกกันตามประเภทของลูกเสือ
๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเอที่ได้ผ่านการฝึกอบรม ขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔ เดือน และได้ผ่านการฝึกหัดงาน ขั้นที่ ๓ มาแล้วด้วย
๔. ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
ส่วนกลาง ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, หรือสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือกรุงเทพมหานคร, สโมสรลูกเสือ และกรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการบริหรลูกเสือแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการเขต หรือสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการลูกเสืออำเภอ และสโมสรลูกเสือ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานศึกษาธิการเขต โดยเสนอเรื่องผ่านสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด และให้สำนักงานศึกษาธิการเขตขอลำดับเลขรุ่นจากสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๕. ผู้อำนวยการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้ที่ได้รับวุฒิ แอล.ที. แล้ว และได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม คณะผู้ให้การฝึกอบรมประกอบด้วยผู้ที่ได้รับวุฒิ แอล.ที. หรือ เอ.แอล.ที.มาแล้ว ผู้อำนวยการฝึกอบรม เป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตร มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
๖. ผู้อำนวยการฝึกอบรม เป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตร มอบให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
๗. การรายงานผล เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว ให้มีรายงานผลภายใน ๑๕ วัน ส่วนกลาง ผู้อำนวยการฝึกอบรมรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ผู้อำนวยการฝึกอบรมรายงานผลต่อสำนักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดเพื่อเสนอไปยังสำนักงานศึกษาธิการเขต และสำนักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ตามลำดับ
๘. ให้มีการเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมตามสมควร เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร, ค่าอุปกรณ์ , ค่าจัดพิมพ์เอกสาร และอื่นๆ กับให้เก็บเงินสมทบทุนบี.พี. จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม คนละ ๑๐ บาท แบ่งให้ผู้จัดการฝึกอบรมครึ่งหนึ่ง และให้นำส่งสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติอีกครึ่งหนึ่ง

ข้อ ๗ ขั้นที่ ๕ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
วัตถุประสงค์
( ๑ ) เพื่อความรู้ที่ได้รับมาจากการฝึกอบรมตั้งแต่ขั้นที่ ๑ - ๔ ไปใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือ
( ๒ ) เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมตนเองให้ดียิ่งขึ้น
( ๓ ) เพื่อประเมินผลขั้นสุดท้ายว่าสมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์หรือไม่
รายละเอียดในการปฏิบัติการและประเมินผลมีดังนี้
๑. เมื่อผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ผ่านการฝึกอบรม ๔ ขั้น ดังกล่าวข้างต้นมาแล้ว ให้นำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปดำเนินการในกองลูกเสือของตน เป็นเวลาอย่างน้อย ๔ เดือน นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรม ขั้นความรู้ชั้นสูงอย่างน้อย ๔ เดือนนับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรม ขั้นความรู้ชั้นสูง ในะหย่างนั้นให้เสนอรายงานขอให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เมื่อเสนอรายงานขอให้มีการตรวจขั้นปฏิบัติการและการประเมินผล เช่นว่านี้จะต้องกระทำภายในกำหนดเวลา ๒ ปี นับจากวันสิ้นสุดการฝึกอบรม ขั้นความรู้ชั้นสูง
๒. การตรวจและการประเมินผลนั้น จะเกี่ยวข้องกับภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ เช่น ในเรื่องการวางแผนกำหนดการ, การปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง, การฝึกสอนลูกเสือ และการปฏิบัติตาม
พิธีการต่างๆ ของลูกเสือ
๓. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจ ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
ส่วนกลาง ได้แก่ ผู้อำนวยการกอง กองลูกเสือ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศึกษาธิการเขต หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

โดย Tiger [17 ต.ค. 2550 , 14:25:15 น.] ( IP = 61.19.205.122 : : )

ข้อความ 10

๔. ให้ผู้อำนวยการกอง กองลูกเสือ, ผู้อำนวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร, ศึกษาธิการเขตหรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด เสนอนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือวุฒิ แอล.ที หรือ เอ.แอล.ที ที่มีคุณลักษณะสมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ไปยังเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเช่นว่านี้ให้มีอายุปฏิบัติหน้าที่ได้คราวละ ๔ ปี นับแต่วันแต่งตั้ง
๕. การเสนอรายงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเสนอรายงาการตรวจประเมินผลต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป จนถึงสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
๖. ให้สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน และประกาศนียบัตรไปยังผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรมแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๘ ในกรณีที่เห็นสมควร เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ ให้ผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรมแห่งชาติ มีอำนาจผ่อนผันหลักเกณฑ์การฝึกอบรมตามขั้นต่าง ๆ ได้ ตามควรแก่กรณี
ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๒๑
( ลงชื่อ ) บุญสม มาร์ติน
( นายแพทย์บุญสม มาร์ติน )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

( สำเนา )
( ลงชื่อ ) คล่องจิตร จิตอัคคะ
( นางคล่องจิตร จิตอัคคะ )
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ๖ กองลูกเสือ

โดย Tiger [17 ต.ค. 2550 , 14:25:42 น.] ( IP = 61.19.205.122 : : )
[ 1 ] [ 2 ][ 3 ]

ขอเชิญพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี ทุกท่าน โปรดเข้ามาเร
จาก : *
Code :
กรุณากรอก Code ตัวเลขด้านบน *
อีเมล์ : หากไม่ต้องการให้เว้นว่าง
รูปภาพของคุณ : ไม่เกิน 150KB
ยินดีให้รูปประกอบนี้ ไปให้บริการ ส่งรูปภาพเข้ามือถือ ยินดี ไม่ยินดี
บริการใหม่!! รับฝาก File ฟรี!
รายละเอียด :
Icon Toy
Special command
Register User
Login User

* *
กรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียว.... 

คำเตือน
  • การแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลซึ่งอาจทำให้บุคคลนั้นเกิดความเสียหาย อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • การโพสรูปภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของภาพ อาจถูกดำเนินคดีทางกฏหมายได้
  • หากพบเห็นรูปภาพหรือกระทู้ที่ไม่เหมาะสมสามารถเมล์เข้ามาได้ที่ freewebboard@thaimisc.com โดยระบุ subject "กระทู้ไม่เหมาะสม" พร้อมทั้งระบุ ADDRESS ของเว็บบอร์ด